Årsmelding 2012

Comments

Transcription

Årsmelding 2012
 Årsmelding 2012 H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening H.M. Aarhønen
Hennes Majestet Aarhønen er linjeforeningen til studentene ved Bygg-­‐ og miljøteknikk ved NTNU. Linjeforeningen ble stiftet i 1913 og har siden den gang søkt å fremme de studentsosiale aktiviteter ved universitetet. H.M. Aarhønen drives av studenter valgt på den årlige generalforsamlingen i månedsskiftet februar/mars. Foreningen er organisert med fem styrer: Hovedstyret, Industrikontakten, Krostyret, AKT-­‐styret og Hyttestyret. Hovedstyret har det overordnede ansvaret for den daglige driften av linjeforeningen. Industrikontakten er foreningens bindeledd til næringslivet og beskjeftiger seg hovedsakelig med å arrangere bedriftspresentasjoner. En annen viktig oppgave for Industrikontakten er å hjelpe studentene med å skaffe sommerjobber. Krostyret er ansvarlig for å drive Aarhønekroa på Moholt. AKT-­‐styret er Aarhønens Kulturelle Teater og har hvert år ansvar for å sette opp en revy i forbindelse med H.M. Aarhønens fødselsdag. Hyttestyret er nyopprettet fra 24.10.12 og er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av Aarhønehytta. I tillegg finnes det flere lag og grupper under Hennes Majestet Aarhønens vinger. Organisering
Hovedstyret har siste året bestått av: Til 22.02.12 Kanzler Arve Grinden Vice-­‐Kanzler Fredrik Hausmann Financeminister Fredrik Dalen Notarius Publicus Elin Nordby Salvesen Ceremonimester Henrik Tune Skogvokter Skjalg Steinar Graasvold Bjørkvold Redacteur Kristina Molland Edvardsen Sjæfus Blæstus Gørild Kristiansen Eide Nettmester Henrik Hartmann Siden 22.02.12 Kanzler Henrik Hartmann Vice-­‐Kanzler Arve Grinden Financeminister Andreas Normann Notarius Publicus Ingrid Ramnefjell Ceremonimester Jens Christian Rognlien Skogvokter Kristine Hansine Ullsfoss Torp Redacteur Nina Eklo Kjesbu Sjæfus Blæstus Petter Martin Skjeldrum Nettmester Andreas Øyehaug Krosjef Roe Setnes Jr. Industrikontakten har siste året bestått av: Til 22.02.12 Leder Elin Spildo 1 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Siden 22.02.12 Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jonas Stene Pettersen Elisabeth Hovde Ingeborg Skarholt Bølviken Vegard Solberg Rikke Ellingsen Maria Lindøen Rikke Ellingsen Jonas Stene Pettersen Ingeborg Skarholt Bølviken Martin Dons Anders Stensløkken Bjørn Kristian Fiskvik Bache Nina Plünneke Borvik Krostyret har siste året bestått av: Til 22.02.12 Krosjef Petter Tran Økonomisjef Karen Wibe Due Barsjef Petter Kolling Johansen Innkjøpssjef Mats Helland Siden 22.02.12 Krosjef Roe Setnes Jr. Økonomisjef Eivind Myklebust Lindseth Barsjef Rolf Christensen Andersen Innkjøpssjef Sebastian Backer Lemming AKT-­‐styret har siste året bestått av: Til 22.02.12 Revysjef Leiv Jørgen Husøy Økonomisjef Martin Dons Teknisk Sjef Johan Henrik Martens Styremedlem Anette Mari Thomassen Styremedlem Jørgen Gravseth Espnes Siden 22.02.12 Revysjef Daniel Gomsrud Økonomisjef Mari Seip Furunes Teknisk Sjef Mirjam Knutsen Styremedlem Henrik Tingdal Tune Styremedlem Nicklas Lindseth Eriksson Hyttestyret består siden 24.10.12 av: Godsbestyrer Lars Johnsgård Jensen Kasserer Audun Ofte Hovmester Ingrid Alne Oppsynsmann Erik Lunde 2 Medlemstall
I 2012 har linjeforeningen fått 234 nye medlemmer. Aktiviteter i Hovedstyret
Åre-­‐tur (22. januar – 26. januar) Hovedstyret arrangerte tur til Åre i Sverige. Alle 135 billetter ble utsolgt. Boenhetene og bakkeforholdene var bra, og turen var å regne som en suksess. Bursdagsfesten (11. februar) Bursdagsfesten er til ære for Hennes Majestet og den dagen Hun kom til oss gjennom doble glassruter i nåværende auditorium H1 den 31. januar i 1913. Dette er også kvelden når vi hedrer de av medlemmene som har gjort en særdeles god jobb for foreningen. Det ble i 2012 opphøyet 5 nye høyheter: Fredrik Hausmann, Paal André Slette, Carl Otto Høifors, Kjell Holthe og Arne Aalberg. Festen ble avholdt i Palmehaven på Britannia Hotell og det var ca. 150 gjester tilstede. Bursdagsfesten ble også i år sponset av Veidekke. H.H. Høy Gang, Arild Holm Clausen, stilte i år opp som dommer i Rettssaken. H.H. Fundamentalisten, Nils Aanund Smeland, stilte som aktor og H.H. Silly Walk, Morten Engen, stilte som forsvarer. Bandet UFO spilte som vanlig opp til dans og mange prøvde seg på dansegulvet. Generalforsamling (22. februar) Foreningens høyeste organ. Regnskap, årsmelding og styrevalg er faste poster. Det var ca. 110 som stemte ved styrevalget. Aarhønelekene (ÅL) (16. mars) Skilek og middag på Studenterhytta arrangert i samarbeid med Krostyret. Utsolgt arrangement med ca. 112 deltakere – et bra oppmøte til tross for datokrasj med Birken. Upåklagelig innsats under lekene. Én person til legevakt etter kuttskade på slutten av kvelden. 17.mai-­‐frokost Felles frokost for byggstudenter. Omtrent 150 deltakere. Det ble tatt 20 kr i betaling for å kjøpe inn mer pålegg enn i fjor. Hovedstyret og fremmøtte byggstudenter gikk i borgertoget under Aarhønens fane. Fadderperioden 13/08 Kom-­‐i-­‐gang-­‐dagen Hovedstyret med stand på Stripa. Delte ut fadderprogram og ønsket forbipasserende byggstudenter velkommen til Gløshaugen. Presentasjon av Aarhønen like etter omvisningen på Gløshaugen. Felles vandring til kjelleren på Moholt hvor vi fortsatte sosialiseringen. Oppmøte: ca. 100 fadderbarn (hovedsakelig 1. klassinger) 3 14/08 Immatrikulering Immatrikulering ved NTNU med registrering, påfølgende fremføring av Krøniken og inndeling i faddergrupper ved Hovedstyret. 15/08 Sandvolleyball Sandvolleyballturnering og grilling i Dødens dal. Alle 18 faddergrupper, samt et professorlag deltok. Uheldig dobbelbooking av Dødens dal mellom Høgskolens Chemikerforening og Aarhønen ble håndtert og begge foreningene fikk gjennomført opplegget sitt. Godt oppmøte og godt vær gjorde kvelden til en suksess. Deltagerne på vinnerlaget vant hver sin Aarhøneklukk. Oppmøte: mellom 200-­‐250 (faddere og fadderbarn) 16/08 og 17/08 Omvisning på Nidarosdomen og Sverresborg Hovedstyret arrangerte to egne 4.klassearrangement den første uken. Disse var omvisning i Nidarosdomen og omvisning på Sverresborg folkemuseum. Etter omvisingen på Sverresborg ble det arrangert grilling ved Teisendammen. Oppmøte: Nidarosdomen: ca. 30 (inkl. Hovedstyret) Sverresborg: ca. 25 (inkl. 5 fra Hovedstyret) 17/08 Låvefest Låvefesten har de siste årene vært en stor suksess, og i år var intet unntak. Innleid buss fra Gløshaugen ut til Fremo gård på Ler. Her hadde Krostyret og Hovedstyret gjort klart lydanlegg og bar. Aktiviteter som konebæring, melkespannkasting og kåring av beste kostyme ble avholdt. Oppmøte: 200 personer 18/08 Langåpent på Aarhønekroa Langåpent på kjelleren ble arrangert og temaet var togafest. Oppmøtet var bra, noe som førte til at en del av de oppmøte måtte stå utenfor kjelleren. For å glede alle ble det arrangert kjeller-­‐safari, grilling og kubb. Oppmøte: ca. 150 personer 19/08 Quiz Aarhønequiz ble arrangert i Bodegaen på Studentersamfundet. Alle faddergrupper stilte med lag, og vinnerlaget vant hvert sitt Aarhønekrus. Oppmøte: ca. 150 personer 20/08 Raskfest Nytt arrangement av året. Sammen med Hybrida, linjeforeningen til Ingeniørvitenskap og IKT, ble det avholdt raskfest. Det var raske aktiviteter og raske kostymer i Bodegaen på Samfundet. Kåring av beste kostyme. Oppmøte: ca. 200 byggstudenter 21/08 Paintball Nytt på programmet i år, arrangert av NTNUI paintball. Dessverre ble arrangementet flyttet fra Gløshaugen opp til Dragvoll i siste liten, og de arrangerende måtte kjøre et alternativt opplegg, som ikke var like bra som det opprinnelige. 4 Oppmøte: ca. 40 personer 22/08 Rebusløp H.M. Aarhønens årlige rebusløp. Fadderbarna fikk mulighet til å bli kjent med Aarhønens undergrupper gjennom en spennende og utfordrende rebus. Undergruppene og styrene som deltok var: Industrikontakten, Historiebokkomiteen, AKT, Vandrende Bjelke, Bygg:Verksted, Piker Med Spiker og FK Steindølene. Kvelden ble avsluttet med mat på Peppes Pizza. Oppmøte: ca. 150 23/08 Bowling og gokart Buss til Heimdal Bowling1. Ingen diskobowling som i 2011 dessverre, men et populært arrangement blant de fremmøtte. Oppmøte: ca. 90 25/08 Prøvelsene De årlige Prøvelsene ble arrangert i Nordregate. Faddergruppene brukte hele lørdag morgen til å bygge sine byggverk. Hovedstyret møtte opp for å bedømme resultatet. Alle faddergruppene deltok, og på kvelden reiste de fleste opp på kjelleren. Dommen på prøvelsene ble gitt på Immatrikuleringsballet. 30/08 Flåklypa Visning av Flåklypa Grand Prix med tilhørende leker på Gossip bar i Trondheim sentrum. Arrangementet var en suksess, men ble avbrutt av Gossip etter filmen var slutt grunnet aldersgrense. Oppmøte: ca. 150 04/09 Ølsmaking på Den Gode Nabo Ølsmaking på Den Gode Nabo på Bakklandet for 4. klassingene. Oppmøte: ca. 40 05/09 Swingkurs Trondheim Swingkurs hadde swingkurs for oss. Her hadde fadderbarna mulighet til å lære noen dansetrinn før immatrikuleringsballet. Oppmøte: ca. 60 12/09 Immatrikuleringsball Dette er festen til ære for de nye studentene der de klekkes fra Raatne Æg til Æg-­‐tech. Festen ble tradisjon tro avholdt på Studentersamfundet i Trondhjem. Alle som studerer ved bygg blir invitert, samt Høyheter, og representanter fra skolen og andre linjeforeninger, Samfundet, etc. Immatrikuleringsballet er som vanlig svært populært, og de 440 billettene ble raskt utsolgt. Regent Steinar Nordal sto for utklekkingen av de Raatne Æg, og Overpunsjebollemester Erik Lund kontrollerte punsjen. Underholdningen i år kom fra Beton, Semen, Strindens og AKT. UFO spilte opp til dans etter dommene. NCC var sponsor.
