Bekreftelse på formål med politiattest

Comments

Transcription

Bekreftelse på formål med politiattest
Bekreftelse på formål med politiattest
Denne bekreftelsen skal ligge ved selve søknaden om politiattest
Navn på person:
Fødselsnummer:
Formål med attesten:
Frivillig medarbeider som arbeider med barn og/eller ungdom.
Plass i organisasjonen:
Frivillig medarbeider som er enten hovedleder, medleder eller leirleder i FriBUs lokale barneog ungdomsarbeid.
Navn på frivillig organisasjon:
Frikirkens Barn og Unge (FriBU)
Lovhjemmel om politiattest:
Politiregisterforskriften § 34-1 jf. Politiregisterloven § 39, første ledd.
Landsstyrets vedtak:
Innføring av politiattest for alle frivillige i FriBU
Vedtak: Det innføres krav om politiattest for ansatte i FriBU og frivillige ledere i FriBUs lokallag. Daglig
leder har ansvar for å utarbeide retningslinjer og rutiner for dette.
_____________________
Håvard Haugland
Daglig leder