Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Comments

Transcription

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00023-10 Referat fra dialogmøte
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Akershus
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00276-30 Innkalling til møte fagutvalg hjerneslag 290415
Sak:
Regionale funksjoner - rehabilitering og fysikalsk medisin - regionale fagråd
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon HS
Dok. dato:
10.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
313
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00477-3 Arbeidsbekreftelse
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Christina Mol Slettenes
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00715-1 Avvikling foreldrepermisjon - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kirsten Hagane
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
13.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/00734-15 Avklaring av dato for tiltredelse av fast stilling som natteamleder
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
HR-enheten
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
19.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00782-5 Oppsigelse - endring dato til 010915
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Liv Stabell Kulø
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01078-5 Spørreundersøkelse i medisinsk kodeverk - Kontaktpersoner på SunHF er Frank
Becker og Thomas Glott
Sak:
Klinisk prosedyrekodeverk NCMP/NCSP 2007 - Endringer
Mottaker:
Helsedirektoratet
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
350
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/01129-57 Søknad om praksis/hospitering uten lønn - lege
Sak:
Generelle søknader om lærlingplass og praksisplass m.m.
Avsender:
Mahamood Ul Hassan
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Servicetorg
Dok. dato:
14.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/00200-9 Bekreftelse på relevant bakgrunn - tittel som spesialergoterapeut
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
HR-enheten
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00200-10 Attester for godkjenning som spesialergoterapaut
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Camilla Aksdal
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00493-2 Ber om bekreftelse på at det er vedtatt ernæringsstrategier ved HF-ene
Sak:
Ernæringspraksis i sykehus - Helsedirektoratet
Avsender:
Frode Bie
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
14.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
301
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00041-2 Bekymringsmelding om energisamarbeidsprosjekt mellom Nesodden kommune og
Sunnaas sykehus HF
Sak:
Kontrakt for kjøp av vannbåren energi mellom Nesodden kommune / Sunnaas sykehus HF og Norsk Bioenergi AS
Mottaker:
Nesodden kommune
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
15.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030.31
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.04.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00226-1 Tilbud om timelønnet arbeid ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Tatiana Tretiakova
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.04.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00247-1 Ber om oppnevning av deltakere fra private rehabiliteringsinstitusjoner til
arbeidsgruppe vedrørende endring av pasient- og brukerrettighetsloven
Sak:
Arbeidsgruppe vedrørende endring av pasient- og brukerrettighetsloven -
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Direktørens stab
Dok. dato:
15.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
413
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00248-1 Helse Sør-Øst RHF utlyser innovasjonsmidler
Sak:
Utlysning av innovasjonsmidler - Helse Sør-Øst RHF
Avsender:
Kjetil Storvik
Journaldato:
15.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Forskningsavdelingen
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
530