ÅRG. 87 NR. 2 – SOMMAREN 2015

Comments

Transcription

ÅRG. 87 NR. 2 – SOMMAREN 2015
ÅRG. 87 NR. 2 – SOMMAREN 2015
Foto: Cecilie Molander.
Konfirmantane på Kinn lørdag 9. mai:
Maja Aldeholm Paulsen og Jakob Reksten
Steimler.
Konfirmantane i Batalden søndag 10. mai:
Frå venstre: Kristian Bareksten Korneliussen, sokneprest Dag Leirvik, Nicklas Bareksten Korneliussen.
Konfirmasjon i Nordal kyrkje 14. mai 2015.
Frå v.: Even Midtbø, sokneprest Dag Leirvik,
Willy Stubhaug Holme.
Alle bildene er tatt av Aardal Foto.
Konfirmantane 2015
9A. Florø kyrkje 26. april. Bak f.v.: Silje Marie Albrigtsen, Aleksander Fidjeland, Tomas Haugnes, Peter Grinde, Håvard Sørgulen,
Andreas Nygård Skorpen, Mads Solheim Mortensen, Kevin Baeza Maureira, Pauline Valvik, Kasper Baarøy Bruås. Framme f.v.:
Kyrkjelydspedagog Björn Pettersson, Tiril Sofie Berge Bjørnseth, Amalie Rognaldsen Eide, Kjerstin Pedersen Nyttingnes, Malene
Dypevik, Stine Sørbotten Berg, Henriette Lovise Bårdsen Svardal, Live-Maria Kilvik Leversund, Nikoline Førde Torvanger, Martine
Antonsen Gjertsen, Heidi Sundal, sokneprest Benedicte Øien.
9B. Florø kyrkje 3. mai. Bak f.v.: Patrik Halvorsen Østervold, Vegard Aalstad Vasset, Vegard Halvorsen Østervold, Nikolai Natvik
Kvellestad, Petter Høyvik Bergli, Karsten Værøy. Midten f.v.: Kyrkjelydspedagog Björn Pettersson, Christoffer Sønnervik, August
Arentz Sunnarvik Waaraas, Frank Thomas Sunde Solheim, Clas Gøran Brendø Gjørøy, Elias Myklebust Vaardal, Kjartan Yri, Sebastian Solheim Ytreland, Mads Henrik Tonheim, Vilde Kristine Fossheim Hennøy. Framme f.v.: Sokneprest Knut Magne Nesse, Ruffa
Storevik Solheim, Thea Sofie Vokuhl Johansen, Marte Strømmen, Celine Ulriksen Langedal, Martine Charlene Valvik Langenes, Sara
Westbø Solberg, sokneprest Benedicte Øien.
2
KINN K YRK JEBL AD 2015
Kyrkjevalet finn stad samtidig som Kommune- og
Fylkestingsvalet i september.
Føreandsrøysting tek til måndag 10. august
ved Kinn kyrkjekontor og er over fredag 11. september. Kyrkjekontoret har opningstid frå kl.
10.00–15.00. Det vert også høve til forhåndsstemming i øyane til same tid som kommune- og fylkestingsvalet. Det blir sett opp eigen valbåt for dette
formål. Dette vert kunngjort i avisa.
Valdagen vert stemmelokala som fylgjer:
Kinn Sokn:
• Brandsøy skule 14. september kl. 12.00–18.00
• Flora Samfunnshus 13. september
kl. 14.00–18.00 og
14. september kl. 09.00–20.00
Eikefjord Sokn:
• Allhuset i Eikefjord 14. september kl. 09.00–18.00
• Samlingsheimen på Storebru 14. september
kl. 12.00–18.00
• Steinhovden skule 14. september kl. 12.00–18.00
Nordal Sokn:
• Solheim skule 14. september kl. 12.00–18.00
Bru Sokn:
• Stavang skule 14. september kl. 12.00–18.00
• Dei som bur på Svanøy kan stemme på Flora
Samfunnshus.
Alle kyrkjemedlemmer som fyller 15 år innan
utgangen av valgåret har stemmerett ved kyrkjevalet. Valkortet vil bli sendt ut til dei som er medlem
i kyrkja i starten av august. Det skal veljast inn 1o
medlemmer i Kinn sokneråd. Eikefjord har 8 faste
medlemmer, Nordal 4 og Bru 6. I tillegg kjem det 5
vara til alle sokneråda. Råda konstituerar seg sjølv
og velgjer 2 representantar til Kinn kyrkjelege fellesråd. Slik stemmer du ved valet: Du kan levere
ein stemmeseddel utan endringar, då får alle på lista ein stemme kvar. Du kan gje inntil tre kandidatar
ei tilleggsstemme ved å krysse i ruten til venstre for
namnet. Desse får då to stemmer. Du kan også tilføye namn til stemmeseddelen. Stryking er ikkje lov.
KINN K YRK JEBL AD 2015
EIKEFJORD:
1. Silje Knapstad
2. Solfrid Fotland
3. Bente Osa
4. Susette R. Esp
5. Tone Sandvik
6. Irene Havn
7. Jeanette Sørbotten
8. Vigdis Solberg
9. Elisabeth Solheim
10. Evy Ann Esp
11. Tore Øren
12. Birthe Fjell Osland
13. Bente Karin Hovland
KINN:
1. Merethe Susanne Solheim Knapstad
2. Helge Sårheim
3. Bjørg Mikalsen
4. Erling Nydal
5. Tove Ellingsund Skudal
6. Eivind Hjellum
7. Guri Skorpen
8. Snorre Seim
9. Ingvill Førde Torvanger
10. Ingelin Stang
11. Ingve Sigmundsen
12. Sissel Kristoffersen
13. Åse Iren Korneliussen
14. Reidun Halvorsen
15. Per Kristian Byrkjeland
16. Aase Torhild Sæther Stavang
17. Jenny-Elin Karstensen Indrehus
18. Jan Midtbø
19. Freddy Jensen
20. Monika Bjørbæk
21. Lasse Seim
22. Grethe Amundsen
23. Venche Standal Byrkjeland
24. Rune Bortne
25. Hildegunn Kvistad
NORDAL:
1. Ole Christian Rynning
2. Liss Maiken Myhre
3. Steinar Midtbø
4. Arve Midtbø
5. Dag Runar Bjørnseth
6. Kari Ann Kjerpeseth
7. Frode Ellingsund
8. Ragnhild Midtbø
9. Nina Midtbø
YRKE
Konsulent
Pensjonist
Fagarbeider
Spesialpedagog
Sjukepleiar
Barnevernspedagog
Heimeverande
Pensjonist
Bonde
Heimeverande
Elektrikar
Assistent i skulen
Sjukepleiar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rådgjevar (bonde)
Lærar
Tannlege
Omsorgsarbeider/kyrkjetenar
BRU:
Anita Sæther
Ellisif Gjestland
Elisabeth Halsne
Anders Tyvold
Henning Andre Fjellheim Standal
Tore Jakob Madsen
Aud Oddrun Våge
Marie Selvik
Ruth Myklebust
Ove Horne
Nora Therese Eikevik
Sjukepleiar/Heimeverande
Pensjonist
Posttilsatt
Aktivitør
Assistent
Fagleiar
Pensjonist
Pensjonist
Sjukepleiar/Heimeverande
Pensjonist/tidlegare skipsfører
Pensjonist
Kontormedarbeider
Ass.rektor
Bioingeniør
Prosjektingeniør
Prosessoperatør
Sjukepleiar
Sakshandsamar
Heimeverande
ALDER
26
73
53
44
40
54
34
67
48
63
45
41
55
52
50
70
48
38
69
65
59
46
47
29
57
56
68
28
67
45
60
65
68
65
64
55
59
60
58
34
61
52
51
55
52
61
50
32
47
33
61
44
66
66
62
59
55
44
3
Kinnaspelet
På ein måte kan vi seie at ein tur til Kinn er ei reise attende i tida:
sogespel, mellomalderkyrkje, inga dekning for mobiltelefon, ingen asfalt, mykje ver og varierande vind. Men opplevinga ein får rører ved
ein og ein ber hendingane med seg inn i tida vi lever i. Spelet handlar
om kjærleik og svik, liv og død, einsemd og fellesskap, fortviling og tru.
Nye profesjonelle skodespelarar i år er Randolf Walderhaug frå
Bergen, som ny fut, og det lokale teatertalentet Peter Førde, som skal
spele Tarve. Regien er ved Miriam Prestøy Lie frå Dale i Sunnfjord.
Opninga står fylkesmann Anne Karine Hamre for. Ved gudstenesta på
Søndag kjem biskop emeritus Laila Riksaasen Dahl for å halde preike.
Ho er nylig gått av som biskop i Tunsberg bispedømme.
Kinnaspelet kjem i det finaste innpakningspapiret du kan tenkje deg.
Opplevinga av teateret ved havet er avhengig av omgjevnadane og
«spelet» vert til i samspel med havet, himmelen, kyrkja, Kinnaklova,
sola eller regnet. Bygdefolket si framføring av forteljinga om Sankta
Sunniva frå Selje og hennar fylgje, står i ein gamal teatertradisjon. På
Kinn vert ho framført ved den gamle kyrkja, bygd tidleg på 1100-talet.
Nytt av året er at vi sel billettar på nett.
Du går inn på www.kinnaspelet.no, registrerar deg og kjøper billett. Den skriv du ut og tek med deg. Vi sel også billettar på førehand
på turistinformasjonen som nyleg er opna i rådhuset i Strandgata. Det
vil vere mogeleg å kjøpe billettar på kaia speledagane, men vi oppmodar om at de kjøper billett på førehand.
Det er eigne billettar for barnefamiliar både laurdag og søndag.
Desse er til bruk på avgangane frå Florø kl. 1300. Laurdag vert det arrangert tur med Barnas Turlag. Søndag vert det familieaktivitetar ved
speidarane i KFUK og FA. Dei som reiser ut og deltek på dette, ser
spelet kl. 16.30.
Det er kveldsbøn både laurdag og søndag. Dette er ei enkel gudsteneste med vekt på stillhet og bøn. Deler av kveldsbøna er henta frå
opplegget vi skal ha på Open kyrkje i juli.
Konsertar
Unni Løvlid frå Hornindal er ein av våre mest ettertrakta
folkesongarar. Ho har sine røter i folkemusikken, men har
i heile sin karriere også arbeidd med samtidsmusikk. I dag
har Unni Løvid heile verda som arbeidsplass, og er ein
sterk eksportartikkel for norsk folkemusikk. Unni Løvlid er
kjend frå Førdefestivalen. Her har ho stått på scena som
songar, solist, konferansier, som aktør i større og mindre
prosjekt, som jubileumsartist, som tingingsverkartist og
med barnekonsert.
Hennar siste plate «Lux» er prega av ei nær og jorda formidling av dei mektige religiøse folketonane i møte med
samtidsmusikken sin klanglege utforskartrang. Ho samarbeider med samtidsbassisten Håkon Thelin. Han seier om
hennar song: «melodiane forblir glødande, som om orda
høyrer til på jorda og melodien strekkjer seg inn i ein himmel fylt med lyst». Då ho vart spurt om å synge i Kinnakyrkja sa ho at det måtte vere den perfekte stad for denne
musikken. Vi gler oss til å høyre henne.
4
KINN K YRK JEBL AD 2015
«Ein stad mellom himmel og jord
Open kyrkje på Kinn i heile juli 2015
I november 2014 var vi
nokre få som delte en
draum med kvarandre.
Draumen om at Kinn
kyrkja, nokre veker i
året, kan vere open
kvar dag med tidebøn morgon, middag
og kveld. At vandrarar
som kjem til Kinn skal
finne nokon å snakke
med og be med. At regelmessige bønetider
på nytt kan gjere at naturens puls og bøna sin
rytme slår i takt.
I juli 2015 skjer det! Kvar dag i juli månad vert kyrkja open for faste
tidebøner leia av vanlege folk som har sagt ja til å bu nokre dagar kvar
på øya for å leie desse tidebønene. Dei gjer det av fri vilje og dei tek
alle kostnadene sjølve. Dei gjer det fordi dei deler draumen og fordi
dei ser på seg sjølv som medvandrarar i trua og i livet. Dei gjer det òg
for eigen del for å finne ro og for å søke Gud.
Det er difor med glede at Kinn Sokneråd, Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Sunnivafellesskapet ynskjer deg velkomen til Kinn i
juli månad. Å kome til Kinn er ikkje ein flukt frå verda eller kvardagen,
men tvert imot ein sjanse for oss som lever i vår tid til å finne attende til det vesentlege. Ein har sagt at å vere i stillheten er kjølen i eit
menneske sitt liv, seglet er den aktive handlinga.
BØNNETIDENE
vert ca. kl. 14.00 på dagen og kl. 19.30 om kvelden. Det gjer det mogeleg å ta rutebåten ut frå Florø, gå tur – delta på kveldsbøna og ta
båten inn igjen på kvelden. Dei som er med på guiding i regi av Fjordkysten kan delta på bøna etter at omvisninga i kyrkja er ferdig. Hugs
også at det går rutebåt kl. 10.00 nokre dagar ut frå Florø (sjå www.
kringom.no for meir info om ruter).
Merk deg også at det kvar onsdag i juli vert nattverdsgudsteneste
i kyrkja. Denne gudstenesta skal vere i same puls som bønene i kyrkja
– og her vil vere meir rom enn elles for bønn og stille.
Naturen her ute vekslar mellom flo og fjære, og slik vil også
bønene i kyrkja følgje ei fast rytme kvar dag. Her kan vi koble av frå
det oppjaga livet og koble oss på ei heilt annan puls. Kanskje kan vi
finne attende til både oss sjølv og Gud, så vi kan leve liva våre slik Gud
vil og til beste for oss sjølv, skaparverket og kvarandre.
Jesus sjølv seier til oss; Bli med meg til ein avsides stad så vi kan
vere stille.
Kyrkjestova på Kinn
Arbeidet med å skifte tak på kyrkjestova på
Kinn er fullført. Jølster bilelag stod for arbeidet. Taket har no fått god alta-skifer og nye
takrenner. Toalettbygget skal også få nytt tak
og det skal skiftast kledning på nordveggen.
Grunna innsamlinga i regi av Flora Historielag vil det verte høve til å gjere noko meir,
mellom anna med vindauga, måling av yttervegger o.l.
Det er fleire oppgåver det er høve til å
gjere på dugnad. Dersom du er interessert i å
vere med kan du ta kontakt med anten Torleif
Reksten eller Leif Bjarte Berge.
KINN K YRK JEBL AD 2015
5
Gudstenesteliste – sommaren 2015
Søndag 28. juni – 5. søndag i Treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp og nattverd. Øien.
Takkoffer til Norsk Misjon i øst.
