2015 09 15 Offentlig journal SSHF

Comments

Transcription

2015 09 15 Offentlig journal SSHF
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00276-13 Avslag på krav etter aml § 14-4 a
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/00751-23 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/01052-10 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/01855-4 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02090-23 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02094-16 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02448-23 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02448-24 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/02493-5 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/02520-7 KOPI: Ny årsinntekt - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/02583-21 Vedlegg til arbeidsavtale 07.09.2015-20.12.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
04.05.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/02826-28 Operasjonsprosjektet SSK - Vedrørende utstyrsleveranser
Sak:
Operasjonsprosjektet SSK - Anskaffelse - Operasjonslamper, taksentraler og monitorarmer
Mottaker:
Eiendomsavdeling
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk teknologisk avdeling
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
052
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 11/03493-13 Ansettelsesvedtak - Overlege ved Medisinsk klinikk, medisinsk avdeling SSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/03525-27 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/03552-10 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/03780-10 Signert avtale om midlertidig ekstra arbeid som ferievikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/03854-17 Attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.07.2014
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/03938-8 Tilbud - stilling som sekretær ved Prehospitale tjenester, AMK-Pasientreiser,
ekstrahjelp - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04137-6 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04649-13 Tilbud - stilling som enhetsleder ved Anestesiavdelingen, Intensivtransport SSK, 50
% st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04895-23 Tilbud - stilling som kjøkkenassistent ved Kir. senger, Pasienthotell SSK; ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04941-19 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/04944-27 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, 50 % st.
fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/05201-22 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/05795-14 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/05919-5 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/05925-11 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 4A SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/05925-12 Takker ja og arbeidsavtale Sykepleier ved Kir. senger, kir. post 4 A SSK
ekstrahjelp.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/05988-13 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/06160-8 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/06768-30 Tilbud om omplassering til annen stilling - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/06782-10 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/07334-12 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/07420-5 Signert avtale - Ekstraarbeid for overleger med alderspensjon 01.01.15 31.12.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/08029-23 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, 25 % st.
vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 11/08053-10 KOPI: Endringsmelding for alderspensjon og AFP - endring av AFP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Sykehuspartner
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/00940-6 Vedlegg til arbeidsavtale 02.02.2015-02.02.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvinneklinikken SSK
Dok. dato:
05.01.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01629-6 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/01859-30 Forespørsel om sletting av data og evt backup - uautorisert uthenting av
helseopplysninger - GE healthcare systems
Sak:
Melding om avvik til Datatilsynet - uautorisert uthenting av helseopplysninger - GE healthcare systems
Mottaker:
GE Healthcare Technologies Norway AS
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk teknologisk avdeling
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
430
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/02202-16 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/02699-10 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 12/03006-23 Vedlegg til arbeidsavtale 12.10.2015-17.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk post 2C SSK
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/03819-5 KOPI: Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/04965-10 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK,
ekstrahjelp 24.08.2015-03.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/05376-9 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/05653-6 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester,
Sykehusbussene, 35 % st. fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 12/05799-9 KOPI: Innvilgelse av midlertid uførepensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 12/06394-7 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester,
Sykehusbussene, 50 % st. fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00368-10 Takker ja og arbeidsavtale - Enhetsleder ved Lab. for med. biokjemi SSK 100 %
vikar.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/00934-10 Ansettelsesvedtak - Konsulent - administrasjon ved Kir. klinikk, merkantil avd. 20
% midlertidig.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Merkantil avdeling, Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00987-4 Utdanningspermisjon for overleger - 21.12.2015-21.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01167-6 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01171-5 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01172-12 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01174-4 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01175-5 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01176-12 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01177-7 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/01929-9 Vedlegg til arbeidsavtale - 15.10.2015 - 28.02.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01989-6 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02182-3 Tilbud - stilling som med.student/turnuslege ved DPS Solvang, 100% vikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02393-5 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/02481-6 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. poliklinikk SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/02923-5 KOPI: Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03036-2 Tjenestebevis
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03083-5 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/fagbrev ved Prehospitale tjenester,
Ambulansestasjonen i Kristiansand, 100 % st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03096-4 Tilbud - stilling som ambulanseassistent u/fagutdanning ved Prehospitale tjenester,
Ambulansestasjonen i Kristiansand, 100 % st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03108-8 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/03123-2 Tilbud - stilling som anestesisykepleier ved Anestsiavdelingen, Anestesiseksjonen
SSK, 100 % st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/04041-3 Tilbud - stilling som kokk ved Medisinsk serviceklinikk, kjøkken SSA, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 13/04938-11 Vedlegge til arbeidsavtale - 01.10.2015 - 28.02.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk post SSF
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/05680-6 Ansiennitetsskjema
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Personal og Arbeidsmiljø
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00309-9 Pasientklage - Avskjermet
Sak:
Pasientklage - Otera - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02704-4 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02704-5 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, ekstrahjelp
24.08.2015-03.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03422-3 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03883-2 Tilbud - stilling som ambulanseassistent u/fagutdanning ved Prehospitale tjenseter,
Sørlandet sykehus HF (PTSS), ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03989-21 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/03997-6 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04226-4 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Ortopedisk post 3C, 75 % st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04226-5 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, ortopedisk post 3C SSK, ekstrahjelp,
