LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 6

Comments

Transcription

LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 6
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 6
Informasjon:
•
Fredag 6. februar er samenes nasjonaldag.
Fag
Norsk
Læringsmål:
Skole
Hjemme
Alle:
Mandag: Les side 12 – 13 i Safari 7B.
Tirsdag: Les side 14 – 15.
Du skal vite hva Onsdag: Les side 16 – 17.
en preposisjon,
Torsdag: Les side 18 – 19.
konjunksjon,
1
subjunksjon,
• Gjør oppgave 17 – 18 side 55 i Språkboka.
interjeksjon og
• Gjør oppgave 115 – 117 side 52 – 53 i Øveboka.
determinativ er.
• Gjør leseheftearket: «Barna i Savolaks».
2
• Gjør oppgave 17 – 18 side 55 i Språkboka.
• Gjør oppgave 115 – 118 side 52 – 53 i Øveboka.
• Gjør leseheftearkene: «Barna i Savolaks» og «Da
jeg ble født».
Matematikk
1. Grunntall 7A.
Læringsmål:
• Arbeid med oppgave 6, 7, 8 og 9 på side 167/168.
Elevene skal
• Arbeid med oppgave 15, 16, 20, 21 og 22 på side
kunne lese og
170/171.
tolke en
• Arbeid med oppgave 29 side 172.
rutetabell, regne
• Matteprøve "Tid og fart" onsdag 4 time!!
med tidspunkt og
tidsintervall, samt 2. Grunntall 7A.
• Arbeid med oppgave 9, 10, 11 og 12 side 168.
regne med fart.
• Arbeid med oppgave 16, 17, 22, 23, 24, 25 på side
170/171.
• Arbeid med oppgave 30 og 31 på side 172
• Matteprøve "Tid og fart" onsdag 4 time!!
Engelsk
1. TB: Les og oversett s.157-159.
Læringsmål:
Gloser: Se på planen. Skriv og lær!
WB: Oppg.203,204,205,207,210 og 211.
Vi fortsetter å
Grammar: Preposisjonsuttrykk s.160. Øv og lær
drille uregelrette
uttrykkene i kursiv (skrå skrift).
verb.
Uregelrette verb: TB s.238: to break-to buy. Pugg og
lær disse i alle tidene!
Vi lærer noen
Writing: Svar m/hele setninger på Activity s.159 TB.
nyttige
2. TB: Les og oversett s.162-164.
preposisjonsGloser: Se på planen. Skriv og lær!
uttrykk.
WB:Oppg. 205,206,208,209,210 og 211.
Grammar: Preposisjonsuttrykk s.160. Øv og lær
uttrykkene i kursiv (skrå skrift).
Uregelrette verb: TB s.238: to break-to buy. Pugg og
lær disse i alle tidene!
Writing: Svar m/hele setninger på Activity s.164 TB.
3. TB: Les og oversett s.165-167.
Gloser: Se på planen. Skriv og lær!
WB: Oppg.205,206,210 og 211.
Grammar: Preposisjonsuttrykk s.160. Øv og lær
uttrykkene i kursiv (skrå skrift).
Uregelrette verb: TB s.238: to break-to buy. Pugg og
lær disse i alle tidene!
Writing: Test tasks s.167. Husk svar m/hele setninger.
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 6
Fag
Samfunnsfag
Læringsmål:
Skole
Natur og Miljø
Læringsmål:
Elevene skal
kunne fortelle
hvordan vi kan se.
•
Arbeid med oppgave 1 side 90 i Midgard.
Bruk boken og internett som inspirasjon
(finne bilder etc). Bruk farger!!!
•
Gjør «Huske» oppg 3 – 6 side 77 i Yggdrasil.
•
TIL TORSDAG : Alle må lytte og finne seg en
artist/gruppe de vil skrive om i prosjektet. Vi
starter 3. time torsdag.
Musikk
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Hjemme
Fredag
På skolen
Hjemme
Step 1: engelsk
norsk
Step 2: engelsk
norsk
Step 3: engelsk
norsk
my dream's come
true
drømmen min har
gått i oppfyllelse
to arrive
å ankomme
principal
rektor
to be excited
å være spent
a speech
en tale
to leave
å forlate
delayed
forsinket
to study
å studere
to need
å trenge
due for
ventet
sacred
hellig
ordinary
vanlige
on schedule
i rute
fellow students
medstudenter
following week
neste uke
to get annoyed
å bli irritert
supervision
tilsyn
international
student
utvekslingsstudent
actually
faktisk
underneath
nedenfor
double
dobbel
flight
flytur
to indicate
å indikere
celebration
feiring
to recognise
å gjenkjenne
rocking
«bevegelig»
ocean
hav
entrance
inngang
stable
stabil
plane
fly
to unpack
å pakke ut
achievement
prestasjon
airport
flyplass
looking forward to gleder meg til
assembled
samlet
exhausted
utslitt
in addition
i tillegg
exept
unntatt
to consist of
å bestå av
knowledge
kunnskap
to attend
å delta
KONTAKTINFORMASJON:
Torill Norheim:
Mobil – 91520258
Michael Eide:
Mobil – 90838324
e-post - [email protected]
e-post – [email protected]
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
LERSTAD SKOLE ARBEIDSPLAN FOR 7. TRINN – UKE 6
LERSTAD SKOLE – ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE

Similar documents