Trykk her - Scandinavian Development

Comments

Transcription

Trykk her - Scandinavian Development
SANDAKERVEIEN 56
SANDAKERVEIEN 56
SANDAKERVEIEN 56
SANDAKERVEIEN 56
SANDAKERVEIEN 56
VISUALISERING
VISUALISERING
VISUALISERING
28.01.2014
28.01.2014
VISUALISERING
28.01.2014
n t est
e
m I nv
p
o
el hler
v
14 n De B ø
0
2 via
t
n
T
e
a
R
m
n
i
O
p
d
o
P
P
a n e ve l
A
c
SR a S e D
R
Å ca m c t i v
M a st r u
n
Co
SANDAKERVEIEN
56
SANDAKERVEIEN
56
SANDAKERVEIEN 56
VISUALISERING
SANDAKERVEIEN 56
VISUALISERING
GULLAUG
GULLAUG
28.01.2014
28.01.2014
BYGGHERRE
REGULERING/ IDÈUTVIKLING
BYGGHERRE
PROSJEKTSTYRING
REGULERING/ IDÈUTVIKLING
ARKITEKT
ARCASA
ARKITEKTER
PROSJEKTSTYRING
ARKITEKT
ARCASA
ARKITEKTER
1 - Grenselunden/Grenseveien 97
2 - Sandakerveien 56
3 - Treschowsgate 16
SANDAKERVEIEN 56
2
3
3
ÅRSRAPPORT 2014
1
SANDAKERVEIEN 56
VISUALISERING
28.01.2014
Hovedbegivenheter 2014 og fremtidsutsikter.. ..............6
INN
HOL
D
Øvre Langgate 50.............................................................32
Gyldenløvesgate 15..........................................................32
Selskapsstruktur og forretningsområder.......................8
Sjøflyhavna.......................................................................32
Balletthøyskolen.. .............................................................32
Macama AS...................................................................... 10
- forretningsidé ................................................................ 10
REGNSKAPENE
- nøkkeltall........................................................................ 13
Macama............................................................................33
Scandinavian Development AS...................................... 14
Macama styrets årsberetning........................................34
- forretningsidé ................................................................ 14
Macama regnskap...........................................................35
- nøkkeltall........................................................................ 16
Revisorberetning.............................................................42
Constructive Development AS....................................... 18
Scandinavian Development. ...........................................43
- forretningsidé ................................................................ 18
Scandinavian Development
- nøkkeltall........................................................................20
styrets årsberetning....................................................... 44
Scandinavian Development regnskap...........................45
Bøhler Invest AS..............................................................22
Revisorberetning............................................................. 51
- forretningsidé.. ...............................................................22
- nøkkeltall........................................................................22
Constructive Development.............................................53
Constructive Development
PROSJEKTENE
styrets årsberetning........................................................54
Constructive Development regnskap............................55
Ringnes Park.. ...................................................................24
Revisorberetning............................................................. 61
Mitt Gamlebyen ...............................................................25
Bøhler Invest regnskap...................................................65
Gullaug, Lier.. ................................................................... 30
Revisorberetning.............................................................70
ÅRSRAPPORT 2014
Bøhler Invest styrets årsberetning............................... 64
Sandakerveien 56.. ...........................................................29
5
Treschowsgate 16.............................................................28
ÅRSRAPPORT 2014
Bøhler Invest.. ..................................................................63
4
Grenselunden, Ensjøbyen................................................26
Hovedbegivenheter 2014
og fremtidsutsikter
Ved inngangen til 2015 har Macama følgende større
prosjekter under utvikling:
ÅRSRAPPORT 2014
Mitt Gamlebyen - boliger
Pr. 1. kvartal 2015 er alt solgt av Mitt Gamlebyen.
Eierskap: Macama 100%
Orkla House
Påbegynt regulering- og idéutviklingsarbeidet for
gjennomføring av nytt hovedkontor for Orkla House på
Skøyen. Regulering følger fremdrift med forventet byggestart
ved årsskifte 2015/2016.
Mitt Gamlebyen - næring
Næringsarealer ca 520 kvm BRA forventet utleid/solgt innen
2. kvartal 2015.
Eierskap: Macama 100%.
Gullaug
I februar 2015 ble kommunedelplan for Gullaug –
planprogram vedtatt sendt til offentlig høring i
kommuneplanmøte (formannskapet).
Det forventes en igangsettelse av fysisk bygging i
begynnelsen av 2017. Gullaug prosjektet planlegges som en
større boligutvikling med ca. 4000 boliger med stor andel av
småhusbebyggelse. I tillegg til nærsenter, kontor og annen
næringsutbygging på en fantastisk tomt med utsikt mot
Drammensfjorden og Drammen by. I tillegg har vi 3
delområder tilknyttet mot Gulllaug tomten som er en del av
Gullaug utviklingen.
Scandinavian Development ivaretar regulering- og
ideutviklingsarbeidet og Constructive Development
prosjektstyring i egen avtale.
Scandinavian Development ivaretar regulering- og
ideutviklingsarbeidet og Constructive Development
prosjektstyring i egen avtale.
Eierskap: Macama 20%.
Ensjøbyen – Grenselunden/Fyrstikkalleen 17
Pr. utgangen av 2014 er vi positive til å kunne få en
byggestart 2. kvartal 2016 med ca. 45 boliger.
Sandakerveien 56
Tomtearealet utgjør 9.100 kvm og består av tidligere
kontorbygg for Orkla Brands. Reguleringsarbeidet er
igangsatt og det forventes at prosjektet kan legges ut til
offentlig høring 1. kvartal 2015. Prosjektet består av
ca. 220 boliger. Byggestart forventet 1. kvartal 2016.
6
ideutviklingsarbeidet og Constructive Development
prosjektstyring i egen avtale.
Eierskap: Orkla 80%, Macama 20%
Scandinavian Development ivaretar regulering- og
ideutviklingsarbeidet og Constructive Development
prosjektstyring i egen avtale.
Eierskap: Orkla 80%, Macama 20%
Treschowsgate 16
Tomtearealet utgjør ca. 12.300 kvm og består av Lagerbygg
for Lilleborg. Det forventes at prosjektet legges ut til offentlig
høring mars/april 2015. Byggestart forventet 2. kvartal 2016.
Scandinavian Development ivaretar regulering- og
Ensjøbyen – Grenselunden/Grenseveien 97
Pr. utgangen av 2014 er vi positive til å få oppstart av
byggearbeidene ca 1. kvartal 2016 med ca. 150 boliger.
Scandinavian Development står for regulering og
ideutviklingsarbeidet og Constructive Development for
prosjektstyring i egen avtale med Grenseveien 97 ANS.
Eierskap: Macama 20%
Scandinavian Development står for regulering og ideutviklingsarbeidet og Constructive Development for prosjektstyring i egen avtale med Fyrstikkalleen 17 Eiendom AS.
Eierskap: Macama 20%
Borggata 7 / kulturdelen
Areal ca 3.200 kvm BRA, som er fullt utleid til Norges
dansehøyskole med 2.500 kvm og Whitelight 700 kvm.
Eierskap: Macama 100%.
EIENDOM
Sjøflyhavna Kro
Bygget er fullt utleid.
Eierskap: Macama 50%, Canica 50%
Øvre Langgate 50
Fullt utleid kontorbygg i Tønsberg.
Eierskap: Macama 50%
FREMTIDSUTSIKTER
Med bakgrunn i selskapets nøkterne og diversifiserte
investeringsstrategi og tendensen i markedet er vi positive til
2015. Med våre eierandeler i eiendomsprosjekter med svært
god beliggenhet og betydelig størrelse er det lagt solid
grunnlag for verdiskapning i årene fremover.
Vi forventer et stabilt kontormarked i 2015 og et positivt
boligmarked.
Utviklingsprosjektene i Macamas portefølje har hatt en god
utvikling i 2014. Macama har god soliditet og betydelig
finansiell kapasitet for å gi handlefrihet til å utnytte evt.
interessante investeringsmuligheter. Selskapet har under
bygging, utvikling og regulering prosjekter for 17 milliarder
kroner. Vi tror dagens utfordrende makroøkonomiske klima
gir gode investeringsmuligheter innenfor vår strategi og våre
forretningsområder, og vi forventer i løpet av 2015 å styrke
selskapets fremtidige inntjening. Det foreligger betydelig
merverdi i eiendomsporteføljen ut fra bokført verdi pr.
31.12.2014. Det samme gjelder eierandeler i felleskontrollert
virksomhet bokført under finansielle anleggsmidler.
Mølletoppen
Mølletoppen består av leiligheter og parkeringsplasser som
er fullt utleid.
Eierskap: Macama 100%.
Villa Ringnes og Øvre Ringnes
Villa Ringnes og Øvre Ringnes har vært en stor suksess i
markedet. Ved årsskiftet har vi solgt 85% og prosjektet
ferdigstilles høsten 2015.
Scandinavian Development står for regulering og ideutvikling og
Constructive Development står for prosjektstyring i egen avtale.
Eierskap: Orkla 80 % og Macama 20%
Gyldenløvesgate 15
Det forventes en endelig politisk godkjennelse i slutten av
2. kvartal 2015 med forventet byggestart 1. kvartal 2016.
Eierskap: Macama 50%
ÅRSRAPPORT 2014
Macama hadde et resultat før skatt i 2014 på MNOK 26.1. I
2014 ble det flere nye store utviklingsprosjekter for
Scandinavian Development og Constructive Development
innenfor våre primærområder regulering, ideutvikling og
prosjektstyring der Macama har gått inn som aktiv eier.