Eikefjord, kl. 16.00 Høgmesse med dåp og nattverd. Øien.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Onsdag 1. juli
Kinn, kl. 18.00
Kveldsgudsteneste med nattverd.
Prostiprest Stein Oltedal.
Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet.
Søndag 5. juli – Aposteldagen
Batalden, kl. 11.00 Høgmesse. Øien. Takkoffer til Sjømannskyrkja.
Rognaldsvåg, kl. 12 Friluftsgudsteneste ved moloen.
Sommarvikar Nina Kristin Oskarsdottir.
Onsdag 8. juli – Seljumannamesse
Kinn, kl. 18.00
Kveldsgudsteneste med nattverd. Militærprest
Turid Astrid Reksten og sommarvikar Oskar
dottir. Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet.
Søndag 12. juli – 7. søndag i Treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp og nattverd. Leirvik.
Takkoffer til Nesholmen Leirstad.
Eikefjord, kl. 16.00 Høgmesse med dåp og nattverd. Leirvik.
Takkoffer til Kirkens bymisjon i Bergen.
Onsdag 15. juli
Kinn, kl. 18.00
Kveldsgudsteneste med nattverd.
Sommarvikar Oskarsdottir.
Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet.
Fredag 17. juli
Askrova, kl. 17.00
Sommarsang og basar. Leirvik.
Søndag 19. juli, 8. søndag i Treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp og nattverd.
Sommarvikar Oskarsdottir. Takkoffer til
Søndagsskulen Sogn og Fjordane krins.
Nordal, kl. 16.00
Høgmesse med dåp. Sommarvikar Oskarsdottir.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Onsdag 22. juli
Kinn, kl. 18.00
Kveldsgudsteneste med nattverd. Øien.
Takkoffer til NMS-misjonsprosjektet.
Søndag 26. juli – 9. søndag i Treeiningstida
Svanøy kl. 12.00
Høgmesse med dåp. Øien.
Båt frå Stavang kl. 11.00.
Onsdag 29. juli – Olsok
Kinn, kl. 18.00
Kveldsgudsteneste med nattverd. Nesse.
Takkoffer til Bibelselskapet.
Søndag 2. august – 10. søndag i Treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp og nattverd. Nesse.
Takkoffer til Kirkens ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep.
Eikefjord, kl. 16.00 Høgmesse med dåp og nattverd. Sommarvikar
Oskarsdottir. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 9. august – 11. søn i Treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp. FJORDSTEAM. Song ved
sjøforsvarets kor «Navy Vocalis» og Marianne
Juvik Sæbø. Nesse. Takkoffer til sjømannskyrkja.
Kinn, kl. 14.00
Høgmesse med dåp. Nesse.
Takkoffer til sjømannskyrkja.
6
Søndag 16. august – 12. søndag i Treeiningstida
Eikefjord, kl. 11.00 Høgmesse. Leirvik. Eikefjorddagane.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 23. august – 13. søndag i treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp. Vikar. Takkoffer til KABB.
Nordal, kl. 12.00
Friluftsgudsteneste ved Fiskvatnet. Leirvik.
Søndag 30. august – Vingardssøndagen
Florø, kl. 11.00
Familiegudsteneste med dåp. Øien og Åshamar.
Utdeling av bok til 4 år. Takkoffer til IKO.
Eikefjord, kl. 16.00 Høgmesse med 50 års konfirmantar. Leirvik.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 6. september – 15. søndag i treiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med nattverd. Dag Leirvik.
Takkoffer til KFUK/M Sogn og Fjordane krins.
Søndag 13. september – 16. søndag i treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med dåp. Nesse.
Takkoffer til Kirkens bymisjon Bergen.
Eikefjord, kl. 16.00 Familiegudsteneste. Nesse og Åshamar.
Utdeling av bok til 4-åringane. Takkoffer til IKO.
Søndag 20. september – 17. søndag i treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med nattverd. Nesse.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet
Nordal, kl. 16.00
Høgmesse med presentasjon av konfirmantane.
Nesse. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Søndag 27. september – 18. søndag i treeiningstida
Florø, kl. 11.00
Høgmesse med presentasjon av konfirmantane.
Nesse og Pettersson.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Stavang, kl. 11.00 Familiegudsteneste, hausttakkefest. Øien.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet..
Batalden, kl. 16.00 Høgmesse. Nesse.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Eikefjord, kl. 16.00 Høgmesse. Øien.
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet.
Sommarvikar
Jeg heter Nina Kristin
Oskarsdottir og er opprinnelig fra Frogner i
Sørum, men har det
siste året studert og
bodd i England.
Neste vår er jeg ferdig
med teologistudiene
mine og jeg gleder meg
derfor veldig til å få arbeide som prest denne
sommeren. Jeg elsker
barne- og ungdomsarbeid, lange gåturer, en kaffekopp med en god venn, musikk
og reising. Jeg håper på å bli bedre kjent med menigheten
over sommeren og gleder meg til å møte dere i juli!
KINN K YRK JEBL AD 2015
DØYPTE
KINN:
29.03.
19.04.
14.05.
24.05.