01.09.2015-31.08.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04297-37 Svar til sykehusutvalget Arendal vedr pediatrien på Agder
Sak:
Anmodning om ekstern vurdering av medisinsk kvalitet på Barnesenteret tjenestetilbud ved SSHF
Mottaker:
Arendal kommune
Arendal Kommune
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/04880-5 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester,
Helsebuss 75 % st. fast
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/05027-8 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 4A SSK, 75 % st. vikariat
31.08.2015-10.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/05555-17 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/05894-7 Tilbud - stilling som assistent-pleie ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK. ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/06110-2 Utdanningspermisjon for overleger - 19.10.2015-012.11.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/06255-13 Tilbakebetalingsavtale - for mye utbetalt lønn
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07308-7 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 4A SSK, 80 % st. vikariat
31.08.2015-10.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07455-3 Svarbrev - Fylkesmannen i Vest-Agder - Pasientklage - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Pasientklage - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07588-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/07871-5 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, 25 % st.
vikariat - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 14/08109-14 NPE-sak 2014/05139 - Oppdatert journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2014/05139 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/08389-7 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester,
Ambulansestasjonen i Arendal, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/10007-655 Takker nei - Sykepleier ved SFK SSK ferievikar.
Sak:
Ansettelse - Ferievikar spes.utd. sykepleier, sykepleier, jordmor, med. student Somatikken, Kristiansand - st. ref. 2448989699
Avsender:
Anne Emilie Larsen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00004-5 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00004-6 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, ekstrahjelp
24.08.2015-03.01.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-110 Lanseringssymposium Lynparza 5. november 2015 Oslo Plaza
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015
Avsender:
AstraZeneca AS
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-111 Invitasjon til Lipidklubben Oslo 22.09.2015
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-112 Invitasjon til Diabetesklubben Oslo 23.09.2015
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015
Avsender:
Cegedim Norway AS
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00160-113 Lanseringsmøte - Biogen MS Fokus 25.11.2015
Sak:
Invitasjoner fra legemiddelindustrien - mottatt 2015
Avsender:
Haleh Ashraf
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Medisinsk klinikk
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
370
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00401-4 Oppsigelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00622-13 Landsomfattende tilsyn med samhandling i forbindelse med utskriving av pasienter
fra spesialisthelsetjenesten til kommuner - Kirurgisk klinikk - Lukking av avvik
Sak:
Landsomfattende tilsyn med samhandling i forbindelse med utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommuner
- Kirurgisk klinikk
Mottaker:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
26.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
302
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00627-17 NPE-sak 2015/00437 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/00437 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01024-5 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01377-3 Tilbud - stilling som assistent-pleie ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK, ekstrahjelp,
17.08.2015-19.06.2016
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
17.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01407-3 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01407-4 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01412-4 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01947-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01952-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01954-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01957-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01959-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01960-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01967-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01970-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01971-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01973-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01976-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01977-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01978-101 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK, 100 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk post 3A, Kristiansand - st. ref. 2535876117
Mottaker:
Wenche Backstrøm
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01978-103 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK, 50 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk post 3A, Kristiansand - st. ref. 2535876117
Mottaker:
Synnøve Tjelle Kvinlaug
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01978-106 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Kir. post 3A SSK, 50 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Kirurgisk post 3A, Kristiansand - st. ref. 2535876117
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01981-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01998-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02000-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02002-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02300-5 Takker ja og arbeidsavtale - Bibliotekar ved fagavd. medisinsk bibliotek
ekstrahjelp.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02357-3 Forespørsel om kopi av journal - forskningsstudie - Mortality in childhood onset
type 1 diabetes
Sak:
Forespørsel om kopi av journal - forskningsstudie - Mortality in childhood onset type 1 diabetes
Avsender:
Vibeke Gagnum
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02388-37 Takker ja og arbeidsavtale - Fagarbeider ved Klinikk for teknologi og e-helse,
Teknisk drift, 100 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Elektroansvarlig ved Teknisk drift, Arendal - st. ref. 2547393525
Avsender:
Jan Tore Vitus Sandberg
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02389-5 Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Medisinsk avd, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/02389-6 Vedlegg til arbeidsavtale - 31.08.2015 - 14.08.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk/ortopedisk avdeling SSF
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02599-2 Tilbud - stilling som sekretær ved Ane/Opr. merkantil SSK, 58,45 % st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02619-2 Tjenesteattest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02704-7 Tilbud - stilling som assistent-pleie ved Kir. senger, Kir. post 4A SSK, 15,57 % st.
vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02984-28 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref.
2574433575
Sak:
Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref. 2574433575
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02984-29 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref.
2574433575
Sak:
Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref. 2574433575
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02984-30 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref.
2574433575
Sak:
Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref. 2574433575
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02984-31 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Overlege Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref.
2574433575
Sak:
Ansettelse - Overlege ved Anestesiavdelingen, Flekkefjord - st. ref. 2574433575
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03043-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03067-42 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved ARA SSK, 100% stilling
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling (ARA), Kristiansand - st. ref. 2583513432
Mottaker:
Gunn-Renate Larseng
