Nye metoder for måling av vannføring

Comments

Transcription

Nye metoder for måling av vannføring
Nye metoder for måling av
vannføring
Frode Kvernhaugen
NVE
Ingen revolusjon!
• Fortsatt to hovedmetoder
– Hastighet – areal
– Fortynningsmetoden
Men: Det har kommet noen nye måleinstrumenter.
Flygelerstatninger
SonTek Flowtracker
Ott ADC
Ott MF pro
Valeport mod 801
ADCP
SonTek M9
Teledyne RDI RiverRay
Indeksinstrumenter
+ Flere andre
modeller fra
SonTek
Nortek
RDI
SonTek IQ
Fortynningsmetoden
Sommer TQ-Tracer
AutoQ - Automated discharge measurements
Control and
dosing unit
NVE office
Water stage
registration
Tracer sensors
Tracer injection
(Rhodamine WT)
PRINCIPE DRAWING
(with radio transmitter)
AutoQ -
Automated discharge measurements
By dilution of Rhodamine WT
Water stage
Discharge measurement
Measurements initiated by water stage and programmed measurement intervals.

Similar documents