Stjørna Fritidsklubb Plan høsten 2015

Comments

Transcription

Stjørna Fritidsklubb Plan høsten 2015
Klubbkvelder høsten 2015
11.sep
25.sep
23.okt
06.nov
20.nov
Junior
Monica Skogstad
Marie R Lagaard
Anne Grethe/Morten Lillemo
Ellinor Stormo/Hans Bromstad
Siv Anne Refsnes
04.des Egil/Mila Monsen
18.des Tove Stormo/Kåre Sætran
Ungdom
Gisle/Heddy Aune
Marit /Harald Jansen
Anita Solfeldt/Vidar Moholt
Gunn/Mindor Småvik
Maria Husby Gjølgali/ Geir Ole Gjølgali
Gunn Heidi
Aage/Margareth
Gunn Heidi
Aage/Margareth
Gunn Heidi
Brit Synnøve Enebakk/Edmund Aune
Anita Schancke/Ronny Enebakk
Aage/Margareth
Gunn Heidi
Våren 2016
22.jan Svanhild Sagli/Stig Husby
05.feb Line Rødsjø/Frode Breimo
Torill Aune/Roar Vatn
Kine Bugten/Inge Aune
Aage/Margareth
Gunn Heidi
For at det fine tilbudet til ungdommene skal fungere er vi avhengig av hjelp fra foreldre og
foresatte.
På plan for våren er du satt opp som medhjelper. Håper at du kan være med som en støtte
til ungdomsstyret, som har ansvaret for arrangementene. Vi ser at når en voksen (i tillegg til
hovedleder) er tilstede, skaper det trygghet blant ungdommene. Så den viktigste oppgaven
for deg blir å være tilstede. Det er nok om en av dere voksne kommer.
Gi beskjed hvis dere ikke kan komme. NB: Si fra i god tid!
Styret møter opp og ordner det praktiske. Spør hovedleder hvis du lurer på noe.
Oppstår det ting som skjer, bør du orientere hovedleder om
dette hvis han/hun ikke ser hva som skjer. Orienter deg om rømningsveier og brannregler.
Rissa 26.08.15
Aage Stoen
99259762
Gunn Heidi Husby Lian
91139510
Margareth Solli Askjemshalten
93644923