Her er deres presentasjon.

Comments

Transcription

Her er deres presentasjon.
08.06.2015
Utredning av kognisjon hos barn med
omfattende tale- og bevegelsesvansker
Plan for forelesningen
• Rammeverk for utredning
• Utredning av motorikk; posisjonering & betjening
• Utredning av kognisjon
– Hvorfor?
– Hvordan?
• Ved omfattende motoriske & kognitive vansker
• Ved omfattende motoriske vansker
• Tolkning av testresultater i et utviklingspsykologisk
perspektiv
Hva er formålet med å utrede kognisjon?
Hvilke kartleggingsredskaper kan være aktuelle?
Hvordan gjennomføre og tolke resultatet?
ved
ergoterapeut Hilde Aven Lillehaug og
nevropsykolog Kristine Stadskleiv
Seksjon for nevrohabilitering – barn, OUS
1
2
Barna kan ha utfordringer med:
Rammeverk for utredning
• Store bevegelsesvansker
– Vansker med tale
– Vansker med å peke presist med en hånd, håndtere gjenstander
• Sansemessige utfordringer som
– Cerebral synshemning
– Store øyemotoriske vansker
– Nedsatt hørsel/CI
• Andre utfordringer i tillegg som
– Dyspraksi
– Emosjonelle vansker
– Autismespekterforstyrrelser
– Smerter
– Epilepsi
– Stor variasjon i dagsform
• Eventuelt også generelle eller spesifikke kognitive vansker
• Hvilke vansker har barn med store og
sammensatte funksjonsvansker?
• Forslag til strukturering av tverrfaglig
utredning; «OUS pyramiden»
3
Noen typiske diagnosegruppe
4
OUS-pyramiden for ASK-kartlegging
• Cerebral parese, ved GMFCS IV og V
• Alvorlige ervervede hjerneskader
• Sjeldne syndromer som gir omfattende motoriske
og/eller kognitive vansker
• Nevrodegenerative tilstander
• Multifunksjonshemmede (ukjent årsak)
ASK-
oppfølging
ASK-kartlegging
Grunnutredning
Tidlig identifisering
5
1
08.06.2015
ASK-
Grunnutredning
oppfølging
Å lære bevegelser for kommunikasjon og betjening
av teknologi
ASK-kartlegging
Grunnutredning
Tidlig identifisering
Helse
Motorikk
Four days workshop
September 2014
Viki Newton –Physiotherapist
Fiona Beauchamp – Occupational Therapist
Kognisjon,
Barnets
kommunikasjon miljø
og språk
Refererer fra dette kurset.
+
Utredning og kartlegging av motorikk for barn
med store og sammensatte funksjonsvansker;
med vekt på betydningene for posisjonering og
betjening.
Ergoterapeut Hilde Aven Lillehaug
Hva er formålet med å kunne betjene teknologi for
disse målgruppene
•
•
•
•
•
•
•
•
Nødvendige komplekse ferdigheter:
Kjøre el. rullestol
Omgivelseskontroll- slå på/av lys, TV, åpne/ lukke dører etc.
Kommunikasjonshjelpemidler
Databaserte fritidsaktiviteter/ spill.
Skrive
Arbeid
Fritid
Sosiale media
• Kognitive ferdigheter som oppmerksomhet, konsentrasjon,
problemløsning, delt oppmerksomhet, begrepsforståelse.
• Stabil, symmetrisk posisjon
• Vektoverføring og kunne opprettholde vektoverføring
• Stabilisere kroppen selv om en kroppsdel beveges
• Hodekontroll- øynene rettet mot skjerm/ bok
• Tilstrekkelig gradert kontroll av bevegelse for å kunne betjene
• Sensorisk input/ bearbeiding
- Fra omgivelsene, datamaskin, egen kropp
+ kunne besvare testoppgaver tilrettelagt på komm.hjelpemidler
9
Hva må sjongleres?
10
Villedende bevegelser
• Bevegelsen er annerledes, ikke forsinket.
– Signalene vi vanligvis ser etter, er ikke der
• Det kan være utfordrende å tolke bevegelsene til barn med fysisk
fuksjonshemming:
• Hvordan kan ATNR (assymetrisk tonisk nakkerefleks) se ut og villede
en voksens tolkning av barnets interesse eller engasjement?
• Hvordan kan CVI (cortikal vision impairment) se ut og villede voksnes
tolkning av barnets interesse eller engasjement?
• Hvordan kan vansker med sensorisk bearbeiding se ut og villede
voksnes tolkning av barnets interesse eller engasjement?
sjonglere sensoriske, motoriske,
sosiale, kognitive & språkkrav
12
2
08.06.2015
Motoriske nøkkelferdigheter
Nøkkelferdigheter for deltakelse og læring
• Stabilitet
• Motoriske nøkkelferdigheter (Key Movement Issues
(KMI)) er bevegelsesferdigheter som utvikles
spontant i normalutvikling
• De ligger til grunn for all funksjonell bevegelse
• Symmetri
• Vektbæring
• Vektoverføring
• Isolerte bevegelser (Disassosiasjon)
Tyngdekraft/ gravitasjon
Isolerte
bevegelser
Symmetri
Vektoverføring
Tyngdekraft/
Gravitasjon
Vektbæring
Tyngdekraft/
Gravitasjon
Stabilitet
Vektbæring
Vektbæring
• Vektbæring gjennom føtter og baken –
sitte symmetrisk
• For å være effektivt må vektbæring skje i
loddlinje
Vektbæring
Utfallet av effektiv vektbæring:
• Bygger styrke i muskler og ledd – spesielt
hofter og skuldre bedres
• Muskler som er helt utstrekt reduserer
risiko for kontrakturer
• På lang sikt; kan bli mer effektiv i å bruke
hånd eller hode til å betjene teknologi
3
08.06.2015
Stabilitet
Stabilitet
• Trenger en stabil base å bevege seg ut fra
Stabilitet
Stabilitet - øvelse
• Stabiliteten blir påvirket av alle
bevegelsesvansker;
• symmetri
• vektbæring
• vektoverføring
• isolerte bevegelser
Symmetri
• Løft bena dine i været uten at
ryggen berører stolryggen.
Symmetri
• Du skal skrive følgende; ”Jeg
liker appelsinsaft”
• uten at armene skal berøre
noen annen flate
Symmetri
Vektoverføring
• Lære å bruke begge sider av kroppen og legge
til rette for muligheter gjennom dagen er
viktig for betjening og deltakelse på lang sikt
• Asymmetri kan lede til problemer med hofter
og rygg og kan føre til behov for operasjoner
Vektoverføring
4
08.06.2015
Vektoverføring
Isolerte bevegelser
• Evnen til å ha vektoverføring og opprettholde
kroppsvekt i den posisjonen er avgjørende for å
gjøre en person i stand til å bruke en del av
kroppen for eksempel å bruke en hånd eller å gå
ett skritt
Isolerte bevegelser
(dissosiasjon)
• Å lære å vektoverføring er viktig på lang sikt
for å gi muligheter til betjening og deltakelse
• Komponenter i vektoverføring:
• Initiativ
• Gradering
• Opprettholdelse
Isolerte bevegelser
• Å lære isolerte bevegelser innebærer å
kunne bevege en del av kroppen mens
resten av kroppen er i ro.
• Isolerte bevegelser gjør personen i stand
til å lykkes mer og få kontrollerte
bevegelser
• Isolerte bevegelser påvirkes av andre
motoriske nøkkelferdigheter
Isolerte
bevegelser
Symmetri
Vektbæring
Vektoverføring
Tyngdekraft/
Gravitasjon
Stabilitet
Bevegelsesanalyse
Kroppsdeler
Hva skjer?
Hva må barnet
lære?
Strategier
Generell Observasjon
(nøkkeltemaer, utstyr,
barnets posisjon,
bok/talemaskin)
Den proksimale utviklingssone
- optimal konsentrasjon og oppmerksomhet
Ben, føtter
Hofter/bekken
Bolen
Armer
Hender
Hode
5
08.06.2015
Langsiktige helsemessige konsekvenser av dårlig
posisjonering og bruk av patologiske
bevegelsesmønstre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slitasje
Smertefulle ledd
Skoliose
Asymmetri
Lite eller ingen vektbæring
Osteoporose
Kontrakturer
Svekket eller mangel på funksjon –
bevegelsesutslag eller kvalitet
Hofteluksasjon og operasjon
Andre medisinske vansker som; redusert
lungefunksjon, svelgefunksjon
Begrenset uavhengig kommunikasjon
Skriftlig kommunikasjon, fjernkommunikasjon
Begrenset tilgang til samfunnet
Direkte betjening med hånd eller finger
• Hvordan ”peker” barnet??
- med pekefingeren, få fingre, åpen hånd, knyttneve
• Hvordan er skulderstabilitet og styrke?
• Hvor lenge kan barnet holde mot en skjerm eller symbol?
• Kan barnet fjerne hånden etter å ha pekt?
• Konsistent peking eller variasjon
• Hvor forståelig (lesbar) er pekingen?
• Hvor krevende/ initiativtempo
-Er det temporeduksjon/ hvor lang forsinkelse/ vanske
med initiering av bevegelse.
Betjening:
Hva er mest effektivt, minst
energikrevende og gir minst
feiltrykk?
Direkte peking med hånd eller finger
• Det er lettere å forstå peking på små symboler med
mye luft i mellom enn store symboler som står tett.
• Dette blir spesielt viktig når forskjellig del av hånden
berører flere symboler samtidig
Skanning med bryter
Manuell skanning
•utprøving av brytertype(r)
•plassering av betjeningsutstyr
•Fingerbryter
•Lydbryter
•Klemmebryter
•Mønebryter
•Hodebryter
•Hodemus
•Blikkpeking
•Skanning med en
bryter
• Skanning med 2
brytere
•Automatisk skanning
Hvis ikke bryter:
•Auditiv skanning
08.06.201509.09.2011
36
Seksjon for nevrohabilitering
6
08.06.2015
Brytere som plasseres slik at barnet bruker
begrensede bevegelsesmønstre/ stillinger
setter barnet i fare for:
Støtte for hodet…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slitasje i ledd
Smertefulle ledd
Skoliose
Asymmetri
Osteoporose
Begrenset eller ingen vektbæring
Kontrakturer
Redusert eller tap av funksjon – livskvalitet
Andre medisinske som f.eks redusert lungefunksjon, svelgevansker
Begrenset uavhengig kommunikasjon
– Skriftlig kommunikasjon/ fjernkommunikasjon
• Begrenset tilgang til samfunnet
Øyet – helt unikt!
• Ca 600 muskler i kroppen, 6 muskler i hvert øye.
• En nervetråd gir signaler til 1-10 muskelfibre. Resten av kroppen, en
nervetråd gir signal til 2000 muskelfibre.
• Øyemusklene er ikke trettbare.
Blikkpeking/
Øyestyring
• De er ”immune” for forskjellige sykdommer som eks. ALS og
Duchenne.
• Øyebevegelser trenbare.
http://www.riktigeleker.no/print/produkter/hjelpemidler/
mobler-peto/horisontal--og-vertikalgrep-medhurtigkobling-qf_p8470/?p3240_v=2
Utstyr
Utstyr kan brukes for å legge tilrette
for aktiv deltakelse og læring
Eksempler på utstyr:
grep
lycrabody
arm - og leggskinner
vektteppe
ankelvekter
Bekkensele
• Øyestyring krever lengre læringstid
enn annen betjening som hodemus og
bryter.
• Forskning  like effektive.
– Øyestyring potensiale til å bli mer effektivt.
http://www.riktigeleker.no/produkter/hjelpem
idler/mobler-peto/horisontal--og-vertikalgrepmed-sugekopp_p8469/?p3241_v=2
Armskinner, leggskinner –
ortopediingeniørene sørger for
etter bestilling fra Hab
http://www.mobilegriffe.de/45+M52087573ab0.html
7
08.06.2015
ASK-
Grunnutredning
oppfølging
ASK-kartlegging
Grunnutredning
Tidlig identifisering
Helse
Motorikk
Kognisjon,
Barnets
kommunikasjon miljø
og språk
https://youtu.be/mCeOMoQPn_8?t=71
Hvorfor utrede kognisjon?
Utredning av kognisjon
• Hvorfor?
• Hvordan?
– Behov for tilrettelegging varierer
– Ved omfattende motoriske & kognitive vansker
– Ved omfattende kognitiv vansker
45
Utredning kan ha betydningen for et
barns psykisk helse
“Psychological recovery is dependent, in part,
on the ability to comprehend the difficulties
one is experiencing and to communicate this
to others.”
Herman, 1992 i Levisohn et.al, 2000
• Kognitive vansker kan arte seg på mange ulike vansker
– Generelle vansker
– Ulike typer spesifikke vansker
• Kognitiv fungering påvirker fungering på mange arenaer
– Skoleprestasjoner/arbeid
– Sosial fungering
• Behov for individuelle vurdering
– Kan ikke slutte direkte fra diagnose eller fungering på
andre områder til omfang av kognitive vansker
– Kognitiv fungering hos det enkelt barn, også om barnet har
en ikke-progredierende hjerneskade, kan endres over tid
• Tiltak bør være basert på en mest mulig nøyaktig kjennskap til
barnets styrker og utfordringer
• Rettigheter (diagnostisering av kognitiv fungering)
Estimering av kognitivt nivå uten
formell vurdering
• Lett å feilvurdere kognitivt nivå hos barn med store tale- og
bevegelsesvansker
• Estimat blir påvirket av ytre atferd som
– Sikling
– Ufrivillige bevegelser
– Oppfattet grad av våkenhet i blikket
– Ansiktsmimikk
– Fagpersoner og foreldres håp for barnet
• Tendens til å oppfatte barn med store tale- og
bevegelsesvansker som ”utestbare”
48
8
08.06.2015
CP subgrupper og IQ < 70
Definition of cerebral palsy
”Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the
development of movement and posture, causing activity
limitation, that are attributed to non-progressive
disturbances that occurred in the developing fetal or
infant brain. The motor disorder of cerebral palsy are
often accompanied by disturbances of sensation,
cognition, communication, perception, and/or
behaviour, and/or by a seizure disorder.”
Subtype CP
Gruppens
størrelse
Subtype spastisk CP
Subgruppens
størrelse
IQ < 70
Spastisk
75-80 %
Unilateral
25-40 %
11-19 %
35-45 %
8-20 %
29 %
64 %
Bilateral
Bax et al, 2005
Diplegi
Kvadriplegi
Dyskinetisk
5-10 %
53-57 %
Ataksi
5-10 %
44-67 %
40%
(Basert på Hagberg, 2000; Beckung et al, 2008; Sigurdardottir et al, 2008; Andersen et al, 2008)
Gjeldende SCPE klassifisering
Behov for individuelle utredninger:
“Correlations between early brain lesions and clinical manifestations
later on in life are not completely equivocal.”
(Pirila et al, 2011 – som en kommentar på funn av bilaterale lesjoner
hos barn med unilateral CP)
“Although the severity of different impairments tends to correlate
within the CP population, such correlations cannot be assumed at the
individual level.”
(Blair, 2010)
10-20% av MRI normale hos
barn med CP (Blair, 2010)
Behov for tilrettelegging varierer:
Test
Tester beregnet
for yngre barn
Standard
administrasjonsform
Tilpasset
kartlegging/
testing
Tilrettelagt
utredning med
standardiserte
instrument
Motorisk funksjon
Motorisk fungering
Utviklingsskala
Kognitiv fungering
Tester beregnet
for yngre barn
Standard
administrasjonsform
Tilpasset
kartlegging/
testing
Tilrettelagt
utredning med
standardiserte
instrument
Kognitiv funksjon
53
54
9
08.06.2015
Utredning av kognisjon og kommunikasjon
ved mental alder < 24 mnd
• Utviklingsskaler
– Carter Neurocognitive Assessessment (bygger på Bayley)
– Bayley Scale of Infant and Toddler development (Bayley-III)
– Mullen Scales of Early Learning
– Psychoeducative Profile, sec. ed. (PEP-II)
• Spørre- og observasjonsskjema
– Liv Vedlers skjema for observasjon
– PEDI
– SVKS
– IPCA
– CDI/Hovedfortegnelsen
• Ikke-standardiserte metoder som observasjon, lek og intervju av
nærpersoner svært viktig supplement til mer formell utredning
Barn med multifunksjonshemning
• Multifunksjonshemning kan beskrives som store
sammensatte vansker der flere funksjoner er nedsatt,
som for eksempel språk, motorikk, syn og hørsel.
• Multifunksjonshemning innebærer store utfordringer i
forhold til utvikling av kognitive funksjoner og
forståelse og kommunikasjon og samspill.
• Barn og unge med multifunksjonshemning har et
omfattende hjelpebehov. Det er nødvendig med
tverrfaglig og tverretatlig tilrettelegging og samarbeid.
Statped.no
Multifunksjonshemning
• Multifunksjonshemning : Ingen ICD-10 diagnose
• Et begrep som brukes innen utdanningssystemet (eks M-klasse)
• Omfang av kognitive vansker?
– Kognitivt funksjonsnivå lavere enn mental alder 1 ½ - 2 år
– ICD-10 diagnosene
• F73 Dyp psykisk utviklingshemning (IQ < 20/mental alder <
3år som voksen)
• F72 Alvorlig psykisk utviklingshemning (IQ 20-34/ mental
alder <6 år som voksen)
• Ofte vil det i tillegg foreligge omfattende vansker på områder
som
– Motorikk
– Sansning
– Ernæring
– Kommunikasjon/tale
Bayley-III
•
•
•
•
Hvilke områder ønsker vi å vite noe om?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sansning (syn og hørsel)
Finmotorikk
Evne til imitasjon
Objektpermanens
Forståelse av årsak-virkning
Språkforståelse (utenfor kontekst)
Ekspressive ferdigheter
Oppmerksomhet
Læring og hukommelse
Samspillsferdigheter og lekeferdigheter
Bayley-III oppgaver 0-2 år
58
Tilrettelagt Bayley-III
Nancy Bayley
Bayley Scales of Infant and Toddler development, third edition
1-42 måneder
5 skalaer:
– Cognitive
– Receptive language
– Expressive language
– Fine motor
– Gross motor
• Tilleggsmateriell:
– Social-Emotional subtest
– Adaptive Behavior subtest
• Også utgitt en Screening Test (Bayley-III screening)
10
08.06.2015
Carter neurocognitive assessment (CNA)
Vurderer funksjon
opp mot mental alder
der oppgaver
forventes å mestres.
