Plan 4. klasse, uke 3

Comments

Transcription

Plan 4. klasse, uke 3
Plan 4. klasse, uke 3
Vassøy skole: 51859292 www.linksidene.no/vassoy
Kontaktinformasjon kontaktlærer: [email protected]
Kan ikke
Mål norsk:
 kunne lese ukens lesetekst med god flyt
 kunne skrive og bruke ukens puggeord i egne setninger
Mål matematikk :
 kunne forklare ordene areal og omkrets
Mål engelsk:
 kunne minst 10 verb på engelsk
Mål naturfag:
 Jeg vet hva en paleontolog arbeider med.
 Jeg vet at geologi er læren om jorda og utviklingen av den.
Mål samfunnsfag:
 kunne gi eksempler på hvilken informasjon kartet gir
Mål RLE:
 kunne forklare hva det betyr å tilgi
 kunne gjenfortelle historien om den lamme mannen
Sosialt mål:
 Jeg bruker ikke banneord
Signatur og kommentarer fra foresatte:
Kan litt
Kan
Informasjon:
Den første uka i januar har gått fort! Kjekt å treffe elevene igjen.
Husk samtaler tirsdag og onsdag. Dersom dere er forhindret fra å komme, setter jeg pris på en
sms. Elevene fikk torsdag hjem et skjema som skal brukes på samtalene. Flott om dere
diskuterer spørsmålene hjemme og sender arket med elevene senest tirsdag.
Onsdag har Marit bedt om å låne klassen til å gjennomføre et opplegg i norsk. Det blir
spennende.
5.klasse har laget foredrag i musikk og ba om et godt publikum. Det er selvfølgelig oss!
Elevene fra 5.klasse kommer i grupper. Vi gleder oss til å lære mer musikk.
Innhold i timene uke: 3
Mandag
Norsk
Henriette
Tirsdag
Norsk
Henriette
Onsdag
Norsk
Christina
Torsdag
Matematikk
Henriette
Fredag
Norsk
Henriette
Morgensamling
Ukeplan
Lesing
Matematikk
Henriette
Lesing 20 min
Leselekse
Forfatter
(data)
Regn s. 59-62 i
oppgaveboken
Lesefadder
VØL-skjema
Samfunnsfag
Henriette
Musikk
Mari
Hva forteller
kart og globus
oss?
Alf Prøysen
Finn arealet av
figurene s. 19
Ekskursjon
s. 104 i Gaia
Norsk
Henriette
Matematikk
Henriette
Norsk
Henriette
RLE
Henriette
Lesing
De 3 Bukkene
Bruse
Musikkforedrag fra
5.klasse
Engelsk
Henriette
Vi arbeider
sammen s.23
Buster, Marie
og katten s.5355 i Zeppelin
lesebok
Gode lyttere
RLE
Henriette
Norsk
Henriette
Kunst og
håndverk
Christina
Verb s.33
Work with verbs s.
30 i Workbook
Den lamme
mannen møter
Jesus s.86-87
Dagbok oppg. 4
s.105
Lignelsen om
fariseeren og
tolleren
PC:
Gloseprøve
Glosetrening
Puggeord
Logg
Kroppsøving
Kroppsøving
Dans
- Bevegelse til
ulike typer
musikk
Dans
- Bevegelse til
ulike typer
musikk
Marit har
opplegg med
klassen. De 3
Bukkene Bruse
Naturfag
Christina
Paleontologer
Gaia s. 20-21
Øglejegerne
Jon
Jon
Bibliotek
Henriette
Mari
Norsk
Matematikk
Engelsk
til tirsdag
Småbok
Uke 3
til onsdag
Småbok
til torsdag
Småbok
til fredag
Småbok
Puggeord
Puggeord
Puggeord
Puggeord
Velg et tema du
skal skrive VØLskjema om.
Regn oppg. 10 og
11 s. 56 i
Oppgaveboken
Regn oppgave
12 s. 57 i
Oppgaveboken.
Regn oppg. 13,
14 og 15 s. 58 i
oppgaveboken.
Tegn og forklar
til en voksen
hjemme fra
areal og
omkrets er.
Signatur
småbok
Krysse ut
læringsmål på
planen
Skriv minst 5
setninger med
glosene i
arbeidsboken din.
Skriv glosene
fint inn i
gloseboken din.
Øv deg på å lese
side 33 i Stairs
Samfunnsfag
RLE
Naturfag
Husk
Signatur småbok
Gymtøy
Signatur
småbok
Fylle ut skjema
til
utviklingssamtale
Levere planen
til Henriette
Gloser
Puggeord
do – gjøre
cry – gråte
chew – tygge
swimming pool – svømmebasseng
climb – klatre
skip – hoppe
walk – gå
write – skrive
tell – fortell
jump - hoppe
tau
svaie
saus
hauk
reir
bøye
køye
røyk
tøy
pai