5.trinn

Comments

Transcription

5.trinn
Det blir ukeprøve denne
uka.
Å lese
hver
dag gir
smarte
barn!!!!
Ukeprøve før
konting
Diktat:____
Se også http://www.fredrikstad.kommune.no/ambjornrod-skole/
[email protected]
[email protected]
[email protected]





Ukepr:____
På onsdag får skolen besøk av musikkfolkehøgskolen Viken. De skal fremføre
en musikal for oss.
Det er sendt hjem innkalling til utviklingssamtaler.
Husk beintøft! Gå eller sykle til skolen!
Fra og med denne uken følger det med kriterieark både til norsk innføring og
matteleksene. Elevene vurderer sitt arbeid, legger arket inn i boka og leverer på
skolen på torsdag.
Lærerne på trinnet kan nås på mail eller tlf. 69 38 36 24.
Fag
Bok/ tema
Norsk
Snakk om bøker
Tirsdag
Innføring
Diktat
Lese
På skolen
Matematikk
Multiplikasjon
Lekser til
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Oppg. 64-67, s.
1 Oppg. 52-54, s.
128
131
Oppg.
52-55,
s.
Oppg. 66-69 s.
2
128
131
Oppg.
52-56
s.
Oppg. 63 -70 s.
3
128
131
Husk kriteriearket!
Tusen millioner på internett
Engelsk
Chapter 3: All year round
Step
1
Read page 39. Do the activity.
Textbook
Workbook
Vocabulary
I get up at 7 o’clock. I eat
(gloser)
breakfast before I go to school.
(Jeg star opp klokka 7. Jeg spiser
frokost før jeg går på skolen).
N& M
Samfunnsfag
KRLE
Fredag
Vi leser s. 38-39 i leseboka. Gjør oppgave
Gjør oppgave 4a + b og 5 på s.39.
i gul ramme på s. 38.
Skriv kapitlet «Langt, og lengst mot nord og øst» på side 177 fra Midgard.
Husk kriteriearket!
Eksplodere, kikker, naturligvis, flørte, sjansen, engstelig, oppspilt
Les minimum 20 minutter i egen bok – Hver dag!
Språkboka: Fra bokstaver til ord – s. 40 – 51.
Torsdag
Fredag
Oppg. 71-73 s. 132
Oppg. 72-74 s. 132
Oppg. 74-76 s. 132
2
Read page 40. Do the activity.
I start school at half past
eight. I have six lessons and
three breaks.
(Jeg starter på skolen halv ni.
Jeg har seks timer og tre
pauser.)
Extra
Stairs på internett.
Magnetisme
Vi gjennomgår s. 80-83.
Nord - Norge
Kristendom
Vi gjennomgår s.176-179.
En gud – tre sider: Vi gjennomgår s. 86-87. Samtale og oppgaver på skolen.
Musikk
Norske
folkeinstrumenter
Kroppsøving
K&H
IKT
Styrke/bevegelighet
Lage 3d-bokstaver
Nettvett
Hardingfele, lur, og bukkehorn.
Ukulele/leseforståelse
Vi har innegym.
Hvor god er du på nettvett? Ta testen på http://www.iktforelever.no . (frivillig)
Evaluering:
Hvor godt har jeg jobbet med ukeplanen denne uka? Sett kryss.
Veldig bra
Bra
Lite bra
Fag
Mål
Norsk
Jeg har forstått hovedinnholdet i leseleksa.
Jeg kan alfabetet.
Jeg vet hvordan et tankekart lages.
Jeg kan finne nøkkelordene i en tekst.
Jeg har lest minimum 20 minutter i egen bok hver dag.
Jeg kan multiplikasjonstabellen opp til 10
Jeg kan gjengi multiplikasjon som addisjon.
Jeg kan multiplisere med 10 og 100
Jeg har forstått hovedinnholdet i leseleksa.
Jeg kan ukas setninger. (gloser)
Jeg kan klokka på engelsk.
Jeg vet hvilket metall magneter virker best på.
Jeg kjenner til minst 3 byer fra Nord-Norge.
Jeg kjenner til noen av næringene fra Nord-Norge.
Jeg vet hvilke tre deler de kristne ser Gud på.
Jeg har deltatt på aktivitetene.
Matematikk
Engelsk
N&M
Samfunnsfag
KRLE
Kroppsøvning
Jobb
videre
Øve
mer
Kommentar fra hjemmet:_____________________________________________________
Underskrifter:
____________________________ ________________________________________
(elev)
(foresatte)
Vennlig hilsen
Jostein, Rita og Lars Jørgen.
Trenger
mer hjelp