7
HOVEDBEGIVENHETER
Selskapsstruktur
og forretningsområder
Erik Bøhler AS ble stiftet i 1972 som en liten byggmesterbedrift som tok på seg oppdrag
som ombygging, vedlikehold og reparasjoner. Ved inngangen til 1984 hadde selskapet
et årlig byggevolum på rundt 100 MNOK.
I 1993 var Bøhler-Gruppen en betydelig entreprenør med en
omsetning på 600 MNOK og ble høsten notert på Oslo Børs.
Etter 4 år på børs ble Bøhler Entreprenør AS i 1997 fusjonert
inn i Steen & Strøm ASA, som da var den største utvikler, eier
og forvalter av kjøpesentre i Skandinavia. I 1999 etablertes
selskapene som nå utgjør kjernen i vår fremtidige satsing
innen eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer,
kapitalforvaltning, Bøhler Invest (1994), Macama (1999),
Scandinavian Development (1999) og Constructive
Development (2001).
SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
Er ansvarlig for regulering, ide- og eiendomsutvikling for alle
eiendoms-prosjektene vi deltar i, både interne og eksterne.
CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
Ivaretar prosjektstyring og gjennomføring av prosjekter i
Scandinavian Development og Macama sin regi i tillegg til
eksterne kunder.
BØHLER INVEST AS
Privat investeringsselskap eid av Bøhler-familien.
Våre aktiviteter, som alle bærer preg av et aktivt eierskap, er
fordelt innen forskjellige forretningsområder med hvert sitt
driftsselskap og organisasjon.
MACAMA AS
Macama er holdingselskapet i Gruppen og eies av Bøhlerfamilien. Selskapet investerer innen eiendomsutvikling,
bolig, kontor, kjøpesenter, industri, aksjer, venture og fond.
EIENDOMSINVESTERINGER
Disse består av Ringnes Park Bolig, Ringnes Park Næring,
Mølletoppen, Ensjøåsen Invest, Fyrstikkalleen 17,
Treschowsgate 16, Sandakerveien 56, Gyldenløvesgate 15,
Sjøflyhavna, Mitt Gamlebyen, Balletthøyskolen, Borggata,
Øvre Langgt. 50, Gullaug Utvikling AS, Parkveien 33,
Strømstangveien 44 og Lillerutsvei 13 på Hundsund.
SELS
KAPE
NE
1 - Parkveien 33, Hovedkontor Macama,
Scandinavian Development, Constructive
Development og Bøhler Invest.
ÅRSRAPPORT 2014
VENTURE INVESTERINGER
Vår hovedsatsning innen venture er gjennom Convexafondene, Accello, Ziqua Partners, Fortuna Mare, B1 Capital
Equity Fund, Sissener Canopus og Zoom Capital.
1
9
INDUSTRIUTVIKLING
Våre investeringer innen industri er samlet i skogselskapet
Green Resources.
8
ÅRSRAPPORT 2014
LANGSIKTIGE INVESTERINGER
Orkla ASA og Arendal Fossekompani ASA (Vesentligste av
aksjene eies av Bøhler privat).
ÅRSRAPPORT 2013
9
Macama
1 - Ideutkast nytt Orkla hovedkontor på Skøyen
Macama er et holdingselskap heleid av Bøhler-familien. Virksomheten er konsentrert
rundt aktivt og langsiktig eierskap innen eiendomsutvikling, bolig, kontor og
kjøpesenter. I tillegg investeres det i industri, aksjer, venture og fond.
Macama ble etablert i 1999.
10
ÅRSRAPPORT 2014
Macama har organisert sin virksomhet innen følgende
forretningsområder:
EIENDOM
Macamas hovedvirksomhet ligger innen utvikling av
eiendomsprosjekter. De siste årene har boligprosjekter vært
det største satsingsområdet. Macamas strategi er fortsatt å
utvikle større utviklingsprosjekter innenfor bolig, kontor og
næring, med god beliggenhet og i samarbeid med solide
finansielle og industrielle aktører. Vi kan konstatere at vi har
lykkes med dette, og Macama er i dag en av de mest
betydningsfulle aktørene innenfor utvikling og salg av boliger.
Selskapet tar enten 100% eierandel i prosjektet, eller det kan
være en aktiv eier med min. 20% eierandel.
INDUSTRI
Green Resources har en attraktiv forretningsmodell fokusert
på å etablere nye skogplantasjer, og ambisjonen være lavest
kostnadsleverandør av fiber til verdens raskest voksende
marked. Det er klart ledende i Afrikansk skogbruk utenfor
Sør-Afrika med etablering av 3.000 – 5.000 hektar per år de
neste 4 årene, fra 45.000 hektar til 52.000 hektar til 60.000
hektar, og vil fullføre etableringen av 3 eller 4 plantasjer som
VERDIPAPIRER
Macamas langsiktige strategi er å ha 1/3 av midlene plassert
i aksjer og aksjefond med en differensiert aksjeportefølje,
som i hovedsak skal utgjøre ca 10% av selskapets aktiva.
Våre største aksjeposter er i Orkla ASA og Arendal
Fossekompani ASA (vesentlige av aksjene ligger i Bøhler
privat).
ANNET/SAMFUNNSENGASJEMENT
Macama har finansiert et familiehus i SOS-barnebyen i
Arusha, Tanzania. I tilknytning til SOS-barnebyen har
Macama finansiert et sosialsenter som huser kontoret til
SOS-familieprogrammet. Macama har stått for
rehabiliteringen av to nye hjem til to barnefamilier som får
støtte av SOS-familieprogrammet. Rehabiliteringen var
ferdigstilt i 2014 hvor målet med prosjektet var å oppgradere
å sikre hjemmet slik at barna kan føle seg trygge.
ORGANISASJON OG MILJØ
Macama hadde ved utgangen av 2014 ingen ansatte. Det er
en overordnet målsetting at gjennomføringen av de største
prosjektene har egne organisasjoner mens støttefunksjoner
outsources. Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter
som er potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt
på at de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at
selskapene drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte
retningslinjer for å forhindre og begrense miljøforurensning.
Macama driver selv ikke miljøforurensende virksomhet.
STYRE OG LEDELSE
Erik Bøhler er administrerende direktør og styreformann i
selskapet. Styret består for øvrig av Torill Bøhler, Camilla
Bøhler Bjørk, Marius Bøhler og Marte Bøhler. Macama hadde
ved årets slutt en egenkapital på MNOK 446. Etter styrets
oppfatning ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene
som selskapet er deltaker i. Forutsetningen for fortsatt drift
er til stede og regnskapet er satt opp med dette som
betingelse.
1
ÅRSRAPPORT 2014
Vi bygger vår investeringsfilosofi på verdiskapning gjennom
aktivt eierskap. Aktivt eierskap innebærer i de fleste tilfeller
at Macama forutsetter en betydelig eierandel i prosjektene
og arbeider i tett partnerskap med selskapets ledelse og
øvrige aksjonærer. Macama tilfører kapital mens utviklingsog gjennomføringskompetansen ligger i Scandinavian
Development og Constructive Development som realiserer
lønnsom vekst i de selskapene Macama investerer i.
kan levere virke til svært effektiv prosessanlegg med
betydelig kapasitet. Selskapet har kapasitet til å plante
7.000 hektar per år basert på eksisterende infrastruktur.
11
FORRETNINGSIDE OG INVESTERINGSFILOSOFI
Macama investerer i eiendomsutviklingsprosjekter og det
legges normalt opp til at Scandinavian Development ivaretar
regulering og ideutviklingen og Constructive Development
står for prosjektstyringen. Macama tar den økonomiske
risikoen i slike prosjekter og mottar en betydelig del av
kapitalgevinsten. Scandinavian Development og Constructive
Development avlønnes med løpende honorarer og evt.
suksess-fee direkte fra det aktuelle prosjektet. Denne
kombinasjonen har vært svært vellykket.
Macama resultater
Konsernet fortsetter sin satsing på eiendomsutvikling,
som er bedriftens kjernevirksomhet.
Macamas gevinst fra salg av boligprosjektene bokføres først
ved ferdigstillelse og overlevering av boligenene.
Selskapet har prosjekter under utvikling, regulering og
bygging i størrelsesorden NOK 17 milliarder. Macamas egen
eiendomsportefølje omfatter ca. 50.000 kvm.
Macama har en betydelig portefølje sammen med andre
industrielle samarbeidspartnere. Eiendomsporteføljen
omfatter boliger, kontor og næring.
Hovedtall 2014
2013
2012
2011
2010
Driftsinntekter 1.644.666
1.997.844
2.166.876
2.968.380
4.949.360
Driftsresultat99.826
1
Netto finans 25.995.903
Årsresultat før skatt 26.095.729
425.194
73.383 1.193.328 3.322.164
32.421.464
44.251.321
32.846.658
44.324.704
7.055.263
24.084.586
8.248.591
27.406.750
Enkelte tall er avrundet
Green Resources AS er et norsk aksjeselskap som ble
stiftet i 1995, og driver innenfor treplanting, handel med
karbonkvoter, treprodukter og fornybar energi i Afrika.
Selskapet hadde i 2014 flere enn 3.500 ansatte. Det har
en målsetting om å bli en ledende leverandør av
klimakvoter fra Afrika.
