04. november - Høgskolen i Bergen

Comments

Transcription

04. november - Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01009-2 Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Anna Kloster Kvidbergskår
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01041-2 Svar på klage på karakterfastsetting - VPHA102
Sak:
Klage på karakterfastsetting
Mottaker:
Aygul Hakyemez
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Siren Grethe Tveit Brynjulfsen
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
455
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01104-38 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter
Mottaker:
Hege Skoglund
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Trude Ulleland
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01201-2 Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Elisabeth Anker
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01450-2 Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Aina Teigen Rekve
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01566-2 Svar på søknad om overføring til Høgskolen i Bergen - GLU 1-7
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Oda Benedikte Natland
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/01617-2 Tilsetting som gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Tone Irene Nordtvedt
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Trude Ulleland
Dok. dato:
17.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01661-2 Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Ragnhild Hafnor
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01711-2 Svar på søknad om overflytting til Høgskolen i Bergen - GLU 1-7
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Håvard Hagen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01771-2 Svar på søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Katrine Solnørdal Rønning
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01772-2 Svar på søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanningen for 1.- 7. trinn
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Janne Høyvik Hellebø
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/01803-2 Svar på søknad om overflytting til grunnskolelærerutdanningen for 1.- 7. trinn - 4. studieår
Sak:
Overflytting til Høgskolen i Bergen
Mottaker:
Anette Jeppesen Fjellestad
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Linda Skrede Kallmyr
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.32
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/02414-13 Nasjonal registrering og oppfølging av hjertestartere
Sak:
Hjertestartere - Førstehjelp
Avsender:
Spartacus Helse
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice /Endre
Laastad
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
254
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/02950-6 Kontrakt
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Avsender:
Tone Nygaard Flølo
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
04.11.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/03289-4 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Malene Wøhlk Gundersen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/03403-4 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04472-6 Svar - Klage på karakterfastsetting - FHA1112
Sak:
AL - Klage på karakterfastsetting - FHA1112
Mottaker:
Mia Askeland Myklestad
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
455
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/04488-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - FHA1112
Sak:
AL - Klage på karakterfastsetting - FHA1112
Mottaker:
Hanne Jakobsen Haavik
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
455
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/04567-3 Svar - Klage på karakterfastsetting - FHA1112
Sak:
AL - klage på karakterfastsetting - FHA1112
Mottaker:
Andreas Ask
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Kenneth Nodeland
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
455
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05244-99 Kontrakt - sensor
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Avsender:
Leiv Otto Watne
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
28.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
04.11.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/05244-100 Sensor ved avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Anna Karine Marstein
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-101 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Anne Berit Eik
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-102 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Bjørg Rene
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-103 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Elias Kritikos
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05244-104 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Gisle Morken
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-105 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Hilde Fleitscher
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-106 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Jan Hendrik Demmink
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-107 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Merethe Hustoft
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-108 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Monica Gaarder
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05244-109 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Norunn Nordbø Rydland
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/05244-110 Sensor ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Sensoroppdrag - AHS - 2015/2016 - kontrakter
Mottaker:
Unni Vøllestad Larsen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
453
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/05433-15 Vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om utestenging grunnet straffbare forhold - politiattest
Sak:
Politiattest, sosialt arbeid - Avskjermet
Avsender:
Felles klagenemnd, Felles studieadministrativt tjenestesenter
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Merete Sviggum
Dok. dato:
30.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
519
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06002-3 Ny sensur etter klage - BER331
Sak:
Klage på undervisning og veiledning av bacheloroppgave
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 første ledd
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg
Dok. dato:
30.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
435
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06094-3 Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplasser i PPU
Sak:
Nye studieplasser i PPU fra våren 2016 prioritert mot teknologi og realfag
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
410
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06553-4 Attest
Sak:
Oppsigelse av stilling
Mottaker:
Ann Helen Haugen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dokumentsenteret /Astrid Alræk Optun
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
213
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06717-2 Foreløpig tildelingsbrev - statsbudsjettet 2016, kap 260 post 50 - fordeling av studieplasser i PPU
Sak:
Statsbudsjett 2016 - tildeling
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomiseksjonen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
116
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/06780-4 Svar på søknad om innpassing og fritak
Sak:
Innpassing og fritak
Mottaker:
Christy Veronica Tvihaug
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06799-3 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06814-3 AHS - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Stig Rune Soltvedt
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06880-2 Svar på søknad om gruppeeksamen - OMTE-100
Sak:
Hjemmeeksamen i omsorgsteknologi
Mottaker:
Karin Dagny Dokset
Hege Bjørlo
Marta Strandos
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Karianne Akselberg
Dok. dato:
30.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/06906-2 Vurdering fra instituttet
Sak:
Innpassing og fritak
Mottaker:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06906-3 Svar på søknad om innpassing og fritak
Sak:
Innpassing og fritak
Mottaker:
Roar Haugland
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/06917-4 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen - med skjema
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
02.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/06937-1 Anmodning om utlysing av stilling - Seksjon for kunst og håndtverk - Førsteamanuensis/førstelektor i
arkitektur og/eller design
Sak:
Tilsettingssak - AL - Seksjon for kunst og håndtverk
Førsteamanuensis/førstelektor i arkitektur og/eller design
Mottaker:
HR Rekruttering /Elisabet Veland
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen
Dok. dato:
27.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212.1
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06993-2 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07000-2 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07011-2 Syria er lagt i NOKUTs landdatabase
Sak:
Godkjenning av utdanning fra Syria
Avsender:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Kristin Haugsøen
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
462
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07025-2 Svar på søknad om innpassing og fritak
Sak:
Innpassing og fritak
Mottaker:
Anita Karlsen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/07051-2 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07052-2 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07054-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Signe Vibeke Gjærum
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07055-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Torill Olsen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07056-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Trine Oksholm
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07057-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Trond Haukedal
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/07059-2 Svar på søknad om permisjon
Sak:
Permisjon
Mottaker:
Katrine Almås Hope
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Ingebjørg
Helliesen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
531
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/07060-1 Anmodning om utlysing av stilling - Seksjon for kunst og håndtverk - Førsteamanuensis/førstelektor
Sak:
Tilsettingssak - AL - Seksjon for kunst og håndtverk
Førsteamanuensis/førstelektor innen visuell kommunikasjon og kunst
Mottaker:
HR Rekruttering /Elisabet Veland
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
Avdeling for lærerutdanning /Margareth Eilifsen
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07061-2 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07063-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Annbjørg Hausken
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07066-1 AIØ - Søknad om å få avlegge eksamen for 4. gang
Sak:
Avvikling av eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Kari Smørås Brakstad
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/07067-1 Søknad om gjenoppretting av studierett
Sak:
Gjenoppretting av studierett
Avsender:
Magnus Movik
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
519
Avskrevet:
04.11.2015, Besvart med utgående dokument
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/07067-2 Svar på søknad om gjenoppretting av studierett
Sak:
Gjenoppretting av studierett
Mottaker:
Magnus Movik
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
519
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07067-3 Svar fra studiekoordinator
Sak:
Gjenoppretting av studierett
Mottaker:
Magnus Movik
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Institutt for byggfag /Børge Aadland
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
519
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07068-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Emma Marie Jones
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07069-1 Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning
Sak:
Høring - forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07073-1 Høring - delrapport "Karriereveiledning i en digital verden"
Sak:
Høring - Karriereveiledningsutvalgets delrapport
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studenttorget /Ingvild Drejer
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07074-1 Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering
Sak:
Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioritering
Avsender:
Helse- og omsorgsdepartementet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
04.11.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
04.11.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/07075-2 Dokumentasjon
Sak:
Opptakskrav til bioingeniør
Mottaker:
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Opptakskontoret /Marit Elisabeth Lund
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
512.0
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07077-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Bjørg Marit Andersen
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07078-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Hilde Strømme
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/07079-1 Kontrakt - gjesteforeleser
Sak:
AHS - gjesteforeleser - kontrakt
Mottaker:
Tor Even Bøe
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Jan Nilsen
Dok. dato:
04.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
250
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07083-1 Utviklingsplan for NOKUTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse
Sak:
Utviklingsplan for NOKUTs tjenester om utenlandsk utdanning og kompetanse
Avsender:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland
Dok. dato:
03.11.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
400
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/07084-1 Høring ²forslag til revidert læreplan for programfaget historie og filosofi
Sak:
Høring ²forslag til revidert læreplan for programfaget historie og filosofi
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
04.11.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Nina Mønstre
Dok. dato:
30.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:

Similar documents