Velkommen som konfirmant i Tiller menighet

Comments

Transcription

Velkommen som konfirmant i Tiller menighet
Velkommen som konfirmant
i Tiller menighet
2015/2016
Nå har du muligheten...
til å ta VALGET. Det er ditt valg om du vil bli
konfirmert! Egentlig hører konfirmasjonsforberedelsene med til det valget som ble tatt for deg
da du ble døpt.
Du må være døpt for å bli konfirmert. Men
alle som ønsker det, og har tillatelse hjemmefra,
kan delta i konfirmasjonstida. Underveis kan du
komme frem til om du ønsker å bli døpt og
konfirmert. Det er ditt valg.
til å slippe Gud nærmere innpå. Ordet Konfirmasjon betyr å bekrefte
eller stadfeste. Gud sa JA til deg allerede da du var i mors liv. Han sa JA til
deg da du ble døpt. Konfirmasjon er Guds bekreftelse på at han har sagt JA
til deg.
To ulike opplegg for konfirmasjonstiden:
Alternativ 1: Pris: Kroner 475,- (Dette dekker alle utgifter)




Delta på samlinger
Pilegrimsvandring 5. september
Uteaktiviteter samme søndag som presentasjonsgudstjenesten.
Lysmesse 29. november som ”temaguds-tjeneste” der foreldrene blir spesielt
invitert
 Delta på fasteaksjonen 15. mars, sammen med foresatte
 Delta på totalt 8 gudstjenester
Alternativ 2: Pris: Kroner 2090,- (Dette dekker alle utgifter, inkl. tur og overnatting.)
 Delta på samlinger
 Pilegrimsvandring 5. september
 To netters leir 29.-31. januar, med temasamlinger, gruppesamlinger, felles sosiale
aktiviteter, og ellers mye moro. (Fordrer at noen foreldre stiller som nattevakter.)
 ”Temagudstjeneste” på våren der foreldrene blir spesielt invitert
 Delta på fasteaksjonen 15. mars, sammen med foresatte
 Delta på totalt 8 gudstjenester
Innskriving
Tirsdag 2. juni er det innskriving for konfirmanter 2015-16,
i Tiller menighetssenter (Romemyra 66).
Elever fra Sjetne skole møter kl 1730
Elever fra Rosten skole møter kl 1800
Elever fra Tonstad og andre skoler møter kl 1830
Før innskrivingen må du:
 Gå inn på nettsiden www.kirken.trondheim.no og fylle ut
innmeldingsskjemaet for Tiller menighet. Lag en utskrift av det ferdig
utfylte skjemaet. (Ta kontakt med menighetskontoret hvis du ikke bruker
internett).
Til innskrivingen må du ta med:
 Utskrift av innmeldingsskjemaet.
Kopi av dåpsattest og fødselsattest (og ev. navneendringsattest, hvis du
har skiftet navn etter at fødselsattesten ble laget).
Den norske kirkes info-side om konfirmasjon:
Til foreldre/foresatte
Tiller menighet inviterer til innskriving for konfirmantene for 2015-16, tirsdag 2. juni.
Foreldre og foresatte har mulighet til å stille spørsmål og snakke med oss ansatte etter
innskrivingen, omtrent kl 1900.
Når ungdommene skriver under på innmeldingsskjemaet, skriver de samtidig under på
at de skal delta på konfirmantopplegget. Dette innebærer for mange å måtte velge
bort enkelte fritidsaktiviteter. Vi har ingen mulighet til å ta hensyn til alle kamper,
seminar, treninger, teorikurs osv. Vi stiller krav til oppmøte og deltakelse for at
ungdommene skal kunne bli konfirmert.
Nettbasert påmelding vil være åpen fra 25. mai.
For å kunne sette sammen gode grupper av konfirmanter, er det viktig for oss å vite
mest mulig om ungdommene på forhånd. Det kan være behov for at vi tilrettelegger
samlinger og samvær, at vi tar spesielle hensyn osv. Vi ber om at vi informeres om
dette slik at vi på best mulig måte kan legge til rette for en tilpasset og god
konfirmasjonstid for alle ungdommene. Vi har taushetsplikt.
Konfirmasjonsgudstjenester i 2016
I Tiller menighet er konfirmasjonsdagene i 2016 disse:
lørdag 30. april
søndag 1. mai,
lørdag 7. mai og
søndag 8. mai.
Vanligvis blir det gudstjenester både kl 1100 og kl 1300 alle disse dagene.
Når dere melder dere til konfirmasjon online, vil dere få muligheten til å ønske
konfirmasjonsdato, og eventuelt begrunne hvorfor dere ønsker slik.
Konfirmantkullene er store og kirken er liten, og selv om vi gjør vårt beste for å
tilfredsstille alle, tilsier erfaringen at vi ikke greier å gjøre alle helt til lags.
Det er mange hensyn som skal tas; Tilreisende gjester er for eksempel noe de aller
fleste har. Endelig svar på hvilken dag den enkelte konfirmant får
konfirmasjonsgudstjeneste, kan vi ikke love før mot slutten av sommerferien.
Infomøte
Menigheten inviterer til informasjonsmøte om konfirmasjon 2015-16,
tirsdag 19. mai kl.18.00, i festsalen på KVT.
Kontaktinfo Tiller menighet
Tiller menighetssenter, Romemyra 66, 7091 Trondheim
Telefon: 994 36 000
e-post: [email protected]
Kateketvikar (t.o.m: 21.06.)
Odd Erik Stendahl
Kontor-tlf.: 469 20 925

Similar documents