Leevers et al., 2005
- Tatt utgangspunkt i
oppgaver fra Bayley-II
- Ferdigheter opp til 18-24
måneders alder
- Beregnet for barn med
omfattende tale- og
bevegelsesvansker
- Fire områder:
- Sosial
oppmerksomhet
- Visuell
oppmerksomhet
- Auditiv forståelse
- Vokal kommunikasjon
- Ikke oversatt eller normert
- Gir estimat på mental alder
Ved store motoriske
vansker som tilsier at
mange oppgaver ikke
kan løses
=> Ser på M.A for
vanskeligste
oppgave(r) barnet
mestrer
62
Tilrettelegging av Bayley-III;
Linda Visser ved Groningen, NL
63
• Tilrettelegging av Bayley-III for barn med milde til moderate motoriske og
visuelle vansker
• Tilrettelegging: Eksempelvis knotter på brikker så lettere å plukke opp
• Hypotese: Tilretteleggingen affiserer ikke testresultatene
• Studie:
– Undersøkte 41 barn uten vansker og 63 barn med
– Brukte standard versjon av Bayley-III og en tilrettelagt versjon (Low
motor/vision version)
• Funn:
– Tilpasningen påvirket ikke skårene hos barn som ikke har vansker
– Tilpasningen forbedret skåren barn med vansker oppnådde på
kognisjonsskalaen => fikk vist frem sitt potensiale på en bedre måte
– Noen barn hadde for store vansker til at denne formen for
64
tilpasningen var egnet
Kasus
Forståelse av enkeltord; utredning med originalt
testmateriale
65
PRINSIPPER FOR
TILRETTELAGT UTREDNING AV
KOGNISJON
FOR BARN MED
MENTAL ALDER > 18-24 MÅNEDER
66
11
08.06.2015
Tre nivåer av tilpasninger:
ASK brukergrupper
God
forståelse
Uttrykksmiddelgruppen
Store
motoriske
vansker
Støttespråkgruppen
Utviklingsgruppen
Situasjonsgruppen
Svak
forståelse
Språkalternativgruppen
Type tilpasning:
Eksempel:
Estimert ekvivalens
til original test:
Modifikasjon
Enklere instruksjoner – Lav
forandre innhold
Adaptering
Oversette fra ett språk
til et annet
Medium
Tilrettelegging/
Akkomodasjon
Endret
responsmodalitet
Tilrettelegge
testsituasjon
Høy
“Accommodating” means that changes are made to the assessment instrument
with the aim of minimizing the influence of the impairment on the test results,
without changing what the instrument measures”
(Alant & Casey, 2005; Visser, 2104)
(Tetzchner og Martinsen, 2002)
Prinsipper for tilrettelegging
1. Tilrettelegge testsituasjonen
2. Tilrettelegge testmateriellet
3. Tilrettelegge måten barnet besvarer
oppgaver på (responsmodalitet)
1. Tilrettelegge testsituasjonen
• Kortere arbeidsøkter og hyppigere pauser
• Tilpass tidsrammen slik at barnet får god tid til
oppgavebesvarelse
• Fordel testutredningen på flere dager
• Gi rom for stillingsforandringer
• Stimulere barnet til innsats
• Legg opp til at barnet opplever mestring
• Ta hensyn til døgnrytme og allmenntilstand
2. Alternative måter å bevare oppgaver på
Skanning:
• I stedet for at barnet peker direkte på svaralternativet, kan
testleder skanne over de mulige svaralternativene
• Barnet svarer verbalt eller ved å peke/blikkpeke på grafiske
symboler
Peking: I stedet for peking med en finger kan barnet peke med
• Hele hånden
• Pekepinne (festet eksempelvis til hake)
• Blikket (på papir eller data)
Eksempel på grafiske «ja» og «nei»
JA
NEI
12
08.06.2015
2. Alternative måter å bevare oppgaver på
?
?
Skanning:
• I stedet for at barnet peker direkte på svaralternativet, kan
testleder skanne over de mulige svaralternativene
• Barnet svarer verbalt eller ved å peke/blikkpeke på grafiske
symboler
Peking: I stedet for peking med en finger kan barnet peke med
• Hele hånden
• Pekepinne (festet eksempelvis til hake)
• Blikket (på papir eller data)
3. Tilrettelegging av testmateriale
• Plassering av testmateriell innenfor barnets synsfelt:
– Skråsilt velcrotavle/magnet-tavler
– Blikkpekingstavler
• Øke avstanden mellom svaralternativene
• Presentere ett og ett svaralternativ ad gangen
• Tydeliggjøre visuelle figurer
NEI
JA
13
08.06.2015
Partner assistert skanning
• Testmateriell i original form
• Indirekte
besvarelsesmåte
• Svært tidkrevende – min.
