Valper født 22.12.2014 hos 7 Mountains Husky

Comments

Transcription

Valper født 22.12.2014 hos 7 Mountains Husky
Valpeformidlingsskjema
Hundene ble paret:
Valper født:
Dato: 19.10.14
Dato:22.12.14
Antall totalt: 3
Hanner:2
Tisper:1
Hannhund:
Født: 15.04.2009
Far: Reg.nr/navn:
Mor: Reg.nr/navn:
Regnr. og navn:NO30237/11 Umi Av Ulvhild
17901/02 Nathan Av Vargevass
NO38707/10 Isslottett`s Nattiq
Tispe:
Født: 26.04.2011
Far: Reg.nr/navn:
Mor: Reg.nr/navn:
Regnr. og navn:NO53303/11 Korse
25344/08 Albin
NO34240/10 Leeloo
Opplysninger om hundene:
Hannhund:
Tispe:
1. Har hunden oppnådd NSHKs
sledehundmerittering?
2. Har hunden deltatt i terminfestete eller åpne løp?
JA
NEI
JA
JA
Hvis ja, nevn to av de beste plasseringene hunden
har oppnådd:
Navn på løp og
årstall:Gausdal 2013
Plassering/antall startende:
4.plass
2. Navn på løp og
årstall:Vikerfjell 70km
2013
Plassering/antall
startende:1.plass
JA
Navn på løp og årstall:
Vikerfjell 70km 2013
Plassering/antall
startende:9.plass
2. Navn på løp og
årstall:Hallingen 80km 2013
Distanse og årstall:
50 km 2011/12/13
Distanse og årstall:
Plassering/antall
startende:1.plass, 1.plass,
1.plass
Plassering/antall startende:
3. Har hunden deltatt i løp på NSHK’s
Vintersamling?
Hvis ja, hvilken plassering har hunden oppnådd?
Plassering/antall
startende:12.plass
NEI
4. Hva er beste premiegrad hunden har oppnådd på
utstilling?
Tid/sted:NSHK Spesial
2012
Premiegrad:Exc AK

5.Er tispa paret på første løpetid?
6.Er det mindre enn 12 måneder siden tispa sist
hadde valper?
7.Har tispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den
er paret?
Tid/sted:
Ikke stillt
Premiegrad:
NEI
NEI
Ja
Nei
NSHK stiller følgende krav til formidling av valpekullet:




Oppdretter må være medlem i NSHK og begge foreldredyr må være registrerte i NKK eller tilsvarende
klubber.
NKKs etiske retningslinjer for avl må være fulgt (spørsmål 5, 6 og 7).
Alle spørsmål i dette skjema må være korrekt utfylt.
Oppdretter forplikter seg til å registrere alle solgte valper innen de er fylt 6 måneder.
Oppdrettere:
Navn/adresse:Toril Wiik Johansen, Sælsvei 77, 5173 Loddefjord
Tlf./e-post:90283977/[email protected]
Webadresse: 7 Mountains Husky på Facebook
Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige.
Sted/dato:Loddefjord 12.01.15
Underskrift: Toril W. Johansen
………………………………………………………………………………………………………………