partnere Partnere Høgskole

Comments

Transcription

partnere Partnere Høgskole
prosjektnavn
Prosjekt online
Palliasjon i hjemmet
Etisk refleksjon- et
virkemiddel for faglig
utvikling
Prosjektleder
SamarbeidsTildeling partnere
Partnere Høgskole
Avd. leder Janicke Slang (BK)
Bergen kommune,
187000 Høgskolen i Bergen
HiB, institutt for sosialfag og vernepleie, (Hilde Løseth)
Rådgiver USHT Sonneve Teigen
Bergen kommune,
Høgskolen i Bergen,
USHT,
200000 Søreide legekontor (Brigt Bovim)
HiB, sykepleierutd
(Britt V. Danielsen, Anne Marit Sand)
Bergen kommune
Høgskolen i Bergen
150000
HiB, sykepleierutd.
(Vivian L Haugland)
Barselomsorg i endring samhandling til beste for
brukere
Bergen kommune
Høgskolen i Bergen
Haukeland Universitetssykehus
300000 Ammehjelpen
HiB, helsesøster og
jordmor utd (Anne Brunstaad)
Samtaler med
hjemmeboende
Førsteamanuensis Ingunn Barmen
barn i komplekse familier Tysnes (hiB)
Høgskolen i Bergen
200000 Bergen kommune
Oppstartssamtale - nye metoder
Irmelin Justlar (BK)
300000 Bergen kommune
HiB, sosionomutd.
(Inger Kristin Heggdalsvik)
HiB sykepleierutd. (Astrid Borge)
Haraldsplass diakonale høgskole (Kjell
Arne Aarheim)
Relasjonell tilnærming,
kunnskapsutvikling i
praksisfelt og utdanning
Bergen kommune
200000 HiB
HiB vernepleierutd
(Marit Pettersen)
Anne Berit Karlsen (BK)
Høgskolelektor Anita Tollefsen (HiB)
Kartleggingsverktøy og
kartleggingsprosesser i
tjenster til
utviklingshemmede
Effekt av dyreassisterte
intervensjoner
for sykehjemsbeboere
med demens
Informasjonsatferd i
praksis
Høgskolelektor Sølvi Linde (HiB)
Bergen kommune
HiB
HiB vernepleierutd
100000 Habilitieringstjenester for voksne (Thomas Owren)
1.amanuensis Nina Karin Aarskog
(Haraldsplass
diakonale høgskole)
Bergen kommune
100000 Haraldsplass diakonale høgskole
Haraldsplass diakonale høgskole
Hovedbibliotekar Margrethe B Søvik
(Høgskolen Betanien)
Høgskolen Betanien
Haraldsplass diakonale høgskole
HiB
163000 Bergen kommune
Høgskolen Betanien
Haraldsplass diakonale høgskole (Irene
Hunskår)
HiB (Bente Tveito)
Partnere BK
Student
involvering
Avd psyk helse og rustjenester,
Årstad bydel (Janicke Slang, Mona
Hansen)
vernepleie
(evt flere)
Ytrebygda hjemmesykepleie (AnnKristin Berg, Magny Aahlen)
etat for hj.sykepleie (Cecilie Olsen, sykepleie
Kolstihagen sykehjem (Anita W
Johansne, Anne Mette Arolkar, Silje
Låstad)
ETAS (Turid Hesjedal)
sykepleie
Enhetsleder i en bydel
helsesøster
jordmor
Bergenhus barnevernstjeneste
(Kari Fonn)
sosionom,
evt master i
samfunnsarbeid
Etat for forvaltning (Elin Wathne)
USHT (Per Waardal)
Hjemmetjenester, botjenester
for utv.hemmede,
kompetanseenhet Vest (Trond
Dale, Monica T. Melvold, Jillian
Gundersen, Elisabeth Vågenes,
Sebjørg Thorseth)
sykepleie
vernepleie
Etat for tjenester til utviklingshemmede (Helene Myklebustad)
vernepleie
Slettebakken Menighets
Eldresenter (Janneke Eide)
sykepleie
hjemmespl, Bergenhus/Sandviken
(Anne Jorunn Brandeggen
sykepleie