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/03425-5 Tilbud - stilling som sekretær ved Prehospitale tjenester, AMK-Pasientreiser,
ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03524-7 Tjenestebekreftelse
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/03606-3 Takker ja og arbeidsavtale - Assistent/pleie ved KPH, Døgnenhet C SSA,
ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/03625-4 Vedlegg til arbeidsavtale - 17.08.2015 - 31.12.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk post SSF
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04421-10 Tilbud - stilling som overlege ved Revmatologisk avd. SSK, LSR-id. 4139, 100% vikar
Sak:
Ansettelse - Overlege ved Revmatologisk avdeling, Kristiansand/Arendal - st. ref. 2647573602
Mottaker:
Patrik Stolt
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
25.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04436-93 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved Radiologisk avd. SSK, LSR-id. 13774,
100% vikar
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Radiologisk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2639733830
Mottaker:
Ellen S. Solberg
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-244 Ansiennitetsberegning
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Kim Iversen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-245 Ansiennitetsberegning
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Cathrine Hjelle Øverli
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-249 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-250 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-251 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-252 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-253 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-254 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-255 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-256 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-257 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-258 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-259 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-260 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-261 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-262 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-263 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-264 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-265 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-266 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-267 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-268 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-269 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-270 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-271 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-272 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-273 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-274 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-275 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-276 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-277 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-278 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-279 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-280 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-281 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-282 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-283 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-284 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-285 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-286 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-287 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-288 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-289 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-290 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-291 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-292 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-293 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-294 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-295 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-296 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-297 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-298 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-299 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-300 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-301 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-302 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-303 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-304 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-305 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-306 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-307 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-308 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-309 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-310 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-311 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-312 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-313 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-314 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-315 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-316 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-317 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-318 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-319 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-320 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-321 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-322 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-323 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-324 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-325 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-326 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-327 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-328 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-329 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-330 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-331 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-332 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-333 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-334 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-335 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-336 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-337 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-338 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-339 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-340 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-341 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-342 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-343 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-344 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-345 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-346 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-347 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-348 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-349 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-350 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-351 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-352 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-353 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-354 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-355 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-356 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-357 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-358 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-359 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-360 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-361 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-362 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04866-363 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Medarbeidere DIPS dokumentforvaltning Arkiv og
dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Sak:
Ansettelse - Medarbeider DIPS dokumentforvaltning ved Arkiv og dokumentasjonsenheten, Kristiansand - st. ref. 2660466726
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/04904-48 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester,
AMK-Pasientreiser, 100 % st. vikariat
Sak:
Ansettelse - Sykepleier/ambulansearbeider ved AMK-Pasientreiser, Lillesand - st. ref. 2669256901
Mottaker:
Ragna Katharina Stavelin
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05089-2 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/05118-27 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering ved KPH ARA 100 % fast.
