Effekten av plantevernmidler på nyttedyr, 2015

Comments

Transcription

Effekten av plantevernmidler på nyttedyr, 2015
Effekten av plantevernmidler på nyttedyr, 2015
Annichen Smith Eriksen
Flere av plantevernmidlene er skadelig for nyttedyr og kan ha lang ettervirkning. Det er derfor
viktig å vite hvordan plantevernmidlene påvirker nyttedyrene.
Fastac er svært skadelig for nyttedyr. Foto: A. Smith Eriksen.
Her er en oversikt over plantevernmidlene som er godkjent i Norge pr. 6/2, 2015 og hvordan
de påvirker de ulike nyttedyrene.
Tabellene er laget ut i fra data fra hjemmesidene til Koppert Biological System og Biobest
Biological System. Der det er ulike data fra Koppert og Biobest, er det i tabell 1 og 2 oppført
data med mest skadelig virkning og dataene er merket med *.
I tabellene er det bare tatt med de vanligste nyttedyrene. Dersom du har andre nyttedyr, så
sjekk info på: www.koppert.nl og www.biobestgroup.com
Fra hjemmesiden til Biobest (www.biobestgroup.com ) kan du også laste ned en app «Side
effect manual» som inneholder data om hvordan plantevernmidler virker på nyttedyr.
Ulik følsomhet
Generelt er skadedyrmidler mer skadelig for nyttedyrene enn soppmidler. Gallmygg og
snylteveps er svært følsom for kjemiske plantevernmidler, mens rovmidd er relativt robuste.
Siden rovmidd ikke flyr, kan du sprøyte deler av veksthuset og samtidig sette ut rovmidd der
du ikke har sprøytet med plantevernmidler.
Antall behandlinger
Selv om et plantevernmiddel er merket som skånsomt, kan det gi opptil 25 % dødelighet for
nyttedyret. Det betyr at en enkelt sprøyting går bra. Men hvis du sprøyter med det
skånsomme plantevernmiddelet en gang i uken i flere uker, vil bestanden av nyttedyrene
reduseres kraftig.
[email protected] mobil 91386624. www.veksthusinfo.no
Tabell 1. Effekt av skadedyrmidler på nyttedyr.
Dataen fra www.koppert.nl og www.biobestgroup.com for gulløye er per 6/2, 2015, dataene for Envidor, Movento og humler er pr. 23/4, 2014 og resten av
dataene er fra 15/5, 2013. Alle data gjelder sprøyting, bortsett fra for Confidor der det er oppgitt både sprøyting og vanning.
3*
(2)
1
(0)
1
(0)
4
(2)
4
>2
4
(3)
3EV*
4
C
Reduksjon av nyttedyr:
Utviklingsstadier:
1 = 0-25 % = skånsom
E=egg
2 = 25-50 % = lett skadelig
L=Larve
3 = 50-75 % = moderat skadelig P = puppe
4 = > 75 %. = svært skadelig
V=voksen
2*
(2)
1
(0)
1
(0)
4*
(6)*
C
4LV
(2)*
1
(0)
1
(0)
4*
4
(8-12)
3L4V
4
(>8)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1V
(0)
1V
(0)
1
(0)
1
(0)
4
1
(0)
3
1
(0)
Vertimec
4
(6)*
2P4V
(2)*
3L4*
4*
4
(8-12)
4
(>8)
3*
4
(8-12)
4
(8-12)
4
(8-12)
4*
(>8)
1
(0)
4
(8-12)
4
(8-12)
4
(8-12)
Steward
3L4V
4
(>12)*
4
(8-10)*
4LV*
(6)*
3P1V
Pirimor
3V*
(1-2)
1L3V
1
(0)
4
(>12)
4
4
Movento
3*
(1)
1V
(0)
2
Milbrnock
4
4
4*
1
(0)
4
Karte
4L2V
4
(8-12)
4
(8-12)
4
(8-12)
4*
(8-12)*
1
(0)
4
(8-12)
4
(8-12)
4
(8-12)
1
4
(8-12)
4
(8-12)
Floramite
1
(0)
4
3L4V
(2)
1
(0)
1L4V
(0)
1
(0)
Fastac
Tomat
1
(0)
2*
4L3V
1
(0)
1
(0)
1
(0)
4*
Envidor
Spinnmidd
Trips
4
Decis Mega
Mellus
3V
Conserve
Hærmygg
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
4P1
V
3P2
V
1
(0)
1
4*
Confidor,
vanning
Snylteveps
Aphidius spp
Gallmygg
A. aphidimyza
Gulløye
Chrysoperla
Rovmidd
Hypoaspis spp
Nematoder