Sindre Emil Buer
Sander Gåsøy Fristad
Nikoline Mathisen-Yndestad
Pernille Bruvik Nordal
Fredrik Klakegg Ommedal
Lineah-Sophia Yndestad Isaksen
Thea Espeseth Solheim
Johannes Moldestad Norum
Tiril Svardahl
Døypt i Askrova Bedehuskapell
Live Sophie Klubben-Røyrvik
Benjamin Veum Havikbotn
Markus Reksten Endresen
Påskekonsert
Søndag 19. april var det konsert i påsketida der Kinn kyrkjekor song verket «Missa de anima!». I tillegg var barnekantoriet, med 5-, 6- og 7-åringar, som Ingvild Ølfarnes og Sebastian Ryll har hatt heile året med og song. Nytt var det at eit prosjektkor med 8 litt eldre born
song. Ann Kristin Takle Winthertun og Sebastian Ryll hadde arbeida med dei. Vikarorganisten Anastasyia Bahezanova akkompagnerte koret og spelte flygel.
EIKEFJORD:
05.04.
Aurora Solibakke Knapstad
24.05.
Emily Taigla Endestad
NORDAL:
25.05.
Emilie Kristiansen Nordal
VIGDE
25.04.
Vivian Nærøy Tjøtta og Jan Erik
Espeseth.
Vigde i Florø kyrkje
DØDE
KINN:
10.10.14 Roger Hovden
f. 11.07.1968
06.03. Petra Marta Orheim
f. 02.02.1931
12.03. Berly Amanda Espeseth
f. 19.10.1919. Gravlagt på Askrova
13.03. Catharina Cornelia Hammerseth
f. 11.04.1936
25.03. Kjell Bjørn Olsen, f. 07.06.1937
26.03. John Andreas Gjerde, f. 31.01.1938
09.04. Øyvind Andreas Lundberg
f. 14.11.1995
10.04. Ingeborg Haldis B. Kristiansen
f. 28.11.1936
10.04. Aud Martinussen, f. 19.04.1925
14.04. Leidulf Harald Leversund
f. 03.09.1943
21.04. Elida Lydia Alise Valvik
f. 16.09.1923. Gravlagt på Askrova
29.04.1 Jens Konrad Evensen
f. 24.11.1946. Gravlagt på Reksta
08.05. Astor Marin Pedersen
f. 03.05.1930
08.05. Berit Reksten, f. 10.06.1966
EIKEFJORD:
17.04. Andreas Sandvik, f. 30.07.1917.
Gravlagt i Steinhovden
KINN K YRK JEBL AD 2015
7
Smånyt t
FRILUFTSGUDSTENESTE I ROGNALDSVÅG
Sommarvikaren Nina Kristin Oskarsdottir held gudsteneste ved moloen i Rognaldsvåg søndag 5. juli kl. 12.00. Det er eigen presteskyss ut
på formiddagen. Retur med rutebåt kl. 15.00. Då vert det tid til bading, ein liten tur på ei av dei gode stiane i området og ei matøkt med
kaffi og kaker.
SOMMARBASAR ASKROVA
Fredag 17. juli vert det basar i bedehuskapellet. Det blir sommarsang
og andakt ved Dag Leirvik. Organist Sebastian Ryll speler.
TUR TIL SVANØY
Soknerådet i Bru har i år valt å legge sommargudsteneste til Svanøy.
Her vert det gudsteneste og barnedåp i kjellarhuset søndag 26. juli.
Det vert båtskyss med Grytten frå Stavang. Meir info kjem på plakat i
Stavang og eventuelt i postkassene i Bru.
EIKEFJORDDAGANE 15.–16. AUGUST
Fredag kveld vert det konsert i kyrkja. Laurdag vert forestillinga «Dovendyrboogie – jakten på den forsvunne melodi» framført i Eikefjord
kyrkje. Hilde Norland Gundersen og Espen Gjelstad Gundersen har
reist rundt med forestillinga der den myke Doris-dovendyret-dukka
leiter etter å finne sin sang! Målet er barna og dei voksnes deltaking i lag med utøvarane; difor er det mange kjende sangar. Forestillinga varer ein musikkhalvtime.
FRILUFTSGUDSTENESTE NORDALSFJORD
Den årlege friluftsgudstenesta i Nordalsfjord blir søndag 23.august
ved Fiskevatnet kl. 12.00 med avgang kl. 11.00 frå Kordølene ved
Midtbøvatnet. Soknerådet stiller med litt servering av ymse produkter frå Tine.
SØNDAGSTUR MED KINN DIAKONAT
Det vert arrangert busstur søndag 23. august. Avreise frå Havglytt,
Florø kl. 09.00. Turen går til Helgheim kyrkje i Jølster der vi er med på
gudsteneste. Kyrkja vår i Florø er vistnok bygd etter modell av Helgheim, så kan hende skal vi ta ein ekstra runde rundt kyrkja før vi reiser. Florø vart bygd i 1882, Helgheim i 1877. Det vert middag på sommarkaféen i Stardalen, Jølster. Etter middag reiser vi om Sandane og
Hyen før det blir kaffe på Nesholmen. Turleiarar er Kjellfrid Osland og
Knut Magne Nesse. Pris 500. Påmelding til kyrkjekontoret i god tid.
KINN KYRKJEKONTOR
Strandgata 43 • Postboks 504, 6903 Florø
Tlf. 57 75 25 30 • Faks 57 75 25 31
E-post: [email protected]
Heimeside: www.kinn.kyrkja.no
Kontortid: Mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00
DEI KYRKJELEGE TILSETTE
Dagleg leiar: Herdis Elin Lexau
[email protected] • tlf. 918 13 569
Sokneprest: Benedicte Øien
[email protected] • tlf. 916 45 165
8
RESULTAT INNSAMLINGSAKSJONEN
Totalt kr. 97.927 frå Flora kommune. Kinn: Kr. 62 829. Eikefjord: Kr.
21.130. Bru: Kr. 7.394. Nordal: Kr. 6.574.
I tillegg kom 5 sms-gåver i samband med innsamlinga.
BIBELEN TIL ALLE
Det har blitt stifta ein prosjektorganisasjon «Bibelen til alle – Sogn og
Fjordane». Formålet med denne er å dele ut ei moderne omsetjing av
Bibelen til alle husstander i Sogn og Fjordane. Men like viktig å få fleire til å lese og bli kjent med boka. Prosjektet er eit breitt samarbeid
mellom ulike kyrkjer, menigheter og frivillige kristne organisasjonar i
Sogn og Fjordane. Leiar for organisasjonen er Kjetil Netland prost i
Sogn. Det er ikkje avgjort at det blir aksjon i fylket, men det blir
arbeida med det som mål. Kvar kommune kjem til å ha sin eigen aksjonsgruppe. Oppgåvene blir å dele ut Biblane og å sette Bibelen på
dagsorden i kvar sin kommune.
OPPGÅVER I KYRKJA
Kvar søndag er det fleire frivillige som gjer ein innsats i samband med
gudstenestene i Florø kyrkje. Deira oppgåver er t.d. å vere kyrkjevert,
lage til kyrkjekaffe, køyre gamle til kyrkje eller vere forsongarar. Vi
treng fleire medarbeidarar! Vil du vere med, ta kontakt med nokre av
dei som er i kyrkja eller meld deg til ein i soknerådet.
KYRKJESKYSS
Kinn sokneråd har ei ordning med kyrkjeskyss. Har du behov for dette? Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 57 75 25 30 eller spør etter
liste på diakonatet sine samlingar. Dei vil då sende deg ei liste. Du
ringer søndag morgon til den som er oppsett og vert henta i god tid
før gudstenesta tek til.
ORGELET BLIR RENOVERT
Etter tretti år i trygg og god teneste vil mekanikk og elektronikk i orgelet bli renovert og utvida. Dette kjem til å vara i heile juni månad. Arbeidet vert utført av orgelbyggeri Johannes Buder frå Bergen. Dette
tyder at både i gudstenestane og gravferdene vil Florø kyrkja sitt fine
flygel bli brukt. Orgelets ulike klangar kjem fra over tretti register som
kan kombinerast. Eit nytt elektronisk system vil hjelpe å styre skiftene
mellom dei tusentals ulike variantar som då vert mogeleg. Vi håper
alle vil nyte og bli inspirert av meir fargerike kontraster og mjukare
overgangar i musikken. Dette er ein av fellesrådet sine store investeringar i 2015. Det er planlagt ein vidare renovering i 2016. Då er det
pipene som skal ha overhaling: det trengs etter lang tids bruk p.g.a.
slitasje og smuss. Alle pipene må demonterast og leggast utover for å
få dette til.
Sokneprest: Knut Magne Nesse
[email protected] • tlf. 917 13 275
Sokneprest: Dag Leirvik
[email protected] • tlf. 917 32 150
Kantor: Sebastian Ryll
[email protected] • tlf. 468 02 747
Organist: Anastasiya Bazhenova
[email protected] • tlf. 954 39 909
Kyrkjelydspedagog: Björn Pettersson
[email protected] • tlf. 974 11 764
Kyrkjelydspedagog: Kari Oline Åshamar
[email protected] • tlf. 476 38 174
KINN K YRK JEBL AD 2015
FLORA KOMMUNE
KF INNVANDRARSENTERET
er eit kompetansesenter i
flyktning- og innvandrarspørsmål
til bruk for alle i Flora kommune.
Evjegata 12, Pb. 284, 6902 Florø
Tel. 57 75 29 20
[email protected]
www.fokuselektro.no
Ta kontakt og avtal tidspunkt!