16/09 1. klassetur til Ruten Vandrende Bjelke arrangerte fjelltur for 1. klassingene til Ruten. 5 Ekstraordinær generalforsamling (24. oktober) Ekstraordinært generalforsamling ble avholdt 24. oktober for å velge inn det første Hyttestyret, slik at disse skulle være klare til å overta Aarhønehytta 25. januar 2013. Generalforsamlingen ble også benyttet til å vedta en rekke statuttendringer. Juleverksted og eksamensskjeggkonkurranse (9. desember) Verksted for laging av julepynt, julekort og lignende med servering av gløgg og pepperkaker. Større rom i 2012 enn tidligere for å ha plass til flere. Det var suksess og det var godt oppmøte. Kåring av beste skjegg i tre kategorier ble gjennomført med mange deltakere (én eksternt ved hjelp av bilde). Spikers Kårner Det ble gitt ut 6 utgaver av Spikers Kårner. Linjeforeningsavisene inneholdt artikler og bilder fra arrangementene gjennom året. Utgave nummer 5 og 6 ble utformet i nytt format. Tidligere har Spikers Kårner vært i A5-­‐format, men nå har man med støtte fra R3 gått over til et fargerikt A4-­‐format. Overgangen har forbedret kvaliteten betraktelig. Aktiviteter i Industrikontakten
Sammensetning siden 22.02.12 Leder: Rikke Ellingsen Lederen i Industrikontakten sitter i hovedstyret for BPC (The Bedpres Central) og deltar i Kontrollenhetsmøter i Teknologiporten. Økonomiansvarlig: Martin Dons Bedriftspresentasjonsansvarlig: Nina Plünneke Borvik Styremedlemmer: Jonas Stene Pettersen, Ingeborg Skarholt Bølviken, Bjørn Kristian Fiskvik Backe, Anders Stensløkken Sammensetningen i Industrikontakten har ikke blitt endret, men navn på stillingene har blitt gjort mer generelle. Møtevirksomhet Industrikontakten har hatt møter ca. 1 gang i uken. Økonomi Det har blitt jobbet mye med momsproblematikken. Industrikontakten fikk i 2012 dobbelt så mye støtte fra Næringslivsringen som tidligere. Noe av disse pengene har blitt brukt til investeringer til nytte for hele linjeforeningen som iMac på Høna og kaffetrakter, samt Industrikontakten-­‐rollup og gensere til Industrikontaktens medlemmer. 290 000 kr av Industrikontaktens overskudd ble overført til fondet i 2012. Bedriftspresentasjoner Det har i 2012 blitt avholdt 30 bedriftspresentasjoner (12 våren 2012 og 18 høsten 2012). Bedriftspresentasjonen med Veidekke avholdt i samarbeid med Hovedstyret har 6 i denne perioden blitt flyttet fra våren til høsten slik at denne ble arrangert høsten 2012. Det har både blitt arrangert lunsjbedriftspresentasjoner og ordinære presentasjoner, samt presentasjoner med bespisning på restaurant. Støtte til Ekskursjonskomiteen ved hjelp ved bedriftspresentasjoner har blitt endret. Denne ble først endret fra 300 kr til 600 kr per hode fra og med høsten 2012. Deretter ble den endret til 1500 kr for to personer og 2000 kr for tre personer fra og med våren 2013 pga. endringer i SiTs rutiner som minsker behovet for hjelp ved bedriftspresentasjoner. Gebyrer for avbestilling Gebyrene for avbestilling har blitt endret fra: -­‐ Før 2 måneder før presentasjonen: ingen gebyrer -­‐ Mellom 2 måneder og 1 uke før presentasjonen: 3 000 kr -­‐ Under 1 uke før presentasjonen: 8 000 kr Til: -­‐ Før 6 uker før presentasjonen: ingen gebyrer -­‐ Under 6 uker før presentasjonen: 10 000 kr Bespisning på restaurant Det har i noen tilfeller blitt brukt kontaktpersonen Geir Arne Torgersen for bestilling av bespisning på restaurant etter bedriftspresentasjon. Torgersen er kontaktperson for flere av linjeforeningene på Gløshaugen. Innloggingssystem Industrikontakten var ansvarlig for påmelding og innlogging på både dags-­‐ og kveldsarrangementet på BM Dagen. Det har også blitt brukt ved påmelding til bedriftspresentasjoner andre linjer gjennomfører, hvor byggstudenter er invitert. Stillingsannonser I 2012 har 15 stillingsannonser blitt distribuert. Linjesamarbeidet Våren 2012 ble det fastsatt klare retningslinjer for bruk av blæstegebyr hos alle linjeforeningene i Linjesamarbeidet. Stadig dårligere service og tjenester fra SiT-­‐kantiner førte til en fellesklage og et opprydningsmøte med kantinene. Nye menyer ble laget og SiT ga løfter om forbedring. Disse forbedringene har vært lite merkbare. 