Arbeidsplan 9.trinn – Uke 38

Comments

Transcription

Arbeidsplan 9.trinn – Uke 38
Arbeidsplan 9.trinn – Uke 38
Generell informasjon:
Matte
Mål:
Se skjema «egenvurdering».
Forberedelse til prøve. Vi gjør bl.a «Test i Måloppnåelse».
Innføringsklassen: Oppgaver fra lærer.
Engelsk
Mål: Lese og forstå tekster fra den engelskspråklige verden
Kunne påpeke språklige forskjeller mellom ulike varianter av engelsk (f.eks. amerikansk,
britisk og australsk)
Være forberedt til nasjonal prøve i engelsk – koble ord til bilde, finne informasjon i ulike
tekster, gjenkjenne engelsk setningsstruktur
Felles: Les videre om varianter av engelsk s. 22-27 i Voices. Skriv og lær ordene s. 22, 24
og 26.
Vi forbereder oss til nasjonal prøve i engelsk på PC.
Blue
Yellow
Red
Utdelt ark
Utdelt ark
Utdelt ark
Innføringsklassen: Egen plan
Norsk
Mål: Du skal kunne vise at du kan gjenkjenne og bruke ulike virkemidler som er typiske for
lyrikk gjennom å lage et eget lyrikkhefte.
Du skal kunne presentere et selvvalgt dikt fra lyrikkheftet.
Felles: Gjøre ferdig lyrikkheftet, og velg deg ut noe fra heftet som du vil presentere til
klassen. Pass på at du oppfyller alle kravene for vurdering. Dette har alle fått utdelt.
Innføringsklassen: Eget opplegg
Naturfag
Mål: Kunne fortelle hva et hormon er, hvor hormonene dannes og hvordan de transporteres
i kroppen. Kunne fortelle om hypofysens rolle i hormonsystemet.
Felles: Les s. 51-56 (til energiomsetningen i kroppen)
Fokusspørsmål 1, 2, 3 og 4 på side 60.
Oppgaver: 2.22 og 2.24 (s. 64)
Blå
Gul
Rød
2.26 a
2.26- 2.27
Innføringsklassen: Nivå 1 og nivå 2: Fortsette å jobbe med hefte om kroppen.
Samf.fag
Mål: Jeg skal kjenne til de ulike straffreaksjonene vi har i det norske rettsvesenet.
Felles: Les s.254-255.
Blå
Gul
Rød
«Finn svar i teksten» s.258, oppg. 6-8.
«Tenk selv» s.258, oppg. 7 & 8.
Innføring: Nivå 1 > se ark. Nivå 2 > «Felles» + begrepsark.
KRLE
Mål:
Forberedelse til prøve. Se eget målark.
Innføring: Forberedelse til test.
FSP/
Norsk
Fransk
Spansk
Norsk
Mål: Øve på fransk uttale. Kunne handle sko og klær på fransk.
Lekse til torsdag: Øv på rollen din og vær klar til framføring!
Mål: Kunne klokka på spansk
Til torsdag: Les s.50 – 53 og øv på glosene s.116. Lær deg klokka på spansk!
Gjør oppg. 2 på kopien dere fikk sist uke.
Mål: Eksperimentere med ulike skriftlige og muntlige uttrykksformer i ulike
sjangre
Planlegge, gjennomføre og skrive et intervju. Intervjuene skal samles i ei
«avis».
Kontekst basisbok s 183 -›
M Mål: At du skal kunne bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette
U sammen en egen komposisjon. (Mål uke 36 – 40)
S.
Felles: Vi jobber med programmet Audacity for å lage en egen komposisjon på PC. Husk ørepropper/headset.
K
&
H
Mål – Tegne ansikt m/ rette proporsjoner. Lære å se!!
Gjennomføring: Øve på plassering av øyne, nese, munn. Tegn ansikt etter modell.
K Mål: - Praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening.
R - Praktisere Fair Play(se mål klasserommet)
Ø.
Aktivitet(er): Intervalltrening. Det er VELDIG lurt å ha med seg en drikkeflaske når vi er ute å farter...
M Mål: Ha kjennskap til de ulike næringsstoffene
&
Praksis: Kinabiff (Wok)(Asia) og Rullekake (Bakepulver bakst) Teknikk rullekake
H
Teori: Næringsstoffene karbohydrater, proteiner, fett, mineraler, sporstoffer og vann
s. 10-17 og notater fra lærer + Spm. S. 17 og oppgaver
Prøveplan
Uke
Mandag
Tirsdag
38
39
Onsdag
Torsdag
KRLE
Samfunnsfag(?)
Fredag
Matematikk
Spanskprøve