Simulering- en innføring for lærere ved Høgskolen i Østfold

Comments

Transcription

Simulering- en innføring for lærere ved Høgskolen i Østfold
Nasjonalt nettverksseminar i medisinsk simulering 17. – 18. juni 2015
• Simulering- en
innføring for
lærere ved
Høgskolen i
Østfold
Inger Hjelmeland
Anne Mette Nygaard
1
«Simuleringshistorien» på Høgskolen i Østfold
2009 seminar på Gjøvik
2010 kjøpte Sim Man 3G
2011 «SOS» Praksismidler
2014 faste stillinger i ferdighetsenteret
2014 etablering av tverrfaglig ressursgruppe
for avansert simulering
Høst 2014 arrangert TTT – kurs i regi av Sim Oslo,
i samarbeid med sykehuset Østfold
Vår 2015 arrangerte kurs for lærerne ved HiØ:
«Avansert simulering – en innføring for lærere»
Helse- og sosialfag
2
Simulering – en innføring for lærer
I forkant av kurset fikk deltakerne følgende oppgave:
Ta utgangspunkt i et
undervisningstema du har ansvar
for og lag et utkast til et scenario
(som dere skal jobbe videre med
på kurset) ved hjelp av
kursmateriellet du finner ved
å følge denne linken:…..
Helse- og sosialfag
3
Simulering – en innføring for lærere
Dag 1:
Kort innføring i temaet:
Hva er avansert simulering?
Presentasjon av lærerrollene:
Operatør
Fasilitator
Leder av debrifing
Markør
Arbeide med eget scenario
Helse- og sosialfag
4
Simulering – en innføring for lærere
Dag 2:
Prøve ut lærerroller i egne scenarioer,
rigge simulatorene, rom og markører.
Scenario 1: Nursing Anne:
«Hjertesvikt/Lungeødem»
Scenario 2: Markør:
«Avslutte en profesjonell relasjon»
Scenario 3 SimMan 3G:
«Temperaturmåling/regulering»
Helse- og sosialfag
5
Kursevaluering
Få teoretisk «input», men beste læringen
er å utvikle egne scenario og
få feedback – positiv og negativ
Få prøve ut metoden
Få jobbe med hele prosessen, mye fokus på
lærerrollen, og hvordan ulike scenarioer blir til
Vekslende aktiviteter, tid til diskusjoner
Gruppesammensetningen, trygg gruppe, workshop, variasjon i
undervisning
Synliggjøringen av å være bevisst på planleggingen
«Hands on exsperience»! Prøve og feile med medansatte = trygt.
Helse- og sosialfag
6
Veien videre…..
Kompetanseutvikling
Konferanser
Kurs
Bygge nettverk
Videreføre ressursgruppen
Intern opplæring
Være tilgjengelige, bistå/delta i
undervisning
Bygge opp scenariobank
Helse- og sosialfag
7
Ressursgruppen for avansert simulering ved Høgskolen i Østfold 2014 – 2015
Pål Ellingsen, førstelektor, arbeids- og velferdsfag
Liv Berit Fagerli, førstelektor, sykepleierutdanningen
Heidi Grønlien, førsteamanuensis, sykepleierutdanningen
Inger Hjelmeland, høgskolelektor, koordinator i ferdighetssenteret
Dejan Krunic, seniorkonsulent, fasilitator i ferdighetssenteret
Anne Mette Nygaard, høgskolelektor, videreutdanningene AAIO
Kirsti Meum Paulsen, førstelektor, vernepleierutdanningen
Kontaktinformasjon:
[email protected]
Mobil: +47 99521182
[email protected]
Mobil: +47 99552152
Takk for oppmerksomheten!
Navn/avdeling
8