10. desember ble UKA-­‐13-­‐avtalen underskrevet. Det har blitt forhandlet fram en avtale som både linjeforeningene og UKA-­‐13 ser ut til å være fornøyd med. 7 Næringslivsringen Industrikontakten har fortsatt én representant i NLR-­‐styret. Dette vervet har blitt gjort uavhengig av stillingene i Industrikontakten slik at hvem som helst av IKs medlemmer kan sitte i NLR-­‐styret. Vervet har også blitt gjort om fra ett-­‐ til toårig for å skape bedre kontinuitet og effektivitet. Det har i alle prosjektgruppene blitt gjort endringer for å bedre strukturen og gjennomføringsevnen til disse. Det har også vært fokus på at det skal være lett for studentene på Bygg-­‐ og miljøteknikk å vite hva de forskjellige gruppene jobber med og hvordan man kan benytte seg av deres tilbud. R2 – Rekruttering Prosjektleder: Bjørn G. Petersen, Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi Industrikontaktens representant: Ingeborg Skarholt Bølviken Formålet med prosjektgruppen er å øke andelen søkere til byggstudiet av de ungdommer som hver vår er kvalifisert til å søke om opptak. Aktiviteten i prosjektgruppen har det siste året tatt seg opp, og et stort kartleggingsarbeid rundt hvilke tiltak som kan innføres for å øke rekrutteringen ytterligere har blitt utført. Flere personer fra næringslivet har blitt inkludert i denne prosessen. I tillegg har en av Studieprogramsrepresentantene og Skogvokter i Hovedstyret blitt inkludert i prosjektgruppen. Aktiviteten rundt klassebesøksordningen har vært stor, og i november arrangerte Industrikontaktens representant, i samarbeid med Skogvokter, et inspirasjonsmøte for byggstudentene som deltar på IVT-­‐fakultetets klassebesøksordning. I tillegg ble arbeidet med egen klassebesøksordning for studieprogrammet Bygg-­‐ og miljøteknikk igangsatt. R3 – Ta vare på studentene Prosjektleder: Frode Berg, Industrikontaktens representant: Anders Stensløkken I mai ble det holdt et opprydningsmøte for å få klarhet i hva slags funksjon R3 skal ha og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Frode Berg ble spurt om å fortsett som prosjektleder, og takket ja. R3 sin hovedfunksjon skal være å forvalte Næringslivringens midler til byggstudentene på en rettferdig og god måte. Disse pengene skal sørge for økt trivsel og velferd blant studentene og er delt inn søkbare midler og faste poster. Søknad om midler skal behandles av alle på prosjektgruppens møter. Det har vært for mye misforståelser og slurv ved søknadshåndtering gjennom året. I tillegg er det R3 sitt ansvar å arrangere byggeplassbesøk våren 2013. Byggeplassbesøket 2012 ble gjennomført 15. mars og gikk til Strindheimtunellen, Sirkus Shopping og Ilsvika Boliger. 8 U2 – Støtte til sommerjobb Sommerjobbhjelpen 2012 ble gjennomført som tidligere år. Dessverre lyktes det ikke å skaffe relevant sommerjobb til alle de 18 studentene som meldte seg på. Etter endt sommerjobbhjelp hadde 5 ikke fått jobb. Dette er synd da vi ser på dette som viktig, med tanke på tilegnelse av praktisk erfaring gjennom studieperioden. Opplegget endres derfor litt mot neste år i håp om at alle byggstudenter som ønsker det skal kunne få relevant sommerjobb. Det ble også arrangert et jobbsøkerkurs med Academic Works for studentene i oktober, der alle som ønsket det fikk mulighet til å delta. Vi er ikke helt fornøyd med dette kurset, og vil trolig bruk en annen aktør til i 2013. U3 – Støtte til PC I 2012 ble subsidiering til PC gjenopptatt etter ønske fra studentene. 101 personer fikk støtte til PC fra Næringslivsringen. Hver student fikk 1000 kr hver. 400 byggstudenter Ny prosjektgruppe på initiativ fra Norconsult med hårete mål om 400 uteksaminerte sivilingeniører fra bygg årlig. Prosjektgruppen har hatt to møter og er inne i en oppstartsfase med kartlegging av behov og innsamling av relevant data for videre arbeid. Aktiviteter på Aarhønekroa
Aarhønekroa har i 2012 hatt et relativt høyt aktivitetsnivå. For å opprettholde dette aktivitetsnivået og samtidig ikke overbelaste Krogjengen, har det vært nødvendig å ha en stor Krogjeng – 12 stykker. Kjellersaken med omfordeling av linjeforeningskjellerne på Moholt er nå inne i prøveperioden, den startet 1.1.2013. Kjellerrådet, med representanter fra alle linjeforeningene, har utarbeidet retningslinjer for, utleie, delansvar og driftsansvar i linjekjellerne i prøveperioden. I praksis betyr dette at andre linjeforeninger kan søke om innpass ved vår kjeller på ulike ansvarsnivåer. Det har i løpet av året blitt utført moderate investeringer. Bord og stoler, samt utført mindre oppussingsarbeid. Det er blitt lagt opp bredbånd på kjelleren samt at en ny PC er anskaffet gjennom NTNU. Aarhønekroa har i 2012 ikke mottatt noe pengestøtte. Søknad om støtte levert SiT ble avslått, mens søknad til Næringslivsringen ble rotet bort og ikke vurdert. To innbrudd med moderate tap høsten 2012 førte til at SiT bekostet å bytte lås til inngangsdøren. Økonomisk har Kroa gått tilnærmet i null. Krostyret har imidlertid funnet det mest ryddig for fremtidige regnskap å implementere varebeholdningen på Kroa inn i balansen. Siden denne posten ikke har vært inkludert her tidligere, viser årets resultatet et stort overskudd. 9 Aktiviteter på Aarhønekroa 2012 3.2. Børsaften. Avslutningsfest for avtroppende Krostyre, ca 60 pers 10.2. StyreVors før Byggrevyen, ca 100 pers 14.3. Shanghai-­‐kickoff, ca 70 pers 16.3. ÅL, 120 pers 24.3. Full før barnetv 40 pers 12.8. Fadderkickoff, ca 40 pers 13.8. Grilling på kjellern 100+++ 17.8. Låvefest, ca 200 pers 18.8. Langåpent Togaparty 100 +++ 25.8. Prøvelsesfest 100 +++ 14.9. Krogjengopptak, 25 pers 17.9. PMS, ca 30 pers 23.9. Fotballvisning 20 pers 28.9. Vinglefest med AKT, ca 40 pers 29.9. Rekruterringsfest Bygg Verksted 35 13.10. Full Før Barne TV, ca 50 pers 19.10. Aarhøneklukk -­‐ fra perm til perm, ca 40 pers 26.10. Kviss, ca 50 pers 2.11. FK Steindølene 1, 25 pers 3.11. Privat bursdagsfest, 50 pers 8.11. Fjerdeklassevors, ca 40 pers 10.11. Langåpent, ca 60stk 17.11 FK Steindølene 1,2 og jentelaget 40-­‐50 pers 24.1.2013 Jubileumsåpning, ca 50 pers 26.1.2013 Afterski jubileum, ca 50 pers 28.1.2013 Fotballpub Steindølene -­‐ RBK, ca 20 pers 15.2.2013 Styrevors før Revyen, ca 60 pers
Aarhønens Kulturelle Teater
AKT har i 2012 satt opp revyen "Byggrevyen 2012 +pant" i Verkstedhallen på Svartlamoen. Organisering Styret har i 2012 etter 22.02.12 bestått av: Revysjef Daniel Gomsrud Teknisk sjef Mirjam Knutsen Økonomiansvarlig Mari Seip Furunes Styremedlem Nicklas Lindseth Eriksson Styremedlem Henrik Tingdal Tune Deltakere I 2012 hadde AKT 55 deltagere i revyen. Aktiviteter AKT har i 2012 hatt følgende aktiviteter: 10 -­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
-­‐
Hyttetur til Lyngbråten 6.-­‐8. jan 2012: På hytteturen over jul ble det satt stort fokus på det sosiale samholdet. Det ble gjennomført quiz, lagkonkurranser med rebusløp og fremføring av selvskrevne sketsjer. Navnet + Pant kom AKT fram til ved votering i fellesskap. Navnet + Pant var aktuelt med tanke på miljøfokus i media og det faktum at avfallshåndtering og resirkulering er en del av utdanningen studenter ved bygg-­‐og miljøteknikk kan ta. Intensivuke i Verkstedhallen 3.-­‐8. feb 2012: Revy i Verkstedhallen 9.-­‐11. feb 2012: Revyen ble i år også holdt i Verkstedhallen med fulle forestillinger 9. og 10. februar med premierefest på Gossip den 9. og med vors og fest for styrene på Gossip den 10. februar. Den 11. februar var noe færre folk i salen. Det ble solgt bortimot 600 billetter til årets revy. Infomøte på skolen 04.09.12: Gjennomført på skolen, med godt oppmøte fra lavere årskull. Minglemøte på Samfundet 19.09.12: Minglemøtet ble avholdt med leker, quiz og karaoke i Strossa på Samfundet. Styret registrerte godt oppmøte og fornøyde deltagere. Møtets formål var å rekruttere og sosialisere fremtidige medlemmer. Vinglemøte på byggkjelleren 28.09.12: Et revymøte for å fremme det sosiale i AKT på en litt mer løssluppen måte enn tradisjonelle minglemøter. Med godt oppmøte og god stemning anser styret møtet for vellykket. Styretur til Ytterøya 12.10.12 – 14.10.12: Styretur for å lære hverandre bedre å kjenne for å få et mer dynamisk styre. I slutten av 2012 investerte AKT i nytt speilreflekskamera, trommesett, kjele, kokeplate og symaskin til revyen. Symaskinen ble kjøpt fordi den som ble borte under forrige styre aldri ble funnet. Økonomisk sett gikk AKT i overskudd og har full buffer, i tillegg til å overføre ca. 600 kroner til H.M. Aarhønens Fond. Hyttestyret
Styret er det første nedsatte Hyttestyre og har siden 24.10.12 bestått av: Godsbestyrer: Lars Johnsgård Jensen Kasserer: Audun Ofte Hovmester: Ingrid Alne Oppsynsmann: Erik Lunde Hyttestyret er et nytt styre som ble opprettet på ekstraordinær generalforsamling 24. oktober 2012. Grunnet tilpasninger i forbindelse med åpning, vil dette styret sitte frem til ordinær generalforsamling i 2014. Styret har arbeidet med å forberede for drift av hytta etter åpning 25. januar 2013. Det er ble utarbeidet budsjetter og søkt om egenkapital. Innen årets slutt lå søknaden fortsatt inne til behandling i fondsstyret. 11 I slutten av november ble det holdt et hytteforum hvor retningslinjer for drift og booking av hytta ble lagt frem og diskutert. H.M. Aarhønens Fond
Fondsstyret har bestått av: Til 22.02.12 Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Siden 22.02.12 Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem H.H. Snikende Ullteppe, Regent Steinar Nordal … H.H. FUS i Alt, Øyvind Aass (yngre høyhet), valgperiode 2011-­‐2013 H.H. Silly Walk, Morten Engen (student), valgperiode 2011-­‐2013 H.H. Snikende Ullteppe, Regent Steinar Nordal H.H. Pikk eller Pung, Kristian Aunaas (eldre høyhet), valgperiode 2012-­‐2014 H.H. FUS i Alt, Øyvind Aass (yngre høyhet), valgperiode 2011-­‐2013 H.H. Silly Walk, Morten Engen (student), valgperiode 2011-­‐2013 H.H. Fem på Halv, Paal André Slette (student), valgperiode 2012-­‐2014 Etter Regentskiftet 31. januar 2013 tar H.H. Høy Gang, Arild H Clausen, over som leder av fondsstyret. Inngående saldo på Fondet pr 1/1 2012 var kr 344 009, mens saldo pr 31/12 2012 var kr 493 154. Innkommende beløp på Fondet i løpet av 2012 var en overføring på kr 350 000 fra driften av foreningen samt en renteinntekt på kr 16 995. Fondet har i alt innvilget en støtte på kr 217 850 til ulike aktiviteter i H.M. Aarhønen. Detaljer framgår av Fondets regnskap. De største utbetalingene er relatert til byggingen av Aarhønehytta. Undergrupper og komiteer
Beton (herrekor) Beton har holdt et opptak og deltok på ÅL i løpet av vårsemesteret 2012 under ukjent abbedisse. Søster Ivrig ga abbedissekjede videre til Søster Innbrudd i august 2012 på Immatrikuleringsfesten, og sang utrolig vakkert. Beton har holdt opptak på høsten. Et ukjent antall nye søstre ble tatt opp. En sykveld ble arrangert i november. Beton deltok på Aarhøneklukk – perm til perm på kjellern. Det ryktes at Beton underholdt på Dolley Dimple's og diverse Moholt-­‐kjøkken. Abbedissen vil hverken bekrefte eller 12 avkrefte dette. Det ble underholdt i samtlige rom på Aarhønens bursdagsparty. En rekke gamle søstre deltok i søppelsekk Semen (damekor) Kontaktperson for Semen i 2012: Elin Strand. Semen har hatt to opptak i løpet av 2012, og tatt opp til sammen 15 nye medlemmer. Det er nå 34 aktive medlemmer i gruppen. Semen har opptrådd på bursdagsfesten, immatrikuleringsball og PMS-­‐jubileet. Bjelkeklang (blandakor) Leder: Madeleine Brandt Dirigent: Vidar Aunan Aarhønens blandakor Bjelkeklang ble opprettet oktober 2012 som et åpent tilbud for alle sangglade byggstudenter. Ved utgangen av 2012 hadde koret hatt 7 øvinger, og medlemstallet var 25 personer (inkludert dirigent Vidar Aunan, tidligere byggstudent). Koret mottok kr. 5 705,-­‐ av Næringslivsringen i sponsorpenger i 2012, og kr. 3 900,-­‐ av disse ble brukt på elektrisk piano samme år. ByggBang I 2012 har ByggBang bestått av: Frem til 16. Mai: • Morten Engen: Lead gitar • Carl Otto Høyfors: Rytmegitar • Paal André Slette: Bass • Fredrik Hausmann: Trommer • Simen Sjøvold Skavang: Vokal Etter 16. Mai: • Magnus Fjeld Olsen: Lead gitar • Øyvind Høsser: Rytmegitar • Arve Grinden: Bass • Pål Arne Ytrehus Ibrekk: Trommer • Simen Sjøvold Skavang: Vokal I tillegg var følgende involvert under byggrevyen: • Jonas Stene Pettersen: Synth • Øyvind Arend Hallvig Bentås: Saksofon • Stine Halleraker: Trombone • Ellen Øfsdal: Fløyte • Mari Furunes: Trekkspill • Magnus Fjeld Olsen: Kornett • Jørgen Gravseth Espnes: Klarinett 13 Foruten å ha vært det musikalske bidraget under byggrevyen, har bandet spilt følgende konserter: 1. mars. Gløsmesterskap i regi av Tekna på klubben, Samfundet. 23-­‐25 mars. De juridiske vinterleker på Gol. 4. mai. Byrkitektfestivalen på Skiboli. 5. november. PMS-­‐jubileum på Samfundet. 14. november. Linjeforeningskveld på Samfundet. Dragern (korps) Leder: Øyvind Bentås Dragern har i 2012 hatt liten aktivitet med kun tre medlemmer. Vi har stilt beskjedent opp på Jonathanfesten. Økonomien er god. Det ser ut til at vi vil få inn flere medlemmer i løpet av våren 2013 og dermed økt aktivitet. FK Steindølene Herrer 1 Trener: Magnus Hansen Resultatmessig ble 2012 litt under det vi håpet på. Med en 9.plass i serien. Året var preget av mange utskiftninger siden over halve laget dro fra Trondheim i sommer. Det var derimot ingen problem med å få tak i mange nye spillere kjapt. Ellers har FK Steindølene feiret 15 årsjubileum i år og hatt det mye moro sammen i laget. Så satser vi på bedre tabellplassering i 2013. FK Steindølene Herrer 2 Trener: Sjur Grevsgård FK Steindølene II ble startet opp vinteren 2012, grunnet et skrikende behov for et fotballtilbud til flere byggstudenter. Over 40 personer møtte opp til opptakstreninger i mars, og per dags dato består stallen av i underkant av 30 spillere. Laget har gjennomført sin første sesong i 6.div (Studentligaen), sammen med storebror Steindølene Serien bestod av 18 lag, og det er blitt spilt 17 seriekamper, samt en treningskamp mot Smøreguttene. Steindølene II endte tilslutt på en 15. plass i serien, med 14 poeng. I tillegg til seriekamper, har laget hatt én ukentlig trening gjennom semesteret. Treningene har stort sett foregått i Dødens dal, og noen innetreninger på idrettsbygget på Gløshaugen. FK Steindølene Damer Leder i 2012 har vært Nina Plünneke Borvik inntill lederbytte på slutten av året. Ny leder er Frida Grønhaug Ottemo. Økonomiansvarlig er Astrid Skorve og sosialansvarlig er Katrine Engebrethsen. FK Steindølenes jentelag har gjennomført sin andre sesong i studentligaen. Etter en sesong med mange seiere og noen tap endte de opp på 4. plass med 30 poeng og en målforskjell på 65-­‐20. Knepent slått av BI fotballjenter med 31 poeng som endte på 3. plass. Bedriftsserien bestod av 9 studentlag, og det ble spilt dobbelt serie. Jentelaget har gjennom sesongen holdt omtrent en trening i uken i Dødens Dal og på idrettsenteret på Gløshaugen. I september ble det avholdt jubileumsfest for FK Steindølene på 14 studenterhytta i Bymarka. Dette var en veldig vellykket fest hvor begge guttelagene og jentelaget deltok Piker Med Spiker Medlemmer i styret: Isabel R. Sture, 4. klasse Nina Stien, 4. klasse Hege Stusvik, 3. klasse Siri Johanson, 3. klasse Nina Eklo Kjesbu, 2. klasse Ingrid Alne, 2. klasse Frida Berg, 1. klasse Møtevirksomhet: Vi har hatt møte ca. 1 gang i uken, men i forbindelse med planleggingen av jubileet har møtene kommet litt oftere når vi nærmet oss dette. Aktiviteter: Våren 2012 arrangerte vi et bilmekkekurs i samarbeid med NAF. Kurset ble arrangert to ettermiddager, med plass til 20 personer hver gang. Kurset varte ca. 2,5 timer, men en innlagt pause med sosialisering over pizza og brus. Vi feiret også kvinnedagen 8. mars med å bake og dele ut kaker til byggstudentene på Lerkendalsbygget. I likhet med høsten 2011 startet vi også dette høstsemesteret med en ost-­‐ og vinkveld for alle jentene, denne gangen i samarbeid med krogjengen. Vi så dette som en flott mulighet til å presentere både oss og Aarhønekroa for de nye 1. klassingene, og gi dem en mulighet til å prate med jenter fra alle trinn. I oktober arrangerte vi et byggeplassbesøk til de nye studentboligene som er under bygging ved Lerkendal, i samarbeid med Skanska. Det ble først holdt en presentasjon av representanter fra Skanska, hvor de fortalte om bedriften og forskjellige sider ved byggeprosjektet, etterfulgt av en befaring i et av byggene som bygges. Vi fikk se ulike rom og tekniske løsninger Skanska hadde benyttet seg av, og fikk svar på alle spørsmål vi hadde til prosjektet. Etter besøket dro vi på Dolly Dimples og spiste pizza mens vi snakket med en kvinnelig Skanska-­‐representant fra Oslo. I november arrangerte vi 10-­‐årsjubileet vårt, med middag, drikke og underholdning etterfulgt av en konsert med linjeforeningens eget band, ByggBang, på Studentersamfundet. Fra og med høsten 2012 har vi også startet opp med kontortid på Høna, en gang hver andre uke. Dette er med på å synliggjøre oss i langt større grad enn før for alle byggstudentene, og er noe vi vil fortsette med. Bygg:Verksted Leder før 15.02.12 var Erik Lunde, og leder etter 15.02.12 var Jon-­‐Henrik Østberg. Året 2012 har for Bygg:Verksted vært preget av høy aktivitet, balansert mellom egne kurs og bygging på Aarhønehytta. Vi har fortsatt med populære arrangementer, som 15 bl.a. høyttalerbygging og veggkurs, og vi har fått til nye ting som forskalingskurset. Det er anskaffet mer verktøy å låne ut, så vi kan dekke opp for økende etterspørsel. Vi har effektivisert organisasjonen slik at styret kun innehar de nødvendige nøkkelfunksjonene. Aktivitetene blir nå gjennomført av våre medlemmer, og terskelen for å bli medlem av Bygg:Verksted er lav. Vandrende Bjelke (turgruppe) Vandrende Bjelke er en turgruppe for byggstudenter, organisert under H.M. Aarhønen, men
er økonomisk uavhengig. Gruppen er organisert med et styre bestående av fem personer,
turledere og medlemmer. Styret skal sørge for drift, økonomi og koordinering av turer. Styret
har møter ved behov, ca. hver måned. Turlederne skal arrangere turer avtalt på turmøte hvert
semester. Medlemmene betaler for hver tur de er med på, det er ingen medlemsavgift.
Formålet er å skape et samhold mellom tur- og friluftsinteresserte byggstudenter. En håper og
kunne lage et enda bedre samhold på tvers av klassetrinn samt å gi et alkoholfritt fritidstilbud.
Organisering:
Styret har bestått av:
Leder: Audun Ofte
Nestleder/økonomiansvarlig: Bjørn Kristian Bache
Blæstesjef: Ragnhild Hammeren
Sekretær/ nettansvarlig: Ingrid Alne
Utstyrsansvarlig: Eirik Aal
Turledere: - 18 stk vårsemester 2012
17 stk høstsemester 2012
Arrangementer:
• Generalforsamling – valg av styre
• Turmøte vår 2012
• Turmøte høst 2012
Turer 2012:
• 13. - 15. januar - Turledertur 14 deltakere
• 28. - 29. januar - Gourmettur 14 deltakere
• 7. februar - Måneskinnstur - 12 deltakere
• 24. - 26. februar - Koietur - 9 deltakere
• 1. - 4. mars - Fjellskitur - 7 deltakere
• 11. mars - Akedag - 4 deltakere
• 21. - 22. april - Tur til Snøhetta - 16 deltakere
• 8. - 9. mai - Tur til Dronningkrona - 8 deltakere
• 15. mai - Tur til Storebjørn - 13 deltakere
•
•
•
•
•
•
31.august - 2. september - Sylantur - 14 deltakere
7. - 9. September - Klatretur - 9 deltakere
13. - 15. september - Turledertur -11 deltakere
16. september - 1.klasse tur - 38 deltakere
21. - 23 september - kanotur - 32 deltakere
28. - 30. september - Fottur i trollheimen - 25 deltakere
16 •
•
•
12. - 15. oktober - Surfetur - 30 deltakere
26. - 28 oktober - Gourmettur - 11 deltakere
30. oktober - Måneskinnstur - 31 deltakere
Tilsammen 18 turer gjennomført, totalt 298 deltakere.
Økonomi:
VB har blitt sponset av næringslivsringen for kalenderåret 2010. Gruppen ble sponset med
20 000,- fra Næringslivsringen, og dette har blitt brukt til å redusere egenandel på turer under
året. Gruppen har også fått 10 000 av SiT for støtte til telt. H.M. Aarhønen har støttet gruppen
med 5000,- til leie av buss til 1.klassetur.
