Søknad om fritak fra politiske verv 2011 - 2015

Comments

Transcription

Søknad om fritak fra politiske verv 2011 - 2015
Lunner kommune
Utarbeidet av
Jenny Eide Hemstad,
Saksprotokoll
Utvalg
Valgnemnd
Møtedato
10.03.2015
Utvalgssaksnummer
PS 1/15
Arkivsaksnummer
12/17
12/17-54 3736/15
RÅD/PUF/JEHE
033 &16
Søknad om fritak fra politiske verv 2011 - 2015
Vedtak:
1. I medhold av Kommunelovens §15.2 gis repr. Mari Svenbalrud fritak fra sine politiske verv fra
10.4.15 og frem til 1.8.15.
2. For samme periode:
 trer Børre Berger Vannebo inn som fast medlem av Kommunestyret. Øvrige varamedlemmer
rykker tilsvarende en plass opp.

Elin Johannessen Skovly velges som medlem i Formannskapet.

De øvrige varamedlemmene i Formannskapet rykker tilsvarende opp.

Børre Vannebo velges som 3. vara til Formannskapet.

Lisbeth Olerud velges som representant til SU ved Gamleskolen barnehage

Vibeke Buraas Dyrnes velges som 2.vara for Helse- og omsorgskomiteen.

Børre Vannebo velges som medlem i Arbeidsgruppe for utredning av folkevalgtes godtgjørelser.

Vibeke Buraas Dyrnes velges som medlem i Heimevernsnemnden

Vibeke Buraas Dyrnes velges som representant til generalforsamlingen for Krisesenteret i
Hønefoss

Lisbeth Olerud velges som 2. vara for Harald Tyrdal som representant i årsmøtet til KS Oppland

Lisbeth Olerud velges som varamedlem i Lønns- og forhandlingsutvalget

Børre Vannebo velges som medlem av Valgnemnden

Halvor Bratlie velges som representant i Årbokutvalget for Hadeland
Behandling:
Lunner kommune
Utarbeidet av
Jenny Eide Hemstad,
Saksprotokoll
Utvalg
Valgnemnd
Møtedato
10.03.2015
Utvalgssaksnummer
PS 1/15
Arkivsaksnummer
12/17
Valgnemnda kom i samråd frem til følgende vedtaksforslag:

Elin Johannessen Skovly velges som medlem i Formannskapet.

De øvrige varamedlemmene i Formannskapet rykker tilsvarende opp.

Børre Vannebo velges som 3. vara til Formannskapet.

Lisbeth Olerud velges som representant til SU ved Gamleskolen barnehage

Vibeke Buraas Dyrnes velges som 2.vara for Helse- og omsorgskomiteen.

Børre Vannebo velges som medlem i Arbeidsgruppe for utredning av folkevalgtes godtgjørelser.

Vibeke Buraas Dyrnes velges som medlem i Heimevernsnemnden

Vibeke Buraas Dyrnes velges som representant til generalforsamlingen for Krisesenteret i
Hønefoss

Lisbeth Olerud velges som 2. vara for Harald Tyrdal som representant i årsmøtet til KS Oppland

Lisbeth Olerud velges som varamedlem i Lønns- og forhandlingsutvalget

Børre Vannebo velges som medlem av Valgnemnden

Halvor Bratlie velges som representant i Årbokutvalget for Hadeland
Vedtaksforslaget ble enstemmig vedtatt som Valgnemndens innstilling til Kommunestyret.

Similar documents