INFORMASJON TIL SAMEIERE OG BEBOERE, april

Comments

Transcription

INFORMASJON TIL SAMEIERE OG BEBOERE, april
www.strandkvartalet
INFORMASJON TIL SAMEIERE OG BEBOERE, april- 15
Vask av avfallsbeholdere
Vi starter opp med vask av
avfallsbeholdere fra uke 16 og
gjennomfører dette ut oktober -15.
Dersom du er forhindret fra å ta din
vaskeuke, vil vi gjerne at du bytter uke
med en annen.
Reviderte husordensregler
Årsmøtet 2015 vedtok revidert forslag til
husordensregler. Disse ble sendt ut
sammen med årsmøtepapirene. Styret vil i
løpet av våren kontakte alle andelseierne
for signering av de nye husordensreglene
våre.
Dugnad
Vi gjennomfører dugnad i april: ons.
22/4 kl. 17.00 og lør.25/4 kl.11.00.
Informasjonsperm
Styret leverte ut informasjonspermer til
alle sameierne i 2014. Vi vil i løpet av
våren sende ut oppdaterte opplysninger til
permen.
Utvendig maling
I år er det Jørgen Ferjemannsvei 7 som
står for tur. Beregnet oppstart er mai.
Innen dette må alle hagemøbler og alt
annet fjernes fra terrasser og verandaer.
De det gjelder vil få nærmere beskjed.
Framdriftsplan: 2016: Strandparken 9799, 2017: Strandparken 101-103.
Penklipp
Magne Grønset i Strandparken 97C kan
slå plen for de som ikke gjør dette selv.
Den enkelte tar kontakt med Magne.
Ettersyn / innkjøp av pulverapparat
………………………
Hilsen styret
Hjemmeside
Amer Walayet og Bjørn Andersen i det
nye styret vil nå jobbe videre med
sameiets hjemmeside. Styret oppfordrer
derfor alle til å følge med på nettsiden vår.
Støyproblemer
Det ble vedtatt på årsmøtet at styret skal
jobbe videre med støyskjerming. Dette vil
derfor bli en av styrets hovedsaker dette
året.
Sommerfest
Sommerfesten vår er planlagt lørdag 20.
juni. Nærmere informasjon vil bli sendt ut
senere.
Styret 2015
navn
Lise Levang
Kjell Gunnar
Mossing
Jorunn Thoner
verv
styreleder
nestleder
adresse
Strandparken 103B
Strandparken 105C
e-post
[email protected]
[email protected]
sekretær
Strandparken 97A
[email protected]
Amer Walayet
Solfrid Østby
Toril Johnsrud
Bjørn Andersen
Thom Løwaas
Eva Hoel
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem
Strandparken 99A
Strandparken 99B
Jørgen Ferjemannsvei 5B
Strandparken 111A
Strandparken 103C
Strandparken 101B
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tlf
911 83 603
33 04 36 44 /
909 73 617
33 04 75 11 /
906 69 134
480 84 658
459 13 452
957 63 763
480 84 694
478 11 141
412 47 057

Similar documents