3led200 ledelse av servicevirksomheter

Comments

Transcription

3led200 ledelse av servicevirksomheter
@
Høgskolen i Hedmark
3LED200 LEDELSE AV
SERVICEVIRKSOMHETER
7 dager individuell
hjemmeeksamen
Kontinueringseksamen
høsten 2014
Eksamenssted:
Rena
Eksamensdato:
14. - 21. januar 2015
Eksamenstid:
utleveres/innleveres
Sensurfrist:
11. februar 2015
kl. 10.00
Innleveringen gjøres på epost til: [email protected]
Besvarelsen skal leveres i formatet doc/docx.
Eksamensbesvarelser
skal alltid være originale, selvstendige og
individuelle arbeider, med mindre det framgår av oppgaven at
denne hovedregelen kan fravikes, jfr. forskrift om eksamen ved
Høgskolen i Hedmark § 12 nr. 4.
Kandidatnummer
skal framgå av topp- eller bunntekst.
må også kandidatnummeret
leveres, for eksempel
kand.nr.doc
framgå av filnavnet på det som
slik: 3LED200_kandnr_ditt
Kandidatnummer
finnes i StudentWeb
vurderingsmelding”.
Denne
oppgaven
Kontroller
består
av
at oppgavesettet
Faglærer: Gro Bjerkvoll
Sensor: Svein Bergum
I tillegg
eget
under ”innsyn -
2 sider inkludert
denne
forsiden
er komplett før du starter.
og Kristian Aasbrenn
Ta utgangspunkt
virksomhet
i virksomheten
du kjenner, gjerne
Drøft dagens utfordringer
der du jobber selv eller en annen
Høgskolen
i Hedmark.
når det gjelder brukerorientering
tjenestekvalitet.
Foreslå prioriterte
tiltak i det langsiktige
Begrunn forslagene.
forbedringsarbeidet.
og