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref.
2672307205
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/05118-28 Lønnsfastsettelse - Avskjermet
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA), Poliklinikken, Kristiansand - st. ref.
2672307205
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
20.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05199-3 Tilbud - stilling som sekretær ved SFK felles, 50% vikar
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05365-3 Fylkesmannen i Aust-Agder - Avslutning av tilsynssak - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Tilsynssak - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Sosial og helseavdelingen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helse
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05381-3 Tilbud - stilling som ambulansearbeider m/autorisasjon ved Prehospitale tjenester,
Ambulansestasjonen i Kristiansand, 100 % st. vikariat
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05431-4 Bekreftelse fra Norsk Akkreditering på innsendt dokumentasjon og søknad om
utvidelse (150244)
Sak:
Oppfølgingsbesøk av Norsk Akkreditering ved Laboratorieavdelingen SSHF 2015
Avsender:
Anne Alida Enersen Myhre
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Laboratorieavdeling SSA
Dok. dato:
13.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
352
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05486-4 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Eika Forsikring AS - Skadeavdelingen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05587-2 Tilbud - stilling som fysioterapeut i turnus ved Sos, ergo, fysio Arendal, 100%
engasjement
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05600-51 Takker nei - Vernepleier ved KPH, Døgnenhet A SSA, 82,16 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Spes.sykepleier/sykepleier/vernepleier/vernepleier med spes.utdanning Psykiatrisk sykehusavdeling, Akuttenhet
A, Arendal - st. ref. 2681713063
Avsender:
Ali Berisha
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05607-6 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Crawford & Company (Norway) A.S.
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05724-3 Svar på søknad om refusjon av kostnad til dusjkabinett - Avskjermet
Sak:
Refusjon av kostnad til dusjkabinett - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Enhet for behandlingshjelpemidler
Dok. dato:
26.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
493
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05798-92 Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavd.
Akuttmottak, SSA, 50 % st. vikar
Sak:
Ansettelse - Sekretær ekspedisjon akuttmottak Arendal - st. ref. 2703331602
Avsender:
Tone Jensen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05798-93 Takker ja og arbeidsavtale - Sekretær ved Kirurgisk klinikk, Anestesiavd.
Akuttmottak, SSA, 67,5 % st. vikar
Sak:
Ansettelse - Sekretær ekspedisjon akuttmottak Arendal - st. ref. 2703331602
Avsender:
Liv Helen Sundsdal
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05881-2 PURRING - Forespørsel om medisinsk dokumentasjon i sak - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om medisinsk dokumentasjon i sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Arendal
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Aust-Agder
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05900-212 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, 25 % st.
vikariat
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Akuttmottak Kristiansand - st. ref. 2709104571
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05900-211 Tilbud - stilling som sykepleier ved Anestesiavdelingen, Akuttmottak SSK, 50 % st.
vikariat 12.10.2015-07.02.2016
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Akuttmottak Kristiansand - st. ref. 2709104571
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/05900-221 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Anestesiavdelingen, akuttmottak
SSK 50 % vikar.
