2015-07-17 - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

2015-07-17 - Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
17.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00555-7 Kopi av brev - Vedtak om innvilget 39% AFP fom 010915
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Kommunal Landspensjonskasse KLP
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00575-4 Signert arbeidskontrakt for 100% fast stilling som avdelingsleder
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Gunn Marit Tobiassen
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00759-7 Signert aksept for forlengelse og endring av vikariat - 60% stilling som
helsefagarbeider tom 310116
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Line Opdal
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
16.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00820-8 Signert arbeidskontrakt for 100% vikariat som HMS-rådgiver fom 010915 tom
300616 - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Marianne Marki
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
03.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00949-17 Signert forlengelse og utvidelse av stilling som fagsjef ergoterapi 60% 010715 311215
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Susanne Følstad
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
22.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00145-17 Signert arbeidskontrakt for 100% vikariat som spesialfysioterapeut fom 010915
tom 290216 - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Ragnhild Rauk
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
07.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
17.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00190-8 Signert tilbakebetalingsavtale for mye utbetalt lønn
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Lillian Jeanett Larsen
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00539-2 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
Statens pensjonskasse
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00559-3 Forespørsel om journal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om journal - Avskjermet
Avsender:
IF Skadeforsikring
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ressursenheten
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00372-2 Oppfølging av Helse- og omsorgsdepartementets beslutning om at regionale
helseforetak og helseforetak er omfattet av Sikkerhetsloven - påminnelse
Sak:
Regionale helseforetak og helseforetak omfattes av Sikkerhetsloven - HOD
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kommunikasjonsenheten
Dok. dato:
16.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00439-3 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som sykepleier fom 260615
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Maren Ida Delsbek
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00439-4 Signert erklæring tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Maren Ida Delsbek
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
17.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00481-2 Signert arbeidskontrakt for 100% midlertidig stilling som fysioterapeut i turnus
fom 170815 tom 150216
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Thea Dalnoki
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00481-3 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Thea Dalnoki
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00486-2 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som assistent - drift fom 080715
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Erik Lie Gjesdal
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
08.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00486-3 Signert erklæring tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Erik Lie Gjesdal
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00486-4 Oversendelse av attester
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Erik Lie Gjesdal
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00492-1 Signert arbeidskontrakt for timelønnet arbeid som assistent - ung arbeidstaker
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Marie Suzanne Uddå
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
09.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
17.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
17.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00492-2 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Marie Suzanne Uddå
Journaldato:
17.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
09.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221