Hyttekomiteen Året 2012 har vært nok et hektisk år for Hyttekomiteen i arbeidet for å få ferdig hytte til åpning 25. januar 2013. Vinteren ble brukt til detaljprosjektering av innvendige arbeider, samt noen intense uker med isolering, plasting og utlekting i februar. Detaljprosjekteringen fortsatte i samarbeid med arkitektene utover våren og sommeren. Materialvalg og planlegging av høstens dugnadsarbeider var da hovedfokus. I denne prosessen har det blitt holdt fire Hytteforum for at byggstudentene skulle få mulighet til å påvirke. Arkitektene var tilstede på ett møte. Tidlig i august begynte dugnadsarbeidene på hytta med muring av pipe og ferdigstilling av tak. Videre ble august brukt til transport av materialer og generelle forberedelser til offisiell start på dugnadsjobbingen. Dette ble i stor grad gjort av hyttekomiteen selv. Det ble i denne perioden også gjennomført 11 vellykkede helikopterløft. 17. august startet høstens første dugnadslag arbeidene. Arbeidet fortsatte da kontinuerlig frem til 4. november. 28. desember startet de sluttførende arbeider for ferdig hytte til åpningen. Veldig mye arbeid er gjort, og prosjektet virker å være i rute til åpning. Økonomi: Prosjektet startet året med en utvidet ramme på 100 000 NOK. Disse var øremerket investeringer som vil gi en betydelig nivåheving. Ved årsskiftet ligger prosjektet godt an økonomisk og ser ut til å kunne leveres på budsjett. Samarbeidet med Vedal som finansiell partner har vært veldig bra. NLR og Statens Vegvesen har vært med på å sponse dugnadsdriften. Historiebokkomiteen I kalenderåret 2012 utviklet Historieboken seg enormt. Etter historisk aften i Sangerhallen på Studentersamfundet den 24. januar økte antallet medlemmer i komiteen, et fungerende styre ble nedsatt med Morten Engen som redaktør. Komiteens 17 sammensetting var slik at ikke alle deltok direkte som forfattere, men som grafiker, korrekturleser, distribusjonsansvarlig o.l. Utover våren ble det holdt jevnlige administrative møter og like jevnlige skrivekvelder der bokens framtidige innhold ble diskutert. På de administrative møtene ble emnene rundt bokens utseende, distribusjon, finansiering og logistikk diskutert. Store deler av kildematerialet til boken ble innhentet på våren og sommeren. Etter sommeren flyttet Engen til Oslo, men beholdte fortsatt stillingen som redaktør. Leiv Jørgen Husøy tok over det administrative arbeidet som nestleder. Mange sene kvelder og lange helger gikk med til prosjektet i høstmånedene og dette resulterte i at Historiebokkomiteen kunne levere sitt nesten ferdige produkt til språkvask i starten av oktober. Etter kun et fåtalls rettelser ble boken sendt til trykkeriet i november. Videre arbeid med prosjektet gikk på lanseringen og historisk lunsj for høyheter. Finansielt har prosjektet aldri vært ute på tynn is. Man fikk i 2012 sikret en avtale med Norconsult AS om finansiering på opptil 150 000 kr, mot denne summen fikk Norconsult AS 500 bøker. Historiebokkomiteen har i tillegg hatt en egen konto med omlag 10 000 kr, disse pengene har blitt brukt administrative utgifter slik som frimerker o.l. Noe av pengene har også blitt brukt til innkjøp av kildemateriale. Ved utgangen av 2012 sto det omlag 9 000 kr på kontoen. Historiebokkomiteens medlemmer ved utgangen av 2012: Redaktør: Morten Engen Tekstansvarlig og fagansvarlig: Leiv Jørgen Husøy Økonomiansvarlig og trykkeriansvarlig: Anette Mari Thomassen Korrekturansvarlig: Ingeborg Skarholt Bølviken Distribusjonsansvarlige: Nina Plünneke Borvik og Silje Rogn Aune Grafisk ansvarlig: Marte Sørbrøden Talberg Arkivar: Jens Christian Rognlien Andre: Simen Sjøvold Skavang, Nina Eklo Kjesbu, Thor Johan Gamlem, Henrik Hartmann, Anne Berit Flo Halle, Ellen Bogfjellmo, Nils Ånund Smeland, Ola Hansen, Rolf Christensen Andersen, Erlend Andenæs og Madeleine Brandt Annet
Redd barna H.M. Aarhønen har som i fjor vært fadder for Redd Barna. Årsplan Årsplan for 2013 vil bli satt opp av det nye styret i etterkant av generalforsamlingen. Budsjett Budsjett for 2013 vil bli satt opp av det nye styret i etterkant av generalforsamlingen. 18 Nye eiendeler H.M. Aarhønen har formelt sett en ferdig hytte, Aarhønehytta på Åtollen i Selbu. Hovedstyret har kjøpt et nytt partytelt. Industrikontakten har kjøpt iMac til kontoret, kaffetrakter og oppslagstavle med logo for bedriftspresentasjoner. Hovedstyret har i samarbeid med SPR’ene anskaffet en smart-­‐TV hengt opp i gangen og et nytt kjøleskap til kontoret med støtte fra R3. AKT har kjøpt inn eget trommesett, speilreflekskamera, symaskin og kokeplate med kjele. Krostyret har fått en ny PC med skjerm av NTNU, bredbånd på Aarhønekroa samt noen nye stoler og bord. Ekstraordinært Punsjbollen, tronen, og standarten er restaurert. Hovedstyret kjøpte inn 11 Hederstegn og tre grener for å ha større beholdning til 100-­‐årsjubileet. Aarhønen ble tildelt et ekstra rom på Lerkendalsbygget, i førsteomgang til lån fra BAT-­‐instituttet, som skal tas i bruk i 2013. For Hennes Majestet Aarhønen _________________________________ Henrik Hartmann Kanzler Trondheim, 20.02.13 19 

Similar documents