Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2015

Comments

Transcription

Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2015
Arbeidsplan for Tyrihans oktober 2015
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
1
Gruppedag 10-13
Fredag
2
Turdag
5
HelArt samling for 3
åringene
6
Aktiviteter på
avdeling
10-11
7
Gruppedag 10-13
Vi feirer Lykke Marie
8
Gruppedag 10-13
9
Fotografering i
barnehagen fra kl
09.30
Fiskepinner
m/potetmos og
grønnsaker
3 år!
Kulturskole for 3
åringene
Aktiviteter på
avdeling
10-11
12
HelArt samling for 3
åringene
Vi feirer Theon
3 år!
TURDAG
3 åringene på tur
med Rødhette
10.45-11.15
13
Aktiviteter på
avdeling 10-11
Aktiviteter på
avdeling
10-11
14
Gruppedag 10-13
15
16
Gruppedag 10-13
Kulturskole for 3
åringene
10.45-11.15
TURDAG
Pasta bolognese
19
HelArt samling for 3
åringene
20
Aktiviteter på
avdeling 10-11
21
Gruppedag 10-13
Kulturskole for 3
åringene
10.45-11.15
22
23
Gruppedag 10-13
TURDAG
3 åringene på tur
med Askeladden
28
Gruppedag 10-13
29
HØSTAKTIVITETS
DAG
Pølsegrilling ved
lavoen.
Lapskaus
Aktiviteter på
avdeling 10-11
26
HelArt samling for 3
åringene
27
Aktiviteter på
avdeling 10-11
Kulturskole for 3
åringene
10.45-11.15
30
TURDAG
Aktiviteter på
avdeling 10-11
Solstad barnehage
Side 1
01.10.2015
Informasjon fra Tyrihans
 Hva er gjort siden forrige plan, gjennomførte aktiviteter.
Høsten kommer sigende og oktober står for tur, men vi tar først et lite tilbakeblikk på
september for å dele med dere hva vi har gjort.
I uke 36 hadde vi vennskapsuke hvor vi hadde ekstra fokus på tema venner.
Vi spurte barna om hva en venn er og fikk mange gode refleksjoner – se på disse:





Det er en jente
Vi kan leke med biler sammen
Være sammen
En leker sammen
Husker ikke
Vi lagde vennskapstråkk der alle barna fikk
velge hver sin farge og vi malte dem under
foten. Deretter gikk de langs et stort hvitt
papir og satte sine spor 
Og til dette diktet lagde vi en vennskaps tre fylt med våre håndavtrykk 
Vennskap
Vennskap er som et tre.
Det spiller ingen rolle hvor høyt eller lavt det
er,
om greinene er korte eller lange,
om barken er skrukket eller glatt,
om bladene er friske eller høstgule.
Det eneste som betyr noe, er hvor dypt røttene sitter.
Takk for at du er min venn.
Vi har startet opp med grupper på tvers av avdelingene. 1 åringene heter Lillegull og
har basen sin på Gullhår avdeling. 2 åringene heter Utgruppa og holder til på
Tyrihans, mens 3 åringene heter vennegruppa og har fast base på Rødhette
avdeling.
Lillegull
Vi i LilleGull gruppa har startet med å bruke tid på å bygge gode relasjoner og skape
et trygt miljø for alle. For at vi skulle få til dette har vi tatt hensyn til barnas interesse.
Vi har satt oss ned sammen med hvert enkelt barn og det som barnet har vært
interessert i å leke med/utforske.
Solstad barnehage
Side 2
01.10.2015
Vi har sett an dagsformen til hvert enkelt barn og gitt de grunnleggende
omsorgsbehova som mat, drikke, kos og legging.
De barna som har hatt den mer «vanlige» dagsrytmen har fått deltatt i felles
samlingsstundene som vi har før vi skal spise. I samlingsstundene som vi har hatt nå
har vi brukt en sangpose med forskjellige konkreter oppi og synger sangen som
hører til konkreten. F.eks.: trekker vi grisen lager vi lyden til grisen og synger sangen
«med krøllet hale» (vi teller alltid til tre før vi synger sangen).
