Gildheim - Flybussen

Comments

Transcription

Gildheim - Flybussen
Gjelder fra 1. desember 2015
Flybussen
MOHOLT
Fra Gildheim til Voll Studentby - hverdager
1515 15 15 15 15 151515 15 15
Ingen
3535 35 35 35 353535 35 35
kjøring
5555 55 55 55 555555 55
Billettpris
Voksen Honnør **Student
***Barn enkel
130,-
90,-
90,-
70,-
tur/retur
220,150,150,140,-
Søndager
**Studentpris gjelder ungdom 16-19 år
15
15
15
15
15
15
15
15
og studenter t.o.m. 34 år med betalt
35 353535 35 3535 35 35
semesterbevis
55 555555 55 5555 55
Tidligste passering av
holdeplasser i min.
etter avgang fra
Gildheim
ild
h
St eim
rin
B dhe
ro
m im
Ty sta Sk
ho d ol
v
e
Va ltv eie
le eg n
nt en
M
ag inly
n s
M us t
oh B
e
M olt rrf
oh S
ø
ol tud tts
B
en ve
rø t
tb g
s
y
Vo etv
e
l
g
(o l S
e
ve tu n
fr rg de
a an n
Væ g tb
rn til y
es ho
) ve
db
us
s
Kjøretid fra Gildheim til Voll Studentby er beregnet til 11 minutter.
Ved Voll Studentby blir det overgang til hovedbuss til/fra Værnes som har
avgang hvert 10. minutt. Billetten fra Værnes gjelder som overgang.
Lørdager er det ingen kjøring.
G
Avgang minutt over time
Hverdager
mandag – fredag
080910 11 14 15 16 17 18 19 2021 22
0
1
2
3
41
5
6
7
9
11
***Familierabatt gis som gratis reise for ett barn.
Ved flere barn betales kr 70,- pr barn.
Billett kjøpes om bord og gjelder til/fra Værnes
Kundeservice
Nettbuss Midt-Norge
t: 815 22 900 / 928 47 000
e: [email protected]
w: flybussen.no

Similar documents