NFFs etterutdanningskurs

Comments

Transcription

NFFs etterutdanningskurs
NFFs etterutdanningskurs
Kursoversikt 2015/16
Det tas forbehold om endringer
Kurstittel
Kursdato
Sted
Påmeldingsfrist
MT – basiskurs i undersøkelse og behandling av
cervical, thoracal og skulder
9.-11. september og 12.-13. november
Oslo
10. juni
Grunnkurs i læringsorientert fysioterapi
17.-18. september og 19.-20. november
Oslo
17. juni
Grunnkurs i psykisk helse, del 1 og del 2
9.-11. september og 26.-27. november
Oslo
14. juni
Advanced course based on the Bobath-concept
14.-18. september
Bergen
14. juni
Kurs i Basal Kroppskjennskap 2 (BK 2)
14.-18. september
Svarstad
14. juni
MT – basiskurs i undersøkelse og behandling av
lumbal, bekken og hofte
16.-18. september og 29.-30. oktober
Oslo
17. juni
Kurs i fysioterapi og trening i svangerskapog barseltider
5.-8. oktober
Oslo
5. juli
Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem
19.-23. okotober
Oslo
5. juli
Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
19.-23. okotober
Oslo
5. juli
Hjerterehabilitering – med trening som
middel og mål
19.-23. oktober
Oslo
20. juli
Grunnkurs i kroppsorientert psykologi - forståelse
av psykologiske funksjoner og verbal kommunikasjon i kroppsterapeutisk arbeid
26.-30. oktober
Oslo
20. juli
Bekkenrelaterte plager 2
2.-5. november
Oslo
15. august
Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og
osteoporose
9.-11. november
Oslo
14. august
Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer
12.-13. november og 8.-9. februar 2016
Oslo
18. august
Bevegelsesutvikling del 1 og del 2
16.-20. november (del 1)
Oslo
18. august
Lungefysioterapi ved kronisk respirasjonssvikt
18.-20. november
Bergen
18. august
Onkologi - fysioterapi og kreft 2
23.-25. november
Trondheim
23. august
Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
11.-15. januar (2016)
Trondheim
11. oktober
Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter
28.-29. januar og 21.-22. april 2016
Bergen
15. oktober
T!
NYT
T!
NYT
l Fysioterapi for eldre – ortogeriatri og osteoporose
Dette kurset er nyttig for fysioterapeuter som arbeider med hverdagsrehabilitering i kommunene, og andre tjenester for eldre i kjølvannet av Samhandlingsreformen.
Det kreves gjennomført grunnkurs i fysioterapi for eldre. Tilsvarende
kunnskap (anskaffet via kurs eller praksis) om gerontologi og geriatri kan
bli vurdert ved opptak, men må dokumenteres.
Dokumentasjon må sendes til [email protected], eller i posten til NFF innen
påmeldingsfristen som er 14. august.
36
F YS IOTE RAP E U TE N 1/15
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om:
• Målemetoder som er relevante for eldre mennesker med osteoporose, brudd og andre tilstander knyttet til muskel- og skjelett.
• Risikofaktorer og forebygging for fall og brudd
• Forhold rundt trening av eldre, med tanke på funksjonsfremming
• Modeller for tverrfaglig tilnærming til eldre mennesker med brudd
• Kompleksiteten i helsetilstanden til eldre mennesker med brudd
• Dosering og praktisk tilnærming til trening av eldre med brudd og
osteoporose
• Epidemiologiske og etiologiske forhold rundt osteoporose

Similar documents