10. Arbeidslogg.

Comments

Transcription

10. Arbeidslogg.
Arbeid og timelogg
Prosjektgruppe ‐Dieseldrevet korntørkevifte
Fagskolen Tinius Olsen ‐ 2014 / 2015
Deltagere: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo
Totalt timer i prosjektet:
Dato
Timer
Arbeidsbeskrivelse
Prøvemontering av motor og vifte på ramme. Hulltaking i ramme for motor. Oppstilling av variator.
Prøvemontering av motor og vifte på ramme. Hulltaking i ramme for motor. Oppstilling av variator.
662,5
Utført av
12.10.2014
12.10.2014
4
4
15.10.2014
15.10.2014
15.10.2014
22.10.2014
22.10.2014
22.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
27.10.2014
27.10.2014
1
1
2
1,5
1,5
1,5
3
3
1
1
1
Prosjektmøte på meetcon. Saker: Fremdrift, nettside, variator, Prosjektmøte på meetcon. Saker: Fremdrift, nettside, variator, Opprette nettside "www.korntørke.no" og startet på forslag til nettside og layout.
Skissere vifte og friløpsaksel, variator og strekkfisk feste
Skissere vifte og friløpsaksel, variator og strekkfisk feste
Tegne skisser i AutoCad
Vasking og flytting av korntørkevifte. Vasking og flytting av korntørkevifte. Vasking og flytting av radiator
Nettmøte med veileder
Nettmøte med veileder
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
02.11.2014
02.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
08.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
23.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
30.11.2014
3
3
0,5
0,5
7,5
7,5
6
6
7
7
7
Boring og festing av radiator. Boring og festing av radiator. Statusmøte metcon
Statusmøte metcon
3D tegning i solid works
3D tegning i solid works
3D tegning i solid works
Arbeid oppmåling til 3D tegning bytting av dynamo
3D printing
3D tegning i solid works
3D printing sammenstilling
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
02.12.2014
21.12.2014
27.12.2015
28.12.2015
1
3
3
2
Lime samen 3D modell
Forprosjektrapport. Gjennomgang av mal. Deling av arbeid.
Arbeid med forprosjektrapport
Arbeid med forprosjektrapport
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
05.01.2015
3
Arbeid med forprosjektrapport
Erik Løvmo
Arbeid og timelogg
Prosjektgruppe ‐Dieseldrevet korntørkevifte
Fagskolen Tinius Olsen ‐ 2014 / 2015
Deltagere: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo
Totalt timer i prosjektet:
Dato
06.01.2015
07.01.2015
11.01.2015
14.01.2015
14.01.2015
19.01.2015
24.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
25.01.2015
26.01.2015
27.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
31.01.2015
Timer
2
2
4
4
4
2
8
3
3
2
2
1
2
6
4
2
5
Arbeidsbeskrivelse
662,5
Utført av
Arbeid med forprosjektrapport
Arbeid med forprosjektrapport
Avsluttende arbeid med forprosjektrapport.
Byttet starter
Byttet dynamo, modifisere strammearm.
Statusrapport på meetcon. Forbredelse og gjennomføring.
Lage festebrakett for styreskap.
Monterte arm til styreskap. Tilpasset radiator
Monterte arm til styreskap. Tilpasset radiator
Møtereferat nr. 2.
Møtereferat nr. 2.
Lakkere brakett for styreskap.
Lakkere motor og radiator.
Skjerte ut deler til variatorfeste.
Opprette tegning for el.skjema
Lage materialliste for styreskap. Nettmøte på meetcon.
3D tegnet deler til gearkassefeste. Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Arbeid og timelogg
Prosjektgruppe ‐Dieseldrevet korntørkevifte
Fagskolen Tinius Olsen ‐ 2014 / 2015
Deltagere: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo
Totalt timer i prosjektet:
Dato
Timer
01.02.2015
02.02.2015
05.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
06.02.2015
07.02.2015
08.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
14.02.2015
14.02.2015
15.02.2015
17.02.2015
4
1
5
2
4
1
4
9
9
3
3
3
6
6
6
7
19.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
21.02.2015
22.02.2015
23.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
27.02.2015
28.02.2015
1
12
12
3
8
4
2
3
1
2
4
01.03.2015
01.03.2015
05.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
3
3
3
6
1
Arbeidsbeskrivelse
Oppmåling av dynamofeste, prøvetaking av gearkasse. Laget enkel skisse til gearkassefeste.
Arbeid med el. skjema
3D tegnet deler til gearkassefeste. Samtaler med Linak AS om levering av elektriske lineære aktuatorer for gass, stopp.
Brente ut deler til gearkassefeste.
Samtale med Lasse hos Linak AS, aktuator for variator, hente deler hos Tess, EIK og girkassefeste deler fra Jan Erik.
Renslipe deler til girfeste, hulltaking for girkasse og innfesting, punktsveising av delene.
Arbeid med sveising av girfeste, akselhylse, radiatorventil, skisse for remhjul, møtereferat nr. 3.
Akselhylse, gearkassefeste møtereferat nr 3
Arbeid med dieselrør og chassi gjennomføring. Kran til radiator. Lakket hull og skjæreflater på rammen. Fant remhjul til girkasse i en gammel delehaug.
Sveise eksosanlegg. Ta mål av reimhjul på vifte. Skissere plassering på tegning.
Sveise eksospotte på grenrør. Lakke eksospotte med varmebestandig lakk. Skissere ny batteriplate, feste lepper og hovedbryterplate for utbrenning.
Arbeid på HVGS. Brenne ut platedeler til batterifeste. Dreie akselhylse til vifte.
Arbeid på HVGS. Brenne ut platedeler til batterifeste. Dreie akselhylse til vifte.
Demontere variatorgaffel. Pusse alle delene til batterifeste. Sveise og lakkere batterifeste.
Samtale med Siemens om tilleggskjøp av PLS utstyr. Sandblåse variatordeler. Dreie ny akselhylse for vifte.
662,5
Utført av
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Vurdering av ulike PLS CPU og bestilling av PLS utstyr.
Hente deler, Biltema, Tess, EIK maskin, Tools, Bjørvik. Montere eksosanlegg, sveise og lakkere luftfilter feste. Montere radiator. Montere akselhylse og vifte på girkasse.
Hente deler, Biltema, Tess, EIK maskin, Tools, Bjørvik. Montere eksosanlegg, sveise og lakkere luftfilter feste. Montere radiator. Montere akselhylse og vifte på girkasse.
Hente deler, Biltema. Lakkere girkassebrakett. Tegne elektroskjema. Revidere layout for skap (større skap). Revidere blokk skjema. Tegne elektroskjema. Prosjektmøtereferat nr. 4
Arbeid med el. skjema. Sende mail til Skolen om utstyrskjøp.
Forsøke å tilpasse variatorplassering til standard reimlengder, skisser i AutoCad..
Brant ut deler til skap
Demontering av eksisterende styreskap.
Pussing og lakkering av avstivningsplate for styreskap.
Hulltaking og montering av nytt styreskap
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Påfylling av olje og kjølevæske. Prøvekjøring av dieselmotor
Påfylling av olje og kjølevæske. Prøvekjøring av dieselmotor
Fagskolesamling. Instruksjonsvideoer for WinCC til HMI panel. I/O liste.
Fagskolesamling. Instruksjonsvideoer for WinCC til HMI panel. I/O liste.
Fagskolesamling. Statusfremføring
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Arbeid og timelogg
Prosjektgruppe ‐Dieseldrevet korntørkevifte
Fagskolen Tinius Olsen ‐ 2014 / 2015
Deltagere: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo
Totalt timer i prosjektet:
Dato
06.03.2015
07.03.2015
07.03.2015
07.03.2015
08.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
13.03.2015
13.03.2015
13.03.2015
14.03.2015
15.03.2015
15.03.2015
21.03.2015
22.03.2015
22.03.2015
27.03.2015
29.03.2015
27.03.2015
28.03.2015
28.03.2015
29.03.2015
30.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
Timer
1
8
8
2
4
4
3
2
4
4
2
10
2
7
4
2
5
4
4
5
9
7
2
5
4
5
10
10
4
2
4
2
2
Arbeidsbeskrivelse
662,5
Utført av
Fagskolesamling. Statusfremføring
Fagskolesamling, Veiledning til rapport, virkningsgradsberegning.
Fagskolesamling, Veiledning til rapport, virkningsgradsberegning.
Lakkert variatordeler.
Programerte PLS, egenoplæring + youtubevideoer
Borret hull i ramme for kabler. Montert HMI panel og nødstoppknapp. Vurderinger vedr. remdrift. Prøveoppsett med variatorremer.
Laget overgang til tempføler Tegnet bryterpanel og brakett for optisk varsling.
Laget bryterpanel og varselbrakett på HVGS.
Laget bryterpanel og varselbrakett på HVGS.
Skrev på hovedprosjektetrapporten Festet motor på vibrodempere, laget brakett for sidekraft demper, montert kanaler og DIN skinne på montasjeplate i styreskap.
Skrev på hovedprosjektetrapporten Montert brakett for sidekraft demper. Overhalt og montert justeringsmekanisme på variator. Montert tavleutstyr på montasjeplate.
Laget brakett for wirefeste til gasspådrag på dieselpumpe.
Skrev på hovedprosjektetrapporten Laget brakett for aktuator med feste for wireoverføring til dieselpumpe.
Designet lagerfeste til remhjul.
tegnet opp lagerfeste til reimhjul.
Programerte PLS, egenoplæring. Lagde 4‐20 mA spenningsføler
Begynte på sammenstillingstegninger og 2D tegninger, pluss la tegningen til lagerfeste inn på autocad for utbrenning
Borret hull i ramme for kabelfremføringer og innfesting av aktuator og variator
Designet aktuatorfeste for variator
Designet aktuatorfeste for variator
Startet på oppsummeringsnotat
Rengjort og lakkert ramme.
Fabrikert aksel for og lagerbrakett for vifte på HVGS
Fabrikert aksel for og lagerbrakett for vifte på HVGS
Laget rørfremføringer for kabel til utstyr på vifte.
Hentet deler hos tavleteknikk
Forsket på foskjellige solonoider sjekket driftstepratur, underkjent
Montert brytere og lamper i styrepanel for manuell drift.
Sveiset sammen utskjærte deler for aktuatorfeste for variator.
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Arbeid og timelogg
Prosjektgruppe ‐Dieseldrevet korntørkevifte
Fagskolen Tinius Olsen ‐ 2014 / 2015
Deltagere: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo
Totalt timer i prosjektet:
Dato
Timer
Arbeidsbeskrivelse
662,5
Utført av
01.04.2015
04.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
08.04.2015
03.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
13.04.2015
15.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
4
6
5
2
2
4
3
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
3
Programerte PLS.
Prøvemontert akselbrakett med remhjul og lager. Arbeid med el. skjema.
Hulltaking i ramme for kabelfremføring.
Startet på oppsummeringsnotat
Prosjektmøte nr. 5 med referat.
Dreide deler
Programerte PLS.
Prosjektmøte nr. 5 med referat.
Skrevet oppsummeringsnotat
Skrevet oppsummeringsnotat
Arbeid med oppsummeringsnotat
Arbeid med oppsummeringsnotat
Sluttføring av oppsummeringsnotat for prøveeksamen
Demontert svinghjul for dreiing av kilespor. Levert til Jan Erik.
Dreide kilereimspor
Fagskolesamling. Undersøkelser vedr. solenoid og turtallsfølere. Fagskolesamling. Programmering av HMI panel
Fagskolesamling. Programmering av PLSl
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
29.04.2015
30.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
2
2
3
2
2
Fagskolesamling. Laget statusrapport fremføring for skolesamling.
Fagskolesamling. Virkningsgradsberegning på maskinen.
Arbeid med hovedprosjektet
Fagskolesamling. Virkningsgradsberegning på maskinen.
Hentet stoppsolenoid og hastighetsfølere. Testet driftstemperatur og strømtrekk på solenoid (provisorisk oppkobling).
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
01.05.2015
02.05.2015
03.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
4
3
5
3
4
9
3
5
8
Fabrikkert aktuatorfeste på variator.
Montert variatormekanisme. Prøvemontering med nye variatorremmer. Montert dieselrør fremføring.
Programering av PLS
Sveieset opphengsbrakket for aksel og sveiset bolter for lagerfeste.
Programering av PLS
Arbeid med ledningstrekking. Laget rørsett med ledninger. Montert sikkerhetsbrytere for deksel.
Ombygging og montering av brakett for gasspådrag variator. Programering av PLS
Arbeid med el. anlegg. Rør og ledninger. Laget ledningsmerker (varmekrymperør)
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Arbeid og timelogg
Prosjektgruppe ‐Dieseldrevet korntørkevifte
Fagskolen Tinius Olsen ‐ 2014 / 2015
Deltagere: Jan Erik Rismyhr og Erik Løvmo
Totalt timer i prosjektet:
Dato
22.05.2015
23.05.2015
24.05.2015
25.05.2015
27.05.2015
29.05.2015
30.05.2015
30.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
Timer
8
5
3
3
5
9
9
7
5
8
8
7
5
6
6
3
6
Arbeidsbeskrivelse
Arbeid med el. anlegg. Terminering og merking. Montert stopp solenoid. Hentet deler hos Tavleteknikk
Arbeid med oppsumeringsnotat Gjennomgang av oppsummeringsnotat. Terminering og merking.
Arbeid med prosjektrapport
Arbeid med el. anlegg. Terminering og merking
Arbeid med prosjektrapport
Arbeid med prosjektrapport og arbeidstegninger
Arbeid med prosjektrapport
Arbeidet med Arbeidstegninger
Arbeid med prosjektrapport
Arbeid med oppsumeringsnotat Arbeid med prosjektrapport. Økonomioppsett.
Tegning av el. skjema, nummerering på tegning av rekkeklemmer og ledninger
Avsluttende arbeid på oppsummeringsnotat
Avsluttende arbeid på oppsummeringsnotat
Arbeid med prosjektrapport
Arbeid med Arbeidstegninger
Avslutede arbeid med prosjektraport og arbeidstegninger
662,5
Utført av
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr
Erik Løvmo
Erik Løvmo
Jan Erik Rismyhr