Steinernema f.
Snylteveps
Encarsia
Snylteveps
E. eremicus
Rovtege
M. pygmaeus
PreFeRal(sopp)
Rovmidd
P. persimilis
Rovmidd
A cucumeris
Rovmidd
A swirskii
Rovtege
O. majusculus
Humler
Confidor
Bladlus
Calypso
Nyttedyr
Admiral
Skadedyr
1
(0)
1L4V
(1)*
2
4V*
1P4V
(1)
4
(1)
1L4V
(1)
2
(1)*
4
(1)
1L4V
(3)*
1L4V
(3)*
4*
(5-6)*
1
4
(2)*
4
(2)
4
(2)*
4
(6)*
1
(0)
1
(0)
1L
3L2
V
1P3V
(0,5)*
1L2V
3
(1)*
1
2
(0,5)
3
(0,5)*
1
(0)
2L1V*
(1)
B*
24t
3L1V
1
(0)
1
1
(0)
2L1V
3L1V
4V*
(2-3)
2LV
2
4
3
4
4
2
1
(1)
(2)
(8-12)
(>1)
(8-12)
(3-6)
4V*
4
1V
4
4
1
(2)
(8-12)
(0)
(8-12)
4EV*
2
3LV
4V*
3
3V
(2)
(2-3)
4LV*
4
4
4
1
4
2L1
2
3
(1-2)
(8-12)
(0)
(8-12)
V
(3)*
B*
A
B
B
48t
24t
72t
Humlebol i tomat:
( ) = skadelig ettervirkning i antall uker.
A=ok, men må dekkes
Blank rute = ingen data.
B=humlebolet må fjernes i x timer
*Der det er ulike data fra Koppert og Biobest, er det oppført data med mest skadelig virkning.
C=kan ikke brukes i veksthus med humler
[email protected] mobil 91386624. www.veksthusinfo.no
Tabell 2. Effekt av soppmidler på nyttedyr.
Dataen fra www.koppert.nl og www.biobestgroup.com for gulløye er per 6/2, 2015, dataene for humler er per 23/4, 2014 og resten av dataene er fra 15/5, 2013.
Alle data gjelder sprøyting, bortsett fra Previcur der det er data for vanning og svovel der det er data for damping.
1
(0)
A
1
(0)
A
1
(0)
A
1
(0)
1
(0)
2P4V*
2
2*
1
(0)
1
(0)
4*
(0,5)*
1P4V
(>4)
1P2V
(<1)
2N1V*
1
(0)
1
(0)
4
2
1
(0)
4
2
3*
2
(0,5)*
3
2
A
2L1V
1P4V
(0,5)
1P4V
(0,5)
4
2
(1)
2*
(1)
3
(0,5)*
3
(0)
2L
Topsin
1
(0)
2
2
Topas
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
Svovel
deamping
3
1
(0)
1
(0)
1
(0)
Thiovit Jet
svovel
1
1
(0)
1
(0)
Teldor
1
(0)
1
(0)
1P2V*
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
3
3V
Reduksjon av nyttedyr:
Utviklingsstadier:
1 = 0-25 % = skånsom
E=egg
2 = 25-50 % = lett skadelig
L=Larve
3 = 50-75 % = moderat skadelig P=Puppe
4 = > 75 %. = svært skadelig
V=Voksen
1
(0)
1
(0)
1V
2L1V*
3
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
4
(1)
3E1LV*
(0)
1
(0)
2V*
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
4
(2)
1
(0)
1
(0)
2
Switch
Tomat
4
(1)
2*
1
(0)
Rovral
Spinnmidd
Trips
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
Risolex
Mellus
3L
1
(0)
Previcur
vanning
Hærmygg
1
(0)
Fungaflor
Snylteveps
Aphidius spp
Gallmygg
Aphidoletes aphidimyza
Gulløye
Chrysoperla carnea
Rovmidd
Hypoaspis spp
Nematoder
Steinernema feltiae
Snylteveps
Encarsia formosa
Snylteveps
Eretmocerus eremicus
Rovtege
Macrolophus pygmaeus
PreFeRal (sopp)
Paecilomyces fumosoroseus
Rovmidd
Phytoseiulus persimilis
Rovmidd
Amblyseius cucumeris
Rovmidd
A swirskii
Rovtege
Orius majusculus
Humler
Delan
Bladlus
Apron og
Ridomil
Nyttedyr
Aliette
Skadedyr
1
(0)
-
1
(0)
1L
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
1
(0)
2*
4
(1)
1
(0)
1
(0)
1P4V
(0,5)
1
(0)
1
(0)
3
4*
(2-3)
2E3LV
(2-3)
1V
(0)
1
(0)
A
Humlebol i tomat:
( ) = skadelig ettervirkning i antall uker.
A=ok, men må dekkes
Blank rute = ingen data.
B=humlebolet må fjernes i x timer
*Der det er ulike data fra Koppert og Biobest, er det oppført data med mest skadelig virkning.
C=kan ikke brukes i veksthus med humler
[email protected] mobil 91386624. www.veksthusinfo.no

Similar documents