Sak:
Ansettelse - Spesialutdannet sykepleier/sykepleier Akuttmottak Kristiansand - st. ref. 2709104571
Avsender:
Helga Bragdø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05901-4 Svar til Sparebank 1 vedrørende pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om legeuttalelse - Avskjermet
Mottaker:
Sparebank 1 Forsikring
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
28.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/05959-5 Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - manglende pakkeforløp for brystkreft Avskjermet
Sak:
Pasient- og brukerombudet Aust-Agder - manglende pakkeforløp for brystkreft - Avskjermet
Mottaker:
Pasient- og brukerombudet Aust-Agder
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06156-2 Fylkesmannen i Aust-Agder - Pasientklage - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Aust-Agder - Pasientklage - Avskjermet
Mottaker:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
03.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06232-23 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Med.avd. sengepost, 50 % st. fast
Sak:
Ansettelse - Sykepleier ved Medisinsk sengepost, Flekkefjord - st. ref. 2728095959
Avsender:
Maren Søyland Roukema
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06277-2 Fylkesmannen i Vest-Agder - Oversendelse av krav om sletting av
journalopplysninger - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - klage på behandling ved SSHF - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-3 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Ater Arslan Sajid
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-4 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-5 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Ramadhan Oruch
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-6 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-7 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Rilind Rahmani
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-8 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-9 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Martin Kristiansen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-10 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-11 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Tuva Elisabeth Wyller
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-12 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-13 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Bismark Kodji
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-14 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-15 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Kata Köllo
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-16 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-17 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Biljana Sevo-Aleksic
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-18 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
16.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-19 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Philipp Seidel
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-20 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
19.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-21 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Hilde Kirsebom Løvstakken
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-22 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-23 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Zohara Arshad
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-24 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
22.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-25 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Ole Christian Sørnes
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-26 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
23.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-27 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Piotr Wasik
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-28 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-29 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Anis Ettehadulhagh
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-30 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-31 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Olav Sørheim
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-32 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-33 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Justus GW Kocken
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-34 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-35 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Steinar Nesvåg Torp
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-36 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
05.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-37 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Kjetil Myhr
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-38 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-39 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Andrada Lavinia Zaharia
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-40 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-41 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Andrea Stella
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-42 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-43 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Erling Haug Holen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-44 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-45 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Victor Rune Söderström
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-46 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-47 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Alexander Jullum
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-48 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-49 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Nicolas Moore
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-50 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-51 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Nils Christian Ween-Velken
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-52 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-53 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Stian Holen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-54 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-55 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Dag andreas Langli
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-56 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-57 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Disa Coelho
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-58 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-59 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Andres Neset
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-60 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06288-61 Søknad og CV - Lege i spesialisering - st. ref. (2716026690)
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Avsender:
Sigrid Ådnøy
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06288-62 Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Anestesiavdelingen, Kristiansand st. ref. 2716026690
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Kristiansand - st. ref. 2716026690
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06460-4 Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte 08.09.2015 klokka 12:20 Avskjermet
Sak:
IA-sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kjøkken SSK
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06470-3 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