Ut i fra Språk Bølgen jobber vi nå med Prosessmål 0-2 åringer Kommunikasjon,
Språk og Tekst:
- Kan delta i korte samlinger med andre barn
- Klarer å rette oppmerksomheten mot den som snakker
- Kan imitere lyder
- Har erfaring med telling til tre
- Får erfaring med å lytte til og imitere forskjellige lyder
- Deltar i sangsamlinger
Utgruppa
Vi har bestemt oss for navnet utgruppa, det kom et forslag fra et barn som mente det
passet bra. Vi har brukt de første gruppedagene på å bli kjent med historien om
Vennebyen, barna kjente godt til de figurene som var med der fra barne-tv.
Vennebyen bruker vi når vi snakker om temaet vennskap i gruppa vår, vi skal etter
hvert ha aktiviteter som omhandler vennskap. Vi har så vidt begynt å tegne de
forskjellige figurene i vennebyen, først ut var Ted – barna var ivrige på å fargelegge
og å tegne. Vi har også vært på en liten tur i skogen for å bli kjent med det faste
turstedet ved steingjerdet.
Solstad barnehage
Side 3
01.10.2015
Vennegruppa
Vi starter gruppedagen hver onsdag på Rødhette, hvor vi går i to smågrupper og
jobber etter utviklingstrinnene i alderen 3-4 år.
Vi har i september tatt for oss å male bokstavene til gruppenavnet vårt. Vi har øvd på
å tegne oss selv og bli kjent med hvordan navnet vårt ser ut.
Vi har lest om dragen Kosinus som har fokus på former og farger. Deretter jobbet vi
med disse formene på lysbordet, der oppdaget vi at to trekanter faktisk blir en firkant.
Vi har også kulturskole med Elise hver onsdag. Der synger vi, danser og spiller på
instrumenter.
Vi har fast turdag på torsdag, og denne måneden, har vi besøkt Steingjerdet,
Hestefjellet, Bjørnefjellet og Indianerfjellet. Barna har i tillegg til sitteunderlag og
flaske i sekken sin, en vedkubbe hver. Vi fyrer bål og steker gjerne ostesmørbrød.
Med på turdagene har vi alltid noe spennende matematiske
aktiviteter i sekken. Vi har brukt sorteringssirkler i ulike farger der
barna slår en terning og skal for eksempel finne det antall kongler
terningen viser og legge i den minste gule sirkelen eller den
største røde sirkelen.
Vi øver oss på å klatre opp skråninger og komme oss ned
igjen. Det er utfordringer både oppover og nedover.
På turene våre i skogen har vi funnet mange ulike krypdyr –
tordivler, mark, skrukketroll og skolopender. Vi samler dem og
utforsker hvordan de beveger seg rundt. Marianne kunne
fortelle oss at tordivelen spiser hestebæsj.
Solstad barnehage
Side 4
01.10.2015
Vi har hatt brannøvelse og fikk besøk av en brannbil og brannmenn. De kom
kjørende med blålys og sirener. Det var veldig spennende, men barna var godt
forberedt så vi opplevde ingen redde barn. Tvert imot så var de mer enn villige til å
komme seg bort til en av brannmennene for å hjelpe til med å holde i brannslangen.
Etter øvelsen var det samling i Agoraen
for barna 3-5 år,
der en av brannmennene snakket om
temaet og hadde med seg Flambært
som igjen skal være med barna hjem
etter tur.
 Hva har barna vært opptatt av:
Vi har fokus på vennskap og barna er opptatt av å være gode med hverandre. Vi
hører at de snakker sammen om å være venner og leke sammen.
Helmer har blitt 2 år og vi har feiret han med flagg, krone, bursdagssang og gul
smoothie. HURRA 
Han syntes at kronen var fin, men ønsket heller å holde den enn å ha den på hodet.
På turene våre i skogen har vi funnet mange ulike krypdyr – tordivler, mark,
skrukketroll og skolopender. Vi samler dem og utforsker hvordan de beveger seg
rundt. Det er alltid morsomt – og spesielt når vi finner flere forskjellige typer. De er
opptatt av hvor de bor og hva de spiser.
Solstad barnehage
Side 5
01.10.2015
 Pedagogiske planer for neste måned:
Vi vil ha fokus på VIS, vennskap, inkludering og sosial kompetanse. I oktober vil vi ha
spesielt fokus på ferdigheten å hjelpe andre. Både i samlinger og i det daglige.Vi tar
for oss bøker med temaet vennskap.
Vi har startet med å la barna bli kjent med Lille Larven aldri mett. Det er en morsom
og spennende bok der larven smaker på veldig mye forskjellig frukt og mat. Den
spiser faktisk veldig mye mener barna.  Og alt det den spiser skal vi lage om til
konkreter for å bruke på flanellograf i eventyrstunder.
Vi kommer til å utforske mengde, størrelser, form og farge.
2 åringene har også malt larven med håndtrykk.
29.10 skal vi ha høstaktivitetsdag i barnehagen. Det vil bli poster rundt i barnehagen
og barna går gruppevis. Lunsjen serveres denne dagen ved lavvoen – nemlig grilla
pølser.
 HelART/ART:
Denne måneden har vi fokus på egenskapene; Toleranse, Omsorg og Hjelpsomhet.
 Toleranse - vi viser raushet i forhold til hverandres
forskjellighet og behov.
 Omsorg – vi har fokus på tilknytning, trygghet, se og
bry oss om enkeltindividets behov – ved å være gode
rollemodeller.
 Hjelpsomhet – ta ansvar for mer en seg selv og egne
interesser.
Ferdighetene vi har fokus på denne måneden er:
1. Vi tar hensyn til hverandre.
2. Vi snakker sammen på en hyggelig måte.
3. Vi lytter til hva barn og voksne sier.
Dette øver vi på i det daglige ved å veilede og minne barna på
hva som er lurt å gjøre i de forskjellige situasjonene.
Hver mandag har vi HelArt samlinger med 3 åringene.
Vi slår oss sammen med 3 åringene fra Gullhår og blir 2 grupper og 4 barn på hver
gruppe.
Solstad barnehage
Side 6
01.10.2015
 Praktisk informasjon
 Fotografering – Hege Mathisen kommer fredag 09.10 for å ta bilder av barna.
Gruppebilde og portrett. Hun starter 09.30.
 Marthe Bakkane, 1. kl elev THVS vil komme til oss hver torsdag fram til jul.
Hun starter opp i uke 42, da blir det to dager – onsdag og fredag. Deretter
torsdager. I tillegg er Thea Solberg, elev fra vg2 på THVS hos oss hver
onsdag.
 Husk å ta turen innom badet ved levering for at barnet deres kan vaske
hendene sine. Vi vil selvfølgelig gjenta dette før måltider, men formålet vårt
med håndvasken ved levering er at vi skal forebygge og at vi holder oss friske
og raske alle sammen. 
Vi gjør oppmerksom på rydding av hyller siste fredag i måneden. Kurvene blir satt
ned slik at dere kan ta med alle klærne hjem eller sortere klærne ved henting fredag
ettermiddag. Da skal hyllene være vasket.
Det blir også greit og oversiktlig for oss hva barna har eller hva barna trenger av skift.
Dette gjelder også grovgarderoben og kurvene der. .
Godt renhold, god hygiene og orden er målet med slik månedlig vask.
Med vennlig hilsen fra Anne Marie, Kjell, Helene og Astrid
Pedagogisk leder Tyrihans: Astrid Kvarsnes Hanssen og Helene Vatnelid Kamfjord
Mailadresse avdeling: [email protected]
[email protected]
Mailadresse barnehagen: [email protected]
Barnehagens nummer: 33 17 27 95 / 98 23 11 62
Tyrihans nummer: 98 22 56 34
Barnehagens adresse: Solstad barnehage, Agnesveien 14 3292 Stavern
Barnehagens hjemmeside: http://www.larvik.kommune.no/no/Globalmeny/Omkommunen/Organisering/Oppvekst-sorvest/Solstad-barnehage/
Solstad barnehage
Side 7
01.10.2015