2015-07-31 - Sunnaas sykehus

Comments

Transcription

2015-07-31 - Sunnaas sykehus
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
31.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
31.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00388-2 Korrigering av stillingsprosent - ny arbeidsavtale
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Anita Lothe Martin
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00446-10 Endring av stillingstittel
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Benedicte Bjordal
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00532-3 Endring av lønnsgruppe
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Emma Regine Ruud
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00605-9 Endring av arbeidsforhold
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Heidi Kjærnes Gaupseth
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00626-4 Søknad om endring av tittel til spesialergoterapeut
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Hilde Østgaard Eriksrud
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
23.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00626-5 Endring av stillingstittel
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Hilde Østgaard Eriksrud
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
31.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
31.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/00779-6 Endring av arbeidsforhold
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Liv Heyerdahl Janzon
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 13/00806-12 Innkalling til dialogmøte
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
NAV Frogn
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
29.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01268-15 Tilbud om forlengelse av vikariat som helsefagarbeider ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kristine Bernadette Presno Mia
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01439-7 Endring av stillingstittel og ny arbeidskontakt som sykepleier - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Sunniva Munch Vannebo
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 13/01528-5 Endring av lønnsgruppe
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Maiken Grønvold
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
17.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00329-9 Endring av lønnsgruppe
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Nora De Flon
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
31.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
31.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/00584-8 Tjenestebevis - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Kjersti Helene Hindrum Vestli
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/00670-11 Signert arbeidskontrakt for fast stilling som sykepleier i 100% fra 010915
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Synne Samuelsen
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
28.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00008-7 Bekreftelse på gjennomført 2 år av sykepleierutdanningen
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Henriette Hansen Andersen
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
25.06.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00008-8 Endring av lønnsgruppe
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Henriette Hansen Andersen
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00099-12 Inntektsopplysninger
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
NAV Forvaltning Akershus
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
02.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00483-3 Attester
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Tarje Aslesen
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
26.06.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
31.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
31.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00509-1 Tjenestebevis
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Caroline Erica Andersson
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00509-2 Tilbud om vikariat ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Caroline Erica Andersson
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00509-3 Signert arbeidskontrakt for vikariat som fysioterapeut med turnuslisens i 100%
fom 070915 tom 310116 - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Caroline Erica Andersson
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
31.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00509-4 Signert erklæring for tuberkulose og MRSA - Avskjermet
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Avsender:
Caroline Erica Andersson
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
31.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00510-1 Tilbud om timelønnet arbeid som servicemedarbeider ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Simen Aamodt
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
14.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00512-1 Tilbud om vikariat som psykolog ved Sunnaas sykehus HF
Sak:
P-mappe - Avskjermet
Mottaker:
Knut Haavard Kløvfjell
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §23 første ledd
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
15.07.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal
Fra:
31.07.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
31.07.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00519-6 Søknad og CV - Ergoterapeut vikariat - st. ref. (2729311920)
Sak:
Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref. 2729311920
Avsender:
Miriam Weldingh Nohre Lund
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
31.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00519-7 Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref.
2729311920
Sak:
Ergoterapeut vikariat HS team 8 KReSS - st. ref. 2729311920
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
31.07.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
HR-enheten
Dok. dato:
31.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211