Ledige stillinger, Skiftingeniør tunnel

Comments

Transcription

Ledige stillinger, Skiftingeniør tunnel
Ledige stillinger, Skiftingeniør tunnel.
Marti gruppen er en stor aktør innen tunnel med tilhørende bygg- og
anleggsvirksomhet på det norske markedet. Vi utfører arbeider både for offentlige og
private byggherrer.
Våre prosjekter i Norge inkluderer for tiden:
En delentreprise på Ryfast forbindelsen som er verdens lengste og dypeste
undersjøiske veitunnel fra Tau til Stavanger, Solbakktunnelen.
Byggherre: Statens vegvesen
Utbygging av E6 Indre Nordnes – Skardalen som er en 5,8 km lang rassikringstunnel i
Troms fylke
Byggherre: Statens vegvesen
På grunn av økende ordremengde søker vi dyktige skiftingeniører for tunneldriving til å
være med på et godt team som skal lede tunneldriften på Solbakktunnelen.
Vi kan tilby en stilling i ett av Europas største selskaper i sitt fagområde og med gode
muligheter for utvikling og kort vei til beslutningstakerne:
Skiftingeniør tunnel
Oppgave:
Du vil være med på administrere en travel byggeplass med følgende hovedoppgaver:





Vi forventer:




Følge opp og kontrollere at kundens definerte krav og selskapets standarder
følges i våre tunnelarbeider.
Være ansvarlig for alle aspekter ved ditt skift fra innkjøp/bestilling av drifts
utstyr og materiell til utførelsen.
Rapportere samt styre fremdrift og avvik i arbeidene.
Sikre optimal bruk av eksterne og interne ressurser.
Sikre god HMS kultur i arbeidene.
Det er ønskelig med teknisk utdanning, men riktig arbeidserfaring kan
kompensere dette.
Du har erfaring fra tunnelbransjen eller beslektet bransje.
Du er vant til å bruke utførelsesstandarder som NS og prosesskoder
Beherske både norsk og engelsk som arbeidsspråk.
Vi tilbyr:
En mangfoldig og dynamisk arbeidsplass med høyt tempo og mange og varierte
utfordringer. Gode muligheter for videre faglig utvikling både i Norge og i Europa.
Du vil kunne sette preg på bedriften og være med på å utvikle denne videre.
Konkurransedyktige betingelser
Arbeidssted:
Solbakktunnelen - Tau
Ansettelse:
100%
Oppstart:
Snarest mulig
Jobb publisert:
16.04.2015
Kontakt person:
Gisli T. Gudjonsson
CV sendes til:
[email protected]