Macama 31.12.14
Industri
43%
11%
Eiendomsutvikling og eiendeler
Aksjer og fond
10%
22%
Prosent av total Beløp pr. 31.12.13
69.410.148
11%
98.528.661
266.160.887
43%
222.904.712
Sertifikater 58.592.010
10%
67.204.575
Industri 85.674.498
14%
80.765.028
Eiendomsutvikling og eiendeler 132.067.675
22%
111.513.313
Brutto Total sum 611.095.218
100% 580.303.296
Aksjer og fond Enkelte tall er avrundet
Overføringer
Overført
fond for vurderingsforskjeller
3
4
138.794
5.000.000
Utbytte
ÅRSRAPPORT 2014
Beløp pr. 31.12.14 Bank ÅRSRAPPORT 2014
Sertifikater
Ikke markedsbaserte eiendeler vurdert til kost. Industri er i regnskapet inkludert i posten aksjer og fond. Enkelte tall avrundet.
MACAMA 12
Bank
20.216.989
Overført
egenkapital
25.355.783
Sum
overføringer
13
2
1 - Green Resources
2 - SOS Barnebyer i Arusha, Tanzania
3 - SOS Barnebyer i Mwanza, Tanzania
4 - SOS Barnebyer sosialsenter, Arusha, Tanzania
14%
Scandinavian Development
Grenselunden. Fra torget.
Scandinavian Development er en eiendomsutvikler og opptrer som en aktiv eier hvor
Macama tar enten 100% eierandel i prosjektene, eller de kan være en
aktiv deleier med min. 20% eierandel.
FORRETNINGSIDÉ
Scandinavian Development er et ledende foretak innen
eiendomsutvikling i Norge, med aktiviteter rettet mot
utbyggere og investorer. Selskapet er engasjert innen bolig-,
kontor- og handelsvirksomhet, og har prosjekter til en verdi
av NOK 17 mrd under utvikling.
STYRE OG LEDELSE
Erik Bøhler er adm. direktør og styreformann i Scandinavian
Development. Selskapet hadde ved årets slutt en egenkapital
på 21.8 MNOK. Etter styrets oppfatning ligger det et
betydelig potensiale i de prosjektene selskapet er deltaker i.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og regnskapene
er satt opp med dette som betingelse.
ORGANISASJON OG MILJØ
Scandinavian Development hadde fem ansatte ved utgangen
av 2014. Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen
av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at
selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab. De fleste
støttefunksjonene outsources.
ÅRSRAPPORT 2014
1
15
14
ÅRSRAPPORT 2014
Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null, og
det har ikke vært behov for å iverksette særskilte
arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet.
Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er
potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at de
enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet
drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for å
forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver
selv ikke miljøforurensende virksomhet.
Scandinavian Development
resultater
1 - Mitt Gamlebyen – Villaen
2 - Mitt Gamlebyen – Fellesarealer
3 - Mitt Gamlebyen – Inngang
Scandinavian Development hadde et resultat før skatt i 2014 på NOK 2.6 mill.
av en omsetning på NOK 11.9 mill.
Selskapet har under bygging, utvikling og regulering
prosjekter for NOK 17 milliarder innenfor bolig, kontor og
handel. Det er grunnlag for en ytterligere ekspansjon og
HOVEDTALL
Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt betydelig verdiskapning i årene fremover gjennom de
prosjektene selskapet er prosjektutvikler for.
20142013
2012
11.903.052
14.908.863
24.257.957
1.836.778
3.636.121
14.233.184
784.188
906.419
428.303
2.620.966
4.542.541
14.661.487
1
Enkelte tall er avrundet
Macama AS 1.000 100%
OVERFØRINGER
SUM OVERFØRINGER
Overført fond for vurderingsforskjeller
NOK
634.671
Avsatt utbytte / konsernbidrag
2.555.000
Overført annen egenkapital
- 1.451.344
1.738.327
2
3
17
Eierandel %
ÅRSRAPPORT 2014
Antall 16
Aksjefordeling ÅRSRAPPORT 2014
AKSJONÆRFORHOLD
Constructive Development
Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring, særlig
innenfor kontor, bolig og handel og næringsutbygging.
FORRETNINGSIDÉ
Constructive Development jobber med prosjektstyring innen
bolig, kontor, handel og næringsutbygging av prosjekter for
NOK 17 milliarder.
ORGANISASJON OG MILJØ
Constructive Development hadde to ansatte ved utgangen
av 2014. Det er en overordnet målsetting at gjennomføringen
av de største prosjektene har egne organisasjoner, slik at
selskapet til enhver tid har en liten og effektiv stab samt at
de fleste støttefunksjonene outsources.
1 - Gyldenløvesgate 15
2 - Gyldenløvesgate 15
2
ÅRSRAPPORT 2014
Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværet er tilnærmet lik null,
og det har ikke vært behov for å iverksette særskilte
arbeidsmiljøtiltak. Skader eller ulykker har ikke forekommet.
Selskapet er engasjert i enkelte virksomheter som er
potensielle kilder til forurensning. Styret legger vekt på at
de enkelte styrer i porteføljeselskapene påser at selskapet
drives forsvarlig og i tråd med de vedtatte retningslinjer for
å forhindre og begrense miljøforurensning. Selskapet driver
selv ikke miljøforurensende virksomhet.
19
18
ÅRSRAPPORT 2014
1
STYRE OG LEDELSE
Hans Olav Bjørk er adm.direktør. Selskapet hadde ved årets
slutt en egenkapital på NOK 3.9 mill. Etter styrets oppfatning
ligger det et betydelig potensiale i de prosjektene som
selskapene er deltakere i. Forutsetningen for fortsatt drift er
til stede og regnskapene er satt opp med dette som
betingelse.
Constructive Development
resultater
1 - Ideutkast nytt Orkla hovedkontor på Skøyen
Constructive Development hadde et resultat før skatt i 2014 på NOK 1.0 mill.
av en omsetning på NOK 6.1 mill.
Selskapet har under bygging, utvikling og regulering
prosjekter for NOK 17 milliarder innenfor bolig, kontor
og handel. Det forventes fysisk igangsettelse av flere av de
største utbyggingsprosjektene fra og med 1. kvartal 2016
HOVEDTALL
Driftsinntekter Driftsresultat Netto finans Årsresultat før skatt med en betydelig verdiskapning. Det er grunnlag for en
ytterligere ekspansjon og betydelig verdiskapning i årene
fremover gjennom de prosjektene selskapet er
prosjektutvikler for.
20142013
2012
6.058.130
8.837.931
26.191.096
882.392
3.585.649
16.671.105
70.357
257.232
426.946
952.749
3.842.881
17.098.051
Enkelte tall er avrundet
AKSJONÆRFORHOLD
Antall Eierandel %
Macama AS 1.000 100%
Overført fond for vurderingsforskjeller
Avsatt utbytte / konsernbidrag
20
ÅRSRAPPORT 2014
Overført annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER
NOK
0
730.000
-39.892
690.108
1
ÅRSRAPPORT
2013
212014
21
ÅRSRAPPORT
Aksjefordeling Bøhler Invest
resultater
Bøhler Invest er et privat investeringsselskap eid
100% av Bøhler-familien.
FORRETNINGSIDÉ
Bøhler Invest fungerer som et eierselskap for deres aksjer
i de øvrige selskapene i Gruppen. Selskapet har en
egenkapital på NOK 119,8 mill.
HOVEDTALL
Resultatet før skatt for 2014 ble for Bøhler Invest på
NOK 3.7 mill.
20142013
2012
Driftsinntekter
Driftsresultat -59.375
- 58.750
-61.250
Netto finans 3.733.199
3.605.892
2.738.822
Årsresultat før skatt 3.673.824
3.547.142
2.677.572
Enkelte tall er avrundet
PRO
SJEK
TENE
Aksjefordeling Antall Eierandel %
Erik Bøhler
1.202
60.1
Calinka AS
266
13.3
Leopard AS
266
13.3
Magenta Invest AS
266
13.3
2.000 100%
22
ÅRSRAPPORT 2014
SUM ÅRSRAPPORT
2013
232014
23
ÅRSRAPPORT
AKSJONÆRFORHOLD
Ringnes Park
Mitt Gamlebyen
18 av de siste 23 selveierleilighetene
på Villa Ringnes og Øvre Ringnes er solgt!
Prosjektet består av 32 boliger i
tillegg til næring.
Prosjektet ferdigstilles 1. kvartal 2015. Prosjektet består
for øvrig av 650 kvm innenfor servering, kontor.
Kulturdel ca 3.200 kvm.
Scandinavian Development ivaretar regulering og
ideutviklingsarbeidet og Constructive Development
prosjektstyring.
Felt 1 Ringnes Park forventet ferdigstilt høsten 2015 med
påfølgende innflytting.
Scandinavian Development står for regulering og ideutvikling.
Constructive Development står for prosjektstyring. Begge
selskapene er engasjert i egen avtale med Ringnes Park.
EIERSKAP:
Macama 100 %
EIERSKAP:
Macama 20 % og Orkla Eiendom 80 %.
1
2
ÅRSRAPPORT 2014
ÅRSRAPPORT 2014
24
2
1 Mitt Gamlebyen, atrium
2 Mitt Gamlebyen, Villa og inngangsparti
25
1
1 Øvre Ringnes
2 Øvre Ringnes
Grenselunden
Ensjøbyen
Macama tar grep på Ensjøbyen.
Grenseveien 97 består av ca. 150 boliger i tillegg til butikker,
kafeer m.m., samt næringseiendom på totalt 12.400 kvm
hvorav ca 7.000 kvm lager. Bygget er fullt utleid. Byggestart
er forventet 1. kvartal 2016.
Fyrstikkalleen 17 består av ca. 45 boliger i tillegg til skole og
barnehage. Forventet byggestart 2. kvartal 2016.
1 Grenselunden består av Grenseveien 97
og Fyrstikkalleen 17
2 Parken på Grenselunden
3 Takterrasse på Grenselunden
4 Kontorbygget i Grenseveien 97
5 Fyrstikkalleen 17
6 Kontor/lagerbygg i Grenseveien 97
Scandinavian Development står for regulering og ideutvikling.
Constructive Development står for prosjektstyring. Begge
selskapene er engasjert i egen avtale med Fyrstikkalleen
Invest AS og Grenseveien 97 ANS.
EIERSKAP:
Macama 20%
1
3
5
6
ÅRSRAPPORT 2014
2
27
26
ÅRSRAPPORT 2014
4
Torshovbredden
Treshowsgate 16
Torshovhøyden
Sandakerveien 56
Tomtearealet utgjør 12.300 kvm og består
av lagerbygg for Lilleborg.
Tomtearealet utgjør 9.100 kvm og
består av nåværende kontorbygg
for Orkla Brands.
”Bo i byen” er en ny boligportal som
presenterer flere boligprosjekter i Oslo i
Bøhler-Gruppens regi. Her gjør vi det lett for
boligkjøpere å finne drømmeboligen.
www.boibyen.no
Prosjektet forventes sendt inn til politisk behandling 1. kvartal
2015 med forventet byggestart 1. kvartal 2016. Prosjektet
består av ca 220 boliger og omfatter en konvertering av
dagens kontorbygg, Orkla Brands i tillegg til konvertering av
administrasjonsbygget til boliger.
Scandinavian Development vil stå for regulering og
ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse.
Constructive Development vil stå for prosjektstyring.
1 Detalj fra Torshovhøyden
2 Fugleperspektiv fra Torshovhøyden
3 Perspektiv fra Torshovhøyden
Regulering går etter planen og vi forventer å få oversendt til
politisk behandling august 2015. Byggestart forventet
2. kvartal 2016. Prosjektet består av ca 260 boliger.
Scandinavian Development vil stå for regulering og
ideutvikling frem til prosjektets ferdigstillelse.
VISUALISERING Constructive Development vil stå for prosjektstyring.
1 Detalj fra Torshovbredden
2 Fugleperspektiv fra Torshovbredden
EIERSKAP:
Macama 20%
”Bo i byen” er en ny boligportal som presenterer flere
boligprosjekter i Oslo i Bøhler-Gruppens regi.
Her gjør vi det lett for boligkjøpere å finne
drømmeboligen - www.boibyen.no!
EIERSKAP:
Macama 20%
SANDAKERVEIEN 56
1
SANDAKERVEIEN 56
SANDAKERVEIEN 56
1
SANDAKERVEIEN
28.01.2014
56
VISUALISERING
28.01.2014
3
29
2
ÅRSRAPPORT 2014
VISUALISERING
28
ÅRSRAPPORT 2014
SANDAKERVEIEN 56
2
SANDAKERVEIEN 56
VISUALISERING
28.01.2014
Gullaug i Lier
Canica, Scandinavian Development og
partnere i ABG Sundal Collier har kjøpt
tomten Gullaug i Lier.
Eiendommen har et utbyggingspotensiale på ca 4.000
boliger samt næringsareal. Det forventes oppstart av første
byggearbeider i 1. kvartal 2017.
Scandinavian Development har ansvaret for regulering,
prosjektutvikling, salg, markedsføring, utleie og forvaltning
i egen avtale med Gullaug Utvikling AS. Constructive
Development har ansvaret for prosjektstyring i egen avtale
med Gullaug Utvikling AS.
1
EIERSKAP:
Macama 20%
3
1 Oversikt mot nord-vest
2 Illustrasjon fra brygga mot vest
3 Illustrasjon mot øst
4-6 Inspirasjonsillustrasjoner fra områdene
GULLAUG
BYGGHERRE
ARKITEKT
6
ÅRSRAPPORT 2014
5
31
ÅRSRAPPORT 2014
30
PROSJEKTSTYRING
ARCASA
ARKITEKTER
4
2
REGULERING/ IDÈUTVIKLING
Gyldenløvesgate 15
Øvre Langgate 50
Prosjektet består av 3 store leiligheter og parkeringskjeller.
Forventet politisk avklaring 3. kvartal 2015 slik at byggestart
kan skje 1. kvartal 2016.
Sentralt beliggende i Tønsberg kontorbygg som består av
5.300 kvm, som er fullt utleid.
EIERSKAP: Macama 50 %
EIERSKAP: Macama 50 %
1
2
Sjøflyhavna
Den ærverdige Sjøflyhavna ble åpnet som serveringssted
for første gang i 1949, da Spisevognselskapet etablerte
seg på Fornebu. Sjøflyhavna er i dag fredet og rehabilitert
i sitt opprinnelige uttrykk, og er fullt utleid og drives som
restaurant/kro.
Balletthøyskolen
MA
CA
MA
EIERSKAP: Macama 50%
Sentralt beliggende bygning på Enerhaugen.
Totalt består prosjektet av ca 3.200 kvm inkludert
Kulturdelen.
ÅRSRAPPORT 2014
4
33
3
32
ÅRSRAPPORT 2014
EIERSKAP: Macama 100 %
ÅRSRAPPORT 2013
33
33
R E S UL T A T R E G NS K A P
MA C A MA A S
RESULTATREGNSKAP
DR IF T S INNT E K T E R O G DR IF T S K O S T NA DE R
MACAMA AS
Note
Annen drifts inntekt
S um drifts inntekter
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014
Selskapets virksomhet
Selskapets hovedvirksomhet er investeringer i aksjer og verdipapirer, samt investering i fast eiendom.
Virksomheten drives av styrets leder fra selskapets forretningskontor.
L ønns kos tnad
Avs krivning av drifts midler og immaterielle eiendeler
Annen drifts kos tnad
S um drifts kos tnader
2
3
Drifts res ultat
Selskapets fremtidige drift
Opplysninger om påvirkning av det ytre miljø
F INA NS INNT E K T E R O G F INA NS K O S T NA DE R
Inntekt på inves tering i datters els kap
Inntekt på inves tering i tilknyttet s els kap
Annen renteinntekt
Annen finans inntekt
V erdiøkning markeds bas erte omløps midler
Neds krivning av andre finans ielle anleggs midler
Annen rentekos tnad
Annen finans kos tnad
R es ultat av finans pos ter
Årsregnskap og disponering
O rdinæ rt res ultat før s kattekos tnad
S kattekos tnad på ordinæ rt res ultat
O rdinæ rt res ultat
Selskapets egenkapital og drift er god, og forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet. Det
bekreftes at forutsetningen er til stede.
Opplysninger om arbeidsmiljø og likestilling
Selskapet har ingen ansatte og det er av den grunn ikke satt i verk noen tiltak som har betydning for
arbeidsmiljøet. Styret har ikke vurdert forholdet til likestilling da det ikke er noen ansatte i selskapet og styret
består av kun personer fra familien Bøhler hvor fordelingen er 60 % kvinner og 40 % menn.
Selskapets virksomhet er av en slik art at det ikke vil medføre noen påvirkning på det ytre miljø.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Macama AS sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.
Styret foreslår at det deles ut utbytte på kr. 5 000 000 og årets overskudd på kr. 25 355 783 disponeres slik som
det vedlagte resultatregnskapet viser.
2014
2013
1 644 666
1 644 666
1 997 844
1 997 844
29
250
1 264
1 544
29
250
1 292
1 572
900
512
429
840
99 826
5
9
919
512
219
650
425 194
6 282
139
3 615
6 652
13 523
277
821
932
621
897
0
4 096 446
122 199
25 995 903
4 212
981
4 920
37 023
-584
9 647
4 432
51
32 421
046
439
331
258
413
687
271
239
464
26 095 729
739 946
25 355 783
32 846 658
308 797
32 537 861
25 355 783
32 537 861
138 794
5 000 000
20 216 989
25 355 783
-1
5
28
32
Oslo, 12. mars 2015
Års res ultat
Erik Bøhler
styreformann
Torill Bøhler
Camilla Bøhler Bjørk
Marius Bøhler
Marte Bøhler
O VE R F ØR ING E R
Avs att til fond for vurderings fors kjeller
Avs att til utbytte
Avs att til annen egenkapital
S um overføring er
11
11
11
322
000
860
537
632
000
493
861
35
34
ÅRSRAPPORT 2014
I styret for MACAMA AS
ÅRSRAPPORT 2014
E K S T R A O R DINÆ R E INNT E K T E R O G K O S T NA DE R
MA C A MA A S
S IDE 1
B A L A NS E
MA C A MA A S
B A L A NS E
Note
2014
2013
A NL E G G S MIDL E R
IMMA T E R IE L L E E IE NDE L E R
VA R IG E DR IF T S MIDL E R
T omter, bygninger o.a. fas t eiendom
D rifts løs øre, inventar o.a. uts tyr
S um varig e drifts midler
F INA NS IE L L E A NL E G G S MIDL E R
Inves teringer i datters els kap
L ån til foretak i s amme kons ern
Inves teringer i tilknyttet s els kap
Inves teringer i aks jer og andeler
O bligas joner
Andre langs iktige fordringer
S um finans ielle anleg g s midler
3
3
5
6
7
4
S um anleg g s midler
131 943 258
124 417
132 067 675
67
8
10
59
141
082
450
109
111 274 128
239 185
111 513 313
516
192
790
960
0
31 482 052
176 266 509
70 314 239
0
10 450 790
49 935 407
10 200 000
29 019 975
169 920 410
308 334 184
281 433 724
F O R DR ING E R
Andre korts iktige fordringer
S um fordring er
10
27 109 959
27 109 959
27 984 600
27 984 600
INVE S T E R ING E R
Markeds bas erte aks jer
S um inves tering er
8
207 050 927
207 050 927
172 356 312
172 356 312
B ankinns kudd, kontanter o.l.
2
69 410 148
98 528 661
S um omløps midler
303 571 034
298 869 573
S um eiendeler
611 905 218
580 303 296
E G E NK A P IT A L O G G J E L D
INNS K UT T E G E NK A P IT A L
Aks jekapital
O verkurs
S um inns kutt eg enkapital
O P P T J E NT E G E NK A P IT A L
F ond for vurderings fors kjeller
Annen egenkapital
S um opptjent eg enkapital
GJ EL D
A VS E T NING F O R F O R P L IK T E L S E R
Uts att s katt
A NNE N L A NG S IK T IG G J E L D
G jeld til kredittins titus joner
Ø vrig langs iktig gjeld
S um annen lang s iktig g jeld
K O R T S IK T IG G J E L D
L everandørgjeld
B etalbar s katt
S kyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen korts iktig gjeld
S um korts iktig g jeld
S IDE 2
2014
2013
10, 11
11
1 500 000
141 520 000
143 020 000
1 500 000
156 520 000
158 020 000
6, 11
11
9 950 391
293 248 476
303 198 867
9 811 597
273 031 487
282 843 084
446 218 867
440 863 084
9
925 205
492 247
4
32 000 000
99 636 907
131 636 907
32 000 000
91 291 479
123 291 479
9
4 991 396
3 402 636
14 206
5 000 000
19 716 001
33 124 239
163
3 089
21
5 000
7 381
15 656
490
806
639
000
552
487
S um g jeld
165 686 351
139 440 213
S um egenkapital og gjeld
611 905 218
580 303 296
O s lo, 12.03.2015
S tyret i Macama AS
Marte B øhler
S tyremedlem
MA C A MA A S
Note
S um eg enkapital
E rik B øhler
S tyreleder
36
ÅRSRAPPORT 2014
O ML ØP S MIDL E R
MA C A MA A S
T orill B øhler
S tyremedlem
C amilla B øhler B jørk
S tyremedlem
Marius B øhler
S tyremedlem
ÅRSRAPPORT 2014
E IE NDE L E R
BALANSE PR. 31.12.14
37
BALANSE PR. 31.12.14
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper.
Note nr. 3 - Varige driftsmidler
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS)
for små foretak.
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.
Akk. Avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.12.
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Forretningseiendom
6 787 500
2 739 958
0
9 527 458
2 426 628
7 100 830
Transportmidler
1 147 765
0
0
1 147 765
1 023 348
124 417
0
0
135 744
114 768
Vurderingsregler
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.
Note nr. 4 - Pantstillelser
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.
Gjeld som er sikret ved pant og lignende
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum
2014
32 000 000
32 000 000
2013
32 000 000
32 000 000
Tomtet, bygninger o.a. fast eiendom
Obligasjoner og andre fordringer
Balanseført verdi av eiendeler pansatt for egen gjeld
32 857 406
0
32 857 406
20 503 483
10 200 000
30 703 483
Balanseført
verdi
1 813 732
9 669 268
33 814 479
21 844 037
67 141 516
3 251 040
Resultatandel
70 519
5 968 275
953 725
-710 242
6 282 277
138 794
0
9 455 000
Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost.
Andre langsiktige obligasjoner og fordringer balanseføres til anskaffelseskost og nedskrevet med forventet tap.
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.
Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.
Note nr. 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Sum
Bundet bankinnskudd for skattetrekk
ÅRSRAPPORT 2014
Tomt
forr.
Eiendom
5 000 000
0
0
5 000 000
0
5 000 000
Årets avskrivninger
Investering i datterselskap er vurdert etter egenkapitalmetoden med jurstering for merverdi ved oppkjøp.
Investering i tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden.
38
Boligeiendom
101 777 512
18 064 916
0
119 842 428
0
119 842 428
Ytelser til ledende personer
Fri bil til styremedlem
Det er ingen ansatte i selskapet.
Det er ikke utbetalt andre ytelser til styret.
2014
0
29 900
29 900
2013
0
Styret
212 055
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 176 000 eks mva fordelt på kr 89 000 for revisjon og
kr 87 000 for annen bistand.
0
29 919
29 919
Note nr. 5 - Aksjer i datterselskap
Anleggsmidler:
Selskap
Sagveien Boligbygg KS
Borggaten 7 ( 4 selskaper)
Scandinavian Development AS (SD)
Constructive Development AS (CD)
Eier/stemmeandel
10+90%
100 %
100 %
100 %
Fond for vurderingsforskjeller
Avgitt konsernbidrag (eksl.skatt)
Mottatt konsernbidrag (ekskl. skatt)
Egenkapital i datterselskapene SD og CD 1.1
Merverdi på aksjer anskaffet i 2008 (goodwill)
Bokført verdi etter oppkjøp aksjer i datterselskaper i år 1.1.
Årsresultat datterselskapene SD og CD
Avskrivning 5% av (goodwill verdi) i 2008
Mottatt konsernbiddrag
Bokført verdi av aksjene i datterselskapene SD og CD
Anskaffelses
kost
1 250 000
6 981 960
79 300 000
38 900 000
126 431 960
46 267 317
13 880 190
Av andre kortsiktige fordringer er kr 4 770 000 fordringer på datterselskap.
Av annen kortsiktig gjeld er kr 5 452 777 gjeld til datterselskap.
26 582 906
34 700 492
61 283 398
243 483
-2 313 365
-3 555 000
55 658 516
243 483
-2 313 365
-2 069 882
ÅRSRAPPORT 2014
NOTER
39
NOTER
MACAMA AS
MACAMA AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
MACAMA AS
MACAMA AS
NOTER
NOTER
Note nr. 6 - Aksjer i tilknyttede selskaper
Anleggsmidler:
Eier/stemmeSelskap
andel
Ringnes Park DA
20 %
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Selskap
Gyldenløve 15 AS
Norden Realkapital AS (DTZ)
Rybø AS
Galdeberg Hotell AS
Ambolt S.A
Cessna 206
Ensjøåsen Invest Kompl. AS
Ensjøåsen Invest KS
Sjøflyhavna Eiendom AS
Fyrstikkalleen 17 Invest AS
Accello AS
Gullaug Utvikling AS
Antall aksjer
500
1 250
50
10
Note nr. 8 - Markedsbaserte aksjer
Markedsverdi aksjer og obligasjoner
Kostpris aksjer og obligasjoner
Verdiregulering porteføje
120
200
20 %
50 000
198
20 000
Anskaffelses
kost
550 000
3 000 000
181 500
110 000
4 486 181
49 200
660 000
5 940 000
200 000
2 178 000
83 500
42 671 579
60 109 960
Balanseført
verdi
550 000
2 000 000
181 500
110 000
4 486 181
49 200
660 000
5 940 000
200 000
2 178 000
83 500
42 671 579
59 109 960
31.12.2014
207 050 927
168 190 630
38 860 297
31.12.2013
172 356 312
145 509 976
26 846 336
2014
3 402 636
-3 397 192
301 544
432 958
739 946
0
739 946
2013
3 089 806
-2 216 667
978 171
-1 542 513
308 797
0
308 797
40
ÅRSRAPPORT 2014
Note nr. 9 - Skattekostnad
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Skatt på skattepliktig konsernbidrag
Betalbar skatt forrige år
Brutto endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Herav henført til ekstraordinært resultat
Skattekostnad ordinært resultat
Resultatandel
139 821
139 821
Ordinært resultat før skattekostnad
Konsernbidrag (brutto skattemessig)
Inntekt på investering i datterselskap
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
Skatt, 27%
Betalbar skatt på årets resultat
Beregning av utsatt skatt
Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Negativ
KS+DA andeler
Positiv
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Positiv
Sum netto midlertidige forskjeller
Utsatt skatt, 27% herav
26 095 729
12 582 192
-6 282 277
-20 189 740
396 452
12 602 356
3 402 636
3 402 636
32 846 658
7 916 667
-4 212 046
-30 960 121
5 443 862
11 035 020
3 089 806
3 089 806
31.12.14
31.12.13
Endring
-784 106
4 210 790
0
3 426 684
-530 756
4 210 790
-1 856 898
1 823 136
253 350
0
-1 856 898
-1 603 548
925 205
492 247
432 958
Antall aksjer
Eierandel %
1
149
450
450
450
1 500
0,07
9,93
30,00
30,00
30,00
100,00
Note nr. 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Eierstruktur:
Aksjonær i Macama AS pr. 31.12.14 var:
Erik Bøhler
Bøhler Invest AS
Calinka AS
Magenta Invest AS
Leopard Invest AS
A-aksjer
B-aksjer
B-aksjer
B-aksjer
B-aksjer
Stemmeandel %
57,16
4,26
12,86
12,86
12,86
100,00
Av andre kortsiktige fordringer er kr 21 265 355 lån til aksjonærer.
Øvrig langsiktig gjeld er kr 89 394 441 lån fra aksjonærer.
Av annen kortsiktig gjeld er kr 14 056 394 lån fra aksjonærer.
Note nr.11 - Egenkapital
Aksjekapital
Egenkapital 01.01.
Tilbakebetalt overkurs
Avsatt utbytte
Overføring årsresultat
Egenkapital 31.12.
1 500 000
0
0
0
1 500 000
Overkursfond
156 520 000
-15 000 000
0
0
141 520 000
Fond
for
vurderinsforskjeller
9 811 597
0
0
138 794
9 950 391
Annen
egenkapital
273 031 487
0
-5 000 000
25 216 989
293 248 476
ÅRSRAPPORT 2014
Note nr. 7 - Aksjer og andeler i andre foretak
Anleggsmidler:
Balanseført
verdi
10 450 790
10 450 790
6 699 351
41
Fond for vurderingsforskjeller
Anskaffelses
kost
3 751 439
3 751 439
42
43
ÅRSRAPPORT 2014
ÅRSRAPPORT 2014
SCAND
INAVIAN
DEVELOP
MENT
ÅRSRAPPORT 2013
43
R E S UL T A T R E G NS K A P
S C A NDINA VIA N DE VE L O P ME NT A S
RESULTATREGNSKAP
SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014
Selskapets virksomhet
Selskapets virksomhet er eiendomsutvikling i Norge og utlandet, samt drift og eie av eiendommer og
investeringsvirksomhet knyttet til dette. Virksomheten drives fra selskapets forretningskontor i Oslo.
Selskapets fremtidige drift
Selskapets egenkapital og drift er god, og forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet. Det
bekreftes at forutsetningen er til stede. Styret kjenner ikke til vesentlige forhold som skulle endre på dette i
fremtiden.
Opplysninger om arbeidsmiljø og likestilling
Selskapet har lavt sykefravær. Arbeidsmiljøet er godt. Styret har i løpet av 2014 ikke vurdert forholdet til
likestilling da det ikke har vært noen nye ansettelser eller endringer i styret.
Opplysninger om påvirkning av det ytre miljø
Selskapets virksomhet er av en slik art at det ikke vil medføre noen påvirkning på det ytre miljø.
DR IF T S INNT E K T E R O G DR IF T S K O S T NA DE R
Note
Annen drifts inntekt
S um drifts inntekter
V arekos tnad
L ønns kos tnad
Avs krivning av drifts midler og immaterielle eiendeler
Annen drifts kos tnad
S um drifts kos tnader
2
3
Drifts res ultat
F INA NS INNT E K T E R O G F INA NS K O S T NA DE R
Inntekt på inves tering i datters els kap
Annen renteinntekt
Annen rentekos tnad
Annen finans kos tnad
R es ultat av finans pos ter
O rdinæ rt res ultat før s kattekos tnad
S kattekos tnad på ordinæ rt res ultat
O rdinæ rt res ultat
4
5
2014
2013
11 903 052
11 903 052
14 908 863
14 908 863
161
3 767
423
5 714
10 066
130
4 054
357
6 729
11 272
107
089
543
535
275
718
207
952
864
741
1 836 778
3 636 121
634 671
150 013
496
0
784 188
598 037
309 022
340
300
906 419
2 620 966
882 639
1 738 327
4 542 541
1 455 641
3 086 900
1 738 327
3 086 900
Årsregnskap og disponering
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Scandinavian Development AS sine eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Styret foreslår at årets overskudd på kr. 1 738 327 disponeres slik som det vedlagte resultatregnskapet viser.
Oslo, 9.mars 2015
I styret for SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
E K S T R A O R DINÆ R E INNT E K T E R O G K O S T NA DE R
Års res ultat
O VE R F ØR ING E R
Avs att til fond for vurderings fors kjeller
Avs att kons ernbidrag
Avs att til annen egenkapital
S um overføring er
7
7
7
634 671
2 555 000
-1 451 344
1 738 327
598
3 000
-511
3 086
037
000
137
900
45
44
ÅRSRAPPORT 2014
ÅRSRAPPORT 2014
Erik Bøhler
styreformann
S C A NDINA VIA N DE VE L O P ME NT A S
S IDE 1
B A L A NS E
B A L A NS E
S C A NDINA VIA N DE VE L O P ME NT A S
E IE NDE L E R
BALANSE PR. 31.12.14
Note
A NL E G G S MIDL E R
IMMA T E R IE L L E E IE NDE L E R
Uts att s kattefordel
S um immaterielle eiendeler
VA R IG E DR IF T S MIDL E R
D rifts løs øre, inventar o.a. uts tyr
S um varig e drifts midler
F INA NS IE L L E A NL E G G S MIDL E R
Inves teringer i datters els kap
O bligas joner
S um finans ielle anleg g s midler
2014
128 854
128 854
2013
47 929
47 929
2 499 441
2 499 441
4
16 323 585
1 860 000
18 183 585
15 688 914
1 860 000
17 548 914
GJ EL D
A VS E T NING F O R F O R P L IK T E L S E R
20 457 568
20 096 284
A NNE N L A NG S IK T IG G J E L D
F O R DR ING E R
K undefordringer
Andre korts iktige fordringer
S um fordring er
540 422
37 273
577 695
720 327
362 489
1 082 816
Note
2014
2013
6, 7
7
800 000
190 000
990 000
800 000
190 000
990 000
4, 7
7
6 037 378
14 789 475
20 826 853
5 402 707
16 240 819
21 643 526
21 816 853
22 633 526
S um eg enkapital
K O R T S IK T IG G J E L D
L everandørgjeld
B etalbar s katt
S kyldig offentlige avgifter
Annen korts iktig gjeld
S um korts iktig g jeld
5
S um g jeld
S um egenkapital og gjeld
INVE S T E R ING E R
S um eiendeler
O P P T J E NT E G E NK A P IT A L
F ond for vurderings fors kjeller
Annen egenkapital
S um opptjent eg enkapital
2 145 129
2 145 129
O ML ØP S MIDL E R
S um omløps midler
E G E NK A P IT A L O G G J E L D
INNS K UT T E G E NK A P IT A L
Aks jekapital
O verkurs
S um inns kutt eg enkapital
3
S um anleg g s midler
B ankinns kudd, kontanter o.l.
S C A NDINA VIA N DE VE L O P ME NT A S
8
5 344 343
7 510 526
5 922 038
8 593 342
26 379 606
28 689 626
ÅRSRAPPORT 2014
193
564
641
355
753
518
342
782
4 412
6 056
690
024
774
612
100
4 562 753
6 056 100
26 379 606
28 689 626
O s lo, 09.03.2015
S tyret i S candinavian D evelopment AS
E rik B øhler
S tyreleder
47
46
439
18
617
3 487
4 562
ÅRSRAPPORT 2014
BALANSE PR. 31.12.14
S C A NDINA VIA N DE VE L O P ME NT A S
S IDE 2
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS)
for små foretak.
Note nr 3 - Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.
Akk. Avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.12.
Vurderingsregler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.
Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost.
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Note nr 4 - Investering i datterselskap
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til
skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.
Note nr 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.
ÅRSRAPPORT 2014
48
Transportmidler
2 304 722
21 759
0
2 326 481
2 318 321
8 160
Påkostning
leide lokaler
413 148
2 472
0
415 620
415 620
0
0
7 655
301 702
114 186
Årets avskrivninger
Investering i datter og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden.
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy,
kontormaskiner
1 231 665
0
0
1 231 665
1 231 665
0
2014
2 415 666
476 511
600 038
274 874
3 767 089
2013
2 775 889
517 135
532 473
228 710
4 054 207
Gjennomsnittlig antall årsverk
3
4
Ytelser til ledende personer
Lønn og annen godtgjørelse
Daglig leder
791 046
Selskap
Andeler:
Sagveien Boligbygg KS, Oslo
Totalt
Fond for vurderingsforskjeller
Eier andel
90%
10 år
Lineær
Anskaffelseskost
Balanseførtverdi
31.12.12
10 286 207
10 286 207
10 år
Lineær
Resultatandel 2014
16 323 585
16 323 585
6 037 378
634 671
634 671
634 671
2014
19 252
945 000
-688
-80 925
882 639
0
882 639
2013
342 024
1 166 667
4 452
-57 502
1 455 641
0
1 455 641
2 620 966
-634 671
1 282 739
299 722
-3 500 000
68 756
19 252
19 252
4 542 541
-598 037
1 231 974
211 705
-4 166 667
1 221 516
342 024
342 024
Note nr 5 - Skattekostnad
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
Skattekostnad vedrørende konsernbidrag
Endrings skattekost forrige år
Endring i utsatt skattekostnad
Årets totale skattekostnad
Herav henført til ekstraordinært resultat
Skattekostnad ordinært resultat
Det er ikke utbetalt ytelser til styret
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet
har en eksisterende pensjonsordning som oppfyller lovens krav.
Ordinært resultat før skattekostnad
Inntekt på investering i datterselskap
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Konsernbidrag (brutto skattemessig)
Grunnlag betalbar skatt
Skatt, 27%
Betalbar skatt på årets resultat
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 136 000 fordelt på kr 86 000 for revisjon og
kr 50 000 for rådgivning.
3-10år
Lineær
ÅRSRAPPORT 2014
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Ikke
avskrivbart
inventar
(kunst)
2 091 969
45 000
0
2 136 969
0
2 136 969
49
NOTER
SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER
SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS
Beregning av utsatt skatt
31.12.14
31.12.13
Endring
-477 236
-477 236
-177 514
-177 514
-299 722
-299 722
-128 854
-47 929
-80 925
Eierstruktur
Aksjonær i Scandinavian Development AS pr. 31.12.14 var:
Antall aksjer
Aksjene er hver pålydende kr 800,-
Eierandel %
Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Sum netto midlertidige forskjeller
Positiv
Utsatt skatt, 27% herav
Note nr 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Macama AS
Totalt
1 000
1 000
100,00
100,00
Note nr 7 - Egenkapital
Egenkapital 01.01.
Konsernbidrag
Årets resultat
Egenkapital 31.12.
Aksjekapital
800 000
800 000
Overkursfond
190 000
190 000
Fond for
vurderingsforskjeller
5 402 707
634 671
6 037 378
Annen
egenkapital
16 240 819
-2 555 000
1 103 656
14 789 475
Note nr 8 - Bundne bankinnskudd
Av selskapets bankinnskudd er kr 228 099 bundet for skattetrekk.
Note nr 9 - Transaksjoner med nærstående
Selskapet leverer tjenester knyttet til eiendomsutvikling og forvaltning også til kunder hvor selskapet har
eierintresser. Tjenestene leveres til markedspris. I forhold til konsernselskap er salget ikke eliminert i regnskapet.
Selskapet leier lokaler av morselskapet på vanlige forretningsmessige vilkår.
ÅRSRAPPORT 2014
ÅRSRAPPORT 2014
50
51
Kortsiktig gjeld til morselskapet Macama AS pr. 31.12 er kr 3 270 425
ÅRSRAPPORT
2013
532014
53
ÅRSRAPPORT
1 - Konkurranse Tjuvholmen – Vindu mot Oslo.
Scandinavian Development, ABG Sundal Collier.
1
52
ÅRSRAPPORT 2014
CONST
RUCTIVE
DEVELO
PMENT
ÅRSRAPPORT 2013
53
R E S UL T A T R E G NS K A P
RESULTATREGNSKAP
CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014
C O NS T R UC T IVE DE VE L O P ME NT A S
DR IF T S INNT E K T E R O G DR IF T S K O S T NA DE R
S algs inntekt
Annen drifts inntekt
S um drifts inntekter
Selskapets virksomhet
V arekos tnad
L ønns kos tnad
Avs krivning av drifts midler og immaterielle eiendeler
Annen drifts kos tnad
S um drifts kos tnader
Selskapets fremtidige drift
Drifts res ultat
Selskapets formål er eiendomsutvikling og det som står i forhold til dette. Virksomheten drives fra selskapets
forretningskontor i Oslo.
Selskapets egenkapital og drift er god og forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet. Det
bekreftes at forutsetningen er til stede.
Opplysninger om arbeidsmiljø og likestilling
Selskapet har 2 ansatte. Arbeidsmiljøet er godt og det har vært lavt sykefravær. Selskapet forskjellsbehandler
ikke kvinner og menn.
Opplysninger om påvirkning av det ytre miljø
Selskapets virksomhet er av en slik art at det ikke vil medføre noen påvirkning på det ytre miljø.
Note
6
2
3
6
F INA NS INNT E K T E R O G F INA NS K O S T NA DE R
Annen renteinntekt
Annen rentekos tnad
Annen finans kos tnad
R es ultat av finans pos ter
O rdinæ rt res ultat før s kattekos tnad
S kattekos tnad på ordinæ rt res ultat
O rdinæ rt res ultat
5
2014
2013
4 125 197
1 932 933
6 058 130
6 824 168
2 013 763
8 837 931
3 539
317
1 318
5 175
0
879
088
771
738
21
3 647
223
1 359
5 252
956
788
260
278
282
882 392
3 585 649
70 847
0
490
70 357
257 701
469
0
257 232
952 749
262 641
690 108
3 842 881
1 081 738
2 761 143
690 108
2 761 143
730 000
-39 892
690 108
2 700 000
61 143
2 761 143
Årsregnskap og disponering
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Constructive Development AS sine eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Styret foreslår at årets overskudd på kr. 690 108 disponeres slik som det vedlagte resultatregnskapet viser.
E K S T R A O R DINÆ R E INNT E K T E R O G K O S T NA DE R
Års res ultat
Oslo, 9.mars 2015
O VE R F ØR ING E R
Avs att kons ernbidrag
Avs att til annen egenkapital
S um overføring er
8
8
ÅRSRAPPORT 2014
Erik Bøhler
styreformann
55
54
ÅRSRAPPORT 2014
I styret for CONSTUCTIVE DEVELOPMENT AS
C O NS T R UC T IVE DE VE L O P ME NT A S
S IDE 1
B A L A NS E
BALANSE PR.
B A L A NS E
C O NS T R UC T IVE DE VE L O P ME NT A S
E IE NDE L E R
Note
BALANSE PR.
2014
2013
A NL E G G S MIDL E R
IMMA T E R IE L L E E IE NDE L E R
VA R IG E DR IF T S MIDL E R
D rifts løs øre, inventar o.a. uts tyr
S um varig e drifts midler
3
1 216 791
1 216 791
1 533 879
1 533 879
F INA NS IE L L E A NL E G G S MIDL E R
E G E NK A P IT A L O G G J E L D
INNS K UT T E G E NK A P IT A L
Aks jekapital
O verkurs
S um inns kutt eg enkapital
O P P T J E NT E G E NK A P IT A L
Annen egenkapital
S um opptjent eg enkapital
Note
2014
2013
7, 8
8
100 000
4 105
104 105
100 000
4 105
104 105
3 805 381
3 805 381
3 845 273
3 845 273
3 909 486
3 949 378
40 646
55 504
8
S um eg enkapital
S um anleg g s midler
1 216 791
1 533 879
O ML ØP S MIDL E R
GJ EL D
A VS E T NING F O R F O R P L IK T E L S E R
Uts att s katt
5
A NNE N L A NG S IK T IG G J E L D
F O R DR ING E R
K undefordringer
Andre korts iktige fordringer
S um fordring er
1 418 663
209 718
1 628 381
359 879
126 018
485 897
3 124 724
6 717 686
S um omløps midler
4 753 106
7 203 583
S um eiendeler
5 969 897
8 737 462
INVE S T E R ING E R
B ankinns kudd, kontanter o.l.
C O NS T R UC T IVE DE VE L O P ME NT A S
4
K O R T S IK T IG G J E L D
L everandørgjeld
B etalbar s katt
S kyldig offentlige avgifter
Annen korts iktig gjeld
S um korts iktig g jeld
802
499
587
878
765
167 536
730
599 607
3 964 706
4 732 580
S um g jeld
2 060 411
4 788 084
S um egenkapital og gjeld
5 969 897
8 737 462
5
208
7
582
1 220
2 019
O s lo, 09.03.2015
S tyret i C ons tructive D evelopment AS
ÅRSRAPPORT 2014
57
56
ÅRSRAPPORT 2014
E rik B øhler
S tyreleder
C O NS T R UC T IVE DE VE L O P ME NT A S
S IDE 2
C O NS T R UC T IVE DE VE L O P ME NT A S
S IDE 3
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
NOTER
Note nr 1 - Regnskapsprinsipper.
Note nr 3 - Varige driftsmidler
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS)
for små foretak.
Klassifisering og vurderingsregler
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Årets avskrivninger
317 088
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan lineærrt
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt
økonomisk levetid.
5
20 %
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.
Av bankinnskudd er kr 165 138 bundet for skattetrekk.
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til
skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.
Note nr 5 - Skattekostnad
2014
2 726 211
491 372
322 230
66
3 539 879
2013
2 815 775
489 398
342 051
564
3 647 788
Gjennomsnittlig antall årsverk
2
2
Ytelser til ledende personer
Lønn og annen godtgjørelse
Daglig leder
2 071 218
Det er ikke utbetalt honorar til styret.
Obligatorisk tjenestepensjon
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet
har en eksisterende pensjonsordning som oppfyller lovens krav.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 66 000,- fordelt på kr 47 500 for revisjon og
kr 18 500 for bistand og rådgivning.
18 000
0
0
18 000
0
18 000
Totalt
1 922 465
0
0
1 922 465
687 674
1 234 791
0
317 088
ingen avskriving
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt på årets resultat
For lite avsatt betalbar skatt forrige år
Skattekostnad vedrørende konsernbidrag
Brutto endring utsatt skattefordel
Årets totale skattekostnad
Herav henført til ekstraordinært resultat
Skattekostnad ordinært resultat
2014
7 499
0
270 000
-14 858
262 641
0
262 641
2013
730
0
1 050 000
31 008
1 081 738
0
1 081 738
952 749
20 000
55 026
-1 000 000
27 775
7 499
7 499
3 842 881
27 811
-118 084
-3 750 000
2 608
730
730
31.12.14
31.12.13
Endring
150 544
150 544
205 570
205 570
-55 026
-55 026
40 647
55 504
-14 857
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Konsernbidrag (brutto skattemessig)
Grunnlag betalbar skatt
Skatt, 27%
Betalbar skatt på årets resultat
Beregning av utsatt skatt
Midlertidige forskjeller
Anleggsmidler
Sum netto midlertidige forskjeller
Utsatt skatt, 27% herav
Positiv
ÅRSRAPPORT 2014
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum
Kunst
Note nr 4 - Bankinnskudd
Note nr 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse etc.
ÅRSRAPPORT 2014
Transportmidler
1 904 465
0
0
1 904 465
687 674
1 216 791
Anskaffelseskost 1.1.
Tilgang i året
Avgang i året
Anskaffelseskost 31.12.
Akk. Avskrivninger 31.12
Balanseført verdi 31.12.
Morselskap Macama AS har forretningskontor i Parkveien 33, Oslo.
58
CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
59
NOTER
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER
CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
Note nr 6 - Transaksjoner med konsernselskaper
Selskapet leier lokaler av morselskapet Macama AS. Leie i 2014 utgjør totalt kr 500 000
Selskapet har mottatt administrasjonsbidrag på kr 1 500 000 fra søster selskapet Scandinavian Develøpment AS
Note nr 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Eierstruktur:
Aksjonær i Constructive Development AS pr. 31.12.14 var:
Antall aksjer
100
100
Macama AS
Aksjene er pålydende kr 1 000,-.
Eierandel %
100,00
100,00
Stemmeandel %
100,00
100,00
Annen
egenkapital
3 845 273
690 108
-730 000
3 805 381
Sum
egenkapital
3 949 378
690 108
-730 000
3 909 486
Note nr 8 - Egenkapital
ÅRSRAPPORT 2014
61
4 105
ÅRSRAPPORT 2014
100 000
Overkursfond
4 105
60
Egenkapital 01.01.
Årets resultat
Avsatt konsernbidrag
Egenkapital 31.12.
Aksjekapital
100 000
1 - Konkurranse Tjuvholmen – Vindu mot Oslo.
Scandinavian Development, ABG Sundal Collier.
ÅRSRAPPORT
2013
632014
63
ÅRSRAPPORT
62
ÅRSRAPPORT 2014
BØHL
ER.IN
VEST
1
ÅRSRAPPORT 2013
63
BØHLER INVEST AS
BØHLER INVEST AS
R E S UL T A T R E G NS K A P
RESULTATREGNSKAP
BØHLER INVEST AS
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014
B ØHL E R INVE S T A S
DR IF T S INNT E K T E R O G DR IF T S K O S T NA DE R
Note
Annen drifts kos tnad
S um drifts kos tnader
Drifts res ultat
Selskapets virksomhet
Selskapets hovedvirksomhet er investeringer i aksjer og verdipapirer. Virksomheten drives av styrets leder fra
selskapets forretningskontor.
Selskapets fremtidige drift
Selskapets egenkapital og drift er god, og forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet. Det
bekreftes at forutsetningen er til stede.
Opplysninger om arbeidsmiljø og likestilling
Selskapet har ingen ansatte og det er av den grunn ikke satt i verk noen tiltak som har betydning for
arbeidsmiljøet. Styret har ikke vurdert forholdet til likestilling da selskapet ikke har noen ansatte i selskapet og
styret består av kun en person.
F INA NS INNT E K T E R O G F INA NS K O S T NA DE R
Annen renteinntekt
Annen finans inntekt
V erdiøkning markeds bas erte omløps midler
Annen rentekos tnad
Annen finans kos tnad
R es ultat av finans pos ter
O rdinæ rt res ultat før s kattekos tnad
S kattekos tnad på ordinæ rt res ultat
O rdinæ rt res ultat
5
2014
2013
59 375
59 375
58 750
58 750
-59 375
-58 750
2 222 748
652 504
858 087
-159
300
3 733 199
2 725 465
658 871
222 255
0
700
3 605 892
3 673 824
589 315
3 084 509
3 547 142
751 901
2 795 241
3 084 509
2 795 241
2 500 000
584 509
3 084 509
2 500 000
295 241
2 795 241
Opplysninger om påvirkning av det ytre miljø
Selskapets virksomhet er av en slik art at det ikke vil medføre noen påvirkning på det ytre miljø.
E K S T R A O R DINÆ R E INNT E K T E R O G K O S T NA DE R
Års res ultat
Årsregnskap og disponering
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Bøhler Invest AS sine eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.
Styret foreslår at det deles ut utbytte på kr. 2.500 000 og årets overskudd på kr. 3 084 509 disponeres slik som
det vedlagte resultatregnskapet viser.
O VE R F ØR ING E R
Avs att til utbytte
Avs att til annen egenkapital
S um overføring er
6
6
Oslo, 12. mars 2015
ÅRSRAPPORT 2014
Erik Bøhler
styreformann
65
64
ÅRSRAPPORT 2014
I styret for BØHLER INVEST AS
B ØHL E R INVE S T A S
S IDE 1
BØHLER INVEST AS
BØHLER INVEST AS
B A L A NS E
B A L A NS E
B ØHL E R INVE S T A S
BALANSE PR. 31.12.14
E IE NDE L E R
BALANSE PR. 31.12.14
Note
2014
2013
A NL E G G S MIDL E R
IMMA T E R IE L L E E IE NDE L E R
VA R IG E DR IF T S MIDL E R
F INA NS IE L L E A NL E G G S MIDL E R
Inves teringer i aks jer og andeler
Andre langs iktige fordringer
S um finans ielle anleg g s midler
3
3
S um anleg g s midler
13 410 000
103 996 357
117 406 357
14 900 000
105 893 395
120 793 395
117 406 357
120 793 395
B ØHL E R INVE S T A S
E G E NK A P IT A L O G G J E L D
INNS K UT T E G E NK A P IT A L
Aks jekapital
O verkurs
S um inns kutt eg enkapital
Note
O P P T J E NT E G E NK A P IT A L
Annen egenkapital
S um opptjent eg enkapital
2014
2013
6
6
600 000
440 000
1 040 000
600 000
2 940 000
3 540 000
6
118 788 065
118 788 065
118 203 556
118 203 556
119 828 065
121 743 556
S um eg enkapital
GJ EL D
A VS E T NING F O R F O R P L IK T E L S E R
A NNE N L A NG S IK T IG G J E L D
O ML ØP S MIDL E R
F O R DR ING E R
INVE S T E R ING E R
Markeds bas erte aks jer
S um inves tering er
B ankinns kudd, kontanter o.l.
S um omløps midler
S um eiendeler
4
4 640 934
4 640 934
3 841 642
3 841 642
915 089
394 170
5 556 023
4 235 813
122 962 380
125 029 207
K O R T S IK T IG G J E L D
L everandørgjeld
B etalbar s katt
Utbytte
Annen korts iktig gjeld
S um korts iktig g jeld
5
S um g jeld
S um egenkapital og gjeld
30
589
2 500
15
3 134
000
315
000
000
315
18
751
2 500
15
3 285
750
901
000
000
651
3 134 315
3 285 651
122 962 380
125 029 207
O s lo, 12.03.2015
S tyret i B øhler Inves t AS
67
66
ÅRSRAPPORT 2014
ÅRSRAPPORT 2014
B Ø HL E R , E R IK
S tyreleder
B ØHL E R INVE S T A S
S IDE 2
B ØHL E R INVE S T A S
S IDE 3
BØHLER INVEST AS
BØHLER INVEST AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014
NOTER
BØHLER INVEST AS
NOTER
Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper.
Note nr. 5 - Skattekostnad
Generelt
Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS)
for små foretak.
Årets skattekostnad fremkommer slik:
Betalbar skatt
Brutto endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Herav henført til ekstraordinært resultat
Skattekostnad ordinært resultat
Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Grunnlag betalbar skatt
Skatt, 27%
Betalbar skatt
Aksjer som inngår i handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen.
Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat
før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.
Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til
skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 31 500 eks mva fordelt på kr 18 000 for revisjon og
kr 13 500 for rådgivning.
9,93/4,26%
13 410 000
13 410 000
589 315
0
589 315
0
589 315
751 901
0
751 901
0
751 901
3 673 824
-1 491 176
0
2 182 648
589 315
589 315
3 547 142
-861 782
0
2 685 360
751 901
751 901
Eierstruktur:
Det er ingen ansatte i selskapet.
Det er ikke utbetalt ytelser til styret.
Macama AS
Sum
2013
Note nr. 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Note nr. 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån etc.
Anskaffelses
kost
2014
Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:
Vurderingsregler
Andre anleggsaksjer og andeler hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost.
Note nr. 3 - Investering i aksjer og andeler
Anleggsmidler:
Eier/stemmeandel
Selskap
BØHLER INVEST AS
Balanseført
verdi
Utbytte
13 410 000
13 410 000
0
0
31.12.2014
4 640 934
1 365 120
3 275 814
31.12.2013
3 841 642
1 488 873
2 352 769
Aksjonær i Bøhler Invest AS pr. 31.12. var:Aksjeklasse
Erik Bøhler
A
Erik Bøhler
B
Calinka AS
B
Leopard Invest AS
B
Magenta Invest AS
B
Pålydene pr aksje NOK 275
Sum aksjer
Antall aksjer
2
1 200
266
266
266
2 000
Eierandel %
0,10
60,00
13,30
13,30
13,30
100,00
Stemmeandel %
50,00
29,99
6,67
6,67
6,67
100,00
Endring av egenkapital
Aksjekapital
Overkusfond
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
600 000
0
0
600 000
2 940 000
0
0
2 940 000
Egenkapital 1.1.
Avsatt utbytte
Disponering årsresultat
Egenkapital 31.12
118 203 556
-2 500 000
3 084 509
118 788 065
121 743 556
-2 500 000
3 084 509
122 328 065
ÅRSRAPPORT 2014
Note nr. 4 - Markedsbaserte aksjer og obligasjoner
Markedsverdi aksjeportefølje
Kostpris aksje og obligasjonsportefølje
Verdiregulering porteføje
69
68
ÅRSRAPPORT 2014
Av andre langsiktige fordringer utgjør lån til Macama AS kr 89 394 441
ÅRSRAPPORT 2014
ÅRSRAPPORT 2014
70
71
BØHLER INVEST AS
voice.as
72
ÅRSRAPPORT 2014
PARKVEIEN 33
0258 OSLO
NORWAY
T+47 24 11 56 56, WWW.SCD.NO

Similar documents