2015-07-29 - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

2015-07-29 - Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
29.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00446-13 Timeliste 160415 - 130515
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Benedicte Bjordal
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00536-6 Søknad om redusert arbeidstid med 20% og bibehold av 100% lønn - Senioravtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Eva Hofft
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
Kompetanseenheten
Dok. dato:
28.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00671-30 Kopi av brev - Innvilget frivillig medlemskap i folketrygden 150715 - 010916
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Internasjonalt
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
06.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00939-5 Retur av krav om sykepenger - Egenerklæring er ikke fylt ut
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Ullern
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01179-11 Varsel om opphør av arbeidsforhold - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Stine Malen Brandvoll Mathisen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 14/00426-9 Bekreftelse på mottatt politiattest
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
29.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00426-11 Ansiennitetsberegning
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Camilla Danielsen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00426-12 Attester
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Camilla Danielsen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00695-11 Ny ansiennitet fra 270715
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kine Therese Moen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00695-12 Attester
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Kine Therese Moen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00513-1 Tilbud om stilling som turnusfysioterapeut ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Susanne Sæveland
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00513-2 Signert arbeidskontrakt for midlertidig stilling som fysioterapeut i turnus i 100%
fom 170815 tom 150216
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Susanne Sæveland
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
29.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
29.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00513-3 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Susanne Sæveland
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
27.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00517-4 Autorisasjon som fysioterapeut
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Ann Marie Hestetun Simonsen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00519-2 Søknad og CV - Ergoterapeut vikariat - st. ref. (2729311920)
Sak:
Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref. 2729311920
Avsender:
Solrun Matberg
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00519-3 Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref.
2729311920
Sak:
Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref. 2729311920
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00519-4 Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref.
2729311920
Sak:
Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref. 2729311920
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00519-5 Søknad og CV - Ergoterapeut vikariat - st. ref. (2729311920)
Sak:
Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref. 2729311920
Avsender:
Ann-Kristin Pettersen
Journaldato:
29.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211