Informasjon:

Comments

Transcription

Informasjon:
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 5. TRINN – UKE 3
Informasjon:
Denne uken starter vi så smått å jobbe med arbeidsplan. Vi lager en arbeidsplan
med arbeid til fire skoletimer + hjemmearbeid. Planen vil da dekke de fagene vi
har i arbeidstimene, samt hjemmearbeidet elevene har. Elevene får frihet til å
planlegge arbeidet sitt (se felt sist på planen). På skolen kvitterer vi for ferdig
arbeid, og hjemme kvitterer dere på det eleven har gjort (kolonnene til venstre
merket skole/hjemme).
Regneark i matematikkfaget: I den forbindelse hadde det vært kjekt om elevene
kunne hatt med seg egen PC på skolen denne uken (dersom de har, og det er
installert Openoffice/Microsoft Office på den). Dette på grunn av at trinnet ikke
har mulighet for å bruke skolens datarom daglig. Ta kontakt med Michael om
dere har spørsmål.
NB! Husk innesko til gymn.timene onsdag.
Gloseprøve i engelsk torsdag: 25 gloser fra «Fantastic Mr Fox»
Fag
Norsk
Læringsmål:
Elevene skal kunne å
sette navn i
alfabetisk
rekkefølge.
Bli trygg på ikke –
lydrette ord ( e for æ
og o for å).
Skole
Hjemme
1.
Øveboka side 60 og 62.
Leseboka side 182 – 186. Øv godt på en side til hver dag.
2.
Øveboka side 61 og 63.
Leseboka side 182 – 186. Øv godt på en side til hver dag.
Les 20 minutter i valgfri bok hver dag.
Matematikk
Læringsmål:
Elevene skal kunne
måle vinkler med en
gradskive, og de skal
kunne forklare hva
en spiss, stump og
rett vinkel er.
1.
Grunntall 5A: Arbeid med oppgave 28, 29, 30 og 31 på side
147.
Kopioriginal (ligger i klasserommet): Arbeid med oppgave
4.50 og 4.51.
Engelsk:
Læringsmål:
Elevene skal kunne
de personlige
pronomene samt
finne ut hvilket
personlig pronomen
som skal erstatte
substantivet. De skal
1.
TB: «Fantastic Mr Fox»
– les diktet og lær det utenat
WB: Oppgave 97 s 55
Oppgave 98 s 56
Oppgave 100a + b s 57
2.
Grunntall 5A: Arbeid med oppgave 28, 29, 30 og 31 på side
147.
Kopioriginal (ligger i klasserommet): Arbeid med oppgave
4.50, 4.51, 4.52, 4.53 og 4.54.
s 74
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 5. TRINN – UKE 3
også kunne bøye
enkle verb i presens.
2.
WB:Task 99a) Skriv en tekst om et dyr du liker
Kopiorginal 12: Funny words
Fag
Samfunnsfag
1.
Læringsmål:
Elevene skal kunne
beskrive og forklare
særtrekk ved
kystlandskapet, fjell- 2.
landskapet og
skogen.
Skole
•
•
•
•
Musikk
Læringsmål:
Bli trygg på å spille
melodi med to toner
på blokkfløyte.
Ekstra: dette
ønsker jeg å bli
flinkere til
Hjemme
Arbeid med oppgave 22, 24, 25 og 27 på side 143 i
Midgard.
Lag en tegning som illustrerer tregrensen.
Arbeid med oppgave 5 og 10 på side 142, og
oppgave 25 på side 143 i Midgard.
Forklar hvorfor Golfstrømmen er så viktig for oss i
nord, lag også et kart som viser Golfstrømmen.
Øv på sangen « Melodi for to toner» på blokkfløyte så du
kan den godt til fredag.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
På skolen
Hjemme
Gloser til testen på
torsdag:
Valley – huge – plump –
goose – turkey –
darkness – creep –
rage – shotgun – hide –
robber – approach –
lurk – smell- shadow behind – direction –
yard – heading for –
guts – beast – catch –
blighter – plan - hill
Snøsmelting på våren!!!
KONTAKTINFORMASJON:
Bodil Nakken: Mobil – 45032697
Michael Eide: Mobil – 90838324
e-post - [email protected]
e-post – [email protected]
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 5. TRINN – UKE 3
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE