fau referat sep 2015

Comments

Transcription

fau referat sep 2015
Referat fra FAU-møte 28.09.15.
Tilstede: Lill Presttun Hindenes (rektor), Lars Vidar Nordanger (1. og 6. trinn), Elisabeth Mosleth (3.
trinn), Sandra Scharffscher (4. trinn), Marianne Midtsæter (5. trinn), Tina Skudal (7. trinn), Randi
Michelsen (avtroppende FAU-representant), Christine Sagen (vara 4. trinn).
1. Velkommen til FAU
Elisabeth og Lill startet med å informere litt om hva det innebærer å være i FAU. De fortalte om noen
av sakene FAU er involvert i. Elisabeth jobber med å få det tryggere rundt innkjøringen til
skolen/parkeringsplassen. Det er laget en fartsdump i veien rett før innkjøringen, men dette er ikke
nok. Uteområdet til skolen er en annen sak det jobbes med. Engasjementet til foreldre med barn på
skolen må økes.
2. Valg
Her er resultatet av valget:
Ledere: Elisabeth Mosleth og Tina Skudal
Nestleder: Lars Vidar Nordanger
Kasserer: Elisabeth Mosleth
Sekretær: Marianne Midtsæter
3. Uteplass
FAU ønsker seg 2 ballbinger på den nederste fotballbanen. Disse må ha sand i bunnen og ikke
gummiknotter. Gummiknotter er uaktuelt av hensyn til rengjøring på skolen. FAU ønsker også at det
monteres basketkurver på toppen av ballbingene.
Skolen har et budsjett på kr. 100.000 til uteområdene. Ballbingene vil koste mye mer. Det er derfor
søkt om grasrotmidler. Det må nok i tillegg søkes midler flere steder. Vi kan evt. søke sponsormidler
hos Fjordkraft. Dette kan gjøres på Fjordkraft.no/sponsormidler. Ellers kan vi evt. ta kontakt med
Sydvesten senere, for å se om det kan resultere i flere sponsorinntekter.
Det ble presentert et alternativ hvis ikke vi får midler. Da kan det kanskje legges kunstgress på hele
den nederste banen, og deretter strekes opp slik at det blir to baner. Da kan kanskje også
fotballklubbene låne banene til trening. Elisabeth skal kontakte Ellinor Sælensminde ang. dette.
Det er ønskelig med en snarlig avgjørelse i saken da det i disse dager er entrepenør på stedet ifb.
med skolerehabiliteringen. Entrepenøren kan legge det fundamentet vi trenger alt etter hvilken
løsning vi går for. Prosjektleder for Bydrift: Dan Viggo Haraldsen.
Ellers kom det ros fra Elisabeth når det gjelder utearealet i skogen. Lill la til at det ser ut som ungene
elsker å være der.
4. Juleverksted
Dato for juleverkstedet ble satt til lørdag 5. desember.
Vi bør komme i gang med planlegging ca. 1 mnd. før. Møtet for alle de som skal være med å
arrangere ble satt til 2. november. Det er klassekontaktene som må skaffe dugnadsfolk til
juleverkstedet. Klassekontaktene må få mail om dette rett etter høstferien.
5. Eventuelt
FAU-konto: Sandra skal undersøke hvordan vi kan få opprettet organisasjonsnummer slik at FAU kan
få egen konto. Hun skal snakke med svigerforeldrene som jobber i Brønnøysundregisteret.
Svømming: Randi vet ikke når svømmekursene fra Michelsens svømmeskole kan starte opp igjen. De
er ikke i gang igjen pga. all byggeaktiviteten ved Løvås skole. Randi leverer fra seg de 20 000 som vi
har fått tildelt fra ettermiddagsmiddelfondet. Disse er øremerket svømmingen. Det er usikkert om vi
må levere midlene tilbake, om svømmingen ikke blir startet opp igjen. Vi skal undersøke om vi kan få
beholde dem til vi vet hva som skjer etter nyttår. Kanskje vi kan få lov å bruke dem til noe annet?
Randi skal finne ut av dette. Ellers må det søkes om nye ettermiddagsmidler våren 2016 for skoleåret
2016/17.
Aktiviteter: Sandra etterlyste flere aktiviteter igangsatt av FAU. Hun opplyste at FAU på andre skoler
arrangerer flere aktiviteter. Forlag til aktiviteter: matlagingskurs for barn, sokkedans, dansekurs,
gitarkurs, fotokurs, fotballturnering, fekting, tegnekurs. Kanskje det kunne arrangeres noe til våren?
Sandra forfatter et skriv til foreldrene, hvor de kan melde seg, hvis det er noe de kan holde kurs i.
Parkering: En bil fra Heikki Bruvik parkeres til stadighet ulovlig på parkeringsplassen til Lyshovden
Oppveksttun. Denne bilen er ikke den eneste som parkerer ulovlig der. Lill kommer til å undersøke
om det går an å få en avtale med Vest Park. Det må finnes et system slik at de som parkerer ulovlig
blir tatt, mens de som har rett til å parkere der ikke får bot.
SU-møte: På forrige SU-møte ble resultatet fra foreldreundersøkelsen gjennomgått. Noen av
punktene ble diskutert. FAU skal ta tak i disse. Vi kommer tilbake til disse punktene på neste FAUmøte.
Skolekatalog: Eleveneog de ansatte ved Lyshovden oppveksttun har tatt bilder til en skolekatalog.
Katalogen er gratis, alle får hvert sitt eksemplar. Man kan i tillegg bestille bilder av sine barn fra Ariel
foto, de bildene må man betale for.
Nytt møte i FAU: 26. oktober.