Ergoterapiprotokoll - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

Ergoterapiprotokoll - Oslo universitetssykehus
 Oppfølgingsprogram for barn med cerebral parese Ergoterapiprotokoll Versjon 01.01.2015. Personnummer: Etternavn: Navn ergoterapeut i habiliteringstjenesten: Navn ergoterapeut i 1.linje: Dato undersøkelse: Fornavn: Diagnose SCPE Diagnose Spastisk Unilateral Bilateral Dyskinetisk Ataktisk Ikke klassifiserbar CP Hemiplegi, høyre Hemiplegi, venstre Diplegi Kvadriplegi Choreoathetose Dystoni Klassifisering‐ og kartleggingsinstrument MACS Manual Ability Classification System Klassifikasjon av håndfunksjon I II III IV V MACS Ikke klassifisert Kommentar CFCS Communication Function Classification System I II III IV V Ikke klassifisert CFCS Barnet bruker følgende kommunikasjonsformer: Tale Lyder (som ”aaaah” for å påkalle samtalepartnerens oppmerksomhet) Blikkpeking, mimikk, gester og/eller peking (med en kroppsdel, pekepinne eller laser) Manuelle tegn (håndtegn) Kommunikasjonsbok, ‐ tavler og/eller bilder Lav‐ eller høyteknologiske talemaskiner Annet 1
HOUSE funksjonsklassifikasjon av hver hånd House 0 ‐ 8 Har barnet tohåndsfunksjon Hø _____ Ve _____ Ja Nei AHA Assisting Hand Assessment Dato utført: ________Sumpoeng:________Skalpoeng %:_________ Logitbased 0‐100 AHA‐unit:______ PEDI Pediatric Evaluation of disability Inventory Dato utført _______________ Område: Egenomsorg Forflytning Sosial fungering Egenomsorg Forflytning Sosial fungering Funksjonelle ferdigheter Funksjonelle ferdigheter Funksjonelle ferdigheter Hjelpebehov Hjelpebehov Hjelpebehov Skalert skår Standard feil Antall tilpasninger: Egenomsorg Forflytning Sosial fungering Ingen Tekn. hjelp. Omfattende Barneutstyr Spastisitet SPASTISITET etter ”Modified Ashwort” skala ( 0, 1, 1+, 2, 3, 4) Hø Albufleksorer ____ Underarmspronatorer ____ Håndleddsfleksorer ____ Tommelfleksorer /adduktorerer ____ Fingerfleksorer ____ Ve ____ ____ ____ ____ ____ 2
Leddbevegelse LEDDBEVEGELSE passiv og aktiv Skulder Passiv fleksjon (>160°) Aktiv fleksjon Albu Passiv ekstensjon (0°) Aktiv Ekstensjon Underarm Passiv supinasjon (90°) Aktiv Supinasjon Håndledd Passiv ekstensjon m/flekt.fingre (70°) Passiv ekstensjon m/ekst.fingre (70°) Passiv ulnardeviasjon (30°) Passiv radialdeviasjon (20°) Hø _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° Ve _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° _____° Viser tegn på smerte ved undersøkelsen Ja Nei HOUSE Klassifikasjon av tommelens stilling ved aktivt grep Hø Ve Thumb‐in‐palm Type 0 ‐ 4 ____ ____ Ingen thumb‐in‐palm 1 2 3 0 ZANCOLLI Klassifikasjon av håndledd og fingres evne til aktiv ekstensjon Hø Ve Zancolli Type 0, 1, 2A, 2B, 3 ____ ____ 4 Uten anmerkning 0 1 2A 3
2B 3 Ergoterapi ERGOTERAPI Har barnet hatt kontakt med ergoterapeut i tillegg til CPOP‐vurderingen: Ergoterapi: Trening håndfunksjon ADL‐trening Hjelpemiddeltilpasning Stoltilpasning Tilrettelegging og veiledning Ja Nei TRENING AV HÅNDFUNKSJON Har barnet hatt trening for å bedre håndfunksjon Ja Nei siden forrige CPOP vurdering: Antall ganger i uken <1 1‐2 3‐5 6‐7 Type håndfunksjonstrening: Råd og veiledning for håndfunksjon Funksjonell håndtrening Modifisert CI‐terapi, CIMT, Bimanuell intensiv trening, BIMT, Håndfunksjonstreningen er utført av: Ergoterapeut Fysioterapeut Foreldre Pedagog , andre Ja Nei
Er det formulert mål for tiltaket Er målet oppnådd ADL‐TRENING Ja Nei Har barnet hatt ADL‐trening Antall ganger i uken <1 1‐2 3‐5 6‐7 Type ADL‐trening: Spise/ drikke‐situasjonen Toalett‐situasjonen/ personlig hygiene Av‐ og påkledning Leke eller skolesituasjoner Tilrettelegging/veiledning av ADL‐funksjon ADL treningen er utført av: Ergoterapeut Fysioterapeut Foreldre Pedagog , andre Ja Nei
Er det formulert mål for tiltaket Er målet oppnådd 4
Uker, tidsperiode <2 2‐6 7‐12 >12 Ja Nei Delvis Uker, tidsperiode <2 2‐6 7‐12 >12 Ja Nei
Delvis ORTOSER Ja Nei Ja Nei Har barnet fått en håndortose Bruker barnet håndortosen Ortose for å forbedre funksjon Ortose for passiv tøyning Hø Ve Hø Ve Albu Albu Underarm Underarm Håndledd Håndledd Tommel Tommel Fingre Fingre Funksjonsortosens materiale er Tøyningsortosens materiale er Anvendingstid tøyningsortose Har ortosen ønsket effekt Rigid Rigid ≤ 6 t/døgn Ja Fleksibelt Fleksibelt ≥ 6 t/døgn Nei Lycra Lycra Kirurgi og spastisitetsreduserende behandling Har barnet siden forrige innsendte protokoll (vurdering) gjennomgått: Ja Nei Håndkirurgisk behandling Dato__________ Ja Nei Trening etter håndkirurgi Har barnet siden forrige innsendte protokoll (vurdering) gjennomgått: Ja Nei Botulinum toxin injeksjon BoNT‐A Dato:__________ Ja Nei Trening i forbindelse med BoNT‐A Injeksjon er satt i: Skuldermuskulatur Albumuskulatur Pronatormuskler Håndleddsmuskler Fingerfleksorer Tommelmuskler Konklusjon 5

Similar documents