13.10.2015 191,33 kB

Comments

Transcription

13.10.2015 191,33 kB
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 14/02143-76 Undertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket
Sak:
Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket
Avsender:
Ida Haug
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe
Østensen
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/02143-77 Undertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket
Sak:
Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket
Avsender:
Fredrick Bjugn
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe
Østensen
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
044
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/02247-12 Undertegnet avtale om praksisopplæring ved partnerskoler studieåret 2015-2016
Sak:
Partnerskoleavtaler (grunnskole) 2014 - 2018 - Årlige avtaler
Avsender:
Stange skole
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 5. ledd
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
02.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/02365-10 Undertegnet avtale om sakkyndig bedømmelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Bente Margrethe Weimand
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for folkehelsefag
Dok. dato:
30.06.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/02409-4 Undertegnet kontrakt om foredrag og befaring, Arne Linløkken, 05.09.2015
Sak:
SALG, Enkeltstående prosjekter under kr 50 000
Avsender:
Hedmark fylkeskommune
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl
§13.1pkt2
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00040-14 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen
Sak:
Utdanningsdirektoratet ABLU - 2015-2019 Prosjekt nr 62113
Avsender:
Fagstadlia FUS barnehage AS
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
09.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00040-15 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen
Sak:
Utdanningsdirektoratet ABLU - 2015-2019 Prosjekt nr 62113
Avsender:
Eltonåsen barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00040-16 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen
Sak:
Utdanningsdirektoratet ABLU - 2015-2019 Prosjekt nr 62113
Avsender:
Birkebeineren barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
05.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00040-17 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen
Sak:
Utdanningsdirektoratet ABLU - 2015-2019 Prosjekt nr 62113
Avsender:
Holter barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
02.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00533-2 Foreløpig tildelingsbrev for 2016
Sak:
Statsbudsjettet 2016
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Regnskapskontoret /Randi Svenkerud
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
115
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00651-7 Undertegnet kontrakt - sensurering studieåret 2015-2016
Sak:
LUNA - sensorkontrakter - studieåret 2015/2016
Avsender:
Sigrun Sønsthagen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
09.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
441
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01288-5 Søknad om permisjon - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen
Dok. dato:
30.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
221
Avskrevet:
12.10.2015, Besvart med utgående dokument
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01538-71 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 4. studieår
Sak:
Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler 2015-2016
Avsender:
Pål Henning Mollestad
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Liv Oddny Røragen
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
12.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01538-74 Undertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår
Sak:
Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler 2015-2016
Avsender:
Ellen Kari Aalstad
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01538-75 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår
Sak:
Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler 2015-2016
Avsender:
Marit H. Solvang
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
06.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01538-76 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår
Sak:
Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler 2015-2016
Avsender:
Anita Johannessen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01538-77 Undertegnet kontrakt - Skoleleder - Grunnskolelærerutdanning 1-7, samlingsbasert - 1. studieår
Sak:
Praksisavtaler for grunnskolelærerutdanningen - individuelle avtaler 2015-2016
Avsender:
Kjersti Størbu
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01540-105 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen, samlingsbasert
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2015-2016
Avsender:
Burholttoppen barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01540-106 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen, samlingsbasert
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2015-2016
Avsender:
Dokka barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
09.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01540-107 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen, samlingsbasert
(1 student, 5 uker)
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2015-2016
Avsender:
Jara barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01540-108 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen, samlingsbasert
(1 student, 7 uker)
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2015-2016
Avsender:
Jara barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01540-109 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i barnehagelærerutdanningen, samlingsbasert
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2015-2016
Avsender:
Rustad barnehage
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
05.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01541-11 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PPU - Deltid 2
Sak:
Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler 2015-2016
Avsender:
Margrethe Nilsen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
02.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01666-2 15/01666-1 - 2NK171-2 - Krav om begrunnelse for karakterfastsetting i Norsk 1, emne 2: Lesing og skriving i
eit utviklingsperspektiv
Sak:
Krav om begrunnelse for karakterfastsetting - Kari Lundmoen Kringli
Mottaker:
Kari Lundmoen Kringli
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Milli Olsen
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
445
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01679-2 Undertegnet avtale om engasjement - Gunvor Sjølie - 08.09.2015 - Prosjektnr 62422
Sak:
Utdanningsdirektoratet - Norsk 2(1-7 trinn) KFK 2015-2016 Prosjekt nr. 62422
Avsender:
Gunvor Sjølie
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Lan Mi
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
665
Avskrevet:
13.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01927-8 Innvilget søknad om økonomisk støtte i forbindelse med realfagsatsing
Sak:
Samarbeid om realfagsatsing i Hamarregionen
Avsender:
Sparebanken Hedmark
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-20 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Aset Aluevna Edelbijeva
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-21 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Amran Ahmed Mohamed
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-22 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Hailat Tesfagebrial Gebremedhin
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-23 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Lise Anette Rusti
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01930-25 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Zainab Mirzaee
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-26 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Marthe Saxrud Knutsen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-27 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Caroline Margrethe Hauan
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-28 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Torill Rønning
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-29 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Malin Unnli Løkken
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-30 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Embret Viktor Carvajal Storhaug
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01930-31 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Anne-Grethe Andrå
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-32 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Tone Johnsen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-33 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Astrid Lian Aa
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-34 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Jenny Byrkjeland
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-35 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Stine Osan
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-36 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Martin Melsæter
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01930-37 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Janne Sørmo
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-38 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Frida Evelyn Arntsen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-39 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Andreas Aaseth Stensby
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-40 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Mats Henrik Giskeødegård
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-41 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Mari Skjerdal Lindgård
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-42 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Nicklas Bru Lien
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01930-43 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Mathias Sættem Vegelbo
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01930-44 Kontroll av originaldokumenter
Sak:
Dokumentkontroll 2015
Mottaker:
Hjørdis-Linnea Andersen Nyrønning
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Pål Riiser Berg
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
005
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01987-2 Visitasprogram for visitas på Høgskolene i Hamar bispedømme 20.10.2015 og 22.10.2015
Sak:
Biskopens visitas på Høgskolen i Hedmark 20. - 22.10.2015
Avsender:
Hamar biskop og bispedømmeråd
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald
Huseby
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02010-4 AØL-Gjesteforeleser Biomedisin 24.08.2015-30.10.2015
Sak:
AØL - Timelærerkontrakter 2015/2016
Mottaker:
Marianne Lian
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 5. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02013-2 Vedrørende søknad om fjerde forsøk på eksamen i 4AKUTT
Sak:
Fjerde forsøk på eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Carina Axelsson
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
444
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/02051-5 Informasjon om innhold i praksis i fjerde og siste studieår i grunnskolelærerutdanningen 1.- 7. trinn.
Sak:
- Avskjermet
Mottaker:
Eiendom- og innkjøpsseksjonen /Hans Petter Nyberg
Studiekontoret /Astrid Sandvoll
Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Kari Finsås
Dok. dato:
16.09.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
534
Avskrevet:
12.10.2015, Tatt til orientering
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Saksfremlegg/innstilling, 15/02100-1 FH - Intern kunngjøring av midlertidig stilling som instituttleder ved Institutt for
tannpleie og folkehelse
Sak:
FH - Intern kunngjøring av midlertidig, 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for tannpleie og folkehelse, på åremål for
perioden 01.08.2015 - 31.07.2019
Mottaker:
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02125-2 Spørreundersøkelse for forelesere
Sak:
Forespørsel om deltakelse i spørreundersøkelse i fm prosjektoppgave
Mottaker:
Haakon Haugerud
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Høgskoleledelsen /Stine Grønvold
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02192-4 Undertegnet kontrakt om sensorhonorar 30.09.2015 - 21.10.2015 - 4AFB101 (klage)
Sak:
FH - Sensorkontrakter (kortsiktige) 2015-2016, Institutt for sykepleie og psykisk helse
Avsender:
Øystein Mathisen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Line Hov
Dok. dato:
11.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212
Avskrevet:
14.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/02228-2 Svar på søknad om tilskudd til trykking av boken idrett, minoriteter og identiteter i nord
Sak:
Støtte til trykking av bok om Idrett, minoriteter og identiteter i nord
Avsender:
Kulturdepartementet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for folkehelsefag
Dok. dato:
06.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
153
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/02262-1 Svar til NIFU - kontaktinformasjon studieledere til aktive studieprogram heltid høsten 2015
Sak:
NIFU - aktive studieprogram heltid og kontaktinformasjon studieledere Høgskolen i Hedmark høsten 2015
Mottaker:
NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studiekontoret /Grethe Karin Ekeberg
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02262-2 NIFU - Prosjekttittel :"Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances".
Sak:
NIFU - aktive studieprogram heltid og kontaktinformasjon studieledere Høgskolen i Hedmark høsten 2015
Avsender:
NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studiekontoret /Grethe Karin Ekeberg
Dok. dato:
26.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
13.10.2015, Besvart med utgående dokument
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/02264-1 Vurdering av evt. manglende fag for godkjenning av bachelorgrad - Tina Kalsveen
Sak:
Godkjenning av fag - Tina Kalsveen
Avsender:
Tina Kalsveen
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Linda Vibeke Kiønig
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
471
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02265-1 Purring på svar - Utstedelse av vitnemål og melding til Lånekassen
Sak:
Vitnemål og stipend - Tonje Berg
Avsender:
Tonje K. Berg
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Reidun Ekse Johansen
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
461
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02268-1 Søknad om dispensasjon fra retningslinjer
Sak:
Søknad om dispensasjon fra retningslinjer ifm Bacheloroppgave i sykepleie
Avsender:
Jan Nino Silagon
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Carina Axelsson
Dok. dato:
08.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
444
Avskrevet:
13.10.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 15/02270-2 Tilsagn om bevilgning over statsbudsjettet kap 865, post 21- tiltaksnummer 1410021, Utdanning i
forbrukeremner 2015
Sak:
BLD-Utdanning i forbrukeremner 2015, tiltaksnummer 1410021, prosjekt 72009 og 72012
Mottaker:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
17.04.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02270-6 Svar på søknad om tilleggsbevilgning tiltaksnummer 1410021, prosjekt 72012
Sak:
BLD-Utdanning i forbrukeremner 2015, tiltaksnummer 1410021, prosjekt 72009 og 72012
Avsender:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Stab, campus Hamar /Camilla Marie Tømta
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02274-1 Høring - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning av utenlandsk
fagopplæring
Sak:
Høring - Endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenningsordning av utenlandsk fagopplæring
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
13.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
13.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/02275-1 Høring av endringer i barnehageloven - barn med særlige behov
Sak:
Høring av endringer i barnehageloven - barn med særlige behov
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02276-1 Invitasjon til å være med å etablere en jordvernallianse i Hedmark
Sak:
Jordvernallianse i Hedmark
Avsender:
Hedmark Bondelag
Journaldato:
13.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag /Harry
Peter Andreassen
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
081
Avskrevet:

Similar documents