Hamregata 34, 6900 Florø
Tlf. 57 74 06 80 | Mobil 95 24 0 50
[email protected]
STATOIL - TIPPING
POST I BUTIKK
EIKEFJORD HANDEL AS
Industrivg., 6900 Florø • tlf. 57 75 21 40
[email protected] • www.origod.no
Telefon 57 74 47 16
T: 57 75 25 90 / 99 27 13 30
E: [email protected]
Din profesjonelle
renholdsleverandør
6917 BATALDEN • Tlf. 905 46 148
[email protected]
www.bb.servicesystem.no
Tlf. 971 67 000
Utsalg 57 74 20 42
Gartneri 57 74 22 94
[email protected]
Strandgata 31, Florø
Det skjedde i dei dagar
Årboka for Sogn og
Fjordane, kvart år
sidan 1993. Kva
skjedde det året du
vart fødd, gifte deg,
fekk barnebarn?
Tlf. 57 75 22 33 • www.tokokker.as
– Alt i catering –
SNORRE JERNVARE A/S
ORRE JERNVARE A/S
Amfisenteret, 6900 Florø
Tlf. 57 74 28 08 / 57 74 15 40
Faks 57 74 15 41
– verdensledende
produsent av fiskefôr
ORGELKONSERT FLORØ 16. AUGUST
Søndag den 16.
august kl. 20.00, i
Florø kyrkje, vert
det orgelkonsert
med Sebastian Ryll
og Anastasiya
Bazhenova.
Advarsel!
Postmoderne og
gamle klanger. Dersom nokon er interessert, men ikkje er i Florø den dagen, er det
mogeleg å oppleve nesten same konsert i Domkirken i Bergen
søndag 23. august kl. 19.30.
KINN K YRK JEBL AD 2015
Rask levering! • Tlf. 57 75 20 20
Staden for bryllaup, slektsstemne,
kurs, kiosk, overnatting, hytter.
FLORØ INTERIØR A.S.
GARDINER - MALING - TAPET - GULVBELEGG - FLISER
Hjellegata 6 - 6900 Florø - TLF 57 74 03 66
6829 Hyen – Tlf. 57 86 96 54
Hjellegata 6, 6900 Florø
Tlf. 57 74 03 66
Følg oss på
Vi har no rimelege
gravmonument
frå kr
8.000,-
inkl. namn ferdig montert
Namnetilføying – skrifthogging
og oppussing av gravmonument
Lindbøen 2, 6800 Førde
Vakt tlf. 57 82 70 30
Lindbøen
2, 6800
Førde
Markegt. 40/42,
6900
Florø Vakt tlf. 57 74 31 36
– ditt byrå i fjordane
www.fjordan.no
A til Å - www.atilaa.no
www.selja.no
[email protected] • 57 83 22 20
Kontakt oss for personlege sanger,
takkekort og alle andre trykksaker!
9
TRUSOPPLÆRINGA
PØLSE OG PAULUS. Heile førti sprell levande born frå heile Flora kommune og deira foreldre var samla til sommaravslutning
på Teigen onsdag 13. mai. Først var det felles grilling, ferske sveler og fri leik ute. Deretter var det songstund og fortelling om Paulus
inne. Vi fekk høyre om då han miste synet sitt på veg til Damaskus, vi fekk sjå på karta og høyre om då han drøymde at det var ein
mann som ropa på han frå den andre sida av havet. Slik sett vart det både pølser og Paulus. Å få vere med på Sprell levande er både
verdifult og kjekt for borna.
START HAUSTEN 2015. Eikefjord, tysdag 25.august i Eikefjord
«HAUSTLEIR» 5. – 9. OKTOBER. I haustferien inviterar Trus-
BABYSONG. Babysong i Florø tek til tysdag 25. august kl. 11.00 på
UTDELING AV 4-ÅRSBOKA. Søndag 30. august vert det utdeling av 4-årsboka i Florø. Det vert også ei samling for fireåringane
laurdag 29. august. Utdelinga er for dei som fyller 4 år på hausten. I
Eikefjord vert utdelinga 13. september.
kyrkje kl. 17.30 – 18.30. (Vidare annakvar tysdag.) Florø, onsdag 26.
august på Misjonsheimen kl. 17.30 – 18.30. (Vidare kvar onsdag.) Nordal, tysdag 1. september på Solheim skule kl. 18.00 – 19.00. (Vidare
annakvar tysdag.) I Stavang startar hausten med familiefest i kyrkjelydssalen, søndag 30. august ved Kari Oline og Benedicte.
Misjonsheimen. I Eikefjord startar ein opp etter nærare avtale. Begge
stadene har det vore mange deltakarar i vår.
INNSKRIVING AV KONFIRMANTANE 2015 – 2016
Innskrivinga til konfirmasjonsåret 2015–2016 er i gang. Det vert innskrivingsdag i Florø kyrkje tysdag 9. juni. Foreldre og konfirmantar
møter i lag med ferdig utfylte papirer og eit foto. Klasse A og B kl.
17.30. Klasse C og D kl. 18.30. Klasse E og F kl. 19.30. Eikefjordkonfirmantane har alt hatt sin innskrivingsdag.
Dersom det er nokon som ikkje har levert inn skjema, kan dei
melde seg på ved Kinn kyrkjekontor eller ta kontakt med Bjørn Pettersson: [email protected] Meir info om konfirmantåret finn de på www.kinn.kyrkja.no
MILK-KURS 2015 – 2016
Året etter du er konfirmert får du tilbod om å vere hjelpeleiar på konfirmantleir og deltakar på MILK-kurset i kyrkjelyden.
Kurset startar fredag 4. september på Nesholmen. Kursdeltakarane må betale medlemsskap i KFUK/M på kr. 200. Dei får deltakarbevis ved fullført kurs. Det vert arrangert ei oppleving i lag med deltakarar frå dei andre kyrkjelydane i Sunnfjord. Påmelding til Knut Magne
10
opplæringa 2., 3. og 4. klassingar til dagtilbod måndag til og med fredag kl. 8 – 16. Deltakarane opplever haustnaturen i leiken ute og har
hobbyaktivitetar inne. Planlegg gjerne haustferien alt no, ta kontakt
med Kari Oline Åshamar viss du vil vite meir.
Nesse: [email protected]
Onsdag 10. juni reiser ein del av årets konfirmantar til Førde på
Volleyballturnering og info om MILK. Dersom du vil vere med må du
ta kontakt med Bjørn Pettersson, tlf. 97 41 17 64, snarast.
KONFIRMASJONSDATOAR VÅREN 2016
Vi har sett opp datoar for konfirmasjon våren 2016.
9A og 9C er sett opp 24. april i Florø kyrkje.
9D og 9E er sett opp i Florø kyrkje 8. mai.
Også på Kinn vert det konfirmasjon den dagen.
Konfirmantane i Eikefjord vert konfirmert på pinsedag 15.
mai.
9B og 9F er sett opp 22. mai i Florø kyrkje.
Konfirmasjon i Stavang og Nordal vert sett opp etter nærare
avtale med familiane.
KINN K YRK JEBL AD 2015
9C. Florø kyrkje 3. mai. Bak f.v.: Fredrik Indrebø-Langlo, Eirik Eindride Humlestøl Aasen, Jim-Rune Navelsaker Pedersen, Andreas
Husevåg Hereid, Mark Steven Cabaltera Gåsøy, Andreas Lefdalshjelle. Midten f.v.: Kyrkjelydspedagog Björn Pettersson, Karl Mortensen, John Magne Breilid Sørbotten, Fredrik Fimland Endestad, Daniel Vågan, Isak Bredesen Helgås, Adrian Strømsøy Langedal,
Mathias Mortensen, sokneprest Knut Magne Nesse, sokneprest Benedicte Øien. Framme f.v.: Nikoline Elise Tonheim Bendiksen,
Synnea Constanse Winterthun Solheim, Thea Tonheim Hopkinson, Alice Kucevic Hugøy, Nigina Uzbek, Henriette Agledal Frammarsvik, Julie Ullaland Sørland, Rikke Reksten Ask.
9D. Florø kyrkje 10. mai. Bak f.v.: Malin Flatekval Erstad, Karin Bird Haarklau, Karoline Gjervik, Martin Ellingsund Redal, Nicolai
Aleksander Lærum Strømsøy, Sivert Myrvoll Horne, Odin André Jensen Frøyen, Torkel Hammerseth Aarønes, Lars Andreas Saltnes
Småbrekke. Midten f.v.: Kyrkjelydspedagog Björn Pettersson, Cevin Konstad Helle, Aksel Grøneng, Daniel Solheim Bjørkedal, Håvard Heggheim Brandsøy, Isak Johnsen Helle, Sander Saffery Brekke, Mads Skulbørstad, Sivert Eldevik Andersen, Linn Therese Grytten, sokneprest Knut Magne Nesse. Framme f.v.: Ane Sofie Domben Bareksten, Ingvild Erdal Nybu, Inger-Marit Soltvedt, Andrea
Book Grønsberg, Emilie Hatlenes Endal, Elise Havikbotn Bauge, Anna Fimland Økland, Iris Nielsen.
KINN K YRK JEBL AD 2015
11
9E. Florø kyrkje 10. mai. Bak f.v.: Kyrkjelydspedagog Björn Pettersson, Torje Naustdal, Mathias Sørensen, Sander Øvrebotten Mikaelsen, Olav Svortevik, Markus Leversund, Jonas Knapskog Hellesen, Sondre Stusdal Melvær. Framme f.v.: Caroline Haugen Russøy,
Lise Olsbø, Kine Smelvær Muri, sokneprest Knut Magne Nesse, Astrid Skorge Fisher, Hanne Brendehaug, Amalie Hansen Langedal.
Eikefjord kyrkje 24. mai. Bak f.v.: Kyrkjelydspedagog Bjørn Pettersson, Snorre Gaare Langedal, Robert Johan Knapstad Buarøy,
Sander Rønnekleiv Endestad, Tuva Mathisen Seljeseth, sokneprest Dag Leirvik, Stian-André Farstad Westby. Framme frå venstre:
Dorthe Standal Havn, Thea Louise Esp, Lone Karlsen Leversund, Solveig Knapstad, Eira Victoria Rimmen, Trygve Samdal.
Alle bildene er tatt av Aardal Foto.
GRAFISK PRODUKSJON: E. NATVIK PRENTEVERK, FLORØ

Similar documents