Ranselpost uke 47

Comments

Transcription

Ranselpost uke 47
Ranselpost uke 47
Kjære foresatte og elever ved Bakås skole!
Det nærmer seg uke 49 hvor vi skal gjennomføre elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen.
Elevundersøkelsen er for elevene fra 5.,6., og 7. trinn og foreldreundersøkelsen er for alle foresatte.
Mer informasjon om dette kommer både på skolens hjemmeside https://bakas.osloskolen.no/ og
som ranselpost.
Skolen bruker resultatene for å arbeide for et fortsatt godt skolemiljø. Svarene i elevundersøkelsen
kan vise oss at det er elever som ikke har det bra på skolen. Skolen setter da inn tiltak i klassene og
følger systematisk opp klassemiljøet. To år på rad har skolen hatt svært lave mobbetall fra denne
undersøkelsen. Skolens styrke ligger i lærere og ansatte på AKS, som jevnlig hjelper elever med
samtaler og veiledning når det gjelder hvordan vi skal være mot hverandre. Når vi tar ting med en
gang får opplever vi at vi som oftest får ryddet opp før konflikten blir for stor. Her er en link fra
Foreldreutvalget i skolen (FUG) som har litt kort info om Brukerundersøkelser i skolen http://www.fug.no/brukerundersoekelser-i-skolen.148471.no.html
Jeg håper foresatte melder i fra til oss på skolen hvis det er noe dere er misfornøyde med eller har
spørsmål om. Vi ønsker en åpen dialog og mener at det er best at vi får dirkete informasjon om det
som er eventuelt er vanskelig, både store og små ting. På Bakås arbeider vi for at alle elevene skal ha
det best mulig og hvis det oppstår uenighet eller misforståelser så vær snill å ta kontakt.
Når det gjelder its-Learning skolens nye læringsplattform, skal lærere og rektor kurses litt videre før
jul. Vi arbeider jevnt og trutt med å lære ferdigheter av hverandre slik at vi kan få dette opp å gå, som
et velfungerende system for elevene våre, og selvsagt for foresatte etter hvert. Når det gjelder SMS
fungerer dette fint og hvis du ikke mottar SMS fra Bakås skole, send en mail til
[email protected] og merk den med SMS. Så skriver du navnet ditt og telefonnummeret
slik at vi kan oppdatere listene våre.
Her er en ordsky fra oss på Bakås. Vi veileder elevene gjennom samtaler og forklarer konkrete
handlinger for hvordan de kan vise hverandre godhet i praksis. Elevrådslærer Tonje Vestli har dette
teamet på programmet for arbeid i elevrådet. Det å lære elever empati og dermed evnene til å sette
seg inn i hvordan andre har det, er viktige egenskaper for at elevene skal lykkes både på skolen og
senere i livet.
Lyst til å lage din egen sky? www.wordle.net
Lag en flott uke!
Mvh Asgjerd Halseth
Rektor Bakås skole