Administrasjon Lærere - Bodø voksenopplæring

Comments

Transcription

Administrasjon Lærere - Bodø voksenopplæring
Administrasjon
Rektor
Nina Røvik
75 55 66 01
Inspektør
Tone-Lise Lyngeng
75 55 66 02
Inspektør og IKT-veileder
Ole Hatlebrekke
75 55 66 03
Driftskonsulent
Tore Forfang
75 55 66 00
Kafé Kloden
Lena Breivik Kines
75 55 66 17
Lærere
Jorunn Barth
Steinar Bendixen
Kai Arild Bæver
Tanja Cruickshank
Hans Jacob Engen
Kirsten Halvorsen
Lill-Cecilie Hansen
Katharina Hanssen
Hege Johansen
Tove Maia Johansen
Mette Kanstad
Sigrid Kjær
Grete Knudsen
Jon Knudsen
Kate Knutson
Rita Kristensen
Anne Lise Nilsen
Kristine Nitter
Kirsti A. Pettersen
Gro Schjelderup
Marianne Strøm
Nina A. Strømsnes
Sølvi Støver
Ole Einar Thune
75 55 66 12
75 55 66 16
75 55 66 16
75 55 66 13
75 55 66 13
75 55 66 11
75 55 66 13
75 55 66 14
75 55 66 12
75 55 66 11
75 55 66 15
75 55 66 15
75 55 66 07
75 55 66 16
75 55 66 12
75 55 66 12
75 55 66 13
75 55 66 14
75 55 66 16
75 55 66 14
75 55 66 11
75 55 66 11
75 55 66 14
75 55 66 15
Bodø voksenopplæring • Telefon 75 55 66 00 • e-post: [email protected] • internett: bvo.bodo.kommune.no
Postadresse: Postboks 319 • 8001 BODØ
Besøksadresse: Nordstrandveien 41 • 8012 BODØ