DMS2002 - Software Innovation

Comments

Transcription

DMS2002 - Software Innovation
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/05907-15 Arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 14/09088-2 Oppstart etter endt permisjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon
og internasjonalisering
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00201-63 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet
Sak:
Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015
Avsender:
NAV tiltak Akershus
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
159
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02091-10 Foreløpig svar i henhold til forvaltningsloven § 11 a - Avskjermet
Sak:
Mistanke om fusk ved hjemmeeksamen - institutt for sykepleie, Pilestredet - Avskjermet
Avsender:
Advokat Kolbjørn R. Wisth
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier,
utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for
analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
535
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/04684-2 Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - sykepleie - Vigdis Granum
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Vigdis Granum
Avsender:
Vigdis Granum
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman
Charroud
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05096-2 Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Marius Baltramaitis
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Marius Baltramaitis
Avsender:
Marius Baltramaitis
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/05196-2 Attester og vitnemål - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Hæge Hanheide
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05217-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - sykepleie - Ellen Antal
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Ellen Antal
Avsender:
Ellen Antal
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman
Charroud
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05567-2 Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Baljit Singh Sarai
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Baljit Singh Sarai
Avsender:
Baljit Sarai
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05675-2 Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - medier og kommunikasjon - Jørandli, Belinda
Østvik
Sak:
Timelønnet arbeidstaker - Fakultet SAM, Institutt JM, Jørandli, Belinda Østvik
Avsender:
Belinda Østvik Jørandli
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/05831-2 Attester og vitnemål - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for HR /Hæge Hanheide
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05909-1 Arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05910-1 Ber om opplysninger om inntekt og eventuelle utleggstrekk i inntekten - Avskjermet
Sak:
Spørsmål om inntekt - Tidligere ansatte - Avskjermet
Avsender:
Statens innkrevingssentral
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
229
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05913-1 Klage på vedtak om ikke godkjent for opptak - Avskjermet
Sak:
Klage på vedtak om ikke godkjent for opptak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier,
Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05914-1 Søknad om overflytting til studieprogram Informasjonsteknologi 2. studieår (3. semester) fra studieprogram
Ingeniørfag - data - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for
studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon
Erikson
Dok. dato:
10.07.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05915-1 Søknad om permisjon - Avskjermet
Sak:
Studentmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og
internasjonalisering /Ingeborg Sunde
Dok. dato:
23.06.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
52
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/05916-1 Arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman
Charroud
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05917-1 Arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran
Dok. dato:
16.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05918-1 Arbeidsavtale - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for
økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
20.07.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/05919-1 Enkel internavtale mellom NOVA og Forskningsrådet - midler til gjennomføring av prosjekt - Eldre
arbeidstakere og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense
Sak:
Prosjekt - NOVA - Eldre arbeidstakere og virksomheters håndtering av pensjonsalder og aldersgrense
Avsender:
Norges forskningsråd
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
/Preben Paulsen
Dok. dato:
24.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
666
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05921-1 Signert avtale om opphold - gjesteforsker Roger André Federici - mellom NOVA og NTNU
Sak:
Avtale om opphold - gjesteforsker Roger André Federici
Avsender:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU
Journaldato:
20.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk
institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
/Renate Mundheim
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
039
Avskrevet: