Grunnskole for voksne

Comments

Transcription

Grunnskole for voksne
GRIMSTAD KOMMUNE
Adresse: Dybedalsveien 11
4877 Grimstad
Telefon: 372 50 476 / fax: 372 50 690
KULTUR OG OPPVEKSTSEKTOR
KVALIFISERINGSTJENESTEN
Søknad om grunnskoleopplæring
i henhold til Opplæringslova § 4A-1/ § 4A-2
Skriv tydelig – bruk helst blokkbokstaver ved utfylling
Fornavn
Etternavn
Gate adresse
Fødselsdato
Tlf. nr.
Postnummer
Poststed
Personnummer
Mobiltlf.
Mann
kvinne
e-post
Opplysninger om meg
Nasjonalitet/ morsmål
Oppholdsgrunnlag
Andre språk
Duf. nr.
Yrke / arbeidserfaring
Tidligere norskkurs
Norskprøver
Nivå i norsk
Innsøkende instans ( fylles ut dersom ikke søkeren kan søke selv)
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kontaktperson:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon / mobil……………………………………………………………………
Hvor mange år har du gått på skole?
Antall år
Sted
Hva slags skole
Kopier av vitnemål og attester skal vedlegges. IOP, ½ årsrapporter og sakkyndige vurderinger
Søknad om grunnskoleopplæring
Side 1
GRIMSTAD KOMMUNE
KULTUR OG OPPVEKSTSEKTOR
KVALIFISERINGSTJENESTEN
Arbeidserfaring
Arbeidssted
Adresse: Dybedalsveien 11
4877 Grimstad
Telefon: 372 50 476 / fax: 372 50 690
Stilling/yrke
Stillingsstørrelse
(% eller timer pr. uke)
Hvilke fag ønsker du opplæring i? Du kan velge ett eller flere fag.
Norsk
Samfunnsfag
Engelsk
Naturfag
Matematikk
Annet
Spesifiser:
Søknadstekst
Søknad om grunnskoleopplæring
Side 2
GRIMSTAD KOMMUNE
KULTUR OG OPPVEKSTSEKTOR
KVALIFISERINGSTJENESTEN
Adresse: Dybedalsveien 11
4877 Grimstad
Telefon: 372 50 476 / fax: 372 50 690
Utfyllende opplysninger
Informasjon til deg som søker grunnskole
Alle søkere med rett til grunnskole kan få gratis opplæring. Opplæringen skal være
tilpasset. Derfor blir alle søkere kalt inn til en kartlegging. Resultatene fra kartleggingen
danner grunnlag for undervisningens nivå og innhold.
Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.
Retten til spesialundervisning er knyttet til sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.
Underskrift
Sted/ dato
Søknad om grunnskoleopplæring
Søkerens underskrift
Side 3