CURRICULUM VITAE - Det juridiske fakultet

Comments

Transcription

CURRICULUM VITAE - Det juridiske fakultet
CURRICULUM VITAE
Thomas Ugelvik (født Thomas Wistner Strand)
Post doktor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
Universitetet i Oslo
Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo
+47 22 85 02 18
[email protected]
Født 23. juli, 1977
Utdannelse
 Ph.D., Universitetet i Oslo (kriminologi), 2010.
 Cand.Polit., Universitetet i Oslo (kriminologi), 2004.
 Cand.Mag., Universitetet i Oslo (kriminologi, medievitenskap, sosiologi), 2001.
 Journalistkandidat, Mediehøgskolen, Gimlekollen School of Journalism and
Communication (fjernsynsjournalistikk), 1999.
 Videregående skole, allmennfaglig linje, Bergen handelsgymnasium, 1996.
Jobberfaring
 Førsteamanuensis i sosiologi, ISS, Universitetet i Tromsø, fra mars 2015
 Visiting Scholar, Centre for Prison Research, Institute of Criminology, University of
Cambridge, 01-06 2012.
 Post doktor, IKRS, Universitetet i Oslo, 2011-2015 (mars).
 Gjennomføringsstipendiat, IKRS, Universitetet i Oslo, 2010-2011.
 Universitetsstipendiat, IKRS, Universitetet i Oslo, 2006-2010.
 Rådgiver, Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), 2004-2006.
 Bellman/piccolo (deltid), Radisson, SAS Plaza Hotell, 2001-2004.
 Lesesalsinspektør/bibliotekar (deltid), Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo,
2000-2001.
 Frilansjournalist (deltid), NRK Sørlandet, 1999.
 Sambandstekniker (førstegangstjeneste), HM Kongens Garde, 1997-1998.
1
Kommende publikasjoner
1. Redigert bok: Embraced by the Welfare State? Punishment and the Nordic Model.
Redigert med P.S. Smith, kommer på Palgrave Macmillan, 2016.
2. Bokkapittel: "Foreign National Prisoners in the Welfare State Prison".Kommer I
Embraced by the Welfare State? Punishment and the Nordic Model. P.S. Smith og T.
Ugelvik (red), kommer på Palgrave Macmillan (nivå 2), 2016.
3. Redigert temanummer: Gjesteredaktør for temanummer av Crime, Media, Culture
(nivå 2) om narrative kriminologi, sammen med S. Sandberg. Kommer som nr. 1,
2016.
4. Artikkel: "Techniques of Legitimation". Kommer i Crime, Media, Culture (nivå 2),
2016.
5. Monografi: The Crimmigration Prison. Bokmanuskript ferdigstilles høsten 2015.
6. Bokkapittel: "Food in Prison". The Encyclopedia of Corrections, K. Kerley (red),
Wiley-Blackwell (nivå 1), 2015.
7. Bokkapittel: "Corrections in Norway". The Encyclopedia of Corrections, K. Kerley
(red), Wiley-Blackwell (nivå 1), 2015.
8. Bokkapittel: "Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic Model".
Handbook on Prisons, Y. Jewkes, B. Crewe og J. Bennett (red), Routledge (nivå 2),
2015.
9. Bokkapittel:
"Global
Prison
Ethnography".
Palgrave
Handbook
of
Prison
Ethnography, D. Drake, R. Earle og J. Sloan (red), Palgrave (nivå 2), 2015.
10. Bokkapittel: "The Rapist and the Proper Criminal: The Exclusion of Immoral Others
as Narrative Work on the Self". Narrative Criminology: Understanding Stories of
Crime, L. Presser og S. Sandberg (red). NYU Press (nivå 1), 2015.
Vitenskapelige publikasjoner
11. Monografi: Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom. London:
Palgrave Macmillan (nivå 2), 2014.
12. Bokkapittel: "The Incarceration of Foreign Nationals in European Prisons". The
Routledge Handbook on Crime and International Migration, S. Pickering og J Ham
(red), Routledge (nivå 2), 2014, 107-120.
