Åpne PDF i eget vindu - Vestre Toten Kommune

Comments

Transcription

Åpne PDF i eget vindu - Vestre Toten Kommune
ero06.05.2015
10.04.2015
AREALPROGRAM Vestre Toten Ungdomsskole
NØKKELTALL
Antall elever i dag
Tre trinn med 7 klasser
Antall elever i hver klasse , dimmensjonerende
Antall trinn
Antall adm. personale
Antall pedagogisk personale
Andre ansatte, assistenter og renholdspersonale
Raufoss barneskole
KLASSEROMSAREAL:
Læringsareal trinn 8, 196 elever
Læringsareal A
56 arbeidsplasser
Grupperom
Nærlager
Garderober og toaletter
480
21 klasser
21X30=630
3
Dimmensjonerende elevtall 630
80
20+5+1
Antall rom
Areal per rom
Areal per funksjon
Totalt areal:
2
70
4
Grupperom
Nærlager
Garderober og toaletter
2
70
4
Grupperom
Nærlager
Garderober og toaletter
2
70
4
50,0
8,0
45,0
Kan ha varierende størrelser, inngang også fra fellesarealet
Kan samles i større enheter for trinnet. Tilrettelegges for kopimaskin
Grupperom
Nærlager
Garderober og toaletter
2
140,0
2X30 elever i 2 rom på 70m2, to-fløyet dør mellom klasserommene
50,0
8,0
45,0
Kan ha varierende størrelser, inngang også fra fellesarealet
Kan samles i større enheter for trinnet. Tilrettelegges for kopimaskin
Et HC- toalett + 2 vanlige
140,0
2X30 elever i 2 rom på 70m2, to-fløyet dør mellom klasserommene
50,0
8,0
45,0
to grupperom, inngang også fra fellesarealet
Kan samles i større enheter for trinnet. Tilrettelegges for kopimaskin
Lager for leietakere
Nær klasserom
243,0
70,0
30 elever i et rom, to-fløyet dør til et av de andre klassearealene
25,0
4,0
25,0
ett grupperom, inngang også fra fellesarealet
Kan samles i større enheter for trinnet. Tilrettelegges for kopimaskin
Nær klasserom
124,0
1 706,0
Sum:
SPESIALISERT LÆRINGSAREAL:
Vestibyle, allrom, auditorium
Allrom ved inngang og vestibyle
Profesjonelt kjøkken m/ servering
Varemottak for kjøkken
Lager elevkantine
Auditorium, ett pr trinn for 70 elever på 70m2
Bibliotek
Grupperom i tilknytning bibliotek, 2 stk
Toaletter i tilknytning til allrom
Nær klasserom
243,0
Sum:
Læringsareal trinn 9 og 10
Utforming som trinn 8 for begge trinn
Nær klasserom
243,0
Sum:
Læringsareal D
28 arbeidsplasser
Nærhet
2 559,0
2X30 elever i 2 rom på 70m2, to-fløyet dør mellom klasserommene
Sum:
Læringsareal C
56 arbeidsplasser
Merknad
140,0
Sum:
Læringsareal B
56 arbeidsplasser
Totalt
areal
1 706,0
Totalt areal:
2 095,0
310,0
80,0
10,0
6,0
210,0
70,0
30,0
12,0
Inkl. 60m2 sitteamfi. Tilrettelagt for utleie
Til bruk v/ utleie, undervisning og elevkantine
3
70
Et auditorium per læringsareal. plass for 2 HC i hvert aud. Sammenslåing av flere aud. Tilrettelagt for utleie.
2
15
3
10
30,0
2
2
70
140,0
15,0
5,0
10,0
Fordelt på 5 arbeidsstasj. på 4 elever + spiseplass for 20 per rom
Separat eller i skap inne på m&h-rom
2
6
80
160,0
70,0
15,0
55,0
30,0
Åpning/tilknytning mot allrom?
6 øvingsrom (fire små og to større), hvorav ett studio og ett bandrom
Ett stort og ett lite
1 HC + 3 vanlige? Tilrettelegge for at allrom m/ tilhørende arealer kan låses av for utleie
3 rom i ulik størrelse. Låsbare og tilrettelagt for utleie.
Mat og helse
Mat og Helse, 2 separate rom
Tørrvarelager, kjøl og frys
Vaskerom
Garderobe/Håndvask
Musikk og Sal og Scene
Musikk
Øvingsrom i tilknytning musikk
Lager musikk
Black box
Rekvisittlager
Kunst og håndverk
Fleksibelt rom til praktiske fag
Hovedrom med tegning, tekstil og lagring i skap
Trearbeid (sløyd)
Rom for maling
Maskinrom, lager, verktøy til vaktmester er her
Vaktmester, kontor med pc
Keramikkrom
Rom for keramikkovn
Datarom
Ekstra fleksibelt rom for valgfag/arbeidslivsfag
Realfag
Realfagsrom
Forberedelsesrom og lager
Spesialpedagogikk
Grupperom/kontor for en-til-en undervisning
Fellesrom/møterom
Stellerom legges til et HC toalett, avsetter 2m2 ekstra
Lager
Avdeling for tilpasset opplæring
Grupperom for én-til-én undervisning
Fellesrom/forrom
Toalett
80,0
80,0
80,0
8,0
30,0
15,0
30,0
4,0
70,0
40,0
3
1
70
210,0
30,0
6
10
60,0
20,0
8,0
5,0
3
12
2 rom tilrettelegges med veksel-/likestrøm. Vaskerenne i begge? Nøddusj?
Sambruk for alle rom, gitt enkel adkomst fra alle tre.
Minikjøkken m/oppvaskmaskin for ADL-trening (som Lena ungd.skole)
Et HC- toalett skal ha stellebenk med avspylingsmulighet
36,0
15,0
4,0
Toaletter/garderobe for spesialrom
12,0
Sum:
2
10
2
2
10
10
1 HC + 3 vanlige? Plasseres rasjonelt i forhold til spesialrommene
2 095,0
Totalt areal:
30,0
16,0
10,0
30,0
20,0
10,0
15,0
15,0
ADMINISTRASJON OG PERSONAL:
Forkontor/sekretær
Kontor rektor
Ass. Rektor
3 Avdelingsledere, 3 kontorer
2 rådgivere
Spes. Ped. Rådgiver
Lese-skrive-veiledere
Møterom
Rom Helsesøster
Venterom helsesøster/miljøterapeut
2 miljøtreapeuter
2 vernepleiere
Møterom med sittegruppe for miljøterapeuter
Inkl. liten avdeling for metallarbeider. Tømring og ekstra lager i utebod.
Må ha avtrekk selv om vannbaserte malinger benyttes
Maskiner, sag , avsug plasseres her
20,0
10,0
20,0
20,0
12,0
1 362,0
Skal ha branntrygt arkiv. Plass til 2 sekretærer: én i resepsjonen og én på eget kontor
Må ha lite møtebord til 4
Ett kontor, to plasser
Skal ha en liten benk og vask
2 kontorer, enkel adkomst for elever
2 kontorer
Direkte adkomst ut
ero06.05.2015
Kopirom/lager for administrasjonen
10,0
For kopiering av sensitivt materiale
Dataverksted/ lager
Elevråd
15,0
15,0
Kan ligge i utkant av adm og nær elever, 5m2 lager
Kan ligge sentralt i elevarealer.
Lærerbibliotek
30,0
Kan ligge i tilknytning til bibliotek
Personalrom for 80 personer
WC i tilknytning til personalrom/adm.
120,0
15,0
Personalgarderobe/dusj
80,0
Sum:
TRINN 8, arbeidsrom
Arbeidsrom nr 1 for 5 pedagoger
Arbeidsrom nr 2 for 5 pedagoger
Arbeidsrom nr 3 for 5 pedagoger
Arbeidsrom nr 4 for 5 pedagoger
Arbeidsrom nr 5 for 5 pedagoger
Arbeidsrom nr 6 for 2 pedagoger + assistenter
Arbeidsrom nr 7, for 7 assistenter deler plasser
Møterom tilknyttet for team
Møterom for fagsamarb. og foreldre
Kopirom for trinnet
Lager/utstyr for trinnet
Telefonrom
2
10
2
4
Garderobe for yttertøy ved inngang + garderobe med muligheter for dusj/skift
513,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
20,0
20,0
10,0
15,0
8,0
Sum:
TRINN 9 og 10, arbeidsrom
Som for trinn 8
Plasseres slik at adkomst for foreldre blir enkel
Evt. noen desentraliserte skrivere i tillegg, sentralt plassering
283,0
566,0
Sum:
ANDRE AREALER:
Heis i 3 plan
Vaskesentral med lager på 10 m2
bøttekott ved undervisningsarealene
Lager/arkiv, lagring av større saker
Inkl. kjøkken
HC-toalett + 2 vanlige
566,0
Totalt areal:
22,0
35,0
30,0
40,0
6
IKT/Telefoni
Avfallstasjoner, nær klassearealer og allrom
Tekniske rom
477,0
10,0
40,0
300,0
Avhenger av tekniske løsninger
Utvidelse idrettshall
400 m2, separat prosjekt
Sum:
477,0
Samlet nettoareal
% påslag; vegger, trafikkareal, inngangsparti/foaje, møteplasser m.m.
0,3
Sum bruttoareal
Uteboder
Utstyr til utebruk
Utstyr for vakttmester
Avfallsbod for papir , plast etc
Bod for tømrerarbeid etc. med materiallager
6 493,0
M2 Pr. elev:
10,3
1 947,9
3,1
8 441
13,4
120
20
20
20
60
molokk for restavfall og matavfall i tillegg
Lager 20

Similar documents