Årshjul 2015/2016 For 1trinn på Iglemyr skole

Comments

Transcription

Årshjul 2015/2016 For 1trinn på Iglemyr skole
Årshjul 2015/2016 For 1. trinn på
Iglemyr skole
Kjære foreldre og foresatte
Nå er skoleåret godt igang og vi vil med dette informere om ulike arrangementer som
vil foregå i løpet av det første skoleåret. Vi håper alle kan delta på disse og at vi får
noen kjekke samlinger i løpet av høsten og inn i det nye året.
For å få til disse arrangementene er vi helt avhengig av hjelp fra alle foreldre. Vi
ønsker helst at dette skal skje på frivillig basis ved å melde seg innen fristen
beskrevet. Om ingen eller for få melder seg vil vi se oss nødt til å velge noen som må
stille. Dersom det ikke passer å hjelpe under oppsatt aktivitet, oppfordrer vi dere til å
bytte innbyrdes. Fint om dette kan meldes fra til en av klassekontaktene, slik at vi vet
at oppgaven blir utført.
Allergier:
I første trinn gjør vi oppmerksom på at vi har barn med gluten, nøtteallergi samt
laktose-intoleranse. Så om dere baker noe eller tar med noe så hadde det vært fint
om dere kan merke det slik at en vet hva disse barna kan smake.
Det er foreldrekontakter for hver klasse som er ansvarlig for flere av disse
arrangementene. Om det skulle det være spørsmål rundt dette er det bare å ta
kontakt med en av oss så skal vi hjelpe så godt vi kan.
Klassekontakter:
Klasse
1A
1A (Vara)
1B
1B (Vara)
1C
1 C (Vara)
Navn
Heidi Annie
Jakobsen
Helle Værsland
Tonelise Stokkeland
Maria Kjælland Haga
Bjarte Corneliussen
Elisabeth Sirevåg
Barn
Alva
TLF
47684322
Epost
[email protected]
Sara
Lykke
Helle
Tirill
Mads
91114028
40844197
99339182
95879200
91696209
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Klassekasse:
For å ha mulighet til å gjennomføre de ulike arrangementene oppfordrer vi alle til å
bidra til klassekassen med 100kr pr semester. Pengene leveres i en konvolutt merket
med klasse, men uten navn ettersom det er frivilig å bidra. Konvolutten kan leveres
via meldemappen eller direkte til en av klassekontaktene innen 1 november.
Eventuelle overskudd blir videreført til neste år.
Vennegruppe starter opp i uke 45-46
Vi er glade for at så mange foreldre har
ønske om vennegruppe. Gruppene vil
bestå av 4-5 elever som møtes en
ettermiddag ca 1 gang i måneden hjemme
hos elevene.
Vennegrupper blir arrangert som et tiltak
som skal være med å forebygge mobbing,
la alle elvene få treffe sine medelever
utenfor skoletid og for å bli bedre kjent
med elever de kanskje ikke leker med på
skolen til vanlig. Vi håper at denne ettermiddagen blir prioritert av foreldre og elever
for å oppnå kontinuitet og forutsigbarhet for elevene. Det gjør det også lettere for
det hjemmet som står for besøket de aktuelle datoene.
Gruppesammensetningen vil bli laget av kontaktlærer. De som har vennegruppe
bestemmer selv dag og tidspunkt i den aktuelle måneden. Det behøver ikke
nødvendigvis være noe stort opplegg for disse kveldene, for eksempel fri-lek, spill, en
tur, etc og litt kveldsmat? Varighet 1,5 til 2 timer. Mer informasjon og
gruppesammensetningen kommer fra gruppelæreren.
Bli kjent samling
Det vil bli arrangert en samling hvor vi foreldre og barna kan bli litt bedre kjent.
Dette vil bli arrangert klassevis. Nærmere informasjon om dette vil komme.
Åpent Hus
FAU arrangerer åpent hus for 1-4. trinn på skolen tirsdag 3. november . Her trenger vi
2 foreldre pr klasse som kan hjelpe til som vakter og noen som kan bake kake. Meld
dere til klassekontaktene innen 23. oktober.
Refleksdemonstrasjon
I november arrangerer NAF refleksdemonstrasjon for alle 1 klassinger med søsken og
foresatte. Vår skole er satt opp kl 17.50 onsdag 11 november. Egen lapp med info og
påmelding kommer etterhvert.
Juleverksted
Det vil bli arrangert Juleverksted i skoletiden tirsdag 8. desembernår det nærmer seg
Jul. Til dette håper vi at det er 2 foreldre pr klasse som har mulighet til å hjelpe.
Gjør oppmerksom på at dette er i skoletiden. Dato og tidspunkt vil vi komme tilbake
til. Foreldre kan melde seg for klassekontaktene innen 1. november.
Juleavslutning
Juleavslutning vil bli arrangert torsdag 10. desember i mediateket på skolen. Her vil
det være behov for 15 hjelpere (5 fra hver klasse). Disse vil bidra som bla. vakter og
ryddehjelp. Frist for å melde seg som frivillig er 1. november, hver enkelt melder til
sin klassekontakt. Mer informasjon om juleavslutning vil komme når det nærmer seg.
Det vil komme et nytt skriv etter nyttår der det kommer mer informasjon om
aktivitetene for vinter/vår 2016.
Måned
Oktober
Sosialt årsjul 1
trinn 2015/2016
Klassevis bli kjent
samling
Ansvarlige
Klassekontaktene
3. november
Åpent hus
Fau
Vi trenger 2 foreldre
pr klasse som kan
være vakter og noen
som kan bake kake
(frist 23.okt)
November
Oppstart av
vennegrupper
Alle
11. november
Refleks
demonstrasjon i
Rogaland Arboret
Trinnkontakter
Juleverksted
10 desember
Juleavslutning i
mediateket
Januar
Vennegrupper
Alle
Februar
Vennegrupper
Alle
Februar (dato)
Bokuke
17 mars
Påskefrokost
Mars
Vennegrupper
Foreldresamtaler
Mer info kommer
Mer info kommer
Lærere/trinnkontakter
Vi trenger 2 foreldre
pr klasse som kan
Mer info kommer
hjelpe i skoletid (frist
1.nov)
Trinnkontakter/alle
Vi trenger 5 foreldre
Mer info kommer
pr klasse til å hjelpe
(frist 1.nov)
Desember
Mars
Info
Lærere/trinnkontakter
Vi trenger 2 foreldre
Mer info kommer
pr klasse
Alle/Trinnkontakter
Vi trenger 2 foreldre
pr klasse til å hjelpe
med dekking/rydding.
Mer info kommer
Det vil bli sendt ut
lister i forkant der det
står hvem som tar
med hva
Alle
Lærere
Mer info kommer
April
Åpent hus
Fau
Vi trenger 2 foreldre
pr klasse som kan
være vakter
April
Vennegrupper
Alle
April?
Foreldremøte?
Trinnkontakter
Mer info kommer
Trinnkontakter/Fau
Vi trenger noen
voksne til å gå
sammen med barna i
barnetoget
Mer info kommer
Trinnkontakter
Mer info kommer
17. mai
15. juni
Barnetog
Sommeravslutning