2
13. Bokkapittel: "'Be a Man. Not a Bitch.' Snitching, the Inmate Code and the Narrative
Reconstruction of Masculinity in a Norwegian Prison". Men, Masculinities and the
Criminological Field, I. Lander, N. Jon og S. Ravn (red), Ashgate (nivå 2), 2014, 5770.
14. Artikkel: "Paternal Pains of Imprisonment: Incarcerated Fathers, Ethnic Minority
Masculinity and Resistance Narratives". Punishment and Society (nivå 2), 2014, 16
(2), 152-168.
15. Artikkel: "Prison Ethnography as Lived Experience: Notes from the Diaries of a
Beginner Let Loose in Oslo Prison". Qualitative Inquiry (nivå 2), 2014, 20 (4), 471480.
16. Artikkel: "Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander".
Jussens Venner (nivå 1), 2014, 49 (1), 38-48.
17. Bokkapittel: "Michel Foucault: Juridiske magtformer og det juridiske subjekt".
Retssociologi, O. Hammeslev og M. R. Madsen (red.), Hans Reitzels Forlag (nivå 1),
2013, 427-447.
18. Bokkapittel: "Constructing the System in a Remand Prison". Turning Troubles into
Problems: Clientization in Human Services, J. Gubrium and M. Järvinen (red.),
Routledge (nivå 2), 2013, 155-169.
19. Bokkapittel: "Seeing like a Welfare State: Immigration Control, Statecraft and a Prison
with Double Vision". The Borders of Punishment: Migration, Citizenship and Social
Exclusion, K. F. Aas og M. Bosworth (red.), Oxford University Press (nivå 2), 2013,
183-200.
20. Bokkapittel: "Globalisering, staten og de fremmede". Med N. Johansen og KF Aas.
Krimmigrasjon, N. Johansen, T. Ugelvik og K. F. Aas (red.), Universitetsforlaget
(nivå 1), 2013, 11-24.
21. Bokkapittel: "Hvem er Maria Amelie? Fortellinger om ulovlighet". Krimmigrasjon, K.
F. Aas, N. Johansen og T. Ugelvik (red.), Universitetsforlaget (nivå 1), 2013, 65-85.
22. Artikkel: "Prison Spaces and Beyond: The Potential of the Ethnographic Zoom". Med
M. Bandyopadhyay og A. Jefferson. Criminal Justice Matters (nivå 1), 2013, 91 (1),
28-29.
3
23. Artikkel: "Immigration Control in Ultima Thule. Detention and Exclusion, Norwegian
Style ". Med S. Ugelvik. European Journal of Criminology (nivå 1), 2013, 10 (6) 705721.
24. Bokkapittel: "Media and Crime: A Comparative Analysis of Crime News in the UK,
Norway and Italy". Med Y. Jewkes og R. Cere. Routledge Companion to European
Criminology. S. Body-Gendrot, R. Levy, M. Hough, S. Snacken og K. Kerezsi (red.),
Routledge (nivå 2), 2013, 266-279.
25. Artikkel: "Prisoners and Their Victims: Techniques of Neutralization, Techniques of
the Self". Ethnography (nivå 1), 2012, 13 (3), 259-277.
26. Bokkapittel: "The Bellman and the Prison Officer: Customer Care in Imperfect
Panopticons". The Host Gaze in Tourism, O. Moufakkir og Y. Reisinger (red.), CABI
(nivå 1), 2012, 191-202.
27. Bokkapittel: "Imprisoned on the Border: Negotiations of Citizenship and the
Experience of Exclusion in a Norwegian Remand Prison". Justice and Security in the
21st Century: Risk, rights and the rule of law, B. Hudson og S. Ugelvik (red.),
Routledge (nivå 2), 2012, 64-82.
28. Bokkapittel: "Norsk mat som straff". Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken, T.
Ugelvik og I.B. Neumann (red.), Universitetsforlaget (nivå 1), 2012, 105-122.
29. Bokkapittel: "Velkommen til bords". Med I.B. Neumann. I Mat/Viten: Tekster fra
kunnskapens kjøkken, T. Ugelvik og I.B. Neumann (red.), Universitetsforlaget (nivå
1), 2012, 9-18.
30. Monografi:
Fangenes
friheter:
Makt
og
motstand
i
et
norsk
fengsel,
Universitetsforlaget (nivå 1), 2011.
31. Bokkapittel: "Introduction: Exceptional Prisons, Exceptional Societies?". Med J.
Dullum. Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice, T. Ugelvik og J.
Dullum (red.), Routledge (nivå 2), 2012, 1-10.
32. Bokkapittel: "The Dark Side of a Culture of Equality: Reimagining Communities in a
Norwegian Remand Prison". Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and
Practice, T. Ugelvik og J. Dullum (red.), Routledge (nivå 2), 2012, 121-138.
33. Artikkel: "Hva er et fengsel?: En analyse av manualen til en sosial teknologi". Retfærd
(nivå 2), 2011, 34 (1), 85-100.
4
34. Artikkel: "Når er et fengsel som et hotell?". Kritisk Juss (nivå 1), 2011, 37 (2), 120131.
35. Artikkel: "The Hidden Food: Mealtime Resistance and Identity Work in a Norwegian
Prison". Punishment and Society (nivå 2), 2011, 13 (1), 47-63.
36. Artikkel: "Opp mot toppen, ned langs elven: Mot et vokabular for mannlighetsarbeid".
Norma (nivå 1), 2008, 3 (1), 62-75.
37. Artikkel: "Mellom stillhet og nyttig idioti". Materialisten (nivå 1) 2007, 35 (3), 31-51.
38. Artikkel: "Mot en senmoderne kriminalomsorg?" Materialisten (nivå 1) 2006, 34 (1),
55-76.
39. Artikkel: "Stakkarslige, syke, kriminelle eller dumme? Posisjoner for narkotikabrukere
i norsk presse". Arr (nivå 1) 2005, (1-2), 73-86.
Andre publikasjoner
40. Debattinnlegg/kronikk:
"Kriminologisk
vårløsning".
Morgenbladet.
URL:
http://morgenbladet.no/debatt/2014/kriminologisk_varlosning#.VLzbPnbKwdU.
41. Blogg: "Fengselsforskningens fortid og fremtid: Et svar til Hedda Giertsen". URL:
http://www.jus.uio.no/ikrs/tjenester/kunnskap/kriminalpolitikk/aktuelt/fengselsforskni
ngens-fortid-og-fremtid.html.
42. Blogg: "Vitenskap og konstruktiv fengselskritikk: Tre praktiske eksempler". URL:
http://www.jus.uio.no/ikrs/tjenester/kunnskap/kriminalpolitikk/aktuelt/konstruktivfengselskritikk.html.
43. Blogg: "Crim/Migration and State Governance: Foreigners in Prison and Detention at
Europe's
Northwestern
Border".
Border
Criminologies,
URL:
http://bordercriminologies.law.ox.ac.uk/.
44. Bokanmeldelse: Contrasts in Punishment: An Explanation of Anglophone Excess and
Nordic Exceptionalism (John Pratt og Anna Eriksson). Theoretical Criminology, 2013.
45. Forord: "Er straff og behandling alltid et enten/eller?" Endring fra innsiden. S Haugen.
Gyldendal Akademisk, 2013.
46. Redigert bok: Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Med N. Johansen
og K. F. Aas. Universitetsforlaget, 2013.
47. Bokanmeldelse: Enforcing the Convict Code: Violence and Prison Culture, av
Rebecca Trammell. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews.
5
48. Debattinnlegg: "Fengselsetnografiske dilemmaer. Et svar til Espen Schaanning". I Arr,
2012.
49. Redigert bok: Mat/Viten: Tekster fra kunnskapens kjøkken, I.B. Neumann og T.
Ugelvik (red.), Universitetsforlaget, 2012.
50. Redigert bok: Penal Exceptionalism? Nordic Prison Policy and Practice, T. Ugelvik
og J. Dullum (red.), Routledge, 2012.
51. Ph.D.-avhandling: Å være eller ikke være fange: Frihet som praksis i et norsk
mannsfengsel, IKRS, Universitetet i Oslo, 2010.
52. Essay: "Fyll, vold og mannlighetsutfordringer". Rus & Samfunn 3 (2) 36-38.
53. Bokessay: "Matlaging og mannlighet i endring". Materialisten 36 (4) 68-74.
54. Bokanmeldelse: "Gammelt nytt bak murene". Apollon 2008 (1) 50.
55. Essay: "YouTube-justis". www.kriminalpolitikk.uio.no.
56. Bokanmeldelse: "Gatemannlighet, universitetskapital". Materialisten 35 (1-2) 130135.
57. Leder: "Mot en ny narkotikapolitikk?". www.kriminalpolitikk.uio.no.
58. Leder: "Krigsretorikk og aggressive selvmord". Materialisten 34 (1) 3-4.
59. Leder: "15 år for en bløtkake?" Materialisten 34 (2-3) 4-5.
60. Forskningsrapport: "Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2005". Med Yngve
Hammerlin. KRUS, 2006.
61. Essay: "Deg, meg og lommemannen". www.kriminalpolitikk.uio.no.
62. Forskningsrapport: Vend om i tide: En evaluering av SNU-prosjektene i Trondheim og
Bergen, KRUS 2006.
63. Forskningsrapport: "Velferdsstatens velsignelser og farer: Kriminalitet og samfunn
1965-2005". Med Yngve Hammerlin og Charlotte Mathiassen, KRUS, 2006.
64. Bokanmeldelse: "Guidebok for/av/om frankofile kriminologer". Materialisten 33 (2-3)
138-140.
65. Forskningsrapport: "Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2004". Med Yngve
Hammerlin. KRUS, 2005.
66. Oversettelse: "Å møte sin forhører". Utdrag fra boka The philosophy of encounters
behind bars av Ali Hattar. Materialisten 33 (2-3).
67. Notat: ART i kriminalomsorgen?: Erfaringer og tanker etter to ulike opplæringskurs.
Notat til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, 2005.
6
68. Notat: "Levekår som kvalitetsindikator i kriminalomsorgen". Kvalitet i innhold og
metode i kriminalomsorgen. Notat levert til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning,
2005.
69. Essay: "'Kriminologi? Hva blir du da?': Essay om kriminologers selvforståelse".
Stensilserien, IKRS, 2004.
70. Hovedfagsoppgave: "De avvikende Andre: Subjektposisjoner for narkotikabrukere i
norsk presse". IKRS 2004.
71. Mellomfagsoppgave: "Straff som kommunikasjon: Om allmennprevensjon i en
fjernsynstid". IKRS 2000.
Konferansepapere/faglige innlegg
 "Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic Model". Universitetet i
Leuven. 2014-12-01.
 "Recidivism Rates, Scandinavian Exceptionalism and Welfare State Punishment".
Presentasjon for den nederlanske justiskomiteen. 2014-10-21.
 "Immigration detention officers and the narrative construction of backstage
legitimacy". EUROCRIM, Praha. 2014-09-11.
 "Vitenskap og fengselskritikk: Tre praktiske eksempler". Fengselssosiologisk
arbeidsseminar, IKRS. 2014-06-05.
 "Techniques of legitimation and the narrative construction of backstage legitimacy".
The first international symposium on narrative criminology. 2014-05-29.
 "A prison that isn't a prison: Immigration detention and the production of legitimacy".
Everyday life in immigration detention seminar, Oxford. 2014-03-25.
 "Michel Foucault: Juridiske maktformer og det juridiske subjektet." Retssociologi
boklansering. 2014-02-17.
 "'Voldtektsmenn er ikke skikkelige fanger!' Avstandsmarkering som narrativ
selvposisjonering" FOKO-konferansen 2013. 2013-10-31.
 "Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander" Årsmøtet til
Kriminalpolitisk Forening. 2013-09-13.
 "Går vi mot en kriminalomsorg med A- og B-fengsler?" Utenlandske innsatte,
konferanse, KRUS. 2013-05-22.
7
 "A prison that isn't a prison" The Cambridge/Oslo prison symposium, UiO. 2013-0506.
 "Om fengsler som ikke er fengsler, og skandinavisk eksepsjonalisme, nok en gang".
Straff og den skandinaviske velferdsstaten, UiO. 2013-04-11.
 "Fengselforskningens normative minefelt: Om utfordringer ved å forske uten å velge
side". Metodiska utmaningar i tvärrvetenskapeliga project. Universitetet i Bergen.
2013-02-21.
 "Utenlandske enheter i norsk kriminalomsorg?". Paneldebatt, arranger av JussBuss.
2013-02-12.
 "Narrative Criminology: Concluding Remarks". Nordic Narrative Criminology
Network meeting, Copenhagen. 2012-11-30.
 "Michel Foucault og empirisk samfunnsforskning". Rettssosiologisk dag, PhDprogrammet, Jurfak, UiO. 2012-11-29.
 "Fangenes friheter – fokus på arbeidsdriften". Styringsgruppemøte arbeidsdriften,
Oslo. 2012-11-28.
 "Fangenes friheter – for friomsorgen". Fagdag Lillestrøm friomsorgskontor,
Lillestrøm. 2012-10-31.
 "Fangenes friheter". Røde kors visitorsamling, Oslo. 2012-09-23.
 "The Prison as a Mobility Control Technology". Resisting the Eclipse, Milton Keynes.
2012-09-19.
 "Paternal Pains of Imprisonment: imprisoned masculinity, resistance and the fight
against state power". Maskuliniteter i bevegelse - menn, likestilling og livskvalitet,
Oslo. 2012-05-31.
 "Utenlandske
innsatte
i
norske
velferdsstatsfensgler".
Foredrag
for
KSFs
arbeidsgruppe. London. 2012-05-24.
 "Less Eligibility Resurrected?: Immigration, Exclusion and the Norwegian Welfare
State Prison". Borders of Punishment, Oxford. 2012-04-20.
 "Deportable Prisoners vs. the State: Masculinity, Resistance and the Fight Against
State Power". Gender, Borders, Migration and Criminology Workshop, Prato. 201204-12.
 "A Tale of Two Prisons". Den nye kontrollen av de fremmede: Straff, statsborgerskap
og migrasjon, Oslo. 2011-09-08.
8
 "A Tale of Two Prisons". American Society of Criminology Conference, Washington
DC. 2011-11-19.
 "Imprisoned on the Border: Insider and Outsider Prisoners of the Welfare State". York
Deviancy Conference, York. 2011-07-01.
 "Fangenes friheter: Hverdagslige makt- og motstandsstrategier i Oslo fengsel".
Fagseminarer for visitorer, Røde Kors. 2011-02-09.
 "Å være eller ikke være fange: Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel".
REFORM. 2011-04-08.
 "Fangenes friheter: Hverdagslige makt- og motstandsstrategier i Oslo fengsel".
Kriminalomsorgsavdelingen, Justisdepartementet. 2011-03-08.
 "Hverdagsliv i totale institusjoner: Hvilke bidrag gir analyser med utgangspunkt i
interpellasjon,
performativitet
og
motmakt
i
forhold
til
den
klassiske
institusjonsforskningens fokus på struktur og kultur?". Oppgitt prøveforelesning for
graden PhD, IKRS, Universitetet i Oslo. 2010-12-08.
 "Når er et fengsel som et hotell?". Fagmøte, IKRS. 2010-10-07.
 "Hverdagslivets subjektiveringsspill i et norsk fengsel". Sluttseminar, IKRS. 2010-0304.
 "A Man Must Have a Code: The Masculine Ethics of Snitching and Not-Snitching".
The Wire as Social Science Fiction?, Leeds. 2009-11-26.
 "The Prisoner and the Norwegian State: Imagined Communities Behind Bars".
Scandinavian Studies of Confinement Research Network. 2009-10-22.
 "’I Couldn’t Snitch on My Friends. What Would That Make Me?’: The Ascetic
Practice of Not-Snitching as Technology of the Self" IX Conference of the European
Society of Criminology, Ljubliana. 2009-09-09.
 "Prisoner Subject Positions and the Assemblage of Power Techniques in the White
Paper ‘Straff som virker’". Societal Risk in a Legal Perspective, Universitetet i Oslo.
2009-06-15.
 "Hemmelig matlaging i fengsel: Multikulturalisme og identitetsarbeid gjennom
hverdagslivets motstandsformer". KULTRANS, Universitetet i Oslo. 2009-05-07.
 "Eksklusjon og fordømmelse av andre-grupper som etisk selvforholdsteknikk i
fengsel". Fagmøte, IKRS. 2009-03-05.
9
 "Mat, makt og mannlighet i fengsel". Foranderlige mænd og maskuliniteter i
likestillede samfund, Roskilde. 2009-01-28.
 "Umannliggjøring, mannlighetsarbeid og matlaging i fengsel". Fra gutt til mann –
sosial grøft eller karriereløft? KRÅD, Oslo. 2008-10-23.
 "Opp mot toppen, ned langs elven: Mot et vokabular for mannlighetsarbeid med
eksempler fra Oslo fengsel". CULCOM, Universitetet i Oslo. 2008-02-06.
 "Kriminalitet, identitet og mannlighet". Livet i kvardagen: Den fenomenologiske
forskningstradisjonen med Berger og Luckmann frå Schütz og Husserl, IKRS,
Universitetet i Oslo. 2007-03-06.
 "Vold mot tilsatte". Forelesning for Det sentrale arbeidsmiljøutvalget for
kriminalomsorgen SAK, V2005, holdt igjen 2006-01-12 og 2006-02-10.
 "Kognitive påvirkningsprogrammer – hva sier forskningen?" Kriminalomsorgens
region sørvest, V2004.
Pedagogisk erfaring og kompetanse
 Kurs for pedagogisk basiskompetanse fullført 2011.
 Har undervist ved IKRS kontinuerlig siden 2004, først på kriminologi grunnfag
(seminargrupper),
deretter
kriminologiprogrammet
har
etter
jeg
ny
undervisning
studieordning,
på
totalt
alle
nivåer
omkring
av
4500
undervisningstimer (per januar 2014). Har de siste årene undervist på følgende emner:
o Introduksjon til kriminologi (KRIM 1000), seminargrupper.
o Sosial kontroll, ekskluderingsprosesser og livsstrategier (KRIM 1300),
forelesninger og seminargrupper.
o Sentrale
teoretiske
perspektiver
(KRIM
2000),
forelesninger
og
seminargrupper.
o Fengsler, fanger, samfunn (KRIM 2904), emneutvikling, fagansvar og
forelesninger.
o Kriminalitet, kontroll og kjønn (KRIM 2917), emneutvikling og forelesninger.
o Etnografisk kriminologi (KRIM 2918), forelesninger.
o Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien (KRIM 4001), forelesninger.
o Kriminalpolitikk (KRIM 4808), emneutvikling, fagansvar og forelesninger.
o Media and Crime (KRIM 4955), emneutvikling, fagansvar og forelesninger.
10
o Retten sett unnenfra (RSOS 2801), forelesninger.
 Gjesteforeleser KRUS (fengselsskolen) og HiOA (journalisthøyskolen).
 Masterveiledning: Har veiledet/veileder totalt 15 masterstudenter i kriminologi og
rettssosiologi, to masterstudenter i sosiologi og én masterstudent i pedagogikk, alle
ved UiO.
 PhD-veiledning:
o Helene de Vos, Universitetet i Leuven (2014-).
 Sensur på alle nivåer på IKRS. Har i tillegg blitt brukt som sensor på KRUS,
Idrettshøyskolen og Universitetet i Bergen (Sosiologi).
 Komitearbeid:
o Doktor Philos-komite: Olav Levin Johansen (Dr. Philos, pedagogikk, UiO,
2014).
 Pedagogisk utviklingsarbeid:
o Har utviklet kurs i vitenskapsteori, forskningsetikk og -metode for
samfunnsvitere ved Ph.D.-programmet ved Juridisk fakultet, UiO, sammen
med V. Halvorsen.
o Utviklet pedagogisk opplegg for emnet Kriminalitet, kontroll og kjønn (KRIM
2917) sammen med K. Ericsson.
o Utviklet pedagogisk opplegg for emnet Etnografisk kriminalitet (KRIM 2918)
sammen med L. Finstad og A. Prieur.
o Utviklet pedagogisk opplegg for emnet Media and Crime (KRIM 4955).
o Videreutviklet pedagogisk opplegg for emnet Kriminalpolitikk (KRIM 4804)
o Videreutviklet pedagogisk opplegg for emnet Fengsler, fanger, samfunn
(KRIM 2904).
Medieopptredener
 "Mangel på varetektsplasser i Oslo og omegn". NRK Østlandssendingen. 2015-01-12.
 "-Suksessfaktoren er at Norge har veldig korte straffer". Nettavisen. 2014-12-15.
 "Norwegen will seine Häftlinge in die Niederlande schicken". Der Standard. 2014-1210.
 "-Utenlandssoning
går
mot
grunnleggende
www.nrk.no. 2014-12-01.
11
prinsipper
i
kriminalomsorgen".
 "Veronica og Per flytter tilbake til Orderud gård". NRK P1. 2014-04-12.
 "Smågodtkriminalitet". HIOA TV. 2014-02-27.
 "У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася".
Journal Kraina 2014-01-21.
 "Viaggio nelle carceri scandinave dove i detenuti sono persone". Donneuropa 201312-02.
 "Hvor vanlig er det at innsatte rømmer fra norske fengsler?" NRK Østlandssendingen
2013-09-04.
 "Kontroll av de fremmede". Klartekst 2013-06-05.
 "Stefaren til Christoffer banket opp i fengsel". NRK Vestfold. 2013-02-18.
 "Norske fengsler bryter FNs barnekonvensjon". VG 2012-12-13.
 "Fallet". VG. 2012-12-18.
 "Eksperter om Breiviks soningsforhold: Uvanlig i Norge". VG. 2012-11-09.
 "Hvorfor straffer vi?" NRK Hallo P3. 2012-09-12.
 "Breiviks straff kan bli en fiasko". Vårt Land. 2012-09-07.
 "Breivik-dommen. Internasjonale reaksjoner". Verden på lørdan. NRK P2. 2012-08-25.
 "Anders Breivik and the Norwegian Justice System". PRI's The World Radio. 201208-24.
 "Norway vows 'humane' conditions for mass killer". Associatet Press (diverse medier).
2012-08-23.
 "Mat og makt i fengsel". NRK Ekko P2 2012-07-25.
 "Norway thinks about the unthinkable: U.S.-style justice". Latitudenews.com 2012-0520.
 "Slik blir Lasgårds liv i fengsel". VG 2012-04-26.
 "Mann på rømmen i Mosjøen". NRK Nordland 2012-04-24.
 "Frihetsberøvelse". Grenseløst, Radio Nova 2012-02-07.
 "Tror Breivik kan få ublid soning". Aftenposten 2011-10-24.
 "En ny og bedre borger på 100 dage". Weekendavisen 2011-10-21.
 "Breiviks soningsfremtid". Norgesglasset, NRK 2011-10-19.
 "Breivik vil aldri være trygg i fengselet". Bergens Tidende 2011-10-18.
 "Må håndplukke Breiviks medfanger". Dagbladet 2011-10-18.
12
 "-Breivik kan bli drept i fengselet". www.nrk.no/Drammens tidende 2011-10-01.
 "Dei frie fangane". Kilden 2011-09-21.
 "Breivik è un mostro ma non ucciderà la civiltà del Nord". Linkiesta 2011-07-26.
 "-Bør gi rom for konstruktiv motstand fra innsatte". Aktuelt for kriminalomsorgen
2011-04-01.
 "Regelbrudd i fengsel". Her og nå, NRK 2011-01-21.
 "Fangene rømmer gjennom ganen". www.forskning.no 2011-01-13.
 "Doktoren svarer: Slipp fangene løs – det er middag". Morgenbladet 2011-01-09.
 "Jeg ble lurt trill rundt". Romerikets blad 2010-10-30.
 "På BEGGE sider av murene". Apollon 2010-10-11.
 "Er fengslene som hoteller?". Norgesmagasinet, Radio Norge 2009-04-23.
 "Tap av ære og tap av ansikt". Aftenposten 2009-13-05.
 "Ikke som oss". Klassekampen 2004-06-23.
Forskningsadministrasjon/-ledelse
 Prosjektleder for "An ethnography of prisoners' transitions". Leder for to norske
delprosjekter. 2014-2016.
 Representant for midlertidig ansatte i instituttbestyrers ledergruppe, IKRS, 2014-2015.
 Representant for midlertidige ansatte i instituttstyret til IKRS, 2008-2015.
 Representant (1. vara) for midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved Juridisk fakultet,
UiO, 2013-dd.
 Utarbeidet vellykket søknad til det europeiske forskningsrådet ERC for prosjektet
"'Crimmigration' – Crime control in the borderlands of Europe" sammen med K.F. Aas
og N. Johansen. 1 300 000 Euro innvilget.
 Utarbeidet vellykket søknad til det rumenske forskningsrådet/EØS-midler for
prosjektet "An ethnography of prisoners' transitions" sammen med I. Dornescu. 512
000 Euro innvilget.
 Koordinator/sekretær
for
fengselsforskernettverket
"Scandinavian
studies
of
confinement research network", 2009-2011 (innebærer blant annet å skaffe
finansiering). Arrangerte nettverkets årlige seminarer i 2009 og 2010 sammen med J.
Dullum.
13
 Ansvarlig for gjennomføringen av de interne fagseminarene "Fagmøtene" på IKRS
2008-2009 sammen med T. Valland og I. Nafstad.
 Medlem i arbeidsgruppe som utformer ny nettside for KRUS (www.krus.no) i 2004.
 Medlem i arbeidsgruppe som arrangerte kriminalomsorgens årlige fagkonferanse
"Faget i fokus", 2004.
 Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av kriminalomsorgens kurs for nytilsatte,
2004.
Konsulent-/reviewaktivitet
 Redigerer bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology (Palgrave Macmillan)
sammen med Y. Jewkes og B. Crewe.
 Medlem av redaksjonen til Materialisten 2004-2008, redaktør 2006-2008.
 Redaktør for nettidskriftet www.kriminalpolitikk.no 2009-2011.
 Medlem av redaktørgruppen (editorial board) for
o EuroVista: Probation and Community Justice (2011-d.d.)
o Retfærd (2014-d.d.)
o The Encyclopedia of Corrections. John Wiley & Sons (2013-d.d).
 Medlem av fagfellepanel for forskningsprosjektet Den norske fengselsundervisningens
historie, 2013-2015.
 Medlem i ekspertgruppe som jobbet frem grunnlagsdokumenter for arbeidet med
stortingsmeldingen Straff som virker (st.meld. nr 37 2007-2008).
 Fagfellevurderer/konsulent for:
o Anthropology of Food
o Ashgate
o Australian and New Zealand Journal of Criminology
o Cappelen Damm
o Contemporary Sociology: A Journal of Reviews
o Crime, Media, Culture
o EPD Society and Space
o European Journal of Criminology
o Eurovista: Probation and Community Justice
o Global Crime
14
o International Journal for Crime, Justice and Social Democracy
o International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being
o Journal of Ethnic and Migration Studies
o Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology
o Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention
o Law and Social Inquiry
o Materialisten
o Men and Masculinities
o Nordic Journal of Migration Research
o Palgrave Macmillan
o Retfærd
o Psyke og Logos
o Punishment and Society
o Social Problems
o Universitetsforlaget
o Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen
o Aarhus Universitetsforlag
Annet
 Boken Mat/Viten ble kåret til verdens beste bok i 2012 i klassen "Food Writing",
World Gourmand Cookbook Award.
 Nominert av IKRS til Morgenbladets kåring Fremragende forsker under 40, mai 2012.
 Ph.D.-avhandling nominert av IKRS til HM Kongens gullmedalje for yngre forskere,
mars 2011.
15

Similar documents