Presentasjon av nye fuktstandarder

Comments

Transcription

Presentasjon av nye fuktstandarder
Skanska Teknikk
Presentasjon av nye standarder for
fuktmåling
Standard Norge 13.01.2015
Ole Mangor-Jensen
Seniorrådgiver
Kristian Bakkejord, Sverre Smeplass
Avdeling | Klima, Energi og bygningsfysikk

Vi har spisskompetanse innen klima-,
energi- og miljørådgivning,
byggeteknikk og bygningsfysikk,
lufttetthetsmåling og termografering.

Virksomhetsutvikling og FoU:




Vi leverer tjenester innen:








2
Utvikling og vedlikehold av Skanska
Byggesystem (tidl. SPD og SXC)
Utvikling av detaljer og løsninger basert på
anvisninger fra SINTEF Byggforsk
(Byggforskserien) og vår beste praksis
FoU-aktiviteter (eksempelvis FME ZEB).
Ansvarlig prosjekterende RIByfy og RIEnergi
Energiberegninger og -konsepter
Miljøsertifisering (BREEAM)
Klimaregnskap og LCA
Radon og fuktsikring
Inneklima- og materialvurderinger
Dagslysberegninger
Tetthetsmåling og termografering
Skanska Teknikk | Klima, Energi & Bygningsfysikk
Skanska is determined to be the leading
green project developer and contractor
Boligblokk
Elementer og moduler
4
Skanska Teknikk - Klima, Energi og Bygningsfysikk
Spa
Skadeforebygging og forbedringsarbeid
Lufttetthetsmålinger i Skanska
8
Lekkasjetall
7
6
5
4
3
2
1
0
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Årstall
6
Skanska Teknikk - Klima, Energi og Bygningsfysikk
Fuktsikkerhetsarbeid
Spørsmål ????
Takk for meg!
8

Similar documents