Offentlig journal 2015-08-12

Comments

Transcription

Offentlig journal 2015-08-12
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
12.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02167-752 Takket nei til tilbud - Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375
Sak:
Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02167-753 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375
Sak:
Buffe- og anretningsverter - st. ref. 2576088375
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02794-7 Innhenting av opplysninger
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Sarpsborg kommune
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og
barnehabilitering
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
402
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03091-17 Søknad og CV - Avdelingssjef - st. ref. (2660379064)
Sak:
Avdelingssjef - st. ref. 2660379064
Avsender:
Lars Jørgen Epland
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03091-18 Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingssjef - st. ref. 2660379064
Sak:
Avdelingssjef - st. ref. 2660379064
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03445-2 Purring - Representanter til faglig referansegruppe
Sak:
Representanter til faglig referansegruppe for Regional kompetansetjeneste i pasient- og pårørendeopplæring - RK-PPO
Avsender:
Helse Sør-Øst
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
medisinske poliklinikker
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
551
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
12.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03753-22 Trukket søknad - Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2685102814
Sak:
Sykepleier / Vernepleier - st. ref. 2685102814
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03753-23 Innkalling til intervju - Sykepleier / vernepleier - st. ref. 2685102814
Sak:
Sykepleier / Vernepleier - st. ref. 2685102814
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03888-2 Svar på pasienthenvendelse
Sak:
Pasienthenvendelse - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
operasjonsavdelingen Moss
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03902-2 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi - st. ref.
(2708111063)
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Avsender:
Magne Christoffer Sandsmark
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03902-3 Svarbrev, søknad mottatt - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi
- st. ref. 2708111063
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03902-4 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi - st. ref.
(2708111063)
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Avsender:
Marie Ohr Bergem
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
12.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03902-5 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi - st. ref.
(2708111063)
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Avsender:
Andreas Hagen
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
09.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03902-6 Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi - st. ref.
(2708111063)
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Avsender:
Lene Wold Skaaden
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
09.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03902-7 Svarbrev, søknad mottatt - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi
- st. ref. 2708111063
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
09.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03902-8 Svarbrev, søknad mottatt - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi
- st. ref. 2708111063
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03902-9 Svarbrev, søknad mottatt - INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - anestesiologi
- st. ref. 2708111063
Sak:
INTERN ANNONSE - Lege i spesialisering - Anestesiologi - st. ref. 2708111063
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR avdelingen
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04091-4 Oversendelse av bekymringsmelding fra Norilco
Sak:
Bekymringsmelding - Tilbud om opplæring og oppfølging av stomiopererte
Avsender:
Fylkesmannen i Østfold
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
kvalitets- og pasientsikkerhetsavdelingen
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
12.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04287-2 Verdisaker etter tidligere pasient ved Sykehuset Østfold
Sak:
Gjenglemte verdisaker etter opphold på Sykehuset Østfold - Avskjermet
Avsender:
Heggen og Frøland tingrett
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
service- og informasjonssenteret
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
492
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04292-2 Verdisaker etter tidligere pasient ved Sykehuset Østfold
Sak:
Gjenglemte verdisaker etter opphold på Sykehuset Østfold - Avskjermet
Avsender:
Heggen og Frøland tingrett
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
service- og informasjonssenteret
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
492
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04356-2 Uttalelse fra Sørlandet sykehus
Sak:
Stortinget - Spørsmål nr 1284 til skriftlig besvarelse - Spørmål rundt jordmordekning, fødsel- og barselomsorg oppfølging
under aktiv fødsel
Avsender:
Sørlandet sykehus
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
fag- og pasientsikkerhet
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04374-1 Representanter til RKL-programmet - prosjekt Medikamentell kreftbehandling
Sak:
Felles regional IKT-løsning for medikamentell kreftbehandling
Avsender:
Helse Sør-Øst
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IKT-avdelingen
Dok. dato:
09.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
045
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04375-1 Innhenting av opplysninger
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
øyeavdelingen
Dok. dato:
03.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04377-1 Innhenting av dokumentasjon
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
12.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04377-2 Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirmaet Halvorsen & Co
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04378-1 Innhenting av dokumentasjon
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
SpareBank 1 Forsikring AS
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04379-1 Innhenting av dokumentasjon
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
SpareBank 1 Forsikring AS
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04380-1 Innhenting av dokumentasjon
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet
Avsender:
Frykman Kramer Advokatfirma
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
indremedisinsk avdeling
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04381-1 Innhenting av dokumentasjon
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Forsikringssak - Avskjermet
Avsender:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
kirurgisk avdeling
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04382-1 Innhenting av dokumentasjon
Sak:
Innsyn i pasientjournal - Politisak - Avskjermet
Avsender:
Follo Politidistrikt
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
dokumentasjonssenteret
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sykehuset Østfold - Offentlig journal
Fra:
12.08.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
12.08.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/04383-1 Delprosjekt Kontinuerlig forbedring tilbyr støtte til systematisk forbedringsarbeid
Sak:
Kunnskapsutvikling og god praksis - Delprosjekt Kontinuerlig forbedring
Avsender:
Helse Sør-Øst
Journaldato:
12.08.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
fag- og pasientsikkerhet
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
010