bokmål - Universitetet i Oslo

Comments

Transcription

bokmål - Universitetet i Oslo
Det humanistiske fakultet
Universitetet i Oslo
Søknad om utsatt studiestart, permisjon og redusert studieprogresjon
Programstudenter med opptak til årsenhet, bachelor- og masterstudier ved Det humanistiske
fakultet kan søke om utsatt studiestart, permisjon og redusert studieprogresjon på dette skjemaet.
Navn
Telefonnummer
Skjema innlevert (dato):
Gateadresse
E-postadresse
Postnummer Sted
Fødsels- og personnummer
Hvilket studieprogram ved Det humanistiske fakultet gjelder søknaden for?
Frist: 1. september (for høstsemesteret) og 1. februar (for vårsemesteret)
Skjemaet med nødvendig dokumentasjon leveres til HF-studieinfo i 1. et. P.A.Munchs hus, eller
sendes Det humanistiske fakultet, Pb. 1079 Blindern, 0316 Oslo
Retningslinjer for utsatt studiestart, permisjon og deltid for programstudenter:
http://www.uio.no/studier/admin/permisjon/hf-permisjon/
1 Utsatt studiestart (gjelder kun for nye programstudenter)
Søker utsatt studiestart for: Ett semester
f.o.m. år: ………
To semestre
høst
vår
Avtjening av militær- eller siviltjeneste (Bekreftes med innkallingskort el. bekreftelse)
Fødsel/adopsjon(Bekreftes med fødselsattest, legeattest el. Permisjon gis normalt fra 3 uker før
termin og inntil 1 år)
Langvarig sykdom (Bekreftes med legeattest)
Heltidsengasjement i Studentparlamentet eller andre heltids studentverv (Dokumenteres med
bekreftelse fra den organisasjonen man er tilknyttet)
Annet faglig relevant studieopplegg internt eller eksternt (Kun ett semester. Dokumenteres med
bekreftelse på opptak fra lærestedet)
Faglig relevant arbeid (Kun masternivå. Dokumenteres med bekreftelse fra arbeidsgiver)
HF-studieinfo
Postadr.: Postboks 1079 Blindern, 0316
OSLO
Kontoradr.: 1. etg. P. A. Munchs hus,
Niels Henrik Abels vei 36
Telefon: 22 85 62 93
Telefaks: 22 85 83 15
[email protected]
www.hf.uio.no
Org.nr.: 971 035 854
2
2 Permisjon (kun for studenter som har vært programstudent i minst ett semester)
Søker permisjon for:
Ett semester
f.o.m. år: ………
høst
To semestre
vår
Avtjening av militær- eller siviltjeneste (Dokumenteres med innkallingskort el. bekreftelse)
Fødsel/adopsjon (Dokumenteres med fødselsattest, legeattest el. Permisjon gis normalt fra 3 uker
før termin og inntil 1 år)
Langvarig sykdom (Dokumenteres med legeattest)
Arbeid i humanitære og politiske organisasjoner(Dokumenteres med bekreftelse fra
organisasjonen man er tilknyttet)
Opptak til ekstern utdanning som helt eller delvis kan innpasses i studieprogrammet
(Dokumenteres med bekreftelse på opptak fra samordna opptak eller lærestedet)
Opptak til et annet studieprogram ved UiO(Behøver ikke å dokumenteres)
Opptak til studieopphold i utlandet som ikke er via UiO-utvekslingsavtaler (dersom man selv har
skaffet seg studieplassen )(Dokumenteres med bekreftelse på opptak fra lærestedet)
Uten særskilt grunn (Kun for studenter på bachelorprogram og årsenhet, og kun for ett semester i
løpet av studietiden på programmet – se pkt. 2.1. retningslinjene)
Faglig relevant arbeid (Kun masternivå. Dokumenteres med bekreftelse fra arbeidsgiver)
3 Redusert studieprogresjon
Deltidsstudier
a) I hele studiet: Angi prosent mellom 50 og 100 % ………………
b) Deler av studiet: Angi prosent mellom 50 og 100 % …………… Angi semestre……………..
Deltidsstudier med mindre enn 50% studieprogresjon innvilges kun i særskilte tilfeller – se pkt 3 i
retningslinjene. Søknaden må dokumenteres.
Ufullstendig utfylte skjemaer og søknader uten gyldig eller med mangelfull dokumentasjon vil
bli returnert ubehandlet. Eventuell tilleggsinformasjon til søknaden kan legges ved på eget ark.
Jeg bekrefter herved at jeg er innforstått med de krav og rettigheter som er forbundet med
utsatt studiestart, permisjon eller redusert studieprogresjon:
Dato
Underskrift