Informasjon om TV-aksjonen

Comments

Transcription

Informasjon om TV-aksjonen
Til elever og foresatte ved Mathopen skole
TV-aksjonen NRK 2015:
Vi skal vokte regnskogen
Vi inviterer barn og voksne til å være med på verdens største dugnad
18. oktober. I år går TV-aksjonen NRK til Regnskogfondet og deres
arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som
bor der.
TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Hver høst besøker 100 000
bøssebærere alle husstander i Norge for å samle inn penger til en god sak. I
år håper vi du og din familie og venner vil være med.
TV-aksjonen for Regnskogfondet skal sørge for at vi bevarer et
regnskogsområde større en Danmark og Norge til sammen. Hvert minutt
forsvinner store regnskogsområder – for alltid. Regnskogene er hjemmet til
260 millioner mennesker. Uten skogen vil millioner av mennesker miste
hjemmet sitt og bli drevet ut i fattigdom. Ved å støtte årets TV-aksjon er du
med på å bevare hjemmene til menneskene som er avhengig av regnskogen
for å overleve. Du bidrar også til å ta vare på over halvparten av verdens
dyre- og plantearter, og til å bremse klimaendringer. Årets TV-aksjon heter
«Vi skal vokte regnskogen». Mange av landets skolebarn har lært om
tematikken på skolen gjennom TV-aksjonens undervisningsopplegg som
ligger gratis tilgjengelig på blimed.no og salaby.no.
Bli med på årets viktigste søndagstur 18. oktober fra klokken 16.00 til
18.00. Meld deg som bøssebærer. Ranselposten leveres inn igjen på
skolen eller kontakt FAU på
[email protected]
Tlf.: 920 49 153. Leveres helst inn før
hjelp
høstferien!!! Vi trenger din
JA, JEG VIL GÅ MED BØSSE DEN 18. OKTOBER:
Navn:
Alder/klasse:
NAVN PÅ VOKSEN SOM SKAL GÅ I FØLGE HVIS BØSSEBÆREREN ER UNDER 18 ÅR:
Navn:
Adresse/postnr.:
Mobiltelefonnr:
E-post: