Ny på SFO: - Minskole.no

Comments

Transcription

Ny på SFO: - Minskole.no
Ny på SFO:
Barnets navn: …………………………………………
Klasse:
………………………………………..
Viktig informasjon:
Det nye SFO-året starter 3. august og går fram til 30. juni.
SFO holder stengt 11. og 12. august pga. planleggingsdager. Skolestart er 13. august.
Vi har et stort kull med nye første klassinger som skal ha oppstart og tilvenning på SFO. Vi ber derfor
om at du krysser av for hvilken dato i august dere ønsker oppstart på SFO:
Dato:
03/08
05/08
07/08
10/08
13/08
Annen
dato
Kryss av for ønsket dato:
Vi ber om at dere tar med dette skjema påforeldremøte/ besøksdag eller returnerer det til SFO
på: Jåtten SFO, Ordfører Askelandsgt.11, 4020 Stavanger innen 2. juni 2015
Kontaktinformasjon:
Foresatt 1:
Adresse:
Tlf. arb.:
Tlf. hjem:
Mobil tlf.:
E post:
Annet:
Foresatt 2:
Adresse:
Tlf. arb.:
Tlf. hjem:
Mobil tlf.:
E post:
Annet:
Andre vi kan få kontakt med dersom vi ikke får tak i foreldre / foresatte:
Navn:
Relasjon:
Tlf.nr.:
Foreldreansvar:
Dersom mor og far ikke deler boplass ønsker vi opplysninger om foreldreansvar og daglig omsorg slik
at vi kan følge opp vårt ansvar overfor begge foreldre:
Felles foreldreansvar
Foreldreansvar alene
Daglig omsorg
Delt omsorg
JA
MOR
MOR
JA
NEI
FAR
FAR
NEI
Opplysninger om barnet som er viktig for personalet på SFO (kronisk sykdom, mat inntoleranse,
allergi og lignende):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Avtale om henting / hjemsending:
Vårt barn skal gå hjem:
alene kl. ……………. (vi sender barna hjem hver hele / halve time. Skriv opp klokkeslett)
sammen med …………………..
hentes av ………………………(vedkommendes navn og relasjon: søsken, farmor osv.):
……………………………………………………………………………………………………………
Redusert plass = 60%:
De som har redusert plass fyller inn de 3 dagene i uken som de skal være på SFO:
1.
2.
3.
Morgenåpent:
(NB! Dette gjelder ikke de barna som har behov for tilsyn en gang iblant)
Vi trenger en oversikt over de barna som har fast behov for tilsyn mellom kl. 0730-0800. Kryss av på
aktuelle dager ved behov:
Ukedag:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
NB! Som en del av å være en grønn skole sender vi månedsskriv og info kun på hjemmeside og på
mail som dere har oppgitt i dette skrivet. Dersom du ikke kan motta mail må vi få beskjed om dette.
Jeg kan ikke motta mail og ber om å få informasjon på papir i ranselpost.
Gratis SMS-tjeneste:
Vi ønsker å motta gratis SMS fra Jåtten SFO med viktige beskjeder/påminnelser. (Kun 1 pr. familie)
Navn / mobilnr.:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sted/ dato
Foreldre/ foresattes underskrift