NSFLBS Nettverkskonferanse 2015

Comments

Transcription

NSFLBS Nettverkskonferanse 2015
NETTVERKSKONFERANSEN 2015
Bedriftshelsetjenesten
Roller og oppgaver i utvikling
Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. – 19. mars 2015.
NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av
bedriftssykepleiere i Sør-Trøndelag ønsker deg hjertelig velkommen til
Trondheim!
Målgruppe for nettverkskonferansen 2015:
Alle som arbeider innenfor bedriftshelsetjenesten eller som har interesse for faget.
Vår arbeidshverdag er i stadig endring, og nettverksbygging er nødvendig om vi vil henge
med i tiden! Ingen av oss er best alene – men sammen kan vi vise at bedriftshelsetjenesten
er viktig for at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å jobbe i!
Nettverkskonferansen gir deg mulighet til å få faglig påfyll, samtidig som du kan diskutere
aktuelle problemstillinger med kolleger, noe vi tror både fremmer og utvikler kunnskap og
egen motivasjon i arbeidet.
Det har vært utrolig inspirerende å arbeide frem dette programmet. Faginnleggene holdes
av våre egne – og vi har all grunn til å være stolte av kunnskapen som finnes i
bedriftshelsetjenestene rundt om i landet. Gled deg!
Tid og sted: 18. og 19. mars 2015
Nettverkskonferansen avholdes ved Radisson Blu Royal Garden Hotel, midt i hjertet av
Trondheim. Hotellet står selvsagt for lunsjer/pauseservering og nettverksmiddagen!
Godkjenning: Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk
spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 11 timer.
Deltakeravgift:
Medlemmer av NSFLBS:
4900,Ikke-medlemmer:
5500,I deltakeravgiften inngår forelesninger, kaffepauser begge dager, lunsj begge dager samt
nettverksmiddag onsdags kveld, og det som måtte forekomme av underholdning her og der.
Overnatting:
Enkeltrom:
Dobbeltrom:
1195,- pr natt inkludert frokost
800,- pr natt inkludert frokost
Påmeldingsfrist:
06. januar 2015. Ved påmelding etter 06. januar påbeløper et gebyr på 400,Påmeldingen sendes til: Kurs og kongresservice, Bregneveien 22, 7340 Oppdal.
Telefon: 72 42 34 48. For elektronisk påmelding trykk her
Avbestilling: Kun skriftlig avbestilling. Avbestillingsgebyr etter 18. februar: 400,-. Etter 5.
mars betales full deltakeravgift.
Reise: Kryss av på skjema dersom du ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett. Denne
sendes i postoppkrav senest en uke før avreise. Spørsmål vedr. flytider/priser:
Berg-Hansen Reisebureau, Trondheim. Tlf: 73 10 47 17. Kontaktperson: Wenche Foss:
[email protected]
Betaling:
Mot tilsendt faktura/bekreftelse. Ønskes faktura sendt til annen adresse enn jobbadressen
vil det påløpe et faktureringsgebyr på 50,-. Bekreftelse sendes da til deltakeren og faktura til
oppgitt fakturaadresse.
For spørsmål, kontakt Kurs & Kongresservice, telefon: 72 42 34 48 eller epost:
[email protected]
PROGRAM
Onsdag 18. mars 2015
Tid
08:30 – 10:00
10:00 – 10:30
Aktivitet
Registrering og innledende mingling
Presentasjon av Best BHT (case)
10:30 – 10:50
Roller/hatter – hvordan presenterer vi oss i praksis?
10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
Bedriftshelsepersonalet som «selgere»? Er rollene våre i
endring?
Kaffepause – besøke utstillere
Diskusjonscase Best BHT roller
11:50 – 12:00
Oppsummering
Linda Merethe Fluge
12:00 – 12:30
12:30 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 14:00
Hva når en arbeidsrelatert skade har oppstått?
Spørsmål fra salen
LUNSJ og besøke utstillere
Risikovurdering med fokus på psykososiale og
organisatoriske forhold
Haakon Lasse Leira,
BHT Trondheim
14:00 – 14:15
Diskusjonscase Best BHT risikovurdering
Margunn Losnegard
Karlsen, NTNU, Kjersti
Kleven, BHT Trondheim
Linda Merethe Fluge
14:15 – 14:30
Oppsummering av dagen
Linda Merethe Fluge
14:30 – 15:00
Kaffepause – besøke utstillere
15:00 – 17:00
Generalforsamling NSFLBS
Saker som ønsket fremmet på GF sendes innen
17. desember 2014 til Janne Hetland:
[email protected]
19:30
Aperitiff med etterfølgende Nettverksmiddag 
Program med forbehold om endringer
Foreleser/ansvarlig
Prosessveileder:
Linda Merethe Fluge
Jorid Jagtøyen,
Melhus kommune
Janne Hetland,
Haugalandet HMS
Linda Merethe Fluge
Landsgruppa for
bedriftssykepleiere
PROGRAM
Torsdag 19. mars 2015
Tid
Aktivitet
Foreleser
08:30 – 09:00
En god start på dagen!
09:00 – 09:30
09:30 – 09:50
09:50 – 10:20
Erfaring rundt kursopplegg i mestring av belastning
(stressmestring)
Kaffepause – besøke utstillere
Turnus-/skiftarbeid og helsefare. Hvordan følger BHT
opp? Hvordan dette praktiseres i forhold til gravide
arbeidstakere
Eva Eilertsen og
Grete Søderlind,
BHT Trondheim
Rigmor F. Moe, Bergen
kommune
10:20 – 10:50
Diskusjonscase Best BHT: arbeidstid og stressmestring
Christin Vorland,
Bergen kommune,
Jordmor Bjørg Sørvik,
St.Olavs
Linda Merethe Fluge
10:50 – 11:00
Oppsummering
Linda Merethe Fluge
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:50
LUNSJ og besøke utstillere
Konflikthåndtering – hva kan/gjør bedriftssykepleieren i
praksis.
Diskusjonscase Best BHT: konflikt!
Solveig Grande Moen,
HMS-senteret
Linda Merethe Fluge
12:50 – 13:00
Oppsummering
Linda Merethe Fluge
13:00 – 13:20
13:20 – 13:50
Kaffepause – besøke utstillere
Hvordan bruker vi veiledning i den praktiske hverdag?
13:50 – 14:10
Diskusjonscase Best BHT
Margunn Losnegard
Karlsen, NTNU, Kjersti
Kleven, BHT Trondheim
Linda Merethe Fluge
14:10 – 14:40
Oppsummering gruppearbeid og diskusjoner
Linda Merethe Fluge
14:40 – 15:00
Vinner av utstiller-quiz.
Avslutning, evaluering og vel hjem
Program med forbehold om endringer
PÅMELDINGSSKJEMA. NSFLBS 2015
Sendes: KURS & KONGRESSERVICE, 7340 Oppdal. Fax. 72 42 34 40.
__________________ ____________________
Tittel
Fornavn
____________________________
Etternavn
_________________________________________________________________________
Arb.sted
_________________________________________________________________________
Adresse arb.
_________________________________________________________________________
Pnr/sted
___________________
Tel.
______________________
Faks
__________________
E.mailadr.
Evt. annen Faktura adresse
 Er medlem av NSFLBS
OVERNATTING
 Ønsker ikke overnatting
 Ønsker overnatting i enkeltrom.
 Ønsker dobbeltrom sammen med:_________________________________________________
Ankomst dato: ___ /3
Avreise dato:____/3
REISE:
Ønsker tilsendt bestillingsskjema for flybillett