13.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06510-7 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06510-9 Attester
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.01.2013
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06637-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
IF Skadeforsikring
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06651-2 Tilbakemelding - Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient Avskjermet
Sak:
Avviksmelding - Mandal kommune - utskriving av pasient - Avskjermet
Mottaker:
Mandal kommune
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgiske senger SSK
Dok. dato:
27.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
305
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06662-1 Nasjonal dugnad for å redusere preanalytiske feil - 2015 - Brev fra NOKLUS til
landets laboratorier
Sak:
Nasjonal dugnad for å redusere preanalytiske feil 2015
Avsender:
Wenche Iren Bjelkarøy
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
352
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06662-2 Nasjonal dugnad - Informasjonsplakat og benkeskjema - Epost fra NOKLUS
Sak:
Nasjonal dugnad for å redusere preanalytiske feil 2015
Avsender:
Wenche Iren Bjelkarøy
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK
Dok. dato:
24.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
352
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06679-1 Tilbud - stilling som sykepleier ved Kir. senger, Pasienthotell SSK, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06679-2 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06695-31 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering anestesiologi ved Anestesiavdelingen
SSA, 100 % st. vikariat
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref. 2748489971
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Anestesiavdeling SSA
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06695-32 Ansettelsesvedtak - Lege i spesialisering anestesiologi ved Anestesiavdelingen
SSA, 100 % st. vikariat
Sak:
Ansettelse - Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Arendal - st. ref. 2748489971
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Anestesiavdeling SSA
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06707-4 Ny forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06707-5 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06738-3 Attest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06786-192 Ansettelsesvedtak - Assistent pleie - studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling
SSK, enhet 6.2
Sak:
Ansettelse - Assistent pleie - studentstillinger ved Psykiatrisk avdeling, Kristiansand - st. ref. 2755982841
Mottaker:
Personal og Arbeidsmiljø
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06827-2 Svar på klage på pasientreise ved bruk av sykehusbuss - Avskjermet
Sak:
Klagesak - klage på pasientreise ved bruk av sykehusbuss - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Prehospitale tjenester
Dok. dato:
26.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06858-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06864-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06892-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Gjensidige Forsikring ASA
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/06899-1 Innkalling til møte mellom Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
(blodbank), Sørlandet sykehus og spesialitetskomiteen i immunologi og transfusjonsmedisin
Sak:
Innkalling til møte mellom Avd.for immunologi og transfusjonsmedisin,Sørlandet sykehus og spesiaitetslkomiteen i
immunologi og transfusjonsmedisin
Avsender:
Den norske legeforening
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
18.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06934-2 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/06985-5 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Avdeling for IMM/TRA SSK
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/06987-1 Tilbud - stilling som sjåfør ved Prehospitale tjenester, Sykehusbussene, ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
01.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07004-3 Takker ja og arbeidsavtale - Jordmor ved Føde/barselpost SSK ekstrahjelp.
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
12.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07004-4 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
12.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07004-5 Autorisasjon - bekreftelse - diplom
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07075-3 Ansiennitetsberegning
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07076-4 Attest
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07083-3 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07089-2 Oppfølging sykemeldte - Referat fra dialogmøte 08.09.2015 klokka 13:30 Avskjermet
Sak:
IA-sak - Avskjermet
Avsender:
NAV Kristiansand
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Operasjonsavdeling SSK
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07098-2 Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) - st. ref.
(2774561710)
Sak:
Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMK-Pasientreiser - st. ref. 2774561710
Avsender:
Ingvill Aasen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07098-3 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMKPasientreiser - st. ref. 2774561710
Sak:
Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMK-Pasientreiser - st. ref. 2774561710
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07098-4 Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) - st. ref.
(2774561710)
Sak:
Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMK-Pasientreiser - st. ref. 2774561710
Avsender:
Christina Jorgensen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07098-5 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMKPasientreiser - st. ref. 2774561710
Sak:
Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMK-Pasientreiser - st. ref. 2774561710
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Ansettelser import
Ansettelser import
Ansettelser import
Ansettelser import
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07098-6 Søknad og CV - Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) - st. ref.
(2774561710)
Sak:
Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMK-Pasientreiser - st. ref. 2774561710
Avsender:
Gunhild Maria Gjevre
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07098-7 Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMKPasientreiser - st. ref. 2774561710
Sak:
Sykepleier/ambulansearbeider (intern utlysning) AMK-Pasientreiser - st. ref. 2774561710
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07103-3 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07116-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Borgestadklinikken - Blå Kors sør
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07135-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Mottaker:
Torungen Spesialistsenter
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07142-2 Klage på faktura - Avskjermet
Sak:
Klage på faktura - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Ansettelser import
Ansettelser import
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07144-4 NPE-sak 2015/08506 - Røntgen med beskrivelse - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/08506 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07146-5 Takker ja og arbeidsavtale - Portør ved Med.serviceklinikk, Forsyning SSA,
ekstrahjelp
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07159-2 Signert skjema fra avdeling - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Psykiatrisk sykehusavdeling
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07165-3 NPE-sak 2015/08599 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/08599 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07189-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07206-1 Tilbud - stilling som lege i spesialisering ved kirurgisk klinikk, kirurgisk avdeling SSA
- 100 % st. vikariat - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl § 25
Saksbehandler:
Personal og Arbeidsmiljø
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07207-2 Svar på forespørsel om koi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om koi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Oslo Universitetssykehus Seksjon Ruspoliklinikker Ruspoliklinikk 2 Aker Sykehus
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07212-3 NPE-sak 2015/08532 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/08532 - forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07219-3 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal KPH - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07230-2 Svar på innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Mottaker:
Barneverntjenesten Grimstad kommune
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07236-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07250-2 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSA
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07260-2 Svar på forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
PURRING - Forespørsel om spesialisterklæring - Avskjermet
Mottaker:
Eika Forsikring AS, Avdeling Personforsikring
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
421
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/07270-3 NPE-sak 2015/08591 - Journal - Avskjermet
Sak:
NPE-sak 2015/08591 - Avskjermet
Mottaker:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07301-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Torungen Spesialistsenter
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07301-2 Svar på forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Mottaker:
Torungen Spesialistsenter
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07331-1 Klage på faktura - Avskjermet
Sak:
Klage på faktura - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helse
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07332-1 Anmodning om sletting i journal - Avskjermet
Sak:
Anmodning om sletting i journal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
12.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
433
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07333-1 Søknad om hospitering - Ambulansetjenesten
Sak:
Søknad om hospitering - Ambulansetjenesten
Avsender:
Christer Jakola
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Prehospitale tjenester
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
275
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07335-1 Signert avtale mellom SSHF og Atlas Copco Kompressorteknikk AS Forebyggende vedlikehold
Sak:
Serviceavtale mellom SSHF og Atlas Copco Kompressorteknikk AS - Forebyggende vedlikehold
Avsender:
Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Teknisk drift SSA
Dok. dato:
31.08.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
052
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07336-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Pasient- og brukerombudet Aust-Agder
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Revmatologisk avdeling
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07337-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten Søgne og Songdalen
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HABU
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07338-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Nevrologisk avdeling
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07339-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk avdeling SSK
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07340-1 Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Sak:
Innhenting av opplysninger i barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Barneverntjenesten i Hægebostad og Audnedal
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS Lister poliklinikk Farsund
Dok. dato:
07.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07342-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07343-1 Pasientklage - Avslag behandling - Avskjermet
Sak:
Pasientklage - Avslag behandling - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Kontraktsarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07344-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSA
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07345-1 Forespørsel om førstehjelpskurs - Ugland Marine Services
Sak:
Forespørsel om førstehjelpskurs
Avsender:
Gundersen, Christoffer
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Anestesiavdeling SSA
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
559
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07346-1 Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournal - Avskjermet
Avsender:
Folkehelseinstituttet, avd. for rettsmedisin
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Medisinsk avdeling SSA
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07347-1 Undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2015 Sørlandet sykehus
Sak:
Nasjonal undersøkelse om voksne pasienters erfaringer med somatiske sykehus i 2015
Avsender:
Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste AS
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Fagavdeling
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
522
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07349-1 Avviksmelding - Lillesand kommune - utskriving av pasient - Avskjermet
Sak:
Avviksmelding - Lillesand kommune - utskriving av pasient - Avskjermet
Avsender:
Lillesand kommune
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
21.08.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
305
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07350-1 Forespørsel om kopi av pasientjournaler - Avdeling blodsykdommer Oslo
universitetssykehus
Sak:
Forespørsel om kopi av pasientjournaler - Avdeling blodsykdommer Oslo universitetssykehus
Avsender:
Oslo universitetssykehus - avdeling blodsykdommer
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Arkiv og dokumentasjon SSK
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07351-1 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07352-1 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07353-1 Lønnsoppgjøret 2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Organisasjonsavdeling
Dok. dato:
08.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
15.09.2015
Dokumenttype:
I, U, N
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
15.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07354-1 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Smittevernenheten
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07355-1 Klage på faktura - Avskjermet
Sak:
Klage på faktura - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Radiologisk avdeling SSK
Dok. dato:
11.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
434
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/07356-1 Fylkesmannen i Vest-Agder - vergemål - Avskjermet
Sak:
Fylkesmannen i Vest-Agder - vergemål - Avskjermet
Avsender:
Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse og omsorg
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Regnskapsseksjon SSHF
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/07360-1 Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Sak:
Bekymringsmelding barnevern - Avskjermet
Mottaker:
Barneverntjenesten i Froland Kommune
Journaldato:
15.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Føde/barsel SSA
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Pasientarkiv
Klasse:
490