Kart over Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus

Comments

Transcription

Kart over Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus
Til Villa Derma
Til Barne- og ungdomspsykiatrisk
avdeling (BUPA), Sogn
N
Til F
Ø
V
Til Villa Derma
S
2
1
Sognsva
nnsveien
Gaustad
sykehus
Sogn Arena
en
Forvalterbolig
Gau
sta
d
alle
i
ve
s
d
år
H
g
or
T
s
au
Kl
I
1 Hovedinngang
Varelevering
2 Inngang
Barn og kvinner
Helseekspressen
Rutebuss
Sle
m
RV150
Forskningsveien
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo
GPS 1 : 59.9486, 10.7146
T
T- bane
15.12.2015
lsv
eie
n
Trikk
da
T