Misjonsmesse i Tomter menighetssenter Velkommen til årets

Comments

Transcription

Misjonsmesse i Tomter menighetssenter Velkommen til årets
Misjonsmesse i Tomter menighetssenter
torsdag 12. november 2015
16.30: MESSA ÅPNER
Salg av håndarbeider og
gaveartikler.
Utlodninger. Åresalg.
Gratis kaffe/saft og vafler.
18.00: FAMILIESAMLING
Andakt v/Petter Madsen, NMSU
Sang av Hobøl barnegospel.
Velkommen til årets
misjonsmesse!
Det Norske Misjonsselskap (NMS) er
Norges første misjonsorganisasjon,
etablert 1842 i Stavanger. NMS er en
selvstendig organisasjon innenfor
Den norske kirke og et redskap for å
realisere kirkens misjonsoppdrag.
NMS er internasjonalt engasjert i
Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.
I Norge er NMS organisert i syv
regioner. Foreninger og grupper for
voksne, unge og barn er tilknyttet
NMS. Mer enn 500 av menighetene i
Den norske kirke har samarbeidsavtale med NMS.
NMS bidrar til å gi mennesker
VERDIG LIV – VARIG HÅP

Similar documents