4/6/8 x original tid
• Kan være vanskelig å være
sikker på når barnet
bekrefter/avkrefter et svar
Øyepeking (papir)
• Testmateriellet er ikke
i original form
• Direkte
besvarelsesmåte
• Samme tid som
original test
• Kan være vanskelig å
bedømme
blikkretning
Eksempel på ordforståelsestest;
endring i presentasjon
Eksempel på databasert
øyestyringsutstyr
1. Kamera fanger opp refleksjoner i
pupillene - beregner hvor barnet
fester blikket
2. Øynene styrer ”musa” – kan
velge og klikke.
3. Når maskinen er festet til bordet
med en fleksibel arm, kan
maskinen tilpasses barnets
rullestol
4. Direkte valg
5. Enkelt for den som ser på å se
hvor barnet fester blikket
Tilrettelegginger
Kasus
Forståelse av enkeltord; når tradisjonell
utredning ikke strekker til
- Øyestyring
- Eye gaze control
• Bruk av databasert øyestyringsutstyr gir svar som
ikke krever tolkning; ser tydelig hvor på skjermen
barnet ser
• Det er ikke nødvendig at barnet har tidligere erfaring
med databasert øyestyringsutstyr for at en slik
administrasjonsmetode skal benyttes.
• Det er også fullt mulig å bruke papirbaserte løsninger
for utredning; eksempelvis ved hjelp av
partnerassisert skanning eller bruk av blikkpeketavler
84
83
14
08.06.2015
Generelt evnenivå
Carter Neurocognitive Assessessment
Tilrettelagt Bayley-III
Visuospatial kognisjon
Matriser (WPPSI-III, WISC-IV, WASI)
Er det lov å tilrettelegge tester?
Bildeutfylling (WPPSI-III, WISC-IV)
•
Terningmønster (WISC-IV integrated)
Leiter-R
Motor-Free Visual Perception Test III
Piler og geometriske puslespill (Nepsy-II)
Passivt ordforråd (WPPSI-III)
Språkforståelse
”Tillatt der utredning ellers ikke er mulig” i henhold til
”Internasjonale retningslinjer for bruk av tester” (Norsk
psykologforening, 2000)
• Noen tester, slik som Leiter-R, har inkludert en beskrivelse av
hvordan testen kan legges til rette for pasientgrupper med
særskilte behov
Ravens matriser (farge/standard)
• Anbefales å kun tilrettelegge tester som man kjenner svært godt
(Schiørbeck og Stadskleiv, 2008)
• Normer må brukes med varsomhet
• Alle tilrettelegginger må beskrives i testrapporten
British Picture Vocabulary Scale (BPVS-II)
Test for Reception of Grammar (TROG-2)
Bracken Basic Concept Scale
Bildekategorier (WPPSI-III/WISC-IV)
Minnespenn
• Er det etisk å ikke ha et best mulig grunnlag å basere tiltak på?
• Tilrettelegging må skje på en slik måte at
copyrightbestemmelser og testenes “integritet” bevares i størst
mulig grad
Tallspenn (fra WISC-III)
Leiter-R; forlengs og baklengs hukommelse
Hukommelse
Continuous Visual Memory Test (CVMT)
Eksekutiv fungering
Wisconsin card sorting test
Påvirker ulike responsmodaliteter
testresultatene?
Undersøkelse av kognisjon hos barn med store
tale- og bevegelsesvansker;
En sammenligning mellom ulike
responsmodaliteter
Sitat fra journal
”Det lar jeg ikke gjøre å undersøke barnets
kognisjon da barnet ikke har tale.”
Hovedoppgave ved PSI til Ramune
Kurmanaviciute 2015
88
Tre grupper x tre responsformer
Responsform
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
PmH*
BPVS
Ravens matriser
TROG
WISC matriser
WPPSI passivt ordforråd
WPPSI matriser
WPPSI passivt ordforråd
WPPSI matriser
BPVS
Ravens matriser
TROG
WISC matriser
TROG
WISC matriser
WPPSI passivt ordforråd
WPPSI matriser
BPVS
Ravens matriser
BP**
PAS***
Resultater ved ulik responsform
Responform
N
M
SD
Skew
Krt
PmH
27
50.2
7.45
-.19
.12
BP
27
53.0
7.91
-.03
.70
PAS
25
51.0
7.34
.25
1.00
ANOVA viste ingen statistisk signifikant forskjell mellom testskårer ved
de tre responsformene (p=.204)
89
90
15
08.06.2015
Communication Function Classification System (CFCS)
KASUS :
TILRETTELAGT UTREDNING MED
BAYLEY-III OG WPPSI-III
91
CFCS flytskjema:
Nivå
Beskrivelse
Kommunikasjonspartnere
Nivå 1
Effektiv sender og mottaker
Med både kjente og ukjente
partnere
Nivå 2
Effektiv, men langsom, sender
og mottaker
Med både kjente og ukjente
partnere
Nivå 3
Effektiv sender og mottaker
Med kjente partnere
Nivå 4
Noen ganger effektiv sender
og/eller mottaker
Med kjente partnere
Nivå 5
Sjelden effektiv sender og
mottaker
Med kjente partnere
Bayley-III; Språkforståelsesskalaen
Utfordringer ved tolkning av testresultater
Implikasjoner fra kasus
- Det er mulig å starte med avanserte ASK-løsninger i tidlig alder
- Det er viktig at ASK-løsninger og andre tiltak hele tiden
videreutvikles
- Hans positive utviklingskurve reflekterer innsatsen som hans
foreldre og barnehagen har gjort for å gi gutten rike
muligheter til å utforske, erfare og kommunisere
Eksakte tallverdier oppgis sjelden
Vil ofte bli tillagt for mye betydning
 Test ≠ målebånd
 Utvis spesiell varsomhet ved tolkning av testresultater når barnet
er fra annen kultur
har et annet morsmål enn norsk
har store sansevansker
Har store motoriske vansker
Virket umotivert i testsituasjonen
Må antas å være påvirket av smerter
Har epilepsi
Må antas å være/er deprimert eller har angst
96
16
08.06.2015
Utviklingsperspektivet
Probabilistisk epigenese (Gottlieb, 2007)
Konsekvenser av en hjerneskade påvirkes av
- Alder skade inntraff (prenatalt, perinatalt, postnatalt)
- Lokalisering av hjerneskaden
- Type og omfang av hjerneskaden
Miljø (fysisk, sosial, kulturelt)
Individets atferd
Nevral aktivitet
“Effekten av en hjerneskade hos barn virker sammen med den
normale, nevrobiologisk bestemte utviklingen av hjernen” (Smith,
1996)
Genetisk aktivering
”The results suggest that prematurity interacts dynamically with
genetic, medical, and environmental factors in neuropsychological
development” (Lundequist et al, 2013)
UTVIKLING
98
Utviklingsløp
Transaksjonsmodellen
– Legger vekt på miljøets “plastisitet”
– Legger vekt på barnet som aktivt bidragende til sin
egen utvikling
– Atypisk utvikling: “is not seen simply as the
function of an inborn inability to respond
appropriately but rather as a function of some
continuous malfunction in the organismenvironment transaction across time which
prevents the child from organizing his word
adaptively” (Sameroff og Chandler, 1975, p. 2B5)
Normal, forsinket og avvikende; kan være vanskelig å skille ved ung
alder
99
Dynamisk utviklingsmodell (Böttcher, 2012)
Takk til guttene og deres foreldre som har gitt
tillatelse til presentasjon av videoene!
Takk til dere!
[email protected]
[email protected]
Nevrale systemer
og prosesser
tjener
Barnets
kognisjoner
brukes i
Barnets
deltagelse i ulike
virksomheter
som fremmer
kognisjon
102
17

Similar documents