Eks: Skal kunne plassere brøker på tallinjen 1. Lag en

Comments

Transcription

Eks: Skal kunne plassere brøker på tallinjen 1. Lag en
6. klasse
Velg to deloppgaver på hver oppgave. Alle skal gjøre oppgavene uten deloppgaver.
Skal kunne plassere brøker på tallinjen
1. Lag en tallinje og plasser brøken:
a)
1
b)
10
5
c) 1
20
1
d)
5
2
e)
5
3
10
Skal kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner
2. Regn ut og forkort:
8
1
9
9
a) +
3
2
8
8
b) −
c)
2
12
+
7
d)
12
4
−
7
1
7
Skal kunne begrepet forkortning og kunne utføre forkortninger
3. Forkort så mye som mulig:
a)
14
b)
21
e)
3
34
c)
85
6
d)
10
3
1
4
4
e) +
Eks:
8
64
9
4. Forkort så mye som mulig:
a)
22
b)
99
e)
7
40
c)
120
8
d)
10
12
24
14
Skal kunne begrepet utviding og kunne utvide brøker
5. Utvid disse brøkene med 3:
a)
3
b)
6
12
c)
36
4
d)
8
1
e)
3
5
25
6. Finn minste felles nevner og regn ut. Forkort om mulig (Les s. 89 i Grunntall 6B hvis du
trenger repetisjon):
2
7
3
18
a) +
1
1
2
3
b) −
2
5
13
3
6
18
c) + +
d)
11
12
−
1
−
4
2
5
9
12
3
3
4
7
1

e) +
4
7. Finn minste felles nevner og regn ut. Forkort om mulig:
3
1
5
3
a) −
5
7
6
18
b) +
4
2
9
27
c) −
d)
5
13
e) +
39
Skal kunne sammenlikne brøker
8. Hvilken brøk er størst? Bruk <, = og >
a)
3
8

1
2
b)
3
8

1
2
c)
4
14

44
56
d)
2
4